Używanie rozszerzeń formularzy kontaktowych

Rozszerzenia formularzy kontaktowych pomogą Ci przyciągać uwagę potencjalnych klientów, którzy wyszukują, odkrywają lub oglądają treści związane z Twoją ofertą. Z tego artykułu dowiesz się, jak w Google Ads tworzyć rozszerzenia formularzy kontaktowych oraz dodawać je do kampanii w sieci wyszukiwania, kampanii wideo, Discovery i kampanii w sieci reklamowej.

Aby zobaczyć napisy w swoim języku, włącz napisy w YouTube. Kliknij ikonę „Ustawienia” Obraz ikony ustawień w YouTube u dołu odtwarzacza, a następnie kliknij „Napisy” i wybierz język.


Zanim zaczniesz

 • Upewnij się, że spełniasz wymagania dotyczące rozszerzeń formularzy kontaktowych. Jeśli ich nie spełniasz, nie możesz tworzyć takich rozszerzeń.
 • Upewnij się, że rozszerzenie formularza kontaktowego jest zgodne z naszymi zasadami reklamowymi i wytycznymi (np. z zaleceniem kierowania kampanii na kraj, w którym można wyświetlać formularze kontaktowe). W przeciwnym razie reklamy z danej kampanii nie będą się wyświetlać.
 • Do każdej kampanii można dodać tylko jedno rozszerzenie formularza kontaktowego.
 • Chociaż rozszerzenia formularzy kontaktowych we wszystkich typach kampanii tworzy się tak samo, to typ kampanii może powodować różnice w ich działaniu. Rozwiń sekcję poniżej, aby poznać te różnice.

Kampanie w sieci wyszukiwania

Rozszerzenia formularzy kontaktowych mogą się wyświetlać na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Kampanie wideo

Rozszerzenia formularzy kontaktowych pojawiają się tylko na urządzeniach mobilnych z Androidem. Jeśli kampania jest kierowana na iOS lub komputery, nie będzie wyświetlać reklam użytkownikom.

Rozszerzenia formularzy kontaktowych w kampaniach wideo są obecnie dostępne w wersji beta. Aby uzyskać do nich dostęp, skontaktuj się z przedstawicielem Google.

Kampanie Discovery

Aby wyświetlać formularze kontaktowe, musisz mieć co najmniej jedną reklamę graficzną Discovery. Formularze kontaktowe są niezgodne z reklamami karuzelowymi.

Kampanie w sieci reklamowej

 • Rozszerzenia formularzy kontaktowych mogą się wyświetlać na komputerach i urządzeniach mobilnych.
 • Aby wyświetlać formularze kontaktowe, musisz mieć co najmniej 1 elastyczną reklamę displayową. Formularze kontaktowe są niezgodne z przesłanymi reklamami graficznymi.

Optymalizacja formularza kontaktowego

Oprócz ustawień kierowania na odbiorców w kampanii możesz zoptymalizować rozszerzenie formularza kontaktowego, aby pozyskiwać większą liczbę potencjalnych klientów („Więcej potencjalnych klientów”) lub bardziej wartościowych potencjalnych klientów („Więcej zakwalifikowanych”). W obu przypadkach odbiorcy nie będą dodawani ani usuwani, a pola w formularzu kontaktowym nie ulegną zmianie. Pamiętaj, że działanie optymalizacji może się różnić w zależności od typu kampanii.

 • „Więcej potencjalnych klientów” to domyślny typ formularza kontaktowego, ale możesz zmienić go na „Więcej zakwalifikowanych”. Twój wybór może wpłynąć na koszt potencjalnej transakcji i liczbę potencjalnych klientów, którzy wypełnią formularz. Typ formularza kontaktowego możesz zmienić w dowolnym momencie trwania kampanii.
 • Formularz kontaktowy typu „Więcej zakwalifikowanych” może wykorzystywać szablon, który zawiera więcej kroków poprzedzających przesłanie formularza. W rezultacie może zmniejszyć się liczba potencjalnych klientów (ale wzrośnie zainteresowanie Twoją firmą bądź oferowanymi przez nią produktami lub usługami).
 • Formularz kontaktowy typu „Więcej potencjalnych klientów” korzysta z szablonu, który wymaga od użytkowników wykonania mniejszej liczby czynności przed przesłaniem formularza. W rezultacie możesz pozyskać więcej potencjalnych klientów. Mogą to być też jednak osoby, które nie są aż tak bardzo zainteresowane Twoją firmą albo jej produktami lub usługami.

Instrukcje

Tworzenie rozszerzenia formularza kontaktowego w nowej kampanii

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Kampanie.
 3. Kliknij kolejno przycisk plusa Nowa kampania.
 4. Jako cel kampanii wybierz Potencjalni klienci.
 5. Jako typ kampanii wybierz Sieć wyszukiwania, Wideo, Discovery lub Sieć reklamową.
 6. Kliknij Dalej.
 7. Wybierz ustawienia kampanii.
 8. Otwórz edytor rozszerzeń formularzy kontaktowych, w którym możesz wpisać szczegóły formularza kontaktowego.
  • W przypadku kampanii w sieci wyszukiwania i reklamowej: przewiń do sekcji „Rozszerzenia reklam” i kliknij Rozszerzenie formularza kontaktowego.
  • W przypadku kampanii wideo i kampanii Discovery: przewiń do sekcji „Formularz kontaktowy” i kliknij Formularz.
 9. W edytorze rozszerzeń formularzy kontaktowych kliknij Utwórz nowe.
 10. Wpisz nagłówek, nazwę firmy i opis.
 11. Wybierz pytania, które chcesz zadać w formularzu kontaktowym. Aby przejść dalej, musisz wybrać co najmniej jedną opcję.
  • Imię i nazwisko
  • E-mail
  • Numer telefonu
  • Miasto
  • Kod pocztowy
  • Województwo
  • Kraj
  • Nazwa firmy
  • Stanowisko
  • Służbowy adres e-mail
  • Numer telefonu służbowego
 12. (Opcjonalnie) Aby lepiej zakwalifikować potencjalnych klientów, możesz dodać własne pytania, klikając +Pytanie. Gdy zaczniesz wpisywać pytanie, które chcesz dodać do formularza, pojawią się sugestie. Możesz też rozwinąć dowolną z dostępnych kategorii, aby wyświetlić listę wszystkich pytań pasujących do każdej kategorii.
  • Jeśli nie znajdziesz odpowiedniego pytania w katalogu, możesz je zasugerować. Gdy Twoje (lub podobne) pytanie zostanie dodane do katalogu, otrzymasz powiadomienie na koncie Google Ads. Nie wszystkie sugerowane pytania możemy dodać do katalogu, ale te, które zostaną dodane, będą zazwyczaj dostępne w ciągu 1–2 dni roboczych od ich przesłania. Pytania, które prześlesz, będą dostępne w katalogu dla wszystkich reklamodawców korzystających z formularzy kontaktowych. Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych językach.
  • Dostępne pytania zależą od wybranego języka.
  • Pytania zasugerowane przez Ciebie i dodane do katalogu oraz pytania wykorzystane wcześniej w formularzach kontaktowych będą widoczne w sekcji „Twoje pytania”. Lista najnowszych pytań dodanych do katalogu jest dostępna w sekcji „Nowe pytania”.
 13. Dodaj adres URL do swojej polityki prywatności. Do zbierania informacji potrzebna jest polityka prywatności, do której link znajduje się na końcu formularza kontaktowego.
 14. (Dotyczy tylko kampanii w sieci wyszukiwania) Kliknij Obraz, by dodać do formularza kontaktowego obraz tła. Musi on mieć współczynnik proporcji 1,91:1 (zalecane wymiary: 1200 x 628 pikseli).
 15. Wpisz nagłówek i treść wiadomości o wysłaniu formularza, która pojawia się po przekazaniu przez użytkowników ich danych kontaktowych.
  • W tej wiadomości możesz też umieścić wezwanie do działania, jeśli jest ono dostępne w przypadku wybranego przez Ciebie typu kampanii. Ten rodzaj wezwania do działania różni się od stosowanego w reklamie, a poza tym można je skonfigurować w taki sposób, by prowadziło pod konkretny adres URL.
 16. Aby dodać wezwanie do działania zachęcające użytkowników do interakcji z reklamą, wybierz w menu typ wezwania do działania i wpisz jego treść.
 17. (Opcjonalnie) Jeśli kontakty do potencjalnych klientów chcesz otrzymywać bezpośrednio z systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM), dodaj do rozszerzenia formularza kontaktowego informacje o webhooku lub połącz system CRM z usługą Zapier.
 18. Jako metodę optymalizacji formularza kontaktowego wybierz Więcej zakwalifikowanych lub Więcej potencjalnych klientów.
 19. Jeśli tworzysz rozszerzenie formularza kontaktowego po raz pierwszy, zapoznaj się z warunkami korzystania z usługi i je zaakceptuj.
 20. Aby dodać do kampanii rozszerzenie formularza kontaktowego, kliknij Zapisz.

Dodawanie rozszerzenia formularza kontaktowego do istniejącej kampanii

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu kliknij Reklamy i rozszerzenia, a potem w menu podstrony kliknij Rozszerzenia.
 3. Kliknij kartę podsumowania Formularz kontaktowy.
 4. Zaznacz pole wyboru obok rozszerzenia formularza kontaktowego.
 5. Kliknij Dodaj do > Kampania. Wybrana kampania musi mieć cel „Potencjalni klienci”.
 6. Kliknij Gotowe. Po dodaniu rozszerzenia formularza kontaktowego do istniejącej kampanii zostanie ona wznowiona dopiero po zatwierdzeniu rozszerzenia. Stan zatwierdzenia rozszerzenia jest widoczny w sekcji „Formularz kontaktowy” w ustawieniach kampanii.

Edytowanie rozszerzenia formularza kontaktowego

Podczas edycji istniejącego rozszerzenia formularza kontaktowego nie możesz zmieniać informacji, o które prosisz w formularzu. Aby to zrobić, utwórz nowe rozszerzenie formularza kontaktowego i wybierz inne opcje niż poprzednio. Następnie możesz dodać do kampanii to nowe rozszerzenie.
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu kliknij Reklamy i rozszerzenia, a potem w menu podstrony kliknij Rozszerzenia.
 3. Kliknij kartę podsumowania Formularz kontaktowy.
 4. Najedź kursorem na rozszerzenie formularza kontaktowego i kliknij ikonę ołówka Edytuj, aby je edytować.
 5. Wprowadź zmiany w rozszerzeniu formularza kontaktowego.
 6. Kliknij Zapisz. Po zmodyfikowaniu rozszerzenia formularza kontaktowego kampania przestaje być aktywna, dopóki nie nastąpi jego ponowne zatwierdzenie.

Usuwanie rozszerzenia formularza kontaktowego

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu kliknij Reklamy i rozszerzenia, a potem w menu podstrony kliknij Rozszerzenia.
 3. Kliknij kartę podsumowania Formularz kontaktowy.
 4. Zaznacz pole wyboru obok rozszerzenia formularza kontaktowego.
 5. Kliknij Usuń. Po usunięciu formularza kontaktowego nie można go już przywrócić. Możesz jednak pobrać dane potencjalnych klientów, które zostały zebrane w ciągu ostatnich 30 dni za pomocą usuniętego formularza.

Co dalej

Pomiar wyników

Skuteczność rozszerzenia formularza kontaktowego możesz sprawdzać w raportach Google Ads. O czym warto pamiętać:

 • Każde otwarcie formularza kontaktowego zostanie zarejestrowane jako kliknięcie. W tego typu rozszerzeniu nie będą rejestrowane inne działania powodujące konwersję. Jeśli np. użytkownik kliknął Twoje rozszerzenie formularza kontaktowego, a potem kupił coś w Twojej witrynie, ta konwersja nie zostanie przypisana do rozszerzenia formularza kontaktowego.
 • Gdy użytkownik prześle swoje dane w formularzu, zostanie to zaliczone jako konwersja. Taka kategoria konwersji zostanie utworzona w Google Ads automatycznie po tym, jak otrzymasz pierwszy wypełniony formularz.
 • Kampania może też generować konwersje w witrynie.
 • Skuteczność w pozyskiwaniu kliknięć i konwersji możesz sprawdzać na koncie Google Ads, dzieląc raport skuteczności na segmenty według danych „Typ kliknięcia” i „Typ konwersji”.
 • Wizyty i konwersje nie zostaną przypisane w Google Analytics do rozszerzeń formularzy kontaktowych. W Analytics rejestrowane są tylko te działania, które użytkownicy wykonują bezpośrednio na Twojej stronie.

Pobieranie kontaktów do potencjalnych klientów

Kontakty do potencjalnych klientów możesz pobierać w formie prostego pliku CSV lub zaawansowanego pliku CSV, który nadaje się do importowania do systemu CRM. Możesz też skonfigurować integrację webhooka, by otrzymywać kontakty do potencjalnych klientów bezpośrednio do systemu CRM.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false
false