Bruk skjemautvidelser for potensielle salg

Med skjemautvidelser for potensielle salg kan du fange interessen til potensielle kunder når de søker etter, oppdager eller ser på relevant innhold. I denne artikkelen skal vi vise deg hvordan du kan opprette og legge til skjemautvidelser for potensielle salg i søke-, video- og Discovery-kampanjer i Google Ads.

Google Ads Tutorials: Setting up lead form extensions

Før du begynner

 • Sørg for at du innfrir kravene til å bruke skjemautvidelser for potensielle salg. Hvis du ikke gjør det, kan du ikke opprette slike skjemautvidelser.
 • Sørg for at skjemautvidelsen for potensielle salg overholder retningslinjene for annonsering og andre relevante retningslinjer (f.eks. at den målrettes mot land der skjemaer for potensielle salg kan benyttes). Ellers blir det ikke vist annonser fra kampanjen.
 • Selv om måten du oppretter skjemautvidelser for potensielle salg på, er lik uansett hvilken kampanjetype du velger, finnes det mindre forskjeller i hvordan de fungerer i de ulike kampanjetypene. Vis en del nedenfor for å se forskjellene mellom de ulike kampanjetypene.
   

  Søkekampanjer

  • Skjemautvidelser for potensielle salg kan vises på datamaskiner og mobilenheter.

  Videokampanjer

  • Skjemautvidelser for potensielle salg vises bare på mobilenheter med Android som operativsystem. Hvis du har målrettet kampanjen din mot iOS eller datamaskiner, vises ikke skjemautvidelsen til noen brukere.

  Discovery-kampanjer

  • Du må ha minst én Discovery-bildeannonse for å kunne vise skjemaer for potensielle salg. Skjemaer for potensielle salg er ikke kompatible med karusellannonser.

Optimalisering av skjemaer for potensielle salg

I tillegg til publikumsmålrettingen du bruker i kampanjen din, kan du optimalisere skjemautvidelsen for potensielle salg for å generere flere potensielle salg eller potensielle salg med en sterkere kjøpsintensjon. Uansett hvilket alternativ du velger, blir det ikke lagt til eller fjernet målgrupper, og feltene i skjemaet endres ikke. Det er bare i videokampanjer du kan optimalisere skjemaer for potensielle salg.

 • «Sterkere kjøpsintensjon» er standardtypen av skjemaer for potensielle salg, men du kan endre typen til «Større volum» når du oppretter eller endrer skjemaer for potensielle salg. Alternativet du velger, kan påvirke kostnaden per og antallet potensielle salg. Du kan endre skjematypen når som helst i løpet av kampanjens løpetid.
 • Med «Sterkere kjøpsintensjon»-typen av skjemaer for potensielle salg må kundene gjennom flere trinn for å sende inn skjemaene. Som et resultat av dette kan du oppnå færre potensielle salg (men med større interesse for bedriften din eller produktene eller tjenestene du tilbyr).
 • Med «Større volum»-typen av skjemaer for potensielle salg må kundene gjennom færre trinn for å sende inn skjemaene. Du kan dermed oppnå flere potensielle salg. Disse potensielle salgene kan imidlertid omfatte personer som ikke er like interessert i bedriften din eller produktene eller tjenestene du tilbyr.

Veiledning

Opprett skjemaer for potensielle salg i nye kampanjer 

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer på sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på plussknappen , og velg så Ny kampanje.
 4. Velg Potensielle salg som kampanjemål.
 5. Velg Søk, Video eller Discovery som kampanjetype.
 6. Klikk på Fortsett.
 7. Angi kampanjeinnstillingene.
 8. Åpne redigeringsprogrammet for skjemautvidelser for potensielle salg, og oppgi informasjon om skjemaet ditt.
  • I søkekampanjer: Rull ned til Annonseutvidelser-delen, og klikk så på Skjemautvidelse for potensielle salg.
  • I video- eller Discovery-kampanjer: Rull ned til «Skjema for potensielle salg»-delen, og klikk så på Skjema.
 9. Klikk på Opprett ny i redigeringsprogrammet for skjemautvidelser for potensielle salg.
 10. Skriv inn overskriften, bedriftsnavnet og beskrivelsen.
 11. Velg informasjonen du vil be om i skjemaet for potensielle salg. Du må velge minst ett alternativ før du kan fortsette.
  • Navn (kan endres til For- og etternavn eller Fullt navn)
  • E-postadresse
  • Telefonnummer
  • By
  • Postnummer
  • Delstat/provins
  • Land
  • Bedriftsnavn
  • Stilling
  • E-post (jobb)
  • Telefonnummer (jobb)
 12. Legg til nettadressen i personvernreglene dine. Du må ha utarbeidet personvernregler for å kunne samle inn informasjon, og disse reglene vises nederst i skjemaet for potensielle salg.
 13. (Bare i søkekampanjer:) Klikk på Bilde for å legge til et bakgrunnsbilde i skjemaet for potensielle salg. Bakgrunnsbildet må ha formatet 1,91:1 (1200 x 628 anbefales).
 14. Legg til ønsket overskrift i og beskrivelse av meldingen som vises etter at skjemaet, hvor kontaktinformasjon er oppgitt, sendes inn.
  • Det kan også være mulig å ta med en melding med en handlingsfremmende oppfordring som vises etter at skjemaet er sendt inn (avhenger av kampanjetypen du bruker). Dette er en annen type handlingsfremmende oppfordring enn den du bruker i annonsen din, og du kan angi at den skal lede til en bestemt nettadresse.
 15. Hvis du vil legge til en handlingsfremmende oppfordring i annonsen, må du velge ønsket type fra rullegardinmenyen og oppgi en beskrivelse av den.
 16. (Valgfritt:) Hvis du ønsker å motta potensielle salg direkte fra systemet ditt for kunderelasjonshåndtering (CRM), må du oppgi webhookinformasjon i skjemautvidelsen for potensielle salg.
 17. (Bare i videokampanjer:) Velg type optimalisering i skjemaet for potensielle salg, enten Større volum eller Sterkere kjøpsintensjon.
 18. Gjennomgå og godta vilkårene for bruk hvis dette er den første gangen du oppretter en skjemautvidelse for potensielle salg.
 19. For å legge til skjemautvidelsen i kampanjen din, klikk på Lagre.

Legg til skjemautvidelser for potensielle salg i eksisterende kampanjer

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Annonser og utvidelser i sidemenyen, og klikk så på Utvidelser.
 3. Klikk på Skjema for potensielle salg på Utvidelser-siden.
 4. Klikk for å merke av i avmerkingsboksen ved siden av skjemautvidelsen for potensielle salg.
 5. Klikk på Legg til i > Kampanje. Kampanjen du velger, må ha «Potensielle salg» som kampanjemål.
 6. Klikk på Ferdig. Hvis en skjemautvidelse for potensielle salg er tilknyttet en eksisterende kampanje, blir kampanjen kjørt etter at skjemautvidelsen er godkjent. Du kan se utvidelsens evalueringsstatus under «Skjema for potensielle salg» i kampanjeinnstillingene.

Endre skjemautvidelser for potensielle salg

Når du endrer en eksisterende skjemautvidelse for potensielle salg, kan du ikke endre informasjonen du ber om i selve skjemaet. Hvis du vil be om annen informasjon, må du ganske enkelt opprette en ny skjemautvidelse og velge andre alternativer. Du kan så legge til den nye skjemautvidelsen i den aktuelle kampanjen.
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Annonser og utvidelser i sidemenyen, og klikk så på Utvidelser.
 3. Klikk på Skjema for potensielle salg på Utvidelser-siden.
 4. Hold markøren over skjemautvidelsen for potensielle salg, og klikk på blyantikonet Rediger for å gjøre endringer.
 5. Gjør de ønskede endringene i skjemautvidelsen.
 6. Klikk på Lagre. Når du har endret noe i en skjemautvidelse for potensielle salg, avsluttes kjøringen av den aktuelle kampanjen frem til skjemautvidelsen for potensielle salg igjen er godkjent.

Fjern skjemautvidelser for potensielle salg

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Annonser og utvidelser i sidemenyen, og klikk så på Utvidelser.
 3. Klikk på Skjema for potensielle salg på Utvidelser-siden.
 4. Klikk for å merke av i avmerkingsboksen ved siden av skjemautvidelsen for potensielle salg.
 5. Klikk på Fjern. Merk: Du kan ikke gjenopprette skjemaer for potensielle salg du har fjernet. Du kan fortsatt laste ned potensielle salg som er mottatt i løpet av de siste 30 dagene, fra skjemaet du fjernet.

Hva skjer nå?

Mål resultater

I Google Ads-rapportene kan du se resultatene du oppnår med skjemautvidelser for potensielle salg. Vær oppmerksom på følgende:

 • Hver gang et skjema for potensielle salg åpnes, spores det som et klikk. Andre konverteringshandlinger blir ikke rapportert for klikk på slike skjemautvidelser. Hvis noen for eksempel klikker på skjemautvidelsen for potensielle salg og senere kjøper noe på nettstedet ditt, blir ikke denne konverteringen tilskrevet selve skjemautvidelsen.
 • Når noen sender inn informasjon via et skjema for potensielle salg, telles det som en konvertering. Konverteringer i skjemaet for potensielle salg opprettes automatisk i Google Ads så snart skjemaet sendes inn for første gang.
 • Via kampanjen din kan du også generere konverteringer på nettstedet.
 • Du kan se klikk- og konverteringsresultater ved å segmentere resultatrapporten etter klikktype og konverteringstype i Google Ads-kontoen din.
 • I Google Analytics blir ikke besøk og konverteringer tilskrevet skjemautvidelser for potensielle salg. Analytics rapporterer bare om interaksjoner som tar brukerne rett til nettstedet ditt.

Last ned potensielle salg

Du kan laste ned de potensielle salgene dine i en enkel CSV-fil eller avansert CSV-fil. Den sistnevnte kan du importere til CRM-systemet ditt. Du kan også konfigurere en webhook-integrasjon for å få de potensielle salgene overført direkte til CRM-systemet.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt