Vakionäyttömainokset

Chromen Laajennuksien virransäästö -ominaisuutta koskevan ilmoituksen myötä Flash-muotoa ei enää hyväksytä vakionäyttömainoksissa.

Tietoja vakionäyttömainosten toiminnasta

Vakionäyttömainoksia voidaan näyttää eri Google-ominaisuuksissa:

 • YouTube: kaikissa sivuston osioissa etusivua lukuun ottamatta
 • Zagat: kaikissa sivuston osioissa ylä- ja alayksikköinä.
Mainosten koko on 300 x 250 kuvapistettä. Zagatin alayksikkönä voidaan käyttää myös kokoa 300 x 600. 300 x 250 -näyttömainosmuotoa voidaan käyttää AdWordsissa tai osana sponsoroinnin varauskampanjaa. Alla on kuvakaappaus YouTuben 300 x 250 -kokoisesta näyttömainosmuodosta.

Pakollinen sisältö

Toimita pakollinen sisältö seuraavasti:

 • Jos sisältö on Googlen isännöimää, toimita kuvan URL-osoite ja kohdeosoite.
 • Jos sisältö on kolmannen osapuolen toimittamaa, toimita hyväksytyn palveluntarjoajan toimittama tagi.
  • Jos toimitat DoubleClick-tageja, sinun on käytettävä InRed-tagimuotoja.
Sivupyynnöt lähetetään HTTPS (SSL)- tai HTTP-yhteydellä. Mainoksessa tai mainosaineistossa tehtävissä seurantakuvapisteiden, mainossisällön tai tietojen pyynnöissä täytyy käyttää joko samaa protokollaa kuin sivulla tai oletusarvoista HTTPS (SSL) -protokollaa. Näyttökertojen seurantakuvapisteiden täytyy aina käyttää HTTPS (SSL) -protokollaa.

Huomaa, että emme hyväksy ponnahdusikkunoita, laajentuvia mainoksia, kelluvia mainoksia tai mainoksia, jotka toistavat ääntä ilman käyttäjän toimia.

Mainosaineiston lähettäminen ja käsittelyaika

 • Tilin hallinnoijan on lähetettävä sisältö kampanjavastaavillemme viimeistään NELJÄ arkipäivää ennen kampanjan aloituspäivää.
 • Sivuston omaa mainosaineistoa voi muokata aktiivisissa kampanjoissa korkeintaan kaksi kertaa kuuden viikon aikana.
 • Sivuston oma mainosten sijoittelu voi sisältää korkeintaan kolme mainosaineistoa.

Tekniset tiedot (sivuston näyttämä)

Muotoilu

Mitat: 300 x 250
300 x 600 (vain Zagat)
Muodot: .GIF, .JPG ja .PNG*
HTML5 on sallittu AdWordsin vakionäyttömuodoille.
Tiedoston enimmäiskoko: 150 kt

Attribuutit

Animaation enimmäiskesto: 30 sekuntia (kaiken animaation, myös jatkuvan toiston, on loputtava 30 sekunnin kuluttua)
Ääni: Ei ääntä
Reunus: Jos mainoksen tausta on osittain musta tai valkoinen, mainoksella täytyy olla selvästi erottuva reunus.
  *Alfakanavia tai väriprofiileja käyttävät PNG-kuvat voivat näyttää erilaisilta eri järjestelmien käyttäjille.

Tekniset tiedot (kolmannen osapuolen näyttämä mainos)

Muotoilu

Mitat: 300 x 250
300 x 600 (vain Zagat)
HTML5 Kaikki HTML5-mainokset on varmistettava laadukkailla HTML5-perusmuotoisilla varamainoksilla, jotta kaikki toiminnot ovat varmasti käytettävissä kaikissa tämänhetkisissä selaimissa. Flash-muotoisia varamainoksia ei tueta eikä Flash-sisältöä sallita YouTuben HTML5-mainoksissa.

Latausvaatimukset

Alkulatauksen koko: Suositeltu enimmäiskoko on 150 kt, jotta alkulataus tapahtuu mahdollisimman nopeasti.
Muun kuin käyttäjän aloittaman latauksen koko yhteensä: Korkeintaan 2,2 Mt.
*alkulataus ja jälkilataukset / kohteliaat lataukset
Sisältää kaikki progressiiviset videot, kuvat ja HTML-tiedostot (ei sisällä suoratoistoa).
Suorittimen käyttö: Kulutus saa olla enintään 40 % käyttäjän suoritintehosta. Yleisiä syitä suureen tehon kulutukseen ovat jatkuvat animaatiot ja raskaat animaatiojaksot.

Attribuutit

Reunus ja iFrame-kehys: Ei saa ylittää iFrame-kehystä. Jos mainoksen tausta on osittain musta tai valkoinen, mainoksella täytyy olla selvästi erottuva reunus.
Hiiren ylivierityskäytäntö: Vain käyttäjän käynnistämät hiiritehosteet (ylivierittämällä tai klikkaamalla) ovat sallittuja, ja ne ovat aina käyttäjän hallinnassa. Tehosteet voivat muuttaa osoittimen kuvaketta ja/tai animoida mainoksen osia. Äänitehosteiden käyttö hiiren ylivierityksen yhteydessä on kielletty.

Videot

HTML5 FLV-videoita ei sallita. Jos videoita käytetään, yhteensopivuus yleisimpien selaimien kanssa on varmistettava käyttämällä MP4-muotoa yhdessä joko WebM- tai Ogg-muodon kanssa.
Automaattinen animaation tai videon toisto: 30 sekuntia (kaiken animaation, myös jatkuvan toiston, on loputtava 30 sekunnin kuluttua)
Ääni latauksen yhteydessä: Ei ääntä, vain klikattaessa.
Käyttäjän käynnistämä video: Vain klikattaessa.
Pakolliset ominaisuudet: etenemispalkki, toista/keskeytä/pysäytä-painikkeet ja mykistä / poista mykistys -painike.
Käyttäjän klikkaustoiminnot: Äänentoiston on loputtava poistumisklikkauksella.

Yhteensopivat selaimet:

 • Internet Explorer 10+, Firefox 25+, Safari 6+; Chrome 33+

Kolmannen osapuolen seuranta

 • Kolmannen osapuolen klikkauksen uudelleenohjaukset hyväksytään.
 • Kolmannen osapuolen näyttökertojen seurantakuvapisteet hyväksytään vain Googlen isännöimissä mainoksissa (korkeintaan kaksi kuvapistettä).
 • Tutkimusten kuvapisteet
  • Tutkimuskutsubanneri hyväksytään, jos kyseessä on Brand Lift -tutkimus tai mainoksen tehokkuuden tutkimus.
  • Ponnahdusikkunoita, kuvatasoja tai muita kuin bannerimuotoja ei sallita.

Hyväksymme kolmannen osapuolen uudelleenohjaus- tai seurantakuvapisteet vain valtuutetuilta mainostentoimittajilta. Tutustu hyväksyttyjen palveluntarjoajien täydelliseen luetteloon. Lisätietoja on AdWordsin hyväksyttyjen palveluntarjoajien luettelossa.

Raportointitiedot

 • Mainosten näyttökerrat
 • Klikkaukset ja klikkausprosentti

Lisätiedot

 • Mainostajat voivat käyttää hyväksyttyä YouTuben sosiaalisen median poistumispainiketta ja/tai YouTube-logoa tekstissä YouTube-logon mainoksissa käyttämistä koskevan käytännön mukaisesti.
 • Sponsoroinnin varauskampanjoiden vakionäyttömainokset näytetään mainosparina tyhjässä videon peittomainoksessa. Joihinkin mainospariyksiköihin liittyy mainosten jakeluongelmia. Nämä ongelmat johtuvat tavasta, jolla interaktiivista multimediaa käyttävien mainosten ohjelmistokehityspaketti esittää VAST-pyyntöjä ja hahmontaa VAST-sisältöä. Huomaa, että jos yksikkö on varattu tuhannen näyttökerran hinnan perusteella, yksikköä laskutetaan mainosparin näyttökertojen mukaan eikä varattuja näyttökertoja voida taata. Pyrimme ratkaisemaan nämä ongelmat mahdollisimman pian.