Maximální hodnoty a omezení systému

Ve službě DFP platí pro různé vytvářené entity různá omezení. Při nastavování inventáře a objednávek mějte na paměti následující limity.

Inventář

Kódy reklamních jednotek
Kódy reklamních jednotek mohou mít maximálně 100 znaků a musejí být jedinečné. Povolena jsou pouze písmena, číslice, podtržítka, spojovníky, tečky, hvězdičky, lomítka, zpětná lomítka, vykřičníky, levé lomené závorky, dvojtečky a závorky.

Umístění: 
Reklamní jednotky v umístění: 1000

Vyloučení: 
Reklamní jednotky ve vyloučení reklamy: 1000

Páry klíč–hodnota
 • Předdefinované hodnoty klíče: 200
 • Volně nastavitelné hodnoty klíče: 100 000
 • Znaky v klíči vlastního cílení: 10
 • Znaky v hodnotě vlastního cílení: 40
 • Znaky párů klíč–hodnota ve značce reklamy: 2000

Další informace o předdefinovaných hodnotách klíčů

Adresy URL

Maximální délka adresy URL: 2083 znaků

Zobrazování reklam

Objednávky
Řádkové položky v objednávce: 450 (bez ohledu na stav, včetně archivovaných řádkových položek)

Řádkové položky

 • Aktivní řádkové položky: 61 000
 • Kreativy v řádkové položce: 260
 • Kritéria cílení jedné řádkové položky: 800 Další informace o limitu kritérií cílení

  Obecně se do limitu započítá vše, co vidíte ve výrazu cílení. Několik poznámek ohledně složitějšího cílení:

  • Cílení na umístění: Každé umístění se počítá jako jedno kritérium cílení, dokonce i když třeba obsahuje více než jednu reklamní jednotku.
  • Cílení na den a čas: Pokud používáte cílení na den a čas, souvislé aktivní bloky pro každý den v týdne se do limitu kritérií cílení započítávají jako jedno kritérium.

   Pokud by se řádková položka spouštěla každý den od 15:00 do 19:00, počítalo by se to jako sedm kritérií cílení (jeden parametr cílení krát sedm dní). Pokud by se řádková položka spouštěla v pracovní dny v době 11:00–13:00 a 14:00–17:00, počítalo by se to jako 10 kritérií cílení (dva aktivní bloky za den krát pět pracovních dní).

  • Omezení frekvence: Do limitu kritérií cílení se nepočítá.
  • Vlastní kritéria: Každý pár klíč–hodnota se do limitu započítává jako jedno cílení. Pokud jsou ve výrazu použity typy shody, například klíč není ~hodnota*, každý klíč s hodnotou typu shody se do limitu počítá jako jedno kritérium cílení.

  Podívejme se na dva příklady s následujícím cílením:

  Příklad 1

  • Cílení řádkové položky:

   • Reklamní jednotka: 300x250Web
   • Vlastní kritéria: (cat=Vzdelani AND art_id=123) OR barva=modra OR env=test OR kodklubu=XYZ
   • Zeměpisná oblast: USA
  • Počet:
   Reklamní jednotka (1) + Vlastní kritéria (5) + Geografie (1) = 7 kritérií cílení

  Příklad 2

  • Cílení řádkové položky:

   • Umístění: BannerROS
   • Vlastní kritéria: (cat=Vzdelani OR cat=Sport OR cat=Ekonomika) AND (barva=modra OR barva=zelena) AND (tema není ~politika*)
   • Datum a čas: 15:00–19:00 každý den v týdnu
  • Počet:
   Umístění (1) + Vlastní kritéria (6) + Datum a čas (7) = 14 kritérií cílení

 • Volně nastavitelné hodnoty klíče: 100 000
 • Počet znaků v názvu řádkové položky: 255

Kreativy
Velikost podkladu: 1 milion bajtů. Podklady větší než 250 000 bajtů mohou být zpoplatněny.

Přehledy

Data přehledů (zobrazitelné ve službě DFP)

Uložené přehledy

 • Denní přehledy: zůstávají uloženy 90 dní.
 • Týdenní přehledy: zůstávají uloženy 9 měsíců.
 • Měsíční přehledy: zůstávají uloženy 1 rok.
Týmy

Entity na tým: 3000

Vlastní pole
 • Vlastní pole v jednom místě: 30
 • Hodnoty ve vlastním rozbalovacím poli: 300
Omezení rychlého vytváření

Služba DFP sítě sleduje s cílem zajistit, aby technické chyby nezpůsobovaly neřízené vytváření objednávek, řádkových položek, kreativ, reklamních jednotek, umístění nebo inzerentů. V takových případech služba DFP z důvodu ochrany vaší sítě zavádí dočasný limit vytváření nových položek.

Pokud například externí program, který se pomocí rozhraní DFP API připojuje k vaší síti, vytváří tisíce nových objednávek za velmi krátkou dobu, jedná se pravděpodobně o chybu. Tato dočasná omezení mohou být uplatněna i v případě, že při rychlém vytváření nebyla překročena žádná z výše uvedených omezení. Na řešení problému s vámi budeme spolupracovat, aby vaše síť mohla opět správně fungovat.