Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Maximální hodnoty a omezení systému

Ve službě DFP platí pro různé vytvářené entity různá omezení. Při nastavování inventáře a objednávek mějte na paměti následující limity.

Sledování maximálních hodnot a omezení sítě
Administrátoři sítě mohou zobrazit systémové limity, které se na vaši síť vztahují, a zkontrolovat, zda se blížíte k jejich dosažení.

Ve službě DFP klikněte na Správce a poté Globální nastavení a poté Omezení.

Pokud vaše síť používá týmy, mohou panel limitů zobrazit pouze členové týmu Všechny subjekty.

Limity na panelu s číslem v závorce platí pro celou síť. Limity bez čísla v závorce jsou místní limity a jsou uvedeny pro referenci. Pokud limit v tabulce neodpovídá limitu uvedenému v tomto článku, může se jednat o výjimku.

 

Rozbalit vše  Sbalit vše
 
Objednávky, řádkové položky a kreativy

Objednávky

 • Řádkové položky v objednávce (bez ohledu na stav, včetně archivovaných řádkových položek): 450
 • Počet znaků v názvu objednávky: 255

Řádkové položky

 • Celkový počet řádkových položek v jedné síti: 600 000
  Tento limit má funkci bezpečnostního opatření, a pokud se k němu blížíte, je možné jej zvýšit. Chcete-li požádat o zvýšení tohoto limitu, obraťte se na zástupce společnosti DoubleClick.
 • Aktivní řádkové položky: 61 000
  Aktivní řádková položka:
  • je možné ji zobrazovat,
  • má stav Připraveno nebo Doručuje se,
  • má datum zahájení dnes nebo dříve,
  • má datum ukončení dnes nebo později.

  Do limitu aktivních řádkových položek se započítávají i kritéria cílení na úrovni kreativ.

  Chcete-li zabránit dosažení tohoto limitu, zvažte možnost deaktivovat řádkové položky, které jsou aktivní, ale nezobrazují se. Další informace o tom, jak najít řádkové položky ve službě DFP.

 • Kreativy v řádkové položce: 260
 • Kritéria cílení jedné řádkové položky: 800

  Obecně se do limitu započítá vše, co vidíte ve výrazu cílení. Několik poznámek ohledně složitějšího cílení:

  • Cílení na umístění: Každé umístění se počítá jako jedno kritérium cílení, dokonce i když obsahuje více než jednu reklamní jednotku.
  • Cílení na den a čas: Pokud používáte cílení na den a čas, souvislé aktivní bloky pro každý den v týdnu se do limitu kritérií cílení započítávají jako jedno kritérium.

   Pokud by se řádková položka spouštěla každý den od 15:00 do 19:00, počítalo by se to jako sedm kritérií cílení (jeden parametr cílení krát sedm dní). Pokud by se řádková položka spouštěla v pracovní dny v době 11:00–13:00 a 14:00–17:00, počítalo by se to jako 10 kritérií cílení (dva aktivní bloky za den krát pět pracovních dní).

  • Omezení frekvence: Do limitu kritérií cílení se nepočítá.
  • Páry klíč–hodnota: Každý pár klíč–hodnota se do limitu započítává jako jedno kritérium cílení. Pokud jsou ve výrazu použity typy shody, například klíč není ~hodnota*, každý klíč s hodnotou typu shody se do limitu počítá jako jedno kritérium cílení.

  Viz příklady

  Podívejme se na dva příklady s následujícím cílením:

  Příklad 1

  • Cílení řádkové položky:

   • Reklamní jednotka: 300x250Web
   • Páry klíč–hodnota: (cat=Vzdelani AND art_id=123) OR barva=modra OR env=test OR kod=XYZ
   • Zeměpisná oblast: USA
  • Počet:
   Reklamní jednotka (1) + Páry klíč–hodnota (5) + Zeměpisná oblast (1) = 7 kritérií cílení

  Příklad 2

  • Cílení řádkové položky:

   • Umístění: BannerROS
   • Páry klíč–hodnota: (cat=Vzdelani OR cat=Sport OR cat=Ekonomika) AND (barva=modra OR barva=zelena) AND (tema není ~politika*)
   • Datum a čas: 15:00–19:00 každý den v týdnu
  • Počet:
   Umístění (1) + Vlastní kritéria (6) + Datum a čas (7) = 14 kritérií cílení

 • Počet znaků v názvu řádkové položky: 255
 • Počet zobrazení nebo kliknutí, která lze v uživatelském rozhraní zadat pro jednu řádkovou položku: 2 147 483 647
  Tento limit platí pro řádkové položky s absolutními cíli, jako jsou například standardní řádkové položky. Řádkové položky s procentuálními cíli, jako jsou například sponzorství, mohou limit zobrazení překročit.

Nastavení omezení frekvence

 • Zobrazení: 511
 • Minuty: 120
 • Hodiny: 48
 • Dny: 14
 • Týdny: 26
 • Měsíce: 6

Nativní styly

 • Celkový počet nativních stylů na nativní formát reklamy: 500

Kreativy

 • Celkový počet kreativ v síti: 1 000 000
 • Velikost podkladu: 1 milion bajtů
 • Velikost podkladu videokreativy: minimálně 4 000 bajtů
 • Délka podkladu videokreativy: minimálně 1 sekunda
Reklamní jednotky, páry klíč-hodnota a inventář

Kódy reklamních jednotek

 • Kódy reklamních jednotek mohou mít maximálně 100 znaků a musejí být jedinečné.
 • Povolena jsou pouze písmena, číslice, podtržítka, spojovníky, tečky, hvězdičky, lomítka, zpětná lomítka, vykřičníky, levé lomené závorky, dvojtečky a závorky.

Umístění

 • Reklamní jednotky v jednom umístění: 1 000
 • Počet aktivních umístění v jedné síti: 60 000
  Limit aktivních umístění v síti má funkci bezpečnostního opatření, a pokud se k němu blížíte, je možné jej zvýšit. O výjimku můžete požádat správce účtu.

Páry klíč–hodnota

 • Znaky v klíči: 20
 • Znaky v hodnotě: 40
 • Aktivní hodnoty na jednu síť: 2 500 000
 • Aktivní klíče (volné a předdefinované) na jednu síť: 200
 • Aktivní hodnoty (volné a předdefinované) na jeden klíč: 100 000
Deaktivované páry klíč–hodnota se do limitů nezapočítávají.

Adresa URL žádosti o reklamy má limit počtu znaků, který závisí na typu značky a může limitovat počet párů klíč–hodnota.

Značky Google Publisher Tag k vyžádání reklamy používají metodu HTTP GET. Ta omezuje počet bajtů, které lze v jedné žádosti předat. Značky reklam, které používají synchronní vykreslování jsou omezeny počtem 4 096 znaků na jednu žádost. Pokud je však značka asynchronní a delší než 4 096 znaků, značka GPT automaticky použije metodu POST, která tento limit zvýší na 8 192 znaků.*

* Zvýšení povoleného počtu znaků metodou POST se nevztahuje na vykreslování reklam v prohlížečích Internet Explorer verze 9 nebo nižší.

Nastavení sítě

 • Pravidla označování omezení frekvence reklamních jednotek: 10

Vyloučení

Publikum

 • Celkový počet segmentů první strany na síť: 20 000
  Zahrnuje to aktivní segmenty, neaktivní segmenty a segmenty rozšíření o publikum.
Značky a adresy URL

Adresa URL žádosti o reklamy má limit počtu znaků, který závisí na typu značky a může limitovat délku adresy URL.

 • Značky Google Publisher Tag: 4 096 znaků
 • Zjednodušené značky URL: 4 096 znaků
 • Adresy URL generované při zobrazování reklam (např. makra služby DFP): 2 048 znaků

Značky Google Publisher Tag k vyžádání reklamy používají metodu HTTP GET. Ta omezuje počet bajtů, které lze v jedné žádosti předat. Značky reklam, které používají synchronní vykreslování jsou omezeny počtem 4 096 znaků na jednu žádost. Pokud je však značka asynchronní a delší než 4 096 znaků, značka GPT automaticky použije metodu POST, která tento limit zvýší na 8 192 znaků.*

* Zvýšení povoleného počtu znaků metodou POST se nevztahuje na vykreslování reklam v prohlížečích Internet Explorer verze 9 nebo nižší.

Přehledy
 • Dimenze a metriky
  Do dotazu nebo přehledu můžete přidat až 10 dimenzí. Počet metrik v přehledu není omezen, ale při větším počtu metrik bude zpracování přehledu trvat déle. 
 • Data, na základě kterých lze vytvořit přehled 
  Data jsou v Dotazovacím nástroji dostupná maximálně tří roky, data přehledů Historie Ad Exchange maximálně dva roky. Tato doba se může lišit v závislosti na změnách údajů nebo datu vytvoření sítě. 

  Pokud vytvoříte objednávku s obdobím Neomezené a její data přesáhnou tři roky, nebudete moci vygenerovat přehled (kliknout na SPUSTIT PŘEHLED) pro celou objednávku.
   
 • Ve službě DFP lze z jedné sítě odeslat maximálně 30 souběžných žádostí o vytvoření přehledu. 
 • Soubory Přenosu dat jsou po publikování k dispozici 60 dnů. Přečtěte si další informace o funkci Přenos dat, která je volitelně dostupná pro prémiové majitele stránek ve službě DFP. 
 • Možnost Export je v uživatelském rozhraní zakázána, pokud nastane některá z těchto situací:
  • Je překročen limit počtu řádků (XLS: 65 000, XLSX: 1 000 000).
  • Přehled obsahuje velmi velké množství dat bez ohledu na počet řádků (například příliš mnoho sloupců).
  Platí pouze pro formáty XLS a XLSX.
Uložené přehledy se uchovávají 40 dní a poté jsou smazány. K dlouhodobému uchování doporučujeme přehledy stáhnout a uložit jinde. Uložené dotazy se uchovávají neomezeně dlouho. 
Správa účtu

Týmy

 • Entity na tým: 3 000

Vlastní pole

 • Vlastní pole v jednom místě: 30
 • Hodnoty ve vlastním rozbalovacím poli: 300
Zprostředkování pro mobilní aplikace
 • Skupiny výtěžků na jednu síť DFP: 100
 • Skupiny výtěžků, které můžete najednou hromadně upravovat nebo kopírovat: 10
 • Reklamní sítě zprostředkování na jednu skupinu výtěžků: 20
Při zobrazování se vybere maximálně 10 sítí, které se jako součást řetězce zprostředkování odešlou do sady SDK. Delší řetězce mohou vést k vyšší latenci, protože vyžadují další sekvenční volání.
 • Páry klíč–hodnota v jednom výrazu cílení ve skupině výtěžků: 5 klíčů, 100 hodnot
 • Kritéria cílení v jednom výrazu cílení ve skupině výtěžků: 1000
 • Kritéria cílení jedné řádkové položky: 800
Služba DFP sítě sleduje s cílem zajistit, aby technické chyby nezpůsobovaly neřízené vytváření objednávek, řádkových položek, kreativ, reklamních jednotek, umístění nebo inzerentů. V takových případech služba DFP z důvodu ochrany vaší sítě zavádí dočasný limit vytváření nových položek.

Pokud například externí program, který se pomocí rozhraní DFP API připojuje k vaší síti, vytváří tisíce nových objednávek za velmi krátkou dobu, jedná se pravděpodobně o chybu. Tato dočasná omezení mohou být uplatněna i v případě, že při rychlém vytváření nebyla překročena žádná z výše uvedených omezení. Na řešení problému s vámi budeme spolupracovat, aby vaše síť mohla opět správně fungovat.

 

DFP sales management   Správa prodeje DFP

Nathan je odborník na službu DFP a autor této stránky. Pomozte mu obsah zlepšit tím, že mu níže zanecháte zpětnou vazbu.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?