Tinfoil Security-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Tinfoil Security

Voordat u begint

Voordat u SSO configureert, moet u inloggen bij Tinfoil Security® en de account-ID van uw organisatie ophalen:

 1. Klik op My Account (Mijn account) en vervolgens Security (Beveiliging) en vervolgens SSO
 2. Kopieer de account-ID.
 3. Ga op het dashboard van de beheerdersconsole naar Gebruikers.
 4. Klik in de werkbalk op Gebruikerskenmerken beheren User attributes.
 5. Klik op Aangepaste categorie toevoegen.
 6. Voer in het veld Naam aangepaste categorie een naam in. Bijvoorbeeld TINFOIL_KENM.
 7. Voer de account-ID in het veld Naam kenmerkcategorie in.
 8. Selecteer Tekst in de lijst Type
 9. Selecteer Nee in de lijst Meerdere waarden.
 10. Selecteer Ja in de lijst Privé.
 11. Klik op Toevoegen en klik vervolgens op Gereed.
 12. Selecteer op de pagina Gebruikers de beheerder voor de SAML-configuratie.
 13. Klik op Account en scrol naar het gedeelte Gebruikerskenmerken beheren, met daarin de categorie en aangepaste kenmerken die u heeft gemaakt.
 14. Klik op Bewerken om aangepaste kenmerkwaarden toe te voegen.
 15. Klik op Vorige of Volgende om te schakelen tussen de categorieën totdat u het kenmerk ziet dat u in regel 4 heeft toegevoegd.
 16. Wanneer u zich op het juiste kenmerkscherm bevindt, plakt u daar de account-ID die u van Tinfoil heeft gekregen.
 17. Klik op Gebruiker updaten.
Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)

Log in bij de Google Beheerdersconsole.

Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 1. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 2. Klik rechtsonder op de plus (+). 
 3. Zoek Tinfoil Security in de lijst met apps en klik erop.
 4. Download op de pagina Google IdP-gegevens het certificaat en kopieer de SSO-URL.
 5. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 6. Klik op Volgende.
 7. Laat alle standaardwaarden staan op de pagina Serviceprovidergegevens
 8. Klik op Volgende.
 9. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de velden Selecteer categorie en Selecteer gebruiker als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruiker
accountid De opgegeven categorie voor account_id. account_id
 1. Klik op Voltooien.
Stap 2: Tinfoil Security instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://www.tinfoilsecurity.com met het Tinfoil Security-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Selecteer rechts My Account (Mijn account). 

 4. Klik links op Security (Beveiliging).

 5. Vink het vakje aan voor Enable SAML (SAML inschakelen).

 6. Selecteer Manual Configuration (Handmatige configuratie).

 7. Voer in het veld SAML Post URL de SSO-URL in die u in stap 1 heeft gekopieerd.

 8. Plak in het veld SAML Certificate Fingerprint (SAML-certificaatvingerafdruk) het certificaat dat u heeft gedownload in stap 1.

 9. Voer uw beheerderswachtwoord in en klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De Tinfoil Security-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Tinfoil Security.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Tinfoil Security-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 2. Klik rechtsonder op de plus (+). 
 3. Zoek Tinfoil Security in de lijst met apps en klik erop.
 4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Tinfoil Security.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?