เปลี่ยนโดเมนหลัก

 
หากคุณต้องการเปลี่ยน ชื่อผู้ใช้สำหรับที่อยู่ที่ลงท้ายด้วย @gmail.comให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หากชื่อธุรกิจเปลี่ยน คุณก็ควรเปลี่ยนโดเมนหลักสำหรับ G Suite หรือ Cloud Identity จากนั้นคุณจะใช้ชื่อโดเมนใหม่กับอีเมลของผู้ใช้ คำเชิญในปฏิทิน และการแจ้งเตือนอื่นๆ ได้ (เช่น คำเชิญให้แชร์ไฟล์ Google เอกสาร)

แต่คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโดเมนหลักเสมอไป เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องมีการตั้งค่า นอกจากนี้ การเปลี่ยนโดเมนก็ทำไม่ได้กับ G Suite หรือ Cloud Identity ทุกรุ่น

คุณเลือกที่จะเพิ่มโดเมนแทนการเปลี่ยนโดเมนหลักได้ ดูข้อมูลเกี่ยวกับ ทางเลือกอื่นนอกจากการเปลี่ยนโดเมน.

ข้อกำหนด

คุณจะเปลี่ยนโดเมนหลักได้ใน G Suite และ Cloud Identity บางรุ่น การเปลี่ยนโดเมนหลัก ใช้งาน ไม่ได้ กับรุ่นต่อนี้ 

โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ G Suite เพื่อดูทางเลือก หากคุณใช้รายการต่อไปนี้

 • G Suite for Education
 • G Suite for Nonprofits
 • การจัดการอุปกรณ์ Chrome
 • Chromebox วิดีโอคอนเฟอเรนซ์
 • Google Play for Education

เปลี่ยนโดเมนหลัก

โปรดตรวจสอบขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนโดเมนหลัก เพื่อให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่น

เพิ่มโดเมนใหม่ในคอนโซลผู้ดูแลระบบและตั้งค่าอีเมลให้โดเมนนั้น จากนั้นเปลี่ยนโดเมนหลักปัจจุบันเป็นโดเมนหลักอันใหม่ เปลี่ยนชื่อผู้ใช้แต่ละรายด้วยอีเมลใหม่เพื่อให้ผู้ใช้รับอีเมลได้

โดเมนหลักอันเดิมของคุณจะกลายเป็นชื่อแทนโดเมนโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้และกลุ่มจะรับอีเมลได้ทั้งในอีเมลเดิมและอีเมลใหม่ ชื่อแทนโดเมนไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือคุณเลือกนำโดเมนหลักอันเดิมออกจากบัญชี G Suite หรือ Cloud ก็ได้

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด


ขั้นตอนที่ 1: เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยน
 • หากต้องการป้องกันไม่ให้บัญชี G Suite ที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายทำงานขัดข้อง ให้แจ้งเตือนตัวแทนจำหน่ายก่อนเปลี่ยนโดเมน
 • เมื่อนำโดเมนหลักอันเดิมออกจาก G Suite ระบบจะลบ Google Sites แบบคลาสสิกในโดเมนนั้น แปลงเว็บไซต์ทั้งหมดโดยใช้ Google Sites แบบใหม่ก่อนเปลี่ยนโดเมนหลัก
 • ทำให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าใช้โฮสต์ของโดเมนหลักใหม่ได้ (ตัวอย่างเช่น GoDaddy®, Enom®) คุณจะอัปเดตการตั้งค่าในโฮสต์ของโดเมนเพื่อตั้งค่าอีเมลสำหรับโดเมนใหม่ 
 • แจ้งเตือนผู้ใช้ให้ทราบถึงการเปลี่ยน รวมถึงขั้นตอนที่ผู้ใช้ต้องทำ ดูตัวอย่างการแจ้งเตือนได้ด้านล่าง 
ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มโดเมนใหม่และตั้งค่าอีเมล

สำคัญ: หากโดเมนใหม่เป็นชื่อแทนอยู่แล้ว คุณต้องนำชื่อแทน โดเมนออก

จากนั้น ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มโดเมนใหม่เป็นโดเมนอื่น คุณอาจต้องรอนานถึง 24 ชั่วโมงก่อนจะเพิ่มโดเมนได้ 

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่โดเมน

  หากไม่เห็นโดเมนในหน้าแรก ให้คลิกการควบคุมเพิ่มเติมที่ด้านล่าง

 3. คลิก จัดการโดเมน แล้ว  เพิ่มโดเมนหรือชื่อแทนโดเมน
 4. คลิกเพิ่มโดเมน
 5. ป้อนชื่อโดเมนหลักอันใหม่

  คุณต้องเป็นเจ้าของชื่อโดเมนนั้นและจะนำไปใช้กับบัญชี Google อื่นไม่ได้ หากมีการใช้ชื่อโดเมนนั้นอยู่แล้ว คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ดูเคล็ดลับการแก้ปัญหา

 6. คลิกดำเนินการต่อเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน

  ทำตามวิธีการยืนยัน

 7. คลิกดำเนินการต่อและยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน
 8. อัปเดตระเบียน MX ของโดเมนเพื่อตั้งค่า Gmail

  การดำเนินการนี้จะไม่เปลี่ยนอีเมลของโดเมนหลักปัจจุบัน

 9. คลิกฉันได้ดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว
 10. หากต้องการป้องกันการปลอมแปลง (นักส่งสแปมจะส่งข้อความให้ดูเหมือนคุณเป็นผู้ส่ง) และป้องกันไม่ให้ระบบทำเครื่องหมายข้อความของคุณว่าเป็นสแปม ให้ตั้งค่า SPF (แนะนำอย่างยิ่ง) และ DKIM.
 11. ตรวจสอบว่าระเบียน MX, SPF และ DKIM ตั้งค่าสำหรับ G Suite แล้ว
ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนเป็นโดเมนหลักอันใหม่
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่โดเมน

  หากไม่เห็นโดเมนในหน้าแรก ให้คลิกการควบคุมเพิ่มเติมที่ด้านล่าง

 3. คลิก จีดการ โดเมน
 4. คลิกกำหนดเป็นโดเมนหลัก

  สำคัญ: คุณจะไม่เห็นตัวเลือกกำหนดเป็นโดเมนหลักในกรณีต่อไปนี้

  • คุณพยายามใช้ชื่อแทนโดเมน ให้นำโดเมนนั้นออกและใส่เข้าไปใหม่เป็นโดเมนเพิ่มเติม (ดูขั้นตอนที่ 2 ด้านบน)
  • ประเภทบัญชีไม่รองรับการเปลี่ยนโดเมนหลัก โปรดดู ข้อกำหนดที่ด้านบน

  หน้าต่างเพิ่มโดเมนหรือชื่อแทนโดเมนจะปรากฏขึ้น และแสดงโดเมนหลัก โดเมนรองที่จะทำเป็นโดเมนหลัก และชื่อแทนโดเมน

 5. คลิกเปลี่ยนโดเมนหลัก

  การเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงจึงจะมีผล

ขั้นตอนที่ 4: เปลี่ยนชื่อผู้ใช้และกลุ่มด้วยโดเมนใหม่

เปลี่ยนชื่อผู้ใช้

คุณต้องเปลี่ยนอีเมลของผู้ใช้แต่ละรายให้ใช้ชื่อโดเมนใหม่ โดยอีเมลเดิมจะกลายเป็นอีเมลแทน หากตั้งค่าแต่ละโดเมนไว้สำหรับรับส่งอีเมลกับ G Suite ผู้ใช้จะรับและส่งอีเมลได้จากทั้งสองอีเมล

สำคัญ: เมื่อเปลี่ยนชื่อบัญชีผู้ดูแลระบบของตนเอง คุณจะออกจากระบบโดยอัตโนมัติ จากนั้นให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้ใหม่

โปรดอ่านผลกระทบของการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ก่อนเริ่ม

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ผู้ใช้
 3. คลิกผู้ใช้เพื่อเปิดหน้าบัญชี
 4. คลิกเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ด้านซ้าย
 5. ในส่วนอีเมลหลัก ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้วเลือกโดเมนหลักใหม่
 6. คลิกเปลี่ยนชื่อ

เคล็ดลับ: หากมีผู้ใช้จำนวนมาก คุณเลือกใช้สเปรดชีตเพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ได้

เปลี่ยนชื่ออีเมลกลุ่ม

หากมีอีเมลกลุ่มเช่น info@old-domain.com ให้เปลี่ยนชื่อด้วยโดเมนหลักใหม่ อีเมลกลุ่มเดิมจะกลายเป็นชื่อแทนของอีเมลกลุ่มใหม่ คุณจะได้รับอีเมลในอีเมลกลุ่มทั้งสอง (เช่น info@new-domain.com และ info@old-domain.com)

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่กลุ่ม

  หากไม่เห็นกลุ่มในหน้าแรก ให้คลิกการควบคุมเพิ่มเติมที่ด้านล่าง

 3. คลิกกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนชื่อเพื่อเปิดหน้าของกลุ่ม
 4. คลิกแก้ไขแก้ไขด้านบนหน้าของกลุ่ม
 5. คลิกลูกศรลงลูกศรลง แล้วเลือกโดเมนหลักใหม่
 6. คลิกบันทึกข้อมูลกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 5: อัปเดตการตั้งค่า G Suite

อัปเดตการตั้งค่าสำหรับรายการต่อไปนี้

 • การเรียกเก็บเงิน
 • แอปใน Marketplace และ Google App Engine
 • ชื่อแทนโดเมน
 • Google ปฏิทิน
 • โลโก้และ URL ที่กำหนดเอง
หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อโดเมนอาจต้องใช้เวลาสักพัก เพื่อให้ชื่อในแอปของคุณแสดง หากคุณมีบัญชี Google Cloud Platform (GCP) ชื่อที่แสดงทรัพยากรขององค์กร GCP อาจใช้เวลาหลายวันในการอัปเดต

ขั้นตอน

 1. ตรวจสอบข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ เพื่อให้การแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงินที่สำคัญส่งไปยังอีเมลที่ถูกต้อง
 2. ตรวจสอบกับนักพัฒนาแอปว่าคุณต้องติดตั้งแอปจาก Marketplace หรือ Google App Engine อีกครั้งไหม

  ถ้าแอปบันทึกข้อมูลตามชื่อโดเมนหรืออีเมลของผู้ใช้ ข้อมูลนั้นอาจสูญหายได้

 3. ติดตั้งแอปจาก Marketplace หรือ Google App Engine อีกครั้งตามความจำเป็น
 4. หากมีชื่อแทนโดเมนอยู่แล้ว ให้นำออกแล้วใส่กลับเข้าไปในบัญชีอีกครั้ง

  หมายเหตุ: ชื่อแทนโดเมนจะลิงก์กับโดเมนหลักเดิม หลังจากนำชื่อแทนโดเมนออกแล้ว อาจต้องรอนานถึง 24 ชั่วโมงก่อนจะเพิ่มกลับเข้าไปได้

 5. ในปฏิทิน ให้นำ Hangouts Meet ออก (การประชุมทางวิดีโอหรือห้องประชุม) และเพิ่มใหม่

  ลิงก์ที่คุณสร้างด้วยโดเมนหลักเดิมจะไม่ทำงาน

 6. สร้าง ปฏิทินรองอีกครั้ง

  ปฏิทินรอง (ปฏิทินเพิ่มเติมที่ผู้ใช้สร้าง) จะยังคงแสดงชื่อโดเมนหลักเดิมต่อไป โปรดดูหัวข้อสร้างปฏิทินใหม่

 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการแก้ไขเว็บไซต์ในโดเมนเดิม (ซึ่งดูได้โดยใช้ URL เดิม) ให้ผู้ใช้ใส่ชื่อโดเมนใหม่ใน URL แทนชื่อโดเมนเดิม

  ตัวอย่างเช่น ไปที่ sites.google.com/a/new_domain.com แทน sites.google.com/a/old_domain.com

 8. อัปเดต โลโก้ที่กำหนดเองและ URL ที่กำหนดเองของ G Suite
(ไม่บังคับ) นำโดเมนหลักเดิมออก

หากไม่ต้องการใช้โดเมนหลักเดิมกับบัญชี G Suite หรือ Cloud Identity คุณก็จะนำโดเมนออกได้

ก่อนนำออก 

ตรวจสอบว่าไม่มีผู้ใช้หรือกลุ่มใดใช้โดเมนอยู่อีก ผู้ใช้จะไม่ได้รับอีเมลที่ส่งไปยังโดเมนนั้นหลังจากนำออก

หลังจากนำออก

 • ระบบจะลบเว็บไซต์แบบคลาสสิกทั้งหมดในโดเมนเดิม และก่อนเปลี่ยนโดเมนหลัก ให้แปลงเว็บไซต์แบบคลาสสิกโดยใช้ Google Sites แบบใหม่
 • ระบบจะไม่เผยแพร่เว็บไซต์ใหม่ในโดเมนเดิม เจ้าของเว็บไซต์จะได้รับอีเมลวิธีการเผยแพร่โดยอัตโนมัติ
 • ระบบจะลบปฏิทินรองของผู้ใช้และกิจกรรมที่เชื่อมโยงอยู่ โดยจะกู้คืนไม่ได้
(ไม่บังคับ) แชร์วิธีการกับผู้ใช้

แจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการเปลี่ยนชื่อและขั้นตอนที่ต้องทำ โปรดดูตัวอย่างการแจ้งเตือนด้านล่าง ซึ่งคุณจะปรับเองได้ และดูเคล็ดลับหรือขั้นตอนเพิ่มเติมในหัวข้อผลกระทบของการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้

ตัวอย่างการแจ้งเตือน

เราได้อัปเดตอีเมลจาก <old-domain.com> เป็น <new-domain.com> ซึ่งรายการเปลี่ยนแปลงและขั้นตอนการใช้อีเมลใหม่มีดังนี้

ชื่อใหม่—อีเมลใหม่ของคุณคือ <yourname@newdomain.com>.โดยคุณจะใช้อีเมลนี้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี G Suite (รหัสผ่านเดิม)

อีเมล อีเมลที่ส่งไปยังอีเมลเดิมของคุณจะปรากฏในกล่องจดหมายตามปกติ อีเมลเดิมจะกลายเป็นชื่อแทนของอีเมลใหม่ (อีเมลเพิ่มเติม)

เคล็ดลับ: หากส่งข้อความไปยังอีเมลเดิม ข้อความนั้นจะไม่ปรากฏในกล่องจดหมาย แต่คุณจะเห็นข้อความใน จดหมายที่ส่งแล้ว นอกจากนี้ ใบตอบรับการอ่านของอีเมลที่ส่งจากอีเมลเดิมจะไม่ส่งต่อไปยังอีเมลใหม่

อีเมลกลุ่ม อีเมลกลุ่มของเรา เช่น info@ และ sales@ เปลี่ยนไปใช้ชื่อใหม่แล้ว แต่คุณจะยังคงได้รับอีเมลที่ส่งถึงชื่อกลุ่มเดิม

ขั้นตอนที่แนะนำ

 1. อัปเดตลายเซ็นอีเมลด้วยชื่อใหม่
 2. ตั้งค่า Gmail เพื่อส่งข้อความจากอีเมลเดิม

  ให้ป้อนอีเมลเก่าของคุณในช่องอีเมล

 3. อัปเดตข้อมูลในปฏิทินดังนี้
  1. เปิดกิจกรรมที่มีอยู่และกิจกรรมที่เกิดซ้ำซึ่งคุณสร้างไว้
  2. นำลิงก์ Hangouts Meet, ห้องประชุม หรือทรัพยากรอื่นๆ ออกแล้วสร้างใหม่

   (ลิงก์เดิมจะไม่ทำงาน)

 4. หากใช้<Marketplace หรือแอปที่กำหนดเองใดๆ ก็ตาม> ให้ออกจากระบบแล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลใหม่
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร