Workday-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdbeheerder om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Workday

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Workday-app.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Workday in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Workday en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL. Vervang {your-workdaydomain/tenant-name} door uw Workday-domein en -tenantnaam.
 9. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor Workday.

 10. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 2: Workday instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in bij uw Workday-tenant als beheerder.
 2. Ga naar de taak Edit Tenant Setup - Security (Tenantinstallatie bewerken: beveiliging).
 3. Klik in het gedeelte Single Sign-on op "" om een nieuwe rij toe te voegen aan de tabel Redirection URLs (Omleidings-URL's).
 4. Kies bij Redirect Type, (Omleidingstype) de optie Single URL (Eén URL).
 5. Voer in het veld Login Redirect URL (Omleidings-URL voor inloggen) de waarde https://{your-workday-domain/tenant-name}/login-saml2.htmld, in. Vervang {your-workdaydomain/tenant-name} door uw Workday-domein en -tenantnaam.
 6. Vink in het gedeelte SAML Setup (SAML-installatie) het vakje aan voor Enable SAML Authentication(SAML-verificatie aanzetten).
 7. Klik in de tabel SAML Identity Providers (SAML-identiteitsproviders) op "" om een nieuwe rij toe te voegen.
 8. Voer in het veld Issuer (Uitgever) de Entiteits-ID in die u in stap 1 hierboven bij Google heeft gekopieerd.
 9. Klik bij x509 Certificate (X.509-certificaat) op het menu-icoon en selecteer Create x509 Public Key (Openbare X.509-sleutel maken).
 10. Doe het volgende op de pagina Create x509 Public Key (Openbare X.509-sleutel maken)
  1. Voer een naam in voor de sleutel.
  2. Plak de inhoud van het IdP-certificaat dat u in stap 1 hierboven bij Google heeft gedownload.
 11. Klik op OK.
 12. Voer deze waarden in de rij SAML Identity Providers (SAML-identiteitsproviders) in:
  1. Vink het vakje aan voor SP Initiated (Door SP gestart).
  2. Service Provider ID: http://www.workday.com

   Opmerking: De URL moet beginnen met http, niet https.

  3. Vink het vakje aan voor Do Not Deflate SP-initiated Request (Door SP gestart verzoek niet verkleinen).
  4. IdP SSO Service URL (Service-URL voor IdP-SSO): de SSO-URL die u in stap 1 heeft gekopieerd.
 13. Klik op OK.
Stap 3: De Workday-app aanzetten
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Workday.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. (Optioneel) Ga als volgt te werk om een service aan of uit te zetten voor een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Aan of Uit.
  3. Klik op Overschrijven om je instelling te bewaren als de service voor de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gewijzigd.
  4. Als Overschreven al is ingesteld voor de organisatie-eenheid, kies je een optie:
   • Overnemen: De instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: De nieuwe instelling wordt opgeslagen (zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Workday-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

Workday ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Workday.
 4. Klik linksboven op SAML-login testen.

  Als het goed is, wordt Workday geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-login opnieuw.

Door SP gestart

 1. Open https://your-domain-name.workday.com. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw inloggegevens in.
 3. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Workday.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false