Rozwiązywanie problemów z płatnościami i rozliczeniami

Obejmuje to G Suite, Dysk Google Enterprise, Cloud Identity Premium i inne płatne usługi, którymi można zarządzać w konsoli administracyjnej Google.

Rozpocznij tutaj

Jeśli masz dowolny z problemów opisanych poniżej, zapoznaj się z informacjami umożliwiającymi jego rozwiązanie.

Wyświetla się alert informujący o tym, że mój profil płatności zostanie zawieszony

Zawieszamy profil płatności, jeśli nie możemy zweryfikować informacji o koncie Google. Konto pozostaje zawieszone, dopóki nie zweryfikujemy Twoich informacji.

 1. W alercie kliknij Więcej informacji.
 2. Wypełnij formularz, aby zweryfikować informacje o koncie Google. Ten formularz możesz też znaleźć tutaj.
Po dokonaniu płatności dostęp do usług nadal jest zawieszony

Czasami przetworzenie płatności przez system może trochę potrwać. Zalecamy wylogowanie się z konta i ponowne zalogowanie.

Jeśli po spłaceniu salda należności konto jest nadal nieaktywne, najprawdopodobniej oznacza to, że podstawowa forma płatności jest nieważna. Ponieważ istniejąca forma płatności jest nadal nieważna, gdy znowu spróbujemy ją obciążyć, Twoje konto powróci do stanu zawieszenia lub okresu prolongaty. W takiej sytuacji konto pozostaje zawieszone nawet pod dokonaniu płatności.

Aby tego uniknąć, musisz ustawić ważną kartę lub prawidłowe konto bankowe użyte do zrealizowania płatności jako podstawową formę płatności.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się na konto administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Rozliczenia.
 3. W sekcji Ustawienia płatności kliknij Zarządzanie formami płatności.
 4. Na ekranie Formy płatności kliknij Brak obok nowej formy płatności i wybierz Podstawowa.

  credit_card_set_primary

Gdy ustawisz nową kartę kredytową lub konto bankowe jako podstawową formę płatności, aktywujemy Twoje konto w ciągu kilku godzin.

Jeśli nadal masz problemy, przeczytaj te wskazówki na temat rozwiązywania problemów z płatnościami.

Moje konto jest zawieszone, a przycisk Dokonaj płatności jest nieaktywny
Jeśli Twoje konto jest zawieszone, ale nie możesz użyć przycisku Dokonaj płatności (jest on wyszarzony), oznacza to, że nie możemy zweryfikować Twoich informacji. Dopóki nie potwierdzimy tych danych, nie możemy sfinalizować transakcji. Aby rozwiązać ten problem, poszukaj w skrzynce odbiorczej powiązanej z Twoim kontem Google e-maila zatytułowanego „Ważne informacje o Twoim koncie Google”. Wypełnij formularz dostępny w tej wiadomości i odeślij go w odpowiedzi. Odezwiemy się do Ciebie w ciągu 48 godzin.

Ten formularz możesz też wypełnić tutaj.

Ważne: podczas wypełniania formularza w polu E-mail wpisz adres e-mail wymieniony w sekcji Osoby kontaktowe ds. płatności na stronie Ustawienia konta rozliczeniowego. Jeśli wpiszesz inny adres, odpowiedź na Twoją prośbę może się opóźnić.

Uwaga: w takiej sytuacji zespół pomocy G Suite lub Cloud Identity nie może anulować zawieszenia Twojego konta. Aby to zrobić, musisz zweryfikować swoje konto przez wypełnienie odpowiedniego formularza.

W przypadku innych sytuacji wykonaj czynności opisane poniżej, aby zidentyfikować i rozwiązać problem.

 • Krok 1. Zidentyfikuj problem
 • Krok 2. Rozwiąż problem
 • Krok 3. Upewnij się, że podstawowa forma płatności jest ważna

Krok 1. Zidentyfikuj problem

Aby zidentyfikować przyczyny problemów z rozliczeniami, otwórz stronę Płatności w konsoli administracyjnej.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się na konto administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Rozliczenia.
 3. W sekcji Ustawienia płatności poszukaj opisu przyczyny niepowodzenia płatności.

  billing payments error message

Krok 2. Rozwiąż problem

Wykonaj czynności opisane dla komunikatu o błędzie, który jest widoczny w sekcji Ustawienia płatności. Jeśli nie jesteś na stronie Płatności, wykonaj najpierw czynności opisane w sekcji Krok 1. Zidentyfikuj problem.

Konto zostało zamknięte

Pojawienie się tego błędu zwykle oznacza problem w banku lub firmie, która wystawiła kartę kredytową. W takiej sytuacji dostępne są dwa rozwiązania:

 • Opcja A: skontaktuj się z bankiem lub wystawcą karty kredytowej, aby rozwiązać problem z formą płatności.
 • Opcja B: dokonaj płatności za pomocą już dodanej formy płatności nieustawionej jako podstawowa – karty lub konta bankowego.
 • Opcja C: dokonaj płatności za pomocą nowej karty lub nowego konta bankowego.

Opcja A: rozwiązanie problemu i dokonanie płatności przy użyciu istniejącej karty lub istniejącego konta

 1. W alercie u góry strony Płatności kliknij Zapłać teraz. Jeśli widzisz kilka alertów, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół, by wyświetlić dany alert.

  Pay Now button

 2. Na ekranie Dokonaj płatności ponownie wpisz dane karty lub konta.
 3. Kliknij Dokonaj płatności.
 4. Sprawdź, czy informacje o płatności są prawidłowe, a następnie kliknij Potwierdź a potem Rozumiem.

Opcja B: dokonanie płatności za pomocą już dodanej formy płatności nieustawionej jako podstawowa – karty lub konta bankowego

 1. W alercie u góry strony Płatności kliknij Zapłać teraz. Jeśli widzisz kilka alertów, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół, by wyświetlić dany alert.

  Pay Now button

 2. Na ekranie Dokonaj płatności kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół i wybierz kartę lub konto.
 3. Kliknij Dokonaj płatności.
 4. (Opcjonalnie) Zaznacz pole, jeśli chcesz, by ta forma płatności była używana do przyszłych płatności cyklicznych. Spowoduje to ustawienie nowego konta bankowego lub karty kredytowej jako podstawowej formy płatności.
 5. Sprawdź, czy informacje o płatności są prawidłowe, a następnie kliknij Potwierdź a potem Rozumiem.
 6. (Opcjonalnie) Jeśli jako podstawową formę płatności ustawisz konto bankowe, płatność może zostać zrealizowana dopiero po kilku dniach. Aby uniknąć przerwy w świadczeniu usług lub wznowić zawieszoną usługę, zalecamy dokonanie płatności ręcznej przy użyciu karty kredytowej.

Opcja C: dokonanie płatności przy użyciu nowej karty lub nowego konta bankowego

 1. W alercie u góry strony Płatności kliknij Zapłać teraz. Jeśli widzisz kilka alertów, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół, by wyświetlić dany alert.

  Pay Now button

 2. Na ekranie Dokonaj płatności kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół i wybierz Dodaj nową kartę kredytową lub debetową albo Dodaj konto bankowe.

  W niektórych krajach dostępna jest tylko jedna opcja. Zobacz, jakie opcje płatności są dostępne w Twoim kraju

 3. Wpisz informacje o koncie bankowym lub karcie.
 4. Jeśli zobaczysz przycisk Zweryfikuj, kliknij go (w niektórych krajach jest to wymagane).
 5. Kliknij Dokonaj płatności.
 6. (Opcjonalnie) Zaznacz pole, jeśli chcesz, by ta forma płatności była używana do przyszłych płatności cyklicznych. Spowoduje to ustawienie nowego konta bankowego lub karty kredytowej jako podstawowej formy płatności.
 7. Sprawdź, czy informacje o płatności są prawidłowe, a następnie kliknij Potwierdź a potem Rozumiem.
 8. (Opcjonalnie) Jeśli jako podstawową formę płatności ustawisz konto bankowe, płatność może zostać zrealizowana dopiero po kilku dniach. Aby uniknąć przerwy w świadczeniu usług lub wznowić zawieszoną usługę, zalecamy dokonanie płatności ręcznej przy użyciu karty kredytowej.
Transakcja odrzucona (nieprawidłowa forma płatności, niskie saldo)

Wszystkie opisane tu problemy możesz rozwiązać w ten sam sposób. Poniżej znajdziesz opis komunikatów o błędach:

 • Transakcja odrzucona – zwykle oznacza problem w banku lub firmie, która wystawiła kartę kredytową, albo nieprawidłowo wpisane informacje o płatności.
 • Transakcja odrzucona: nieprawidłowa forma płatności – zwykle oznacza nieprawidłowo wpisane informacje o płatności.
 • Transakcja odrzucona: niskie saldo – zwykle oznacza brak wystarczających środków na wybranej formie płatności.

Aby rozwiązać te problemy:

 • Opcja A: sprawdź poprawność wpisanych informacji o formie płatności. W razie potrzeby skontaktuj się z bankiem lub wystawcą karty kredytowej, aby rozwiązać problem, na przykład dodać środki do konta. Następnie dokonaj płatności przy użyciu tej formy płatności.
 • Opcja B: dokonaj płatności za pomocą już dodanej formy płatności nieustawionej jako podstawowa – karty lub konta bankowego.
 • Opcja C: dokonaj płatności za pomocą nowej karty lub nowego konta bankowego.

Opcja A: rozwiązanie problemu i dokonanie płatności przy użyciu istniejącej karty lub istniejącego konta

 1. W alercie u góry strony Płatności kliknij Zapłać teraz. Jeśli widzisz kilka alertów, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół, by wyświetlić dany alert.

  Pay Now button

 2. W razie potrzeby zaktualizuj dane płatności na ekranie Dokonaj płatności.
 3. Kliknij Dokonaj płatności.
 4. Sprawdź, czy informacje o płatności są prawidłowe, a następnie kliknij Potwierdź a potem Rozumiem.

Opcja B: dokonanie płatności za pomocą już dodanej formy płatności nieustawionej jako podstawowa – karty lub konta bankowego

 1. W alercie u góry strony Płatności kliknij Zapłać teraz. Jeśli widzisz kilka alertów, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół, by wyświetlić dany alert.

  Pay Now button

 2. Na ekranie Dokonaj płatności kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół i wybierz kartę lub konto.
 3. Kliknij Dokonaj płatności.
 4. (Opcjonalnie) Zaznacz pole, jeśli chcesz, by ta forma płatności była używana do przyszłych płatności cyklicznych. Spowoduje to ustawienie nowego konta bankowego lub karty kredytowej jako podstawowej formy płatności.
 5. Sprawdź, czy informacje o płatności są prawidłowe, a następnie kliknij Potwierdź a potem Rozumiem.
 6. (Opcjonalnie) Jeśli jako podstawową formę płatności ustawisz konto bankowe, płatność może zostać zrealizowana dopiero po kilku dniach. Aby uniknąć przerwy w świadczeniu usług lub wznowić zawieszoną usługę, zalecamy dokonanie płatności ręcznej przy użyciu karty kredytowej.

Opcja C: dokonanie płatności przy użyciu nowej karty lub nowego konta bankowego

 1. W alercie u góry strony Płatności kliknij Zapłać teraz. Jeśli widzisz kilka alertów, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół, by wyświetlić dany alert.

  Pay Now button

 2. Na ekranie Dokonaj płatności kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół i wybierz Dodaj nową kartę kredytową lub debetową albo Dodaj konto bankowe.

  W niektórych krajach dostępna jest tylko jedna opcja. Zobacz, jakie opcje płatności są dostępne w Twoim kraju

 3. Wpisz informacje o koncie bankowym lub karcie.
 4. Jeśli zobaczysz przycisk Zweryfikuj, kliknij go (w niektórych krajach jest to wymagane).
 5. Kliknij Dokonaj płatności.
 6. (Opcjonalnie) Zaznacz pole, jeśli chcesz, by ta forma płatności była używana do przyszłych płatności cyklicznych. Spowoduje to ustawienie nowego konta bankowego lub karty kredytowej jako podstawowej formy płatności.
 7. Sprawdź, czy informacje o płatności są prawidłowe, a następnie kliknij Potwierdź a potem Rozumiem.
 8. (Opcjonalnie) Jeśli jako podstawową formę płatności ustawisz konto bankowe, płatność może zostać zrealizowana dopiero po kilku dniach. Aby uniknąć przerwy w świadczeniu usług lub wznowić zawieszoną usługę, zalecamy dokonanie płatności ręcznej przy użyciu karty kredytowej.
Ważność karty wygasła

Aby rozwiązać problem z wygasłą kartą:

 • Opcja A: zaktualizuj dane wygasłej karty i dokonaj płatności.
 • Opcja B: dokonaj płatności za pomocą już dodanej formy płatności nieustawionej jako podstawowa – karty lub konta bankowego.
 • Opcja C: dokonaj płatności za pomocą nowej karty lub nowego konta bankowego.

Opcja A: zaktualizowanie danych wygasłej karty i dokonanie płatności

Wykonaj poniższe czynności, aby zaktualizować dane karty kredytowej, której ważność wygasła, gdy ta karta jest ustawiona jako podstawowa forma płatności.

Aby zaktualizować dane wygasłej karty kredytowej, która nie jest podstawową formą płatności, wykonaj czynności opisane w sekcji „Ważność karty wkrótce wygasa”.

 1. W alercie u góry strony Płatności kliknij Zapłać teraz. Jeśli widzisz kilka alertów, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół, by wyświetlić dany alert.

  Pay Now button

 2. Na ekranie Dokonaj płatności zaktualizuj datę ważności i kod weryfikacyjny (CVC) karty.
 3. Kliknij Dokonaj płatności.
 4. Sprawdź, czy informacje o płatności są prawidłowe, a następnie kliknij Potwierdź a potem Rozumiem.

Opcja B: dokonanie płatności za pomocą już dodanej formy płatności nieustawionej jako podstawowa – karty lub konta bankowego

 1. W alercie u góry strony Płatności kliknij Zapłać teraz. Jeśli widzisz kilka alertów, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół, by wyświetlić dany alert.

  Pay Now button

 2. Na ekranie Dokonaj płatności kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół i wybierz kartę lub konto.
 3. Kliknij Dokonaj płatności.
 4. (Opcjonalnie) Zaznacz pole, jeśli chcesz, by ta forma płatności była używana do przyszłych płatności cyklicznych. Spowoduje to ustawienie nowego konta bankowego lub karty kredytowej jako podstawowej formy płatności.
 5. Sprawdź, czy informacje o płatności są prawidłowe, a następnie kliknij Potwierdź a potem Rozumiem.
 6. (Opcjonalnie) Jeśli jako podstawową formę płatności ustawisz konto bankowe, płatność może zostać zrealizowana dopiero po kilku dniach. Aby uniknąć przerwy w świadczeniu usług lub wznowić zawieszoną usługę, zalecamy dokonanie płatności ręcznej przy użyciu karty kredytowej.

Opcja C: dokonanie płatności przy użyciu nowej karty lub nowego konta bankowego

 1. W alercie u góry strony Płatności kliknij Zapłać teraz. Jeśli widzisz kilka alertów, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół, by wyświetlić dany alert.

  Pay Now button

 2. Na ekranie Dokonaj płatności kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół i wybierz Dodaj nową kartę kredytową lub debetową albo Dodaj konto bankowe.

  W niektórych krajach dostępna jest tylko jedna opcja. Zobacz, jakie opcje płatności są dostępne w Twoim kraju

 3. Wpisz informacje o koncie bankowym lub karcie.
 4. Jeśli zobaczysz przycisk Zweryfikuj, kliknij go (w niektórych krajach jest to wymagane).
 5. Kliknij Dokonaj płatności.
 6. (Opcjonalnie) Zaznacz pole, jeśli chcesz, by ta forma płatności była używana do przyszłych płatności cyklicznych. Spowoduje to ustawienie nowego konta bankowego lub karty kredytowej jako podstawowej formy płatności.
 7. Sprawdź, czy informacje o płatności są prawidłowe, a następnie kliknij Potwierdź a potem Rozumiem.
 8. (Opcjonalnie) Jeśli jako podstawową formę płatności ustawisz konto bankowe, płatność może zostać zrealizowana dopiero po kilku dniach. Aby uniknąć przerwy w świadczeniu usług lub wznowić zawieszoną usługę, zalecamy dokonanie płatności ręcznej przy użyciu karty kredytowej.
Ważność karty wkrótce wygasa

Wykonaj czynności opisane poniżej, jeśli:

 • karta kredytowa niedługo wygaśnie, ale jeszcze jest ważna;
 • karta kredytowa wygasła, ale nie jest ona podstawową formą płatności.

Jeśli karta, której ważność wygasła, jest ustawiona jako podstawowa forma płatności, wykonaj czynności opisane w sekcji „Ważność karty wygasła”.

Jeśli karta kredytowa przypisana do konta rozliczeniowego Google niedługo wygaśnie, musisz zaktualizować jej datę ważności w konsoli administracyjnej. Jeśli zmienia się numer CVC karty, też musisz go zaktualizować. Jeśli tego nie zrobisz, a my spróbujemy zrealizować płatność za usługę przy użyciu tej karty, płatność nie powiedzie się, przez co subskrypcja może zostać zawieszona.

Uwaga: na ekranie aktualizowania daty ważności karty możesz też zaktualizować imię i nazwisko posiadacza karty kredytowej oraz adres rozliczeniowy.

Aktualizowanie daty ważności i numeru CVC karty

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się na konto administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Rozliczenia.
 3. Obok abonamentu kliknij Czynności a potem Uzyskaj dostęp do konta rozliczeniowego.
 4. W sekcji Ustawienia płatności kliknij Zarządzanie formami płatności.
 5. Obok karty kredytowej, którą chcesz zaktualizować, kliknij Rozwiąż problem.
 6. Zaktualizuj dane karty i zapisz zmiany.

Zmienił się numer karty?

Jeśli zmienił się numer karty kredytowej, nie możesz go zaktualizować na ekranie edytowania informacji o karcie. Zamiast tego musisz dodać nową kartę. Następnie usuń starą kartę z konta.

Odrzucenie karty kredytowej lub debetowej wystawionej w Indiach

Klienci z Indii, którzy próbują zapłacić za usługę Google kartą debetową, napotkają błąd autoryzacji. Obecnie nie możemy akceptować kart debetowych z Indii. Przyczyną jest problem z integracją systemów z wymaganą usługą weryfikacji 3D-Secure. Ten problem występuje też w przypadku niektórych kart kredytowych wystawionych w Indiach. 

W przypadku napotkania tego problemu klienci mogą wypróbować następujące obejścia:

Weryfikacja konta bankowego nie powiodła się

Zanim będziemy mogli pobrać opłatę z nowego konta bankowego, musimy się upewnić, że to konto faktycznie jest Twoje. Ten proces oraz czas potrzebny na to sprawdzenie są różne w poszczególnych lokalizacjach:

 • Jeśli jesteś w USA, możesz zweryfikować konto przez dokonanie wpłaty testowej. Ten proces może zająć nawet 10 dni, ale zwykle przebiega szybciej. Jeśli po pięciu dniach nie zobaczysz tej wpłaty na koncie, sprawdź, czy wpłata testowa zakończyła się niepowodzeniem.
 • Jeśli przebywasz w Wielkiej Brytanii lub Europie, zwykle jesteśmy w stanie zweryfikować Twoje konto w ciągu godziny od momentu, gdy podasz w ustawieniach płatności prawidłowe dane.

Aby dowiedzieć się, czy Google nadal weryfikuje Twoje konto bankowe, otwórz stronę Płatności i sprawdź, czy jest wyświetlany komunikat „Trwa weryfikacja”. Jeśli konfigurujesz płatności pierwszy raz, płatna subskrypcja nie rozpocznie się, dopóki nie zweryfikujemy Twojego konta.

Uwaga: aby korzystać z usługi bez utrudnień, dopóki konto bankowe nie zostanie zweryfikowane, dodaj kartę kredytową, która będzie używana do realizowania płatności automatycznych.

Krok 3. Upewnij się, że podstawowa forma płatności jest ważna

Gdy dokonasz płatności lub rozwiążesz problem z rozliczeniami, Twoje konto może pozostać nieaktywne, jeśli nie masz ustawionej podstawowej formy płatności automatycznych. Dlatego ważne jest, aby na koncie była podana prawidłowa i ważna forma płatności.

Jeśli nie jesteś na stronie Płatności, wykonaj najpierw czynności opisane w sekcji Krok 2. Rozwiąż problem.

 1. W sekcji Ustawienia płatności kliknij Zarządzanie formami płatności.
 2. Sprawdź, czy masz formę płatności ustawioną jako podstawową. Jeśli tak, upewnij się, że jest ona ważna, a jej dane są prawidłowe. Jeśli wszystko jest w porządku, nie musisz nic robić.
 3. Jeśli nie masz ustawionej podstawowej formy płatności, informacje na jej temat są nieprawidłowe lub jej ważność wygasła, kliknij Brak obok innej formy płatności, która jest ważna i wpisana prawidłowo, a następnie wybierz Podstawowa.

  credit_card_set_primary

  Od tej chwili do realizowania płatności automatycznych będziemy używać nowej podstawowej formy płatności.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?