Rozwiązywanie problemów z płatnościami i rozliczeniami

Obejmuje to G Suite, Dysk Google Enterprise, Cloud Identity Premium i inne płatne usługi, którymi można zarządzać w konsoli administracyjnej Google.

Skorzystaj z tych informacji, aby zidentyfikować i rozwiązać problem, jeśli:

 • w konsoli administracyjnej Google wyświetlany jest alert dotyczący płatności;
 • Twoja usługa została zawieszona.

Jeśli problem dotyczy innej usługi Google (np. YouTube), aby go rozwiązać, przeszukaj Centrum pomocy tej usługi.

Krok 1. Znajdź rozwiązanie

Poniżej znajdź swój problem. Jeśli nie wiesz, dlaczego konto zostało zawieszone, przejdź do sekcji Nie wiem, na czym polega problem.

Objaw
 • Wyświetla się alert informujący o tym, że mój profil płatności został zawieszony.
 • Moje konto jest zawieszone, a przycisk Dokonaj płatności jest przyciemniony.
Rozwiązanie Zweryfikuj informacje o koncie

 

Objaw Widzę jeden z poniższych alertów:
 • Konto jest zamknięte.
 • Transakcja odrzucona.
 • Transakcja odrzucona: nieprawidłowa forma płatności.
 • Transakcja odrzucona: niskie saldo.
Rozwiązanie Dokonaj płatności za pomocą:

 

Objaw Widzę alert: Karta nieważna.
Rozwiązanie Dokonaj płatności za pomocą:

 

Objaw
 • Widzę alert: Karta wkrótce straci ważność.
 • Chcę zaktualizować informacje o karcie kredytowej, która utraciła ważność i nie jest moją podstawową formą płatności.
Rozwiązanie Zaktualizuj dane karty

 

Objaw Odrzucenie karty kredytowej lub debetowej wystawionej w Indiach.
Rozwiązanie Rozwiąż problemy z kartami kredytowymi i debetowymi wystawionymi w Indiach

 

Objaw Weryfikacja konta bankowego się nie powiodła.
Rozwiązanie Zweryfikuj nowo dodane konto bankowe

 

Objaw Po dokonaniu płatności karta została obciążona drugi raz lub problemy nadal występują.
Rozwiązanie Rozwiąż problemy z kontem po dokonaniu płatności

Krok 2. Rozwiąż problem

Zapoznaj się z odpowiednim opisanym poniżej rozwiązaniem problemu.

Weryfikowanie informacji o koncie

Zawieszamy profil płatności i przyciemniamy przycisk Dokonaj płatności, jeśli nie możemy zweryfikować informacji o koncie Google. Aby zweryfikować te informacje, wypełnij ten formularz.

Aby wypełnić formularz, możesz także wykonać jedną z poniższych czynności:

 • Kliknij Więcej informacji w alercie o zawieszeniu profilu płatności.
 • Odpowiedz na e-maila zatytułowanego „Ważne informacje o Twoim koncie Google”, którego wysłaliśmy na adres e-mail w domenie powiązanej z Twoim kontem Google.

W takiej sytuacji zespół pomocy G Suite lub Cloud Identity nie może anulować zawieszenia Twojego konta. Musisz wypełnić formularz weryfikacji konta. Podczas wypełniania formularza w polu E-mail wpisz adres e-mail wymieniony w sekcji Osoby kontaktowe ds. płatności na stronie Ustawienia konta rozliczeniowego. Jeśli wpiszesz inny adres, odpowiedź na Twoją prośbę może się opóźnić.

Odezwiemy się do Ciebie w ciągu 48 godzin.

Używanie tej samej karty lub tego samego konta

Być może uda Ci się rozwiązać problem z płatnością, jeśli po prostu poprawnie wpiszesz szczegółowe informacje o formie płatności albo skontaktujesz się z bankiem lub wystawcą karty kredytowej. W takim przypadku możesz następnie użyć tej samej karty lub konta bankowego, aby dokonać płatności.

 1. Skontaktuj się z bankiem lub wystawcą karty kredytowej, aby rozwiązać problem (na przykład zasilając konto).
 2. W alercie u góry strony Płatności kliknij Zapłać teraz.
  Jeśli widzisz kilka alertów, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół, aby wyświetlić konkretny alert.
 3. Na ekranie Dokonaj płatności sprawdź szczegółowe informacje o formie płatności i w razie potrzeby wpisz je ponownie.
 4. Kliknij Dokonaj płatności.
 5. Sprawdź, czy szczegóły płatności są prawidłowe, a następnie kliknij Potwierdź a potem Rozumiem.
Używanie innej formy płatności skonfigurowanej na koncie rozliczeniowym
 1. W alercie u góry strony Płatności kliknij Zapłać teraz.
  Jeśli widzisz kilka alertów, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół, aby wyświetlić konkretny alert.
 2. Na ekranie Dokonaj płatności kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół, a następnie wybierz kartę lub konto, z których chcesz skorzystać.
 3. Kliknij Dokonaj płatności.
 4. (Opcjonalnie) Zaznacz pole, jeśli chcesz, by ta forma płatności była używana do przyszłych płatności cyklicznych.
  Spowoduje to ustawienie wybranego konta bankowego lub karty kredytowej jako podstawowej formy płatności.
 5. Sprawdź szczegóły płatności, a następnie kliknij Potwierdź a potem Rozumiem.
  Jeśli jako podstawową formę płatności ustawisz konto bankowe, płatność może zostać zrealizowana dopiero po kilku dniach.
 6. (Opcjonalnie) Aby uniknąć przerwy w dostępie do usług lub wznowić zawieszoną usługę, dokonaj płatności ręcznej za pomocą karty kredytowej.
Używanie nowej karty lub nowego konta bankowego
 1. W alercie u góry strony Płatności kliknij Zapłać teraz.
  Jeśli widzisz kilka alertów, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół, aby wyświetlić konkretny alert.
 2. Na ekranie Dokonaj płatności kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
  W zależności od kraju mogą być dostępne 2 opcje.
 3. Wybierz opcję:
  • Dodaj nową kartę kredytową lub debetową
  • Dodaj konto bankowe

  Zobacz Opcje płatności w moim kraju.

 4. Wpisz dane konta bankowego lub karty.
 5. Kliknij przycisk Zweryfikuj, jeśli się pojawi.
 6. Kliknij Dokonaj płatności.
 7. (Opcjonalnie) Zaznacz pole, jeśli chcesz, by ta forma płatności była używana do przyszłych płatności cyklicznych.
  Spowoduje to ustawienie wybranego konta bankowego lub karty kredytowej jako podstawowej formy płatności.
 8. Sprawdź szczegóły płatności, a następnie kliknij Potwierdź a potem Rozumiem.
  Jeśli jako podstawową formę płatności ustawisz konto bankowe, płatność może zostać zrealizowana dopiero po kilku dniach.
 9. (Opcjonalnie) Aby uniknąć przerwy w dostępie do usług lub wznowić zawieszoną usługę, dokonaj płatności ręcznej za pomocą karty kredytowej.
Aktualizowanie nieważnej karty

Wykonaj poniższe czynności, aby zaktualizować podstawową formę płatności, która utraciła ważność, a następnie użyj jej ponownie do dokonania płatności.

Aby zaktualizować dane karty kredytowej, która utraciła ważność i nie jest podstawową formą płatności, zamiast poniższych czynności wykonaj te, które opisano w sekcji Aktualizowanie danych karty.

 1. W alercie u góry strony Płatności kliknij Zapłać teraz.
  Jeśli widzisz kilka alertów, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół, aby wyświetlić konkretny alert.
 2. Na ekranie Dokonaj płatności zaktualizuj datę ważności i kod weryfikacyjny (CVC lub CVV) karty.
 3. Kliknij Dokonaj płatności.
 4. Sprawdź szczegóły płatności, a następnie kliknij Potwierdź a potem Rozumiem.
Aktualizowanie danych karty

Wykonaj poniższe czynności, jeśli karta kredytowa:

 • niedługo utraci ważność, ale jeszcze jest ważna;
 • utraciła ważność, ale nie jest podstawową formą płatności.

Jeśli karta utraciła ważność i jest podstawową formą płatności, wykonaj czynności opisane w sekcji Aktualizowanie nieważnej karty.

Jeśli karta kredytowa przypisana do konta rozliczeniowego niedługo utraci ważność, musisz zaktualizować jej datę ważności w konsoli administracyjnej. Jeśli zmienił się jej kod CVC lub CVV, również go zaktualizuj. W przeciwnym razie nasze próby obciążenia karty się nie powiodą, co może spowodować zawieszenie dostępu do usługi.

Uwaga: na ekranie aktualizowania daty ważności karty możesz też zaktualizować imię i nazwisko posiadacza karty kredytowej oraz adres rozliczeniowy.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Rozliczenia.
 3. Wybierz opcję:
  • Kliknij swój abonament.
  • Kliknij Czynności a potem Uzyskaj dostęp do konta rozliczeniowego.
 4. Wybierz odpowiednią opcję, aby wyświetlić formy płatności lub zarządzać nimi.
 5. Obok karty kredytowej, której dane chcesz zaktualizować, kliknij Rozwiąż problem.
 6. Zaktualizuj dane karty i zapisz zmiany.

Zmienił się numer karty?

Jeśli tak, nie możesz zmienić numeru karty na ekranie, na którym edytujesz jej dane. Zamiast tego dodaj ją jako nową kartę. Następnie usuń starą kartę z konta. Zobacz Usuwanie formy płatności.

Rozwiązywanie problemów z kartami kredytowymi i debetowymi wystawionymi w Indiach

Klienci z Indii nie mogą płacić za usługę Google kartą debetową. Z powodu problemów z wymaganą usługą weryfikacji 3-D Secure obecnie nie można dokonywać płatności automatycznych za pomocą kart debetowych wystawionych w Indiach. Ten problem występuje też w przypadku niektórych kart kredytowych wystawionych w Indiach.

Jeśli napotkasz ten problem, wypróbuj następujące obejścia:

Weryfikowanie nowo dodanego konta bankowego

Zanim będziemy mogli pobrać opłatę z nowego konta bankowego, musimy się upewnić, że to konto faktycznie jest Twoje. Ten proces oraz czas jego trwania zależą od Twojej lokalizacji:

 • Jeśli jesteś w USA lub Europie (poza Wielką Brytanią), możesz zweryfikować konto przez dokonanie wpłaty testowej.

  Ten proces może zająć nawet 10 dni, ale zwykle przebiega szybciej. Jeśli po 5 dniach nie zobaczysz tej wpłaty na koncie, sprawdź, czy wpłata testowa nie zakończyła się niepowodzeniem.

 • Jeśli przebywasz w Wielkiej Brytanii, zwykle jesteśmy w stanie zweryfikować Twoje konto w ciągu godziny od momentu, gdy w ustawieniach płatności podasz prawidłowe dane.

Aby dowiedzieć się, czy Google nadal weryfikuje Twoje konto bankowe, otwórz stronę Płatności i sprawdź, czy jest wyświetlany komunikat „Trwa weryfikacja”. Jeśli konfigurujesz płatności pierwszy raz, płatna subskrypcja nie rozpocznie się, dopóki nie zweryfikujemy Twojego konta.

Uwaga: aby bez utrudnień korzystać z usługi do momentu zweryfikowania konta bankowego, dodaj kartę kredytową, która będzie używana do realizowania płatności automatycznych. Zobacz Dodawanie karty kredytowej jako podstawowej formy płatności.

Rozwiązywanie problemów z kontem po dokonaniu płatności

Istnieją 2 możliwe przyczyny braku dostępu do usług po dokonaniu płatności:

 • Płatność nie została jeszcze zrealizowana. Czasami przetworzenie płatności przez system może trochę potrwać. Wyloguj się z konta i zaloguj się ponownie.
 • Nie masz ważnej podstawowej formy płatności. Mimo że do pokrycia salda użyta została ważna forma płatności, to ta, która na koncie rozliczeniowym jest oznaczona jako podstawowa, nadal jest nieważna. Z tego powodu gdy znowu spróbujemy ją obciążyć, Twoje konto powróci do stanu zawieszenia lub okresu prolongaty. W takiej sytuacji konto pozostaje zawieszone nawet po dokonaniu płatności.

  Aby tego uniknąć, jako podstawową formę płatności ustaw ważną kartę lub prawidłowe konto bankowe użyte do zrealizowania płatności. Zobacz krok 3 poniżej.

  Gdy ustawisz nową kartę kredytową lub konto bankowe jako podstawową formę płatności, aktywujemy Twoje konto w ciągu kilku godzin.

Jeśli nadal masz problemy, zobacz Usługi pozostały zawieszone po rozwiązaniu problemu z niezrealizowaną płatnością.

Krok 3. Upewnij się, że podstawowa forma płatności jest ważna

Gdy dokonasz płatności lub rozwiążesz problem z rozliczeniami, Twoje konto może pozostać nieaktywne, jeśli nie masz ustawionej podstawowej formy płatności automatycznych. Z tego powodu musisz zadbać, aby mieć aktywną i ważną podstawową formę płatności.

Jeśli nie jesteś na stronie Płatności, wykonaj najpierw czynności opisane w kroku 2.

 1. W sekcji Ustawienia płatności kliknij Zarządzaj formami płatności.
 2. Sprawdź, czy masz formę płatności ustawioną jako podstawową. Jeśli tak, upewnij się, że jest ona ważna, a jej dane są prawidłowe.
 3. Jeśli nie masz wybranej podstawowej formy płatności albo jest ona nieaktywna lub nieważna:
  1. Kliknij Brak obok innej aktywnej i ważnej formy płatności.
  2. Wybierz Podstawowa.

Od tej chwili do realizowania płatności automatycznych będziemy używać tej formy płatności.

Nie wiem, na czym polega problem

Aby zidentyfikować przyczynę problemu z płatnością, otwórz stronę Płatności w konsoli administracyjnej.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Rozliczenia.
 3. Obok abonamentu kliknij Czynności a potem Uzyskaj dostęp do konta rozliczeniowego.
 4. W sekcji Ustawienia płatności poszukaj opisu przyczyny niepowodzenia płatności.
 5. Przejdź do kroku 1.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?