Usuwanie danych firmowych z urządzenia mobilnego

Urządzenia mobilne przechowują ważne informacje i umożliwiają dostęp do konta firmowego użytkownika. Jeśli urządzenie zostanie zgubione lub użytkownik opuści organizację, możesz usunąć dane firmowe z urządzenia. Możesz usunąć z urządzenia konto firmowe użytkownika, jego profil do pracy lub wszystkie dane. Bez względu na wybraną metodę dane firmowe pozostaną dostępne dla użytkowników, którzy zalogują się na komputerze, w przeglądarce internetowej lub na innym autoryzowanym urządzeniu mobilnym.

Ważne (Android): jeśli korzystasz z ochrony przywracania ustawień fabrycznych, zanim wyczyścisz pamięć urządzenia, upewnij się, że masz dostęp do powiązanego z nim konta administratora. To konto musi być aktywne (nie przywrócone) i nigdy nie mogło zostać usunięte ani zawieszone. Zespół pomocy Google Cloud nie może odblokować ani przywrócić urządzenia. Jeśli nie możesz odblokować urządzenia, na którym przywrócono ustawienia fabryczne, skontaktuj się z jego producentem, aby uzyskać pomoc. Więcej informacji znajdziesz w temacie Ustawienie ochrony przywracania ustawień fabrycznych.

Zanim zaczniesz

Decydowanie, co ma zostać usunięte z urządzenia

Możesz usunąć z urządzenia wszystkie dane i aplikacje lub tylko konto firmowe. Ogólne zalecenia:

 • Wyczyść pamięć urządzenia w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia osobistego albo należącego do firmy.
 • Wyczyść konto firmowe z urządzenia osobistego użytkownika, jeśli opuszcza on organizację.

Usunięte dane zależą od typu urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w poniższej tabeli.

Uwaga: nie można wyczyścić wszystkich danych z urządzenia zarządzanego przy użyciu podstawowej funkcji zarządzania urządzeniami mobilnymi. Urządzenie musi być zarządzane przy użyciu zaawansowanej funkcji zarządzania urządzeniami mobilnymi i mieć skonfigurowaną aplikację Google Apps Device Policy (Android), profil zasad urządzenia (Apple® iOS®) lub Google Sync (tylko G Suite). Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfigurowanie zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Typ urządzenia Czyszczenie pamięci urządzenia Czyszczenie konta firmowego
Osobiste urządzenie z Androidem z profilem do pracy
 • Zostanie usunięty profil do pracy użytkownika, który obejmuje konto firmowe oraz wszystkie powiązane z nim dane i aplikacje.
 • Osobiste dane i aplikacje pozostaną na urządzeniu.
 • Zostanie usunięty profil do pracy użytkownika, który obejmuje konto firmowe oraz wszystkie powiązane z nim dane i aplikacje.
 • Osobiste dane i aplikacje pozostaną na urządzeniu.
Osobiste urządzenie z Androidem bez profilu do pracy
 • Zostaną usunięte wszystkie dane oraz aplikacje – firmowe i osobiste.
 • Na urządzeniu zostaną przywrócone ustawienia fabryczne.
 • Jeśli urządzenie ma kartę SD*, znajdujące się na niej dane też zostaną usunięte.
 • Zostanie usunięte konto firmowe.
 • Osobiste dane i aplikacje pozostaną na urządzeniu.
Urządzenie z Androidem należące do firmy
 • Zostaną usunięte wszystkie dane firmowe i osobiste.
 • Na urządzeniu zostaną przywrócone ustawienia fabryczne.
 • Ta opcja nie jest dostępna w przypadku urządzeń należących do firmy.
Urządzenie z iOS z zainstalowaną aplikacją iOS Sync for G Suite
 • Zostaną usunięte wszystkie dane i aplikacje – firmowe i osobiste.
 • Na urządzeniu zostaną przywrócone ustawienia fabryczne.
 • Zostanie usunięte konto firmowe wraz z aplikacjami zarządzanymi.
 • Osobiste dane i aplikacje pozostaną na urządzeniu.
Urządzenia korzystające z Google Sync, np. Windows Phone, iOS, BlackBerry (tylko G Suite)
 • Zostaną usunięte wszystkie dane firmowe i osobiste.
 • Na urządzeniu zostaną przywrócone ustawienia fabryczne.
 • Ta opcja nie jest dostępna w przypadku urządzeń synchronizujących dane przy użyciu Google Sync.

* Wykonywane jest szybkie usuwanie danych, a nie bezpieczne czyszczenie pamięci karty SD. Dane są usuwane tylko z podstawowej zamontowanej karty SD. Dane nie są usuwane z kart tylko do odczytu.

Jeśli masz dostęp do urządzenia...

Jeśli urządzenie nie zostanie zgubione ani skradzione i masz do niego dostęp:

 • Sprawdź, czy użytkownik ma dostęp do konta firmowego:
  • Jeśli użytkownik nie pamięta hasła, zresetuj je. Zrób to, zanim wyczyścisz pamięć urządzenia. Jeśli tego nie zrobisz, użytkownik będzie musiał poczekać co najmniej 24 godziny, zanim będzie mógł zalogować się na urządzeniu.
  • Jeśli konto zostało zawieszone, musisz je przywrócić. Więcej informacji znajdziesz w artykule Przywracanie zawieszonego konta użytkownika.
 • Sprawdź, czy wszyscy administratorzy, którzy mają dostęp do urządzeń z Androidem korzystających z ochrony przywracania ustawień fabrycznych, mogą się zalogować. Konto administratora musi być aktywne, aby miał on dostęp do urządzenia po wyczyszczeniu pamięci.
 • Wyloguj się i usuń konto firmowe, zanim wyczyścisz pamięć urządzenia lub konto.

Czyszczenie pamięci urządzenia i usuwanie z niego konta

 1. Zaloguj się na Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.

  Jeśli nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Kliknij Urządzenia mobilne.
 4. Wybierz urządzenia, których pamięć chcesz wyczyścić a potem kliknij Więcej Więcej a potem Wyczyść pamięć urządzenia lub Wyczyść konto.
  Uwaga: jeśli nie wiesz, którą opcję wybrać, zobacz Decydowanie, co ma zostać usunięte z urządzenia.
 5. Kliknij Wyczyść pamięć urządzenia lub Wyczyść konto, aby potwierdzić wykonanie czynności.
  Jeśli użytkownik dodał na urządzeniu więcej niż jedno konto lub dodał to samo konto firmowe do profilu do pracy i miejsca osobistego, na liście urządzeń mobilnych znajdują się dwie pozycje przedstawiające to urządzenie.
 6. Powtórz te kroki, aby usunąć dane z obu pozycji na liście urządzeń.

Podczas następnej synchronizacji dane zostaną usunięte, a na urządzeniu zostaną przywrócone ustawienia fabryczne (jeśli wybrano taką opcję). Zwykle usunięcie danych z urządzenia trwa kilka minut, ale w przypadku niektórych urządzeń może to potrwać do trzech godzin. Gdy czyszczenie zostanie zakończone, stan urządzenia w konsoli administracyjnej zmieni się na Wyczyszczono lub Konto zostało wyczyszczone. Jeśli urządzenie nie jest połączone z internetem, stan urządzenia w konsoli administracyjnej będzie wyświetlany jako Czyszczę pamięć urządzenia do momentu ponownego połączenia się urządzenia z internetem i ukończenia czyszczenia pamięci.

Informacje na temat procesu przywracania ustawień fabrycznych można znaleźć w dokumentacji urządzenia.

Urządzenia z Androidem 5.1 Lollipop i nowszym – nie można usunąć konta, jeśli jest to jedyne konto na tym urządzeniu. Gdy wyczyścisz konto, nowe dane służbowe nie będą synchronizowane, ale istniejące dane i konto firmowe pozostaną na urządzeniu. Aby usunąć konto i dane, wyczyść wszystkie dane z urządzenia.

Zezwalanie użytkownikom urządzeń z Androidem na czyszczenie pamięci ich własnych urządzeń

Możesz też zezwolić użytkownikom na zdalne czyszczenie pamięci ich urządzeń. Jeśli użytkownik wyczyści pamięć swojego urządzenia, wynik będzie taki sam, jak w przypadku usunięcia danych przez administratora. Szczegółowe informacje znajdziesz w powyższej sekcji Decydowanie, co ma zostać usunięte z urządzenia.

Uwaga: ta opcja jest obsługiwana na urządzeniach z Androidem 2.2 Froyo i nowszymi wersjami.

 1. Zaloguj się na Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.

  Jeśli nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Kliknij Ustawienia Androida a potem Ustawienia ogólne.
 4. (Opcjonalnie) Po lewej stronie wybierz organizację, do której chcesz zastosować ustawienie.
 5. Zaznacz pole Zezwalaj użytkownikom na zdalne czyszczenie pamięci urządzeń za pomocą funkcji Znajdź moje urządzenie.
 6. Kliknij Zapisz.

Aby poinformować użytkowników o tym, jak zdalnie wyczyścić pamięć urządzenia, zobacz Zarządzanie urządzeniem z Androidem.

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?