Khắc phục sự cố với Chromebook

Hãy sử dụng hướng dẫn bên dưới để giải quyết các câu hỏi và sự cố phổ biến với Chromebook. Đồng thời, vui lòng xem lại danh sách các vấn đề đã biết hiện tại.

Sự cố phiếu mua hàng Drive

Sử dụng hướng dẫn này để giải quyết sự cố về:

  • Đổi phiếu mua bộ nhớ Google Drive
  • Đủ điều kiện nhận phiếu mua hàng

Các vấn đề về phần cứng và hệ điều hành

Sử dụng hướng dẫn này để giải quyết sự cố về:

  • Phần cứng Chromebook (pin, bàn phím, màn hình, v.v.)
  • Hệ điều hành Chrome

Sự cố về kết nối

Sử dụng hướng dẫn này để giải quyết sự cố về:

  • Mạng không dây hoặc mạng di động
  • Mạng có dây

Sự cố in

Sử dụng hướng dẫn này để giải quyết sự cố về:

  • Không phát hiện được máy in
  • Tài liệu không in

Sự cố đăng nhập

Sử dụng hướng dẫn này để giải quyết sự cố về:

  • Lỗi Tài khoản Google
  • Sự cố về quyền hoặc tài khoản Khách

Để báo cáo sự cố, mở tab Chrome mới, nhấp vào biểu tượng menu Chrome menu ở trên cùng bên phải của màn hình, sau đó chọn "Báo cáo sự cố". Nếu sự cố của bạn vẫn chưa được giải quyết, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc liên hệ với những người dùng Chrome khác như bạn.

Arneil là chuyên gia về Chromebook đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy trợ giúp anh ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?