Khắc phục sự cố khác

Chúng tôi ở đây để giúp bạn khắc phục bất kỳ sự cố nào mà bạn gặp phải với thiết bị Chrome. Dưới đây là một số sự cố phổ biến mà bạn có thể gặp phải: biểu tượng cờ lê
Bạn không thấy sự cố của mình ở đây? Thử sử dụng hộp tìm kiếm ở đầu trang để tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp. Để xem danh sách các sự cố chúng tôi đang khắc phục, hãy duyệt trang sự cố đã biết của chúng tôi. Nếu bạn muốn báo cáo sự cố mới hoặc gửi thêm phản hồi, nhấp vào trình đơn Chrome trên thanh công cụ của trình duyệt và chọn Báo cáo sự cố.