Välilehtien hallinnointi Chromessa

Voit avata Chromessa useita välilehtiä. Voit myös tarkistaa kaikki välilehdet ja siirtyä niiden välillä. Kun avaat uuden välilehden, Chrome avaa personoidun Uusi välilehti ‑sivun.

Voit personoida Uusi välilehti ‐sivun sisältöä esimerkiksi

 • eri teemoilla.
 • omilla pikakuvakkeilla
Lue lisää Uusi välilehti ‐sivun muokkaamisesta.

Yleisiä toimintoja välilehdillä

Tee perustoimintoja, kun teet verkkohakuja Chromessa.

Uuden välilehden avaaminen
 1. Avaa Chrome Chrome Android-laitteella.
 2. Valitse oikeasta yläreunasta Lisää Järjestä ja sitten Uusi välilehti Uusi välilehti.

Vinkki: Voit myös avata Chrome-ikkunan yläreunasta uuden välilehden, kun valitset Uusi välilehti Uusi välilehti .

Välilehden sulkeminen
 1. Avaa Chrome Chrome Android-laitteella.
 2. Valitse osoitepalkin oikealta puolelta Vaihda välilehteä Vaihda välilehteä. Avoimet välilehdet tulevat näkyviin.
 3. Valitse suljettavan välilehden oikeasta yläreunasta Sulje Sulje. Voit sulkea välilehden myös pyyhkäisemällä.
Kaikkien välilehtien sulkeminen
 1. Avaa Chrome Chrome Android-laitteella.
 2. Valitse osoitepalkin oikealta puolelta Vaihda välilehteä Vaihda välilehteä. Avoimet välilehdet tulevat näkyviin.
 3. Valitse Lisää Lisää ja sitten Sulje kaikki välilehdet.
Uudelle välilehdelle siirtyminen
 1. Avaa Chrome Chrome Android-laitteella.
 2. Valitse osoitepalkin oikealta puolelta Vaihda välilehteä Vaihda välilehteä. Avoimet välilehdet tulevat näkyviin.
 3. Pyyhkäise haluamasi välilehden kohdalle ja napauta sitä.
Välilehtien uudelleenjärjestely
 1. Avaa Chrome Chrome Android-laitteella.
 2. Valitse osoitepalkin oikealta puolelta Vaihda välilehteä Vaihda välilehteä.
 3. Kosketa pitkään välilehteä, jota haluat siirtää.
 4. Vedä välilehti eri paikkaan.
Välilehtien ryhmittely
 1. Avaa Chrome Android-laitteella.
 2. Valitse Vaihda välilehteä Vaihda välilehteä.
  • Luo välilehtiryhmä:
   1. Kosketa välilehteä pitkään.
   2. Vedä se sellaisen välilehden päälle, jonka kanssa haluat lisätä sen samaan ryhmään.
   3. Lisää välilehtiryhmän nimi.
   4. Valitse välilehtiryhmän väri.
   5. Valitse Valmis.
  • Välilehden lisääminen aiemmin luotuun ryhmään:
   1. Kosketa välilehteä pitkään.
   2. Vedä välilehti ryhmään.
  • Välilehtien etsiminen ryhmästä: Valitse ryhmä.
  • Näin voit poistaa välilehden ryhmästä:
   1. Napauta välilehtiryhmää.
   2. Kosketa pitkään välilehteä, jonka haluat poistaa.
   3. Vedä välilehti näytön alareunassa olevaan Poista ryhmästä ‐kohtaan.

Vinkkejä:

 • Jos haluat avata linkin ryhmän uudella välilehdellä, kosketa linkkiä pitkään ja valitse Avaa uudella välilehdellä ryhmässä.
 • Android-tabletilla:
  • Jos haluat lisätä välilehden välilehtirivin välilehtiryhmään, vedä se kyseiseen ryhmään.
  • Jos haluat poistaa välilehden välilehtiryhmän välilehtiryhmästä, vedä se pois ryhmästä.
Linkin avaaminen välilehtiryhmässä
 1. Avaa Chrome Chrome Android-laitteella.
 2. Siirry sen linkin kohdalle, jonka haluat avata.
 3. Kosketa linkkiä pitkään.
 4. Valitse Avaa uusi välilehti ja ryhmä.
Välilehtien päivittäminen
 1. Avaa Chrome Chrome Android-laitteella.
 2. Valitse osoitepalkin oikealta puolelta Lisää Lisää ja sitten Päivitä Lataa uudelleen.

Joukkotoimintojen tekeminen välilehdillä

Voit tehdä joukkotoimintoja, kun valitset Lisää tai kun kosketat välilehteä pitkään.

Välilehtien sulkeminen
 1. Avaa Chrome Chrome Android-laitteella.
 2. Valitse osoitepalkin oikealta puolelta Vaihda välilehteä Vaihda välilehteä.
 3. Valitse Lisää ja sitten Valitse välilehdet.
 4. Valitse suljettavat välilehdet.
 5. Valitse Lisää ja sitten Sulje välilehdet.
Välilehtien ryhmittely
 1. Avaa Chrome Chrome Android-laitteella.
 2. Valitse osoitepalkin oikealta puolelta Vaihda välilehteä Vaihda välilehteä.
 3. Kosketa pitkään mitä tahansa välilehteä tai valitse Lisää .
 4. Valitse Valitse välilehdet.
 5. Valitse ryhmiteltävät välilehdet.
 6. Valitse Lisää ja sitten Ryhmittele välilehdet.
Välilehtien ryhmittelyn poistaminen
 1. Avaa Chrome Android-laitteella.
 2. Valitse osoitepalkin oikealta puolelta Vaihda välilehteä Vaihda välilehteä.
 3. Avaa välilehtiryhmä, jonka sisältämiä välilehtiä haluat poistaa.
 4. Kosketa mitä tahansa välilehteä pitkään tai valitse Lisää ja sitten Valitse välilehdet.
 5. Valitse välilehdet, joiden ryhmittelyn haluat poistaa.
 6. Valitse Lisää ja sitten Poista välilehtien ryhmittely.
Ryhmässä olevien välilehtien sulkeminen
 1. Avaa Chrome Android-laitteella.
 2. Valitse osoitepalkin oikealta puolelta Vaihda välilehteä Vaihda välilehteä .
 3. Avaa välilehtiryhmä, joka sisältää suljettavat välilehdet.
 4. Valitse Lisää ja sitten Valitse välilehdet.
 5. Valitse ryhmästä poistettavat välilehdet.
 6. Valitse Lisää ja sitten Sulje välilehdet.
Välilehtien jakaminen
 1. Avaa Chrome Android-laitteella.
 2. Valitse osoitepalkin oikealta puolelta Vaihda välilehteä Vaihda välilehteä.
 3. Kosketa mitä tahansa välilehteä pitkään tai valitse Lisää ja sitten Valitse välilehdet.
 4. Valitse jaettavat välilehdet.
 5. Valitse Lisää ja sitten Jaa välilehtiä.
 6. Valitse, missä haluat jakaa välilehdet.
Välilehtien jakaminen ryhmässä
 1. Avaa Chrome Android-laitteella.
 2. Valitse osoitepalkin oikealta puolelta Vaihda välilehteä Vaihda välilehteä .
 3. Avaa haluamasi välilehtiä sisältävä välilehtiryhmä.
 4. Valitse Valitse välilehdet.
 5. Valitse jaettavat välilehdet.
 6. Valitse Lisää ja sitten Jaa välilehtiä.
Välilehdet asettaminen kirjanmerkeiksi
 1. Avaa Chrome Android-laitteella.
 2. Valitse osoitepalkin oikealta puolelta Vaihda välilehteä Vaihda välilehteä.
 3. Kosketa mitä tahansa välilehteä pitkään tai valitse Lisää ja sitten Valitse välilehdet.
 4. Valitse kirjanmerkeiksi lisättävät välilehdet.
 5. Valitse Lisää ja sitten Kirjanmerkkivälilehdet.

Uusien ikkunoiden avaaminen Android-tabletilla Chromessa

Voit avata kerrallaan enintään viisi ikkunaa ja siirtää välilehtiä ikkunasta toiseen Android-tabletilla.

Uuden ikkunan avaaminen

 1. Avaa Chrome Chrome Android-tabletilla.
 2. Valitse Lisää Lisää ja sitten Uusi ikkuna.

Välilehden siirtäminen toiseen ikkunaan

Välilehden siirtäminen valikosta

 1. Avaa Chrome Chrome Android-tabletilla.
 2. Valitse siirrettävältä välilehdeltä Lisää Lisää.
 3. Valitse Siirrä toiseen ikkunaan.
 4. Valitse ikkuna, johon välilehti siirretään.
 5. Valitse Siirrä välilehti.

Välilehden siirtäminen vetämällä ja pudottamalla

 1. Avaa Chrome Chrome Android-tabletilla.
 2. Kosketa siirrettävää välilehteä pitkään ja vedä se sitten toiseen ikkunaan.
  • Voit pudottaa välilehden välilehtiriville tai välilehden vaihtajaan tai toisen ikkunan sivuston sisällön päälle.

Vinkki: Kun vedät välilehden sivuston sisällön päälle, sivuston sisältö korvataan kyseisen välilehden sisällöllä.

Siirry jaetun näytön tilaan

Tärkeää: Jaettu näyttö toimii vain Samsung-tableteilla.

Näin avaat uuden ikkunan ja käynnistät jaetun näytön:

 1. Avaa Chrome Chrome Android-tabletilla.
 2. Avaa välilehti uudessa ikkunassa koskettamalla sitä pitkään ja vetämällä ja pudottamalla se sitten näytön reunaan.

Ikkunoiden vaihtaminen

 1. Avaa Chrome Chrome Android-tabletilla.
 2. Valitse Lisää Lisää ja sitten Hallitse ikkunoita.
 3. Valitse ikkuna, jonka haluat avata.

Ikkunan sulkeminen

 1. Avaa Chrome Chrome Android-tabletilla.
 2. Valitse Lisää Lisää ja sitten Hallitse ikkunoita.
 3. Valitse suljettavan ikkunan vierestä Lisää Lisää ja sitten Sulje ikkuna.
 4. Vahvista valitsemalla Sulje ikkuna.

Muita lähteitä

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko