Registrera Chrome-enheter

För administratörer som hanterar Chrome-enheter för företag eller skolor.

Om du vill tillämpa de enhetspolicyer som du har angett i Googles administratörskonsol måste du registrera enheter som kör Chrome OS. Om du har Chrome Enterprise Upgrade eller Chrome Education Upgrade kan du låta användare registrera dem. Varje registrerad enhet följer de policyer du angett tills du rensar eller avregistrerar den.

Innan du börjar

 • Du kan registrera Chromebook Enterprise-enheter. Eller också kan du köpa en uppgradering, till exempel Chrome Enterprise Upgrade eller Chrome Education Upgrade, för varje fristående Chrome-enhet som du vill hantera.
 • Du måste registrera enheter innan någon loggar in på dem. Om du inte gör det måste du rensa enheten och starta om registreringen. Mer information finns i Rensa Chrome-enhetens data.
 • Om du vill styra vilka användare som kan registrera sig på domänen läser du användarpolicyn Registreringsbehörigheter.
 • Som standard ansluter enheter automatiskt till organisationsenheten på toppnivå. Om du vill att enheter automatiskt ska registrera sig i den organisation som användaren tillhör läser du användarpolicyn Enhetsregistrering.
 • Om du vill underlätta övervakning och hantering av enheter anger du (och uppmanar användarna att ange) id-information om enheten. Mer information finns i användarpolicyn för Resurs-id under registrering.

Registrera Chrome-enheter manuellt

 1. Slå på Chrome-enheten och följ anvisningarna tills meddelandet visas på skärmen. Logga inte in ännu. Om du ser registreringsskärmen istället för inloggningsskärmen fortsätter du till steg 4.

 2. Tryck på E-post eller telefon om du registrerar en Chromebook-surfplatta. Tryck sedan på Mer Mer följt av Byt till fullständig layout för att öppna tangentbordet på skärmen.

 3. Välj ett alternativ för att öppna registreringsskärmen.

  • Tryck på Ctrl+Alt+E.

  • Klicka på Fler alternativ följt av Företagsregistrering (ej tillgängligt på Chromebook-surfplattor).

 4. Ange användarnamn och lösenord från välkomstbrevet för Google-administratörer eller för ett Google-konto som är berättigat till registrering.

 5. Om du uppmanas att göra det anger du resurs-id:t och platsen och klickar på Nästa.

 6. Klicka på Klar när du får ett bekräftelsemeddelande att enheten har registrerats.

Användare kan nu logga in på enheter och börja använda dem.

Du kan se en lista över registrerade enheter på administratörskonsolen. Mer information finns i Visa detaljer om Chrome-enhet.

Felsöka felmeddelanden om registrering

Du har inte tillräckligt många programlicenser för att registrera den här enheten

Du har använt organisationens samtliga tillgängliga uppgraderingar för andra enheter. Du måste köpa ytterligare uppgraderingar. Mer information finns i Hantera beställningar av Chrome-uppgradering.

Det här användarkontot kan inte väljas för denna tjänst

Du försöker registrera en enhet med ett användarnamn som inte får registrera enheter. Mer information finns i användarpolicyn Registreringsbehörigheter.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?