Как да създадете електронна таблица за групово качване за бизнес профили

Можете да управлявате отделен потребителски профил в Търсене и Карти. За групово управляване на няколко профила можете да използвате Мениджър за бизнес профили. Ако искате да добавите друг потребителски профил, в Google Търсене изберете менюто с три точки Меню и след това Добавяне на нов бизнес профил.

Като използвате електронна таблица за групово качване, можете да събирате информация за няколко бизнес профила и да качвате данни, за да потвърдите няколко местоположения на бизнеса наведнъж.

Създаване на електронна таблица за групово качване

От компютъра си влезте в Мениджър за бизнес профили.

 1. Горе вдясно кликнете върху Добавяне на потребителски профил.
 2. В падащото меню кликнете върху Импортиране на потребителски профили.
  • За да изтеглите празна електронна таблица: кликнете върху Изтегляне на шаблона. Електронната таблица се изтегля на езика, който използвате за бизнеса си.
  • За да намерите примерна попълнена електронна таблица: кликнете върху Изтегляне на примерна електронна таблица.
  • За да научите какви данни можете да използвате, за да опишете потребителския си профил: кликнете върху Изтегляне на електронна таблица с атрибутите за справка.
 3. Попълнете всяко поле.
 4. Преди да качите електронната си таблица, добавете всички бизнеси, които управлявате.

Пояснения:

 • За да качвате бизнеси в няколко държави или региона, проверете дали използвате правилния формат на адреса.
 • Не е необходимо да попълвате всички полета, преди да качите електронната таблица. Ако липсва задължителна информация, ще бъдете подканени да попълните тези клетки.

Разясняване на често срещани проблеми с качването

Ако актуализирате само определени полета за съществуващи бизнеси в електронната си таблица, можете да изтриете графите, които не използвате. Графата „Код на бизнеса“ е задължителна.

Ако включите в електронната таблица графи със заглавия, но без информация под тях, съществуващата информация за тези графи ще бъде изтрита.

Ако случайно добавите нов бизнес, ще получите сигнал, че липсват заглавия на задължителни графи. Грешките, за които е необходимо действие, са откроени в профила ви. Научете повече за съобщенията за грешка.

За да сте сигурни, че качването ви ще бъде потвърдено бързо, запознайте се с често срещаните проблеми.

Запознаване с полетата в електронната таблица

Код на бизнеса

Важно: Кодът на бизнеса е задължителен за всеки бизнес, включен в електронната ви таблица.

Кодовете на бизнеса са уникални идентификатори за всеки от бизнесите ви, които гарантират, че промените в профила ви са правилни. Тези кодове не са обществено достъпни в Google, но са налице за потребителите на потребителския профил в местоположението ви.

Бизнес кодовете трябва:

 • да са уникални за конкретен бизнес;
 • да не бъдат по-дълги от 64 знака;
 • да не съдържат интервали в началото или края;
 • да не съдържат специални знаци (като „<“ или „>“) или URL адрес.

Създавайте запомнящи се кодове

За да се избегне объркване между електронните таблици, можете да включите името на марката си в кодовете на бизнеса си. Можете да генерирате кодове на бизнеса с идентификатор на марка и номер.

Примери:

 • G1, G2, G3
 • Goog101, Goog102, Goog103
 • GClaremont, GMainStreet, GDowntown

Пояснения:

Име на бизнеса

Важно: Името на бизнеса е задължително за всяко местоположение.

Името на бизнеса ви се показва в Google и то трябва да представя бизнеса точно както е представен офлайн.

Името на бизнеса Ви:

 • не може да е по-дълго от 100 знака;
 • може да включва акроним до 4 букви;
 • може да е с думи, започващи с главни букви;
  • не трябва да е с думи, изписани само с главни букви.

Ако бизнесът ви се намира в търговски център или друг магазин, не включвайте тази информация в заглавието. Включете само името на бизнеса си.

Адрес
За да въведете адресите на бизнеса си, следвайте формата на адреса за групово качване.
Географска ширина и дължина

Важно: Географската ширина и дължина не са задължителни, но можете да ги включите, когато създавате нов бизнес. Ако не можем да потвърдим посочения адрес, изискваме географска ширина и дължина.

За да ни помогнете да поставим новия ви бизнес на картата, можете да посочите географската му ширина и дължина. Географската ширина и дължина се използват само когато в потребителския ви профил се създава бизнес за първи път и той отговаря на други критерии. Не се вземат предвид, ако са включени при последващи качвания на електронни таблици за съществуващи бизнеси.

Предоставяне на координатите за нов бизнес

Географската ширина и дължина на бизнеса ви трябва да са въз основа на центъра на местоположението ви.

Координатите ви трябва да включват:

 • географска ширина между –90 и 90;
 • географска дължина между –180 и 180;
 • стойности за географска ширина и дължина, които включват поне 6 цифри след десетичната запетая
  • Така например стойността за географска ширина 37,421998 и дължина –122,084059 указва точното местоположение на Гугълплекс.

За да посочите географска ширина и дължина за нови бизнеси:

 1. Добавете графи за географска ширина и дължина в електронната си таблица, където и да решите.
 2. Дайте име на заглавките на графите в зависимост от езика си.
  • На английски: Използвайте „Latitude“ и „Longitude“ за заглавки на графите.
  • На езици, различни от английски: Изтеглете шаблона на електронната таблица за своя език и използвайте заглавките на графите.
   • Забележка: Можете да използвате „Latitude“ и „Longitude“ на английски език като заглавки на графите си за всеки от езиците в таблото за управление.
 3. Добавете географската ширина и дължина в реда за всяко местоположение.
Забележка: В Япония единственият приеман формат за ширина и дължина е WGS84.
Основен телефонен номер

Важно: Основният телефонен номер или уебсайт са задължителни за всеки бизнес.

Основният ви телефонен номер е най-подходящият номер, който клиентите да използват, за да достигат до бизнеса ви. Можете да изберете номер за мобилен или стационарен телефон.

Основният Ви телефонен номер трябва да свързва с бизнеса Ви по възможно най-директния начин. Например телефонен номер на отделна фирма е по-директен от телефон на телефонна централа. Телефонните номера трябва да са валидни в държавата или региона на бизнеса ви.

Пояснения:

 • Ако въведете уебсайт за даден бизнес, полето „Основен телефонен номер“ не е задължително.
 • Ако имате словесен номер, въведете го и във вид на числа.
Допълнителни телефони

Важно: Допълнителните телефонни номера не са задължителни.

Можете да добавите до 2 мобилни или стационарни телефонни номера за бизнеса си в допълнение към основния си телефонен номер.

Уебсайт

Важно: Уебсайтът или основният телефонен номер са задължителни за всеки бизнес.

Можете да предоставите на клиентите уебсайта, свързан с бизнеса ви.

За да споделите уебсайта си:

Основна категория

Важно: За всеки бизнес се изисква основна категория.

Можете да изберете категорията, която най-добре представя бизнеса ви. Избраната от Вас категория трябва да е постоянна за всичките Ви бизнеси. Ако имате няколко типа бизнеси или дейности, като например търговия на дребно, центрове за дистрибуция и офиси, това правило важи в рамките на тези подгрупи. За повече информация относно категориите прегледайте указанията ни.

За да изберете категория:

 • Изберете категория, която описва какво представлява бизнеса ви, а не какво има.
 • Опишете бизнеса си като цяло, а не списъка с предлаганите услуги, продукти или удобства.
  • Ако например бизнесът ви е хотел, в който има банкомат, не включвайте категорията „Банкомат“.
 • Ако бизнесът ви се описва от повече от една категория, можете да добавите допълнителни категории.

За да добавите основна категория:

 1. В „Мениджър за бизнес профили“ отворете страницата Добавяне на бизнеса ви.
 2. В падащото меню изберете държавата или региона си.
 3. В секцията „Категория“ започнете да въвеждате категорията, която най-добре описва бизнеса ви. Функцията за автоматично попълване предлага поддържаните категории.
 4. Копирайте избраната от вас категория.
 5. Поставете името на категорията в графата „Основна категория“ в електронната си таблица.
  • Иконата на Google Карти, която се показва за бизнеса ви, се определя от зададената от вас категория.
Пояснение: Ако желаната категория не се показва като опция, изберете следващата най-добра опция. Можете да заявите добавяне на бизнес категория, която смятате, че липсва. Меню за избиране Още и след това Подкрепа и след това Изпращане на отзиви.
Допълнителни категории

Важно: Допълнителните категории не са задължителни. Можете да ги добавите, за да опишете по-добре бизнеса си.

Можете да добавите до девет допълнителни категории, които представляват бизнеса ви. Когато добавяте допълнителни категории, изберете такива, които описват какво представлява бизнесът ви, а не какво има.

За да добавите допълнителна категория:

 1. В Мениджър за бизнес профили изберете Добавяне на бизнес.
 2. Започнете да въвеждате държавата или региона, където се намират бизнесите ви, като избирате поддържана държава или регион.
 3. В секцията „Категория“ започнете да въвеждате категорията, която най-добре описва бизнеса ви. Функцията за автоматично попълване предлага поддържаните категории.
 4. Копирайте избраната от вас категория.
 5. В графата „Допълнителни категории“ на електронната си таблица поставете името на поддържаната категория. Отделете всяка категория със запетая.
Работно време

Важно: Работното време не е задължително, но силно се препоръчват, за да знаят клиентите кога могат да посетят бизнеса ви.

Можете да добавите работното време на бизнеса си.

За да въведете работното си време:

 • В графата за всеки ден добавете работното време за него.
 • Изберете формата за работното си време:
  • 24-часов формат: ЧЧ:ММ – ЧЧ:ММ
  • 12-часов формат (AM/PM): ЧЧ:ММ AM – ЧЧ:ММ PM.

Примери за работно време:

Стандартно работно време

 • 09:00AM-05:00PM
 • 09:00-17:00

Затваря в полунощ

 • 09:00AM-12:00AM
 • 09:00-00:00

Отворено 24 часа

 • 12:00AM-12:00AM
 • 00:00-00:00 (или 00:00-24:00)

Затворено цял ден

 • X
 • Оставете клетката в електронната таблица празна

Отворено и след полунощ. Включете това работно време в графата за деня, в който започва групата от часове.

 • 06:00PM-02:00AM
 • 18:00-02:00

Отворено в две групи от часове в рамките на един ден.

 • 11:30AM-02:00PM, 05:00PM-10:00PM
 • 11:30 – 14:00, 17:00 – 22:00

Забележки:

 • Когато работното ви време се промени за кратък период от време, можете да добавите специално работно време.
 • 00:00 и 24:00 са едно и също нещо. И двете стойности са приемливи крайни часове за определен период от време.
От бизнеса

Важно: Описанието на бизнеса не е задължително.

Можете да въведете кратко описание на бизнеса си. Можете да включите подробности, като например какво предлагате, с какво се отличавате, историята си или друга полезна информация.

В описанието на бизнеса си трябва:

 • да включите подробности за бизнеса си;
 • да избягвате подробности за промоции, цени или разпродажби;
 • да не включвате URL адреси или HTML код;
 • да не надхвърляте 750 знака в полето за описание.
За да научите повече за това как да представите бизнеса си онлайн, прочетете указанията ни за описание на бизнеса.
Дата на откриването

Важно: Датата на откриване не е задължителна.

Можете да въведете датата, на която сте открили бизнеса си или ще го откриете на текущото му местоположение. Ако бизнесът ви е с няколко местоположения, всяко от тях може да има собствена дата на откриването.

Можете да въведете дата до една година напред, но тя няма да се показва в Google до 90 дни преди да настъпи. Необходими са само годината и месеца на датата ви на откриване.

Използвайте един от следните формати:

 • ГГГГ-ММ-ДД
 • YYYY-MM
Снимки

Важно: Снимките не са задължителни. С потребителския ви профил може се да показват снимки на бизнеса ви в Карти и Търсене дори ако не сте ги добавили.

Можете да добавяте снимки, на които е показан бизнеса ви. Снимките на бизнеса ви в Google се предоставят от вас и от други източници. Научете как Google получава информация в Business Profile. Всички снимки, които добавяте, трябва да спазват указанията ни.

За да добавите снимки към потвърдено местоположение:

 1. Изберете снимка за категорията „Лого“, „Основна снимка“ или „Други снимки“.
 2. В графата за съответната категория на електронната си таблица добавете URL адреса на снимката си.
 3. Ако добавите няколко снимки в графата „Други снимки“, разделете URL адресите със запетаи.
Забележка: Ако по-рано сте добавили снимки към непотвърден профил, URL адресите на снимките няма да се показват в електронната ви таблица, ако я изтеглите от бизнес профила си. За да добавите тези снимки, заявете групово потвърждаване, след което изпълнете инструкциите по-горе.
Етикети

Имате възможност да използвате етикети, за да организирате бизнесите си в групи. В таблото за управление можете да търсите бизнеси по етикет. Можете да използвате етикети, за да филтрирате активите за местоположение в Google Ads. Научете повече за активите за местоположение.

Когато търсите етикет в полето за търсене, резултатите включват:

 • всички бизнеси, които съдържат този етикет;
 • бизнеси, които съдържат текста за търсене в различно поле.
  • Например: Ако първият бизнес е с етикет „Варна“, а вторият е с етикет „София“ и ред с адрес „ул. „Варна“ № 123“, думата за търсене „Варна“ показва и двете местоположения като резултати.

За да използвате етикети:

 • Присвоете до 10 уникални етикета на всяко местоположение.
 • Те могат да са с дължина до 50 знака и не трябва да включват невалидни знаци, като „<“ или „>“.
  • Забележка: За да включите запетаи в името на етикета, използвайте низа „%2c“ в електронната си таблица. Например „Над 1%2c5 пъти повече посетители“ ще създаде етикета „Над 1,5 пъти повече посетители“.

Важно: Телефонният номер в Google Ads не е задължителен. Google Ads не допуска номера, за които потребителят трябва да плаща допълнителни такси, като например номера, започващи с 1-900 в САЩ или с 871 в Обединеното кралство.

Можете да добавите телефонния номер, използван в рекламите ви с активи за местоположение чрез Google Ads. В рекламите ви с активи за местоположение могат да се показват различни телефонни номера от тези, които показвате в Google Карти, като например безплатен телефонен номер или номер на телефонен център.

Ако не въведете телефонен номер в Google Ads, програмата използва основния ви телефонен номер. Основният ви номер се показва в резултатите от местното търсене. Един номер може да се използва за няколко бизнеса.

Добавеният от вас номер трябва да отговаря на изискванията. Научете повече за изискванията за реклами за обаждания

Атрибути

Важно:

 • Атрибутите не са задължителни, но са силно препоръчителни. Те уведомяват клиентите какви удобства предлага бизнесът ви. Не можете да актуализирате атрибутите на хотела чрез качването на електронна таблица.
 • За да актуализирате атрибутите на хотела, използвайте API и таблото за управление. Научете повече за Business Profile API.

Атрибутите на бизнеса ви включват предлаганите удобства, като Wi-Fi или места на открито. Можете да редактирате определени фактически атрибути, но субективните атрибути, като например популярността на бизнеса ви сред местните жители, зависят от мнението на потребителите на Google, които са посетили бизнеса ви.

За да добавите атрибути на бизнеса:

 • В изтеглената електронна таблица има по една графа за всеки атрибут, който е приложим към поне едно от местоположенията Ви.
 • Някои атрибути не са приложими за бизнеса ви въз основа на категорията или държавата/региона му. Ако даден атрибут има графа, но не се отнася за дадено местоположение, в клетката ще видите [НЕПРИЛОЖИМО]. Няма нужда да премахвате тази стойност, преди да качите отново електронната си таблица.

Ако не намирате графи с атрибути в електронната си таблица, изтеглете потребителския си профил от профила си. Новата ви електронна таблица включва графи с атрибути.

Типове атрибути

Атрибутите на бизнеса ви са три типа: да/не, URL адрес или избор.

 • Атрибути със стойност „Да/не“:
  • За някои атрибути се изисква да въведете „Да“ или „Не“ в електронната таблица.
  • За да редактирате атрибут „Да/не“ за местоположение, в графата за атрибути въведете „Да“ или „Не“.
  • Ако въведете „Не“ за някои атрибути за местоположение, данните помагат на Google да показва най-точната информация за бизнеса ви.
 • Атрибути с URL адрес:
  • Атрибутите с URL адрес изискват в електронната ви таблица да се въведе URL адрес. Например уеб адресът на онлайн менюто на бизнеса ви е атрибут с URL адрес. Научете как да показвате менюто на бизнеса си в Google.
  • За да редактирате URL адрес за местоположение, въведете URL адреса в графата за съответния атрибут.
 • Атрибути за избор:
  • Някои атрибути, като например „Места на открито“, изискват да се избере една от няколко предварително зададени възможности. Например „Кашерна храна“ е атрибут за избор с възможности „Не се предлага кашерна храна“, „Частично кашерна храна“ или „Строго кашерна храна“.
  • За да намерите всички възможности за всеки атрибут за избор, изтеглете електронната таблица с атрибутите за справка.

За да намерите списъка с всички възможни атрибути и техните типове

 1. Влезте в профила си в Мениджър за бизнес профили.
 2. В менюто вляво изберете Управление на местоположенията.
 3. Изберете Добавяне на потребителски профил и след товаИмпортиране на потребителски профил и след товаИзтегляне на електронна таблица с атрибутите за справка.
Неактуални полета

Преди да импортирате електронната таблица в бизнес профила си, премахнете графите за неактуални полета.

Полетата, които вече не се поддържат в инструмента за групово качване, включват:

Връзки към социални медии

За да добавите връзките си към социални медии, следвайте формата за връзките към социални медии.

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню