Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu

Retningslinjer i forbindelse med repræsentation af din virksomhed på Google

Vi har udarbejdet en liste med retningslinjer for lokale virksomheder med henblik på at sikre en høj kvalitet af oplysninger på Google. Hvis du følger vores retningslinjer kan du undgå almindelige problemer, herunder ændring af dine oplysninger eller – i visse tilfælde – at dine virksomhedsoplysninger fjernes fra Google.

Sådan opnår du de bedste resultater, når du bruger Google My Business:

 • Repræsenter din virksomhed, sådan som den repræsenteres og genkendes i andre sammenhænge med hensyn til skiltning, brevpapir og andre typer branding.
 • Sørg for, at din adresse er korrekt.
 • Vælg så få kategorier som muligt til at beskrive din overordnede kerneforretning.

Bemærk! Brands, organisationer, kunstnere og andre former for virksomheder, der kun opererer på nettet, skal oprette en brandside i stedet for en Google My Business-fortegnelse. Brandsider skal følge retningslinjerne for indhold på Google+ sider.

Få flere oplysninger om forskellen på varemærkesider og lokale sider

Grundlæggende retningslinjer

Kvalificerede virksomheder

En virksomhed skal tilbyde personlig kontakt med kunderne i den angivne åbningstid for at være kvalificeret til en Google My Business-fortegnelse.

Undtagelse: Pengeautomater, videoudlejningsautomater og dropbokse til eksprespost er tilladt. Hvis du tilføjer sådanne placeringer, skal du angive kontaktoplysninger, som kunderne kan bruge til at få hjælp.

Ikke-kvalificerede virksomheder

Følgende virksomheder er ikke kvalificeret til en virksomhedsfortegnelse:

 • Virksomheder, der er under opbygning, eller som endnu ikke er åbnet for offentligheden.
 • Ejendomme til leje eller salg, f.eks. ferieboliger, udstillingsboliger eller tomme lejligheder. Salgs- eller udlejningskontorer er imidlertid kvalificerede til godkendelse.
 • En fortløbende tjeneste, et undervisningshold eller et møde på en placering, som du ikke ejer eller er autoriseret til at repræsentere.

Ejerskab

Kun virksomhedsejere eller autoriserede repræsentanter må bekræfte og administrere deres virksomhedsoplysninger på Google My Business. Hvis du vil dele administratoradgangen til din fortegnelse med andre, kan du gøre det ved at tilføje en administrator.

Yderligere retningslinjer for godkendte repræsentanter

Alle enkeltpersoner eller virksomheder, der administrerer virksomhedsoplysninger på Google My Business for en virksomhed, de ikke ejer, anses for at være godkendte repræsentanter. Eksempler: En tredjeparts-SEO- eller SEM-virksomhed, en af virksomhedsejerens venner, en onlinevirksomheder, der tilbyder bestillings-, planlægnings- eller bookingtjenester, eller en affilieret netværksudbyder.

Godkendte repræsentanter skal opfylde følgende krav:

 • De må aldrig gøre krav på en virksomhedsfortegnelse uden udtrykkeligt samtykke fra virksomhedsejeren.
 • De må aldrig foretage falske, vildledende eller urealistiske krav.
 • De må aldrig udvise chikanerende, krænkende eller utroværdig adfærd over for potentielle eller eksisterende kunder.
 • De skal altid arbejde direkte sammen med virksomhedsejeren om at færdiggøre verifikationen. Få flere oplysninger om verifikation
 • De skal altid sikre, at virksomhedsejeren forstår, hvad Google My Business er, og hvor Google My Business-data bruges Godkendte repræsentanter skal dele følgende ressourcer med virksomhedsejeren:
 • De skal altid underrette virksomhedsejeren om, hvilke handlinger de foretager på virksomhedsfortegnelsen.
 • De skal altid følge retningslinjerne i forbindelse med repræsentation af din virksomhed på Google. Bemærk! En fortegnelses telefonnummer og website skal altid være virksomhedens godkendte telefonnummer og website og skal kunne bekræftes af virksomhedsejeren. Websiteindhold skal være ejet og administreret af virksomhedsejeren.
 • De skal altid svare omgående på anmodninger om adgang fra ledelsens side og altid overføre ejerskab af fortegnelsen til virksomhedsejeren straks efter anmodning herom. Godkendte repræsentanter skal, når det er muligt, opfordre virksomhedsejeren til at oprette en konto, tage ejerskab over fortegnelsen og tilføje godkendte repræsentanter som managere. Få flere oplysninger om overførsel af ejerskab

Hvis disse politikker ikke overholdes, suspenderes fortegnelsen og/eller kontoen muligvis.

Virksomhedsoplysninger

Navn

Dit navn skal afspejle din virksomheds faktiske navn, sådan som det bruges på din butiksfacade, dit website, dit brevpapir, og sådan som det kendes af kunderne. Når du angiver dit virksomhedsnavn korrekt, hjælper du kunderne med at finde din virksomhed online.

Tilføj yderligere oplysninger som adresse, åbningstider og kategori i de andre afsnit til dine virksomhedsoplysninger. 

Hvis du f.eks. er ved at oprette en fortegnelse for en døgnåben kaffebar i Aarhus, der hedder Karinas Kaffe, skal du angive følgende virksomhedsoplysninger:

 • Virksomhedens navn: Karinas Kaffe
 • Adresse: Midtbygade 123, 8000 Aarhus C
 • Åbningstider: Åben døgnet rundt
 • Kategori: Kaffebar

Det er ikke tilladt at inkludere unødvendige oplysninger i virksomhedsnavnet, og dette kan resultere i, at din fortegnelse suspenderes. Se de specifikke eksempler nedenfor, som viser, hvad du må og ikke må inkludere i virksomhedsnavnet.

Få flere oplysninger

I nedenstående eksempler er navne eller dele af navne i kursiv ikke tilladt.

Navnet må ikke indeholde:

 • Marketingslogans.
  • Ikke acceptabelt: "Nordea, Nordens største bank", "Elgiganten Vi vil være billigst".
  • Acceptabelt: "Nordea", "Elgiganten"
 • Forretningskoder.
  • Ikke acceptabelt: "The UPS Store - 2872"
  • Acceptabelt: "The UPS Store"
 • Tegn for registrerede varemærker.
  • Ikke acceptabelt: "Burger King®"
  • Acceptabelt: "Burger King"
 • Ord, der udelukkende står med store bogstaver (akronymer undtaget), eller unødvendige mellemrum.
  • Ikke acceptabelt: "SUBWAY"
  • Acceptabelt: "Subway", "KFC", "IHOP", "JCPenney"
 • Oplysninger om åbningstider, herunder åben/lukket-status.
  • Ikke acceptabelt: "Milano Pizzeria døgnåbent", "Sportmaster lagersalg (lukket)"
  • Acceptabelt: "Milano Pizzeria", "Sportmaster lagersal"
 • Telefonnumre eller webadresser medmindre de afspejler din virksomheds konsekvent anvendte og reelle, genkendelige repræsentation.
  • Ikke acceptabelt: "Airport Direct 1-888-557-8953", "webuyanycar.com"
  • Acceptabelt: "Airport Direct", "1-800-Got-Junk"
 • Specialtegn (f.eks. %&$@/") eller irrelevante juridiske udtryk medmindre de er en del af virksomhedens faktiske repræsentation
  • Ikke acceptabelt: "Shell Pay@Pump", "Proshop ApS", "EuroPark A/S"
  • Acceptabelt: "Shell", "Proshop", "EuroPark", "Toys ’’R’’ Us", "H&M"
 • Oplysninger om virksomhedens tjenester eller produkter medmindre disse oplysninger også er den del af den egentlige repræsentation, eller oplysningerne er nødvendige for at identificere en afdeling inden for en virksomhed (se "Afdelinger"). Tjenesteoplysninger repræsenteres bedst af kategorier (se "Kategorier").
  • Ikke acceptabelt: "Verizon Wireless 4G LTE", "Midas Automobileksperter"
  • Acceptabelt: "Verizon Wireless", "Midas", "Best Buy Mobile", "Advance Auto Parts", "JCPenney Portrait Studios"
 • Adresseoplysninger, f.eks. kvarter, by eller gadenavn, medmindre de er en del af din virksomheds almindeligt anvendte og genkendelige repræsentation i den virkelige verden. Navnet må ikke indeholde adressen eller en rutevejledning.
  • Ikke acceptabelt: "Q8 (frakørsel 17 på E45)", "Handelsbanken-pengeautomat – Østerfælled Torv ved indgangen til kasernen", "Magasin ved Kgs. Nytorv"
  • Acceptabelt: "Q8", "Handelsbanken-pengeautomat", "Magasin", "Københavns Universitet"
 • Oplysninger om placering i anden virksomhed angiver, at din virksomhed fysisk ligger inde i en anden virksomhed (uanset om virksomhederne tilhører den samme organisation).
  • Ikke acceptabelt: "Danske Bank-pengeautomat (på Statoil)", "Apple Store i Stanford Shopping Center", "Joe & The Juice – Magasin"
  • Acceptabelt: "Danske Bank-pengeautomat", "Apple Store", "Joe & The Juice"

Nedenfor findes yderligere retningslinjer for butikker med flere adresser (kæder og varemærker), afdelinger og individuelle erhvervsdrivende (f.eks. læger, advokater og ejendomsmæglere).

Adresse

Angiv virksomhedsadressen præcist. Postbokse eller eksterne postkasser på fjernadresser accepteres ikke.

Få flere oplysninger
 • Sørg for, at din side oprettes på din faktiske adresse.
  • Brug virksomhedens præcise adresse i stedet for bynavne eller vejkryds. Postbokse betragtes ikke som nøjagtige fysiske placeringer.
  • Etage, lejlighedsnummer, bygningsnummer osv. kan også inkluderes. Oplysninger om tværgader eller nærliggende vartegn bør kun inkluderes i områder, hvor den officielle adresse ikke er en præcis angivelse af virksomhedens placering.
  • Hvis du har brug for at angive en postboks eller et lejlighedsnummer på din fysiske placering, skal du angive din fysiske adresse i Adresselinje 1 og skrive postboks eller lejlighedsnummer i Adresselinje 2.
  • Hvis din virksomhed lejer et midlertidigt, "virtuelt" kontor på en anden adresse end den primære virksomhed, så undlad at oprette en side for den pågældende placering, medmindre den er bemandet i den almindelige åbningstid.
 • Undlad at medtage oplysninger i adresselinjer, som ikke vedrører virksomhedens fysiske placering (f.eks. webadresser eller søgeord).
 • Undlad at oprette mere end én side for hver enkelt af virksomhedens placeringer, enten på en enkelt konto eller flere konti.
  • Private praktiserende og afdelinger inden for virksomheder, universiteter, hospitaler og officielle myndigheder kan have separate sider. Se specifikke retningslinjer for individuelle erhvervsdrivende og afdelinger for at få flere oplysninger.
 • Hvis din adresse ikke har et husnummer, eller systemet ikke kan finde adressen, på trods af at du er sikker på at have indtastet den korrekt, kan du lokalisere din virksomheds placering direkte på kortet ved at følge disse trin.

Udekørende servicevirksomheder

Udekørende servicevirksomheder, er virksomheder, der betjener kunderne på deres adresse. Disse virksomheder skal have én side for virksomhedens kontor eller centrale placering og angive et serviceområde ud fra dette udgangspunkt. Udekørende servicevirksomheder må ikke angive et "virtuelt" kontor, medmindre det pågældende kontor er bemandet inden for åbningstiden.

Nogle virksomheder er en hybridudgave af den udekørende servicevirksomhed, f.eks. pizzeriaer, der både har en restaurant med siddepladser og kører ud med pizza til kunderne. Disse virksomheder kan vise adressen på deres fysiske butik og angive et serviceområde i Google My Business. Hvis du betjener kunder på din adresse og ønsker at angive et serviceområde, skal din virksomhedsadresse være bemandet af dit team og kunne modtage kunder inden for de angivne åbningstider.

Google afgør, hvordan din virksomhedsadresse bedst vises ud fra dine virksomhedsoplysninger samt oplysninger fra andre kilder. Få flere oplysninger om udekørende servicevirksomheder

Website og telefonnummer

Angiv så vidt muligt et telefonnummer til den direkte virksomhedsadresse, og angiv ét website, der repræsenterer den individuelle virksomhedsadresse.

 • Benyt så vidt muligt et lokalt telefonnummer i stedet for et centralt callcenternummer.
 • Benyt ikke telefonnumre eller webadresser, der omdirigerer eller "henviser" brugerne til andre landingssider eller telefonnumre end dem, der tilhører den faktiske virksomhed, herunder sider, som er oprettet på sociale medier.
 • Telefonnummeret skal være under virksomhedens direkte kontrol.

Åbningstider

Angiv dine normale åbningstider. Hvis det er relevant, kan du bruge dine aktuelle sæsonbestemte åbningstider som dine almindelige åbningstider. Du kan også angive særlige åbningstider for bestemte dage, f.eks. helligdage eller særlige begivenheder.

Få flere oplysninger

Bestemte typer virksomheder skal ikke angive åbningstider, herunder virksomheder med varierende åbningstider (f.eks. på grund af forskellige typer aktiviteter såsom udstillinger, gudstjenester eller undervisning), og virksomheder, der kun holder åbent efter forudgående aftale. Eksempler på virksomheder, der ikke skal angive åbningstider, omfatter, men er ikke begrænset til, følgende: Hoteller og moteller, biografer, skadestuer, skoler og universiteter, fragtfirmaer, lufthavne, spillesteder og seværdigheder.

Hvis din virksomhed har forskellige afdelinger (se "Afdelinger"), skal du angive åbningstiderne for den enkelte afdeling på en separat liste for den pågældende afdeling, og du skal angive åbningstiderne for modervirksomheden på listen for modervirksomheden.

Flere grupper af åbningstider

Hvis din virksomhed har flere grupper af åbningstider, skal du se retningslinjerne for de bestemte brancher:

 • Banker: Brug filialåbningsstiderne, hvis det er muligt. Hvis dette ikke er muligt, kan du angive tidspunktet for, hvornår kunderne har adgang til deres depoter. En banks pengeautomat kan bruge sin egen separate liste med egne åbningstider.
 • Bilforhandlere: Brug salgsafdelingens åbningstider. Hvis der er forskel på nybilsafdelingens og brugtvognsafdelingens åbningstider, skal du bruge åbningstiderne for nybilsafdelingen.
 • Tankstationer: Brug åbningstiderne for standerne.
 • Restauranter: Brug åbningstiderne, hvor det er muligt for gæsterne at bestille bord på restauranten. Hvis dette ikke er muligt, kan du angive åbningstiderne for bestilling af takeaway. Hvis dette heller ikke er muligt, kan du angive åbningstiderne for din drive-through, hvis du har en sådan, eller som sidste udvej åbningstiderne for levering.
 • Lagerhoteller: Brug kontorets åbningstider. Hvis dette ikke er muligt, kan du angive tidspunktet for, hvornår kunderne har adgang til deres depoter.

Sæsonbestemte åbningstider

Brug følgende retningslinjer, hvis din virksomhed har sæsonåbningstider:

 • I løbet af den sæson, hvor du holder åbent, skal du angive åbningstider, der afspejler den pågældende sæsons åbningstider. Du kan angive særlige åbningstider for ferier, midlertidige lukkeperioder eller andre arrangementer.
 • Når din virksomheds sæson er slut, skal du fjerne alle åbningstider, så de vises som ikke-angivet. Angiv dine åbningstider igen ved starten af næste åbne sæson.

Kategorier

Kategorier hjælper dine kunder med at finde nøjagtige, specifikke resultater for tjenester, som de er interesseret i. For at holde dine virksomhedsoplysninger ajour bør du sørge for at:

 • Bruge så få kategorier som muligt fra den angivne liste til at beskrive den overordnede kerneforretning.
 • Vælge kategorier, der er så specifikke som muligt, men repræsentative for din primære virksomhed.
  • Brug ikke kategorier alene som søgeord eller til at beskrive egenskaber ved din virksomhed.
  • Brug ikke kategorier, der vedrører andre virksomheder i nærheden eller relaterede virksomheder – f.eks. virksomheder, der fysisk er placeret inden for din virksomhed, eller enheder, hvor din virksomhed fysisk er placeret.
Få flere oplysninger

Vælg kategorier, der fuldender udsagnet: "Denne virksomhed ER" snarere end "denne virksomhed HAR". Beskriv din virksomhed som en helhed, snarere end som en liste over alle de tjenester, produkter og faciliteter, som virksomheden tilbyder. Se almindelige kategorier

Fokusér primært på at tilføje de mest specifikke kategorier for din virksomhed. Så tager vi os af resten bag kulisserne. Når du f.eks. vælger en specifik kategori som "Golfresort", inkluderer Google implicit mere generelle kategorier, såsom "Resorthotel", "Hotel" og "Golfbane". Du kan roligt undlade at tilføje en kategori, som synes redundant i forhold til en mere specifik kategori, du har valgt. Hvis du ikke kan finde en kategori for din virksomhed, så vælg en, der er mere generel. Google kan også registrere kategorioplysninger fra dit website og fra oplysninger om din virksomhed fra andre steder på nettet.

Eksempler:

 • "Papa John" leverer pizza ud af huset, men tilbyder ikke spisning på stedet. Her bruges kategorien "Pizzalevering" og yderligere kategorien "Pizzatakeaway" (i stedet for det mindre specifikke "Madudbringning" eller "Restaurant med takeaway").
 • "Navy Federal Credit Union" skal benytte kategorien "Federal Credit Union" (i stedet for det mindre specifikke "Bank").
 • "Super 8" er et motel med en swimmingpool. Det skal benytte kategorien "Motel" i stedet for "Hotel" og undlade at inkludere "Swimmingpool" som en kategori.
 • "24 Hour Fitness" skal benytte kategorien "Motionscenter" (og ikke faciliteterne "Gymnastiksal" eller "Swimmingpool").
 • "A1-checkudbetaling" skal benytte kategorien "Checkudbetaling" (i stedet for det mindre specifikke "Bankvæsen og finans").
 • "Wendy’s" er en fastfoodrestaurant, der laver burgere og også har nogle desserter på menuen. "Wendy’s" skal vælge kategorien "Fastfoodrestaurant" (samt kategorien "Burgerrestaurant"), men ikke kategorien "Dessertrestaurant".

Hvis en anden virksomhed er fysisk placeret i din virksomhed, men ikke drives af din organisation, skal du kun benytte kategorier, der repræsenterer din virksomhed.

 • "Baresso", som er i kategorien "Kaffebar", drives inde i "Arnold Busck", som er i kategorien "Boghandler" (og ikke kategorien "Kaffebar").
 • "Jyske Bank-pengeautomat", som er i kategorien "Pengeautomat", drives inde i "7-Eleven", som er i kategorien "Døgnbutik" (og ikke i kategorien "Pengeautomat").
 • "Nobu" er i kategorien "Restaurant" og drives inde i "Hard Rock Hotel", som er i kategorien "Hotel" (og ikke kategorien "Restaurant").

Følgende typer virksomheder med fælles beliggenhed skal have hver deres side. Hvis du er nødt til at bruge begge kategorier for den samme virksomhedsadresse, så opret i stedet to sider. Sørg for at bruge et andet navn for den anden virksomhed (se også "Afdeling").

 • En restaurant/cafe/bar inde i et hotel/motel
 • Et apotek inde i et supermarked/en dagligvarebutik
 • En tankstation sammen med et supermarked/en dagligvarebutik

Menu

Der findes to typer menuer:

 • En menu til et etablissement, der serverer mad og drikke, f.eks. en restaurant eller cocktailbar. Menuen indeholder alle de madretter og drikkevarer, der serveres i den pågældende virksomhed.
 • En menu til en servicevirksomhed, f.eks. en frisør, et wellnesscenter eller et autoværksted. Menuen viser alle de produkter og tjenester, der er tilgængelige i virksomheden.

Få flere oplysninger

Begge typer menu skal følge disse retningslinjer:
 • Menuen skal være repræsentativ for de produkter og tjenester, der er tilgængelige for kunder i virksomheden. De komplette menuer kan være måltidsspecifikke, f.eks. til morgenmad, frokost eller aftensmad, og have links til andre menusider. Du kan f.eks. vælge at linke til din virksomheds aftenmenu, som indeholder links til morgen- og frokostmenuerne.
 • Menuer med et udvalg af de tilgængelige produkter eller tjenester, f.eks. "populære retter" eller lignende, skal ikke indsendes.
 • Webadresser til menuer må ikke være direkte links til bestillings- eller leveringstjenester hos tredjeparter.
 • Tredjeparter, der administrerer fortegnelser på vegne af kunder, skal give virksomhedsejeren besked og have vedkommendes samtykke, inden de indsender en webadresse til en menu på vegne af en virksomhed.

Kæder, afdelinger og individuelle erhvervsdrivende

Kæder og varemærker

Når du benytter konsekvente navne og kategorier på alle dine virksomhedsplaceringer, hjælper du brugerne med hurtigt at identificere din virksomhed på Google Maps og i søgeresultater.

Alle placeringer skal have det samme navn, medmindre virksomhedernes navne reelt varierer fra sted til sted. Alle placeringer skal også være i den samme kategori, hvis det er den samme tjeneste, der tilbydes.

Få flere oplysninger

Konsekvente navne

Alle virksomhedsplaceringer inden for det samme land skal have det samme navn for alle placeringer. Alle placeringer for Elgiganten skal f.eks. bruge navnet "Elgiganten", og ikke "El-giganten" eller "Elgiganten i Vejle".

Der er to undtagelser i forbindelse med denne politik:

 1. Hvis du har flere typer af virksomheder – undervaremærker, flere afdelinger eller forskellige typer af operationer, f.eks. detail og en gros – kan disse separate enheder også have separate navne, når blot de anvendes konsekvent på alle den pågældende virksomheds placeringer.
  • Acceptable navnevariationer: "Walmart Supercenter" og "Walmart Express", "Nordstrom" og "Nordstrom Rack", "Gap" og "babyGap"
 2. Hvis nogle af dine placeringer reelt konsekvent benytter et andet navn – på butiksfacaden, websitet, brevpapiret etc. – kan disse placeringer benytte dette andet navn.
  • Acceptable navnevariationer: "Intercontinental Mark Hopkins San Francisco" og "Intercontinental New York Barclay", "PFK" (for placeringer i Quebec) og "KFC" (for placeringer i USA og resten af Canada)

Konsekvente kategorier

Alle placeringer for en virksomhed skal dele den ene kategori, der bedst muligt repræsenterer virksomheden. Hvis du har flere typer af placeringer (f.eks. undervaremærker, flere afdelinger eller forskellige typer drift, f.eks. detailhandel, distributionscenter og kontor), gælder denne regel kun inden for hver af disse undergrupper.

 • Alle "Gap Kids" er i kategorien "Børnetøjsbutik"
 • Alle "Goodyear Auto Service Center" er i kategorien "Dækforhandler" og i kategorien "Autoreparation"
 • Alle "PetSmart" er i kategorien "Dyrefoderbutik", og nogle placeringer er muligvis i andre kategorier ("Dyrehandel", "Hundepension")

To eller flere brands på den samme placering

Hvis din virksomhedsadresse dækker to eller flere brands, bør du ikke samle alle disse brands i én enkelt fortegnelse. Vælg i stedet navnet på det ene brand til fortegnelsen. Hvis de forskellige brands drives uafhængigt af hinanden, kan du benytte en separat fortegnelse for hvert enkelt brand på denne placering.

 • Ikke acceptabelt: "KFC/Taco Bell" eller "Dunkin' Donuts/Baskin Robbins"
 • Acceptabelt: "Taco Bell", "KFC", "Dunkin’ Donuts", "Baskin Robbins"

Hvis din virksomhed sælger en anden virksomheds brandprodukter eller -tjenester, skal du kun benytte virksomhedens navn og ikke navnet på det brand, der sælges – brandet må ikke have en fortegnelse på denne placering.

 • Ikke acceptabelt: "Staples/UPS", "America’s Tire/Firestone"
 • Acceptabelt: "Staples", "America’s Tire"

Hvis virksomheden på denne placering imidlertid er en autoriseret og fuldt dedikeret sælger af brandproduktet eller -tjenesten (undertiden også kaldet "franchisetager"), må det underliggende brandnavn gerne benyttes ved oprettelse af fortegnelsen.

 • Acceptabelt: "TCC Verizon Wireless Premium Retailer", "U-Haul Neighborhood Dealer"

Brandrelaterede ændringer

Hvis du ændrer navnet på dit brand eller et af dine steder, skal du opdatere dem ved at redigere dine virksomhedsoplysninger.

Virksomheder er kvalificeret til brandrelaterede ændringer, hvis:

 • Virksomhedsnavnet ændres, men virksomhedens kategori, ledelse og ejerforhold er det samme. 
 • Virksomheden overtager eller fusionerer med en anden virksomhed og ændrer sit navn. 
 • Virksomheden har flere adresser og ændrer navnene for alle disse adresser. 

Virksomheder, der foretager væsentlige identitetsændringer (f.eks. hoteller eller fastfoodvirksomheder, der skifter franchisetagere, eller bilforhandlere, der specialiserer sig i et andet bilmærke), opfattes som nye virksomheder og er ikke kvalificeret til brandrelaterede ændringer. Hvis din virksomhed ikke er kvalificeret, skal du først markere den eksisterende virksomhedsfortegnelse som permanent lukket og derefter oprette en ny fortegnelse med din nye virksomhedsidentitet.

Afdelinger inden for andre virksomheder, universiteter eller institutioner

Afdelinger inden for virksomheder, universiteter, hospitaler og offentlige institutioner kan have deres egne fortegnelser på Google.

Få flere oplysninger

Afdelinger, der orienterer sig mod offentligheden, og som drives som selvstændige enheder, bør have deres egen side. Det præcise navn på hver enkelt afdeling skal adskille sig fra navnet på den primære virksomhed og fra navnene på andre afdelinger. Sådanne afdelinger vil typisk have en separat kundeindgang, og afdelingerne ligger hver især i forskellige kategorier. Åbningstiderne vil undertiden være forskellige fra den primære virksomheds åbningstider.

 • Acceptabelt (som separate fortegnelser):
  • "Mad&Vin i Magasin"
  • "Bilka i Field's"
  • "Fødeafdelingen på Rigshospitalet"
 • Ikke acceptabelt (som separate fortegnelser):
  • Sektionen med Apple-produkter i Fona
  • Slagteren i Føtex

For hver enkelt afdeling skal den kategori, der er mest repræsentativ for den pågældende afdeling, være forskellig fra den mest repræsentative kategori for den primære virksomhed og de mest repræsentative kategorier for de øvrige afdelinger.

 • Den primære virksomhed "Wells Fargo" er i kategorien "Bank", mens afdelingen "Wells Fargo Advisors" er i kategorien "Finansiel rådgiver"
 • Den primære virksomhed "South Bay Toyota" er i kategorien "Toyota-forhandler", mens "South Bay Toyota Service & Parts" er i kategorien "Autoreparation" (samt i kategorien "Bilreservedelsbutik")
 • Den primære virksomhed "GetGo" er i kategorien "Døgnbutik" (samt i kategorien "Sandwichbar"), mens afdelingen "GetGo Fuel" er i kategorien "Tankstation", og afdelingen "WetGo" er i kategorien "Bilvask"

Individuelle erhvervsdrivende (f.eks. læger, advokater, ejendomsmæglere)

En individuel erhvervsdrivende er en professionel, der orienterer sig mod offentligheden, typisk med sin egen kundegruppe. Læger, tandlæger, advokater, finansielle planlæggere, forsikringsagenter og ejendomsmæglere er alle individuelle erhvervsdrivende. Fortegnelser for erhvervsdrivende kan omfatte titel eller grad af certificering (f.eks. Dr.med., MDE, cand.jur.).

En individuel erhvervsdrivende kan oprette sin egen dedikerede fortegnelse, hvis:

 • Han eller hun opererer orienteret mod offentligheden. Medarbejderne bør ikke oprette egne fortegnelser.
 • Han eller hun kan kontaktes direkte på den bekræftede placering i åbningstiden.

En erhvervsdrivende bør ikke have flere fortegnelser for at dække alle hans eller hendes specialer.

Få flere oplysninger

Flere erhvervsdrivende på samme placering

Hvis den erhvervsdrivende er en af flere erhvervsdrivende, som er orienteret mod offentligheden, på denne placering:

 • Organisationen bør oprette en separat fortegnelse for denne placering, som er adskilt fra den erhvervsdrivendes.
 • Titlen på fortegnelsen for den erhvervsdrivende må kun indeholde navnet på den erhvervsdrivende og ikke navnet på organisationen.

Selvstændige erhvervsdrivende, der tilhører brandede organisationer

Hvis en erhvervsdrivende er den eneste, som er orienteret mod offentligheden på den pågældende placering, og vedkommende repræsenterer en brandet organisation, skal den erhvervsdrivendes fortegnelse ikke være adskilt fra organisationens fortegnelse. Opret en enkelt fortegnelse med et navn, der anvender dette format: [brand/firma]: [navn på erhvervsdrivende].

Acceptabelt: "Allstate: Joe Miller" (hvis Joe er den eneste erhvervsdrivende, som er orienteret mod offentligheden, på denne Allstate-brandede placering)

Andre bemærkninger

Ulovlige aktiviteter

Bedrageriske og ulovlige aktiviteter tolereres ikke på Google og kan medføre suspendering af konto og fjernelse af virksomhedsoplysninger fra søgeresultater.

Marketing, kampagner eller andre konkurrencer

Enhver form for kampagne, markedsføring, konkurrencer eller andre reklamefremstød bør tydeligt linke til vilkårene for aktiviteten og angive klare retningslinjer og kvalifikationer. Alle sådanne løfter, der enten er udtrykkelige eller underforståede, skal overholdes.

Bemærk! Google forbeholder sig ret til at suspendere adgang til Google My Business eller andre Google-tjenester for enkeltpersoner eller virksomheder, der overtræder disse retningslinjer, og Google kan eventuelt samarbejde med myndighederne i tilfælde af lovovertrædelser.

Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?