Pokyny na prezentovanie firmy na Googli

Zhrnutie: Firemné profily v službe Moja firma na Googli možno vytvárať iba pre firmy s kamennou prevádzkou, ktorú môžu zákazníci navštíviť, alebo pre firmy, ktoré cestujú za zákazníkmi. Ak chcete vytvoriť úspešný firemný profil, ktorý nebude pozastavený, vyhnite sa zakázanému obsahu, prezentujte svoju firmu pravdivým spôsobom a dodržiavajte ostatné pravidlá uvedené nižšie.

Important: As a precaution in light of COVID-19, we're operating with a limited team. It may take longer than usual to connect with us. We recommend our Help Community and YouTube Channel. Thank you for your patience.

V snahe udržiavať na Googli kvalitné informácie sme vytvorili zoznam pokynov pre miestne firmy. Ak budete postupovať podľa týchto pokynov, predídete bežným problémom vrátane zmien informácií o firme, prípadne ich odstráneniu z Googlu.

Najlepšie výsledky v služba Moja firma na Googli dosiahnete takto:

 • Prezentujte firmu tak, ako je v skutočnosti prezentovaná na reklamných tabuliach, kancelárskych potrebách a ďalších nástrojoch na budovanie značky.
 • Uistite sa, že ste uviedli správnu a presnú adresu alebo obsluhovanú oblasť.
 • Na opísanie hlavnej činnosti podnikania vyberte čo najmenej kategórií.
 • Každá firma by mala mať iba jeden profil. V opačnom prípade sa môžu vyskytnúť problémy v spôsobe zobrazovania informácií o firme v Mapách a Vyhľadávaní Google.

Značky, organizácie, interpreti a ďalšie firmy, ktoré pôsobia iba na internete, nemôžu mať profily v službe Moja firma na Googli.

Polia

Vhodné firmy
Nevhodné firmy
Vlastníctvo
Pokyny k popisu firmy
Názov
Adresa
Web a telefón
Otvárací čas
Kategórie
Ponuka
Reťazce a značky
Oddelenia v iných firmách, inštitúciách alebo na univerzitách
Individuálni odborníci
Nelegálne aktivity
Marketing, promá a iné súťaže

Základné pokyny

Tip: Ak máte záujem o osobné poradenstvo a prispôsobené odporúčania, ako naplno využiť profil, zvážte rezerváciu stretnutia s poradcom pre malé firmy.

Vhodné firmy

Firemný profil na Googli môžu mať firmy, ktoré sú počas uvedeného otváracieho času v osobnom kontakte so zákazníkmi.

Existujú určité výnimky:

 • Povolenými výnimkami sú bankomaty, stánky na požičiavanie videí a schránky expresnej pošty. Ak pridáte tieto miesta, musíte uviesť kontaktné údaje, na ktorých sa zákazníci na vás môžu obrátiť.
 • Sezónne firmy (napríklad klzisko, ktoré je otvorené len v zimných mesiacoch) podmienky spĺňajú. Tieto firmy však musia byť na danom mieste nepretržite označené po celý rok.
 • Virtuálne kuchyne sú povolené. Virtuálne kuchyne sú profesionálne zariadenia na prípravu a varenie jedál, ktoré sú zriadené iba na prípravu jedál na donášku prostredníctvom služieb tretích strán. Označujú sa aj ako cloudové kuchyne. Virtuálna kuchyňa by si mala vytvoriť vlastný firemný profil ako firma s obsluhovanou oblasťou.

Nevhodné firmy

Firemný profil nemôžu mať tieto firmy:

 • nehnuteľnosti, ktoré sú ponúkané na predaj alebo prenájom, napríklad prázdninové domy, vzorové domy alebo neobývané byty (podmienky overenia však spĺňajú obchodné a lízingové kancelárie);
 • priestory, kde nepretržite poskytujete služby, vyučujete alebo sa stretávate, no ktoré nevlastníte ani nemáte oprávnenie zastupovať;
 • firmy na generovanie potenciálnych zákazníkov alebo zástupcovia takýchto firiem.

Vlastníctvo

Informácie o firme v službe Moja firma na Googli môžu overovať a spravovať len vlastníci firmy alebo oprávnení zástupcovia. Ak chcete zdieľať správcovský prístup k firemnému profilu s ďalšími používateľmi, môžete tak urobiť pridaním správcu.

Ďalšie pokyny pre oprávnených zástupcov

Za oprávneného zástupcu sa považuje ktorýkoľvek jednotlivec alebo firma, ktorá v službe Moja firma na Googli spravuje informácie o firme, ktorú nevlastní. Príklady: spoločnosť podnikajúca v oblasti SEO alebo SEM (tretia strana); priateľ vlastníka firmy; poskytovateľ služieb v oblasti online objednávania, plánovania alebo rezervácií a poskytovateľ partnerskej siete.

Oprávnený zástupca má tieto povinnosti:

 • Nikdy si nesmie nárokovať firemný profil bez výslovného súhlasu vlastníka firmy.
 • Nikdy nesmie uvádzať nepravdivé, zavádzajúce ani nereálne tvrdenia.
 • Vo vzťahu k potenciálnym alebo existujúcim zákazníkom nikdy nesmie používať taktiky zahŕňajúce obťažovanie, zneužívanie alebo nedôveryhodné správanie.
 • Pri vykonávaní overenia vždy spolupracuje priamo s vlastníkom firmy Prečítajte si viac o overení.
 • Vždy sa uistí, že vlastník firmy rozumie tomu, čo je Moja firma na Googli a kde sa údaje z tejto služby používajú. Oprávnení zástupcovia by mali vlastníka firmy oboznámiť s týmito zdrojmi:
 • Vždy informuje vlastníka firmy o krokoch, ktoré oprávnený zástupca vykoná vo firemnom profile.
 • Vždy dodržiava pokyny pre zastupovanie firmy na Googli. Upozorňujeme, že telefónne číslo a web firemného profilu musia byť vždy samostatným oficiálnym telefónnym číslom a webom danej firmy, pričom musia byť overiteľné vlastníkom firmy. Obsah webu musí vlastniť a spravovať vlastník firmy.
 • Na žiadosti o správcovský prístup vždy reaguje promptne a po požiadaní okamžite prenesie vlastníctvo firemného profilu na vlastníka firmy. Oprávnení zástupcovia musia vždy, keď je to možné, vlastníkovi firmy odporúčať, aby si vytvoril účet, stal sa vlastníkom firemného profilu a pridal oprávnených zástupcov ako správcov. Prečítajte si viac o prenose vlastníctva.

Nedodržanie týchto pravidiel môže mať za následok pozastavenie firemného profilu alebo účtu.

Pokyny k popisu firmy

Zverejnený obsah by mal zdôrazňovať, v čom je vaša firma jedinečná. V tomto poli môžete uviesť užitočné informácie o ponúkaných službách a výrobkoch, ako aj o cieľoch a histórii svojej firmy.

Poskytnuté informácie by mali byť otvorené a pravdivé. Zamerajte sa na obsah, ktorý je relevantný a ktorý zákazníkom umožní spoznať vašu firmu. Obsah, ktorý je vzhľadom na danú firmu nepodstatný alebo s ňou nemá jasnú súvislosť, nie je povolený. Pozrite si naše súhrnné pokyny na prezentovanie firmy na Googli.

Obsah zverejnený v tomto poli by nemal:

 • byť pre používateľov zavádzajúci: neposkytujte nepresné ani nepravdivé informácie o svojej firme alebo službách a produktoch;
 • mať nízku kvalitu, byť irelevantný alebo rušivý: napríklad pravopisné chyby, nezvyčajné použitie znakov alebo nezmyselný text;
 • byť zameraný na špeciálne promá, ceny alebo zľavy: príklady nepovoleného obsahu: „50 % zľava na všetko“ a „Najlepšie žemle v meste za 1 €!“;
 • zobrazovať odkazy: nie sú povolené žiadne odkazy akéhokoľvek typu;
 • zobrazovať urážlivý alebo nevhodný obsah:
  • obťažovanie, šikanovanie alebo nenávistný obsah: zverejnený obsah nesmie propagovať nenávisť ani podnecovať násilie voči jednotlivcom alebo skupinám na základe etnického pôvodu, náboženstva, postihnutia, pohlavia, veku, statusu veterána, sexuálnej orientácie alebo rodovej identity;
  • obsah zahŕňajúci obscénne, neúctivé alebo nevhodné slová;
  • obsah podporujúci terorizmus:Teroristickým organizáciám nepovoľujeme používať túto službu na žiadne účely vrátane náboru. Zároveň striktne zakazujeme obsah súvisiaci s terorizmom, napríklad obsah, ktorý propaguje teroristické činy, podnecuje násilie alebo oslavuje teroristické útoky. Ak uverejňujete obsah súvisiaci s terorizmom na vzdelávacie, dokumentárne, vedecké alebo umelecké účely, dbajte na to, aby ste poskytli dostatok informácií, na základe ktorých diváci pochopia kontext; 
  • obsah so sexuálnym podtextom alebo sexuálne explicitný obsah: obsah nesmie zahŕňať nadávky, sexuálne názorné a nevhodné slangové výrazy, výrazy predstavujúce bežné znaky pedofílie, obsah propagujúci pedofíliu, zoofíliu, sexuálne násilie ani obsah propagujúci eskortné služby či iné služby, ktoré možno vyhodnotiť ako poskytovanie pohlavného styku za odmenu;
 • zobrazovať nepovolený obsah:
  • nenahrávajte obsah súvisiaci s predajom nebezpečných a nelegálnych výrobkov alebo služieb;
  • nenahrávajte obsah, ktorý sa týka vykorisťovania alebo zneužívania detí.
Poznámka: Nepovoľujeme obsah zahŕňajúci súkromné ani dôverné informácie, ako sú osobné finančné informácie, oficiálne doklady totožnosti, kontaktné údaje prepojené s menom, citlivé záznamy, obrázky, prepisy alebo odkazy obsahujúce osobné údaje. Nepovoľujeme ani požadovanie týchto informácií prostredníctvom miestnych príspevkov alebo popisu firmy. Výnimkou sú meno používateľa, e‑mail a telefónne číslo.

 

Názov

Názov by mal zodpovedať skutočnému názvu firmy, ktorý uvádzate na výkladoch, webe, kancelárskych potrebách a pod ktorým ho poznajú zákazníci. Vďaka presnému názvu môžu zákazníci nájsť vašu firmu online.

Do zvyšných sekcií informácií o firme pridajte ďalšie podrobnosti, ako sú adresa alebo obsluhovaná oblasť, otvárací čas a kategória.

Ak by ste napríklad vytvárali firemný profil pre kaviareň otvorenú nonstop v centre Bratislavy s názvom Kaviareň u Zuzky, zadali by ste informácie o firme takto:

 • Názov firmy: Kaviareň u Zuzky
 • Adresa: Gorkého 10, Bratislava, 81101
 • Otvárací čas: otvorené nonstop
 • Kategória: kaviareň

Uvádzanie nepotrebných informácií v názve firmy nie je povolené a mohlo by viesť k pozastaveniu firemného profilu. Nižšie uvádzame konkrétne príklady, aby ste vedeli rozlíšiť, čo môžete a nemôžete zahrnúť do názvu firmy.

Ďalšie informácie

Názvy a ich časti, ktoré sú v týchto príkladoch uvedené kurzívou, nie sú povolené.

Váš názov nesmie obsahovať:

 • marketingové slogany,
 • Neprijateľné: Banka TD, Najvýhodnejšia banka v Amerike, GNC Žite zdravo*
 • Prijateľné: Banka TD, GNC
 • kódy obchodu,
 • Neprijateľné: Obchod UPS – 2872
 • Prijateľné: Obchod UPS
 • ochranné známky alebo registrované značky,
 • Neprijateľné: Burger King®
 • Prijateľné: Burger King
 • slová napísané veľkými písmenami (s výnimkou skratiek) alebo nadbytočné medzery,
 • Neprijateľné: SUBWAY
 • Prijateľné: Subway, KFC, IHOP, JCPenney
 • otvárací čas vrátane stavu zatvorené alebo otvorené;
  • Neprijateľné: Pizzéria Regal Otvorené 24 hodín denné, Obchod Sears (Zatvorené)
  • Prijateľné: Pizzeria Regal, Obchod Sears
 • telefónne čísla alebo webové adresy, pokiaľ nevyjadrujú bežnú prezentáciu vašej firmy, na základe ktorej vás ľudia poznajú,
 • Neprijateľné: Letiskový transfer 1-888-557-8953, webuyanycar.com
 • Prijateľné: Letiskový transfer, 1-800-Got-Junk
 • špeciálne znaky (napr. %&$@/") alebo nepodstatné právne podmienky, pokiaľ nie sú súčasťou skutočnej prezentácie vašej firmy;
  • Neprijateľné: Shell Pay@Pump, Re/Max, LLC, LAZ Parking Ltd
  • Prijateľné: Shell, Re/Max, LAZ Parking, Toys "R" Us, H&M, T.J.Maxx
 • informácie o službách alebo výrobkoch vašej firmy, pokiaľ nie sú súčasťou bežnej prezentácie firmy alebo nie sú potrebné na identifikáciu oddelenia vo firme (pozrite si sekciu Oddelenia); najlepšie ich vyjadrujú kategórie (pozrite si sekciu Kategórie);
  • Neprijateľné: Verizon Wireless 4G LTE, Midas Odborníci na servis áut
  • Prijateľné: Verizon Wireless, Midas, Best Buy Mobile, Advance Auto Parts, JCPenney Portrait Studios
 • informácie o polohe, napríklad oblasť, mesto alebo ulicu, pokiaľ nie sú súčasťou prezentácie vašej firmy, ktorú používate v reálnom svete a na základe ktorej vás ľudia poznajú; názov nesmie obsahovať adresu ani trasu,
  • Neprijateľné: Holiday Inn (diaľnica I-93, druhý výjazd), Bankomat U.S. Bank – na rohu Siedmej a Pikeovej ulice – v parkovacej garáži pri výťahu, Equinox blízko SOHO
  • Prijateľné: Holiday Inn Salem, Bankomat U.S. Bank, Equinox SOHO, Kalifornská univerzita v Berkeley
 • informácie o umiestnení vašej firmy vnútri inej firmy (nezáleží na tom, či sú firmy súčasťou rovnakej organizácie).
  • Neprijateľné: bankomat Chase (v lekárni Duane Reade), predajňa Apple v nákupnom centre Stanford, bar Benefit Brow – Bloomingdales, Sam’s Club Tire & Battery (súčasť firmy Sam’s Club), Geek Squad (vnútri obchodu Best Buy)
  • Prijateľné: Bankomat Chase, Predajňa Apple, Bar Benefit Brow, Sam’s Club Tire & Battery, Geek Squad
 • Na obchody (reťazce a značky), oddeleniaindividuálnych odborníkov (napr. lekárov, právnikov a realitných maklérov) s viacerými miestami pôsobenia sa vzťahujú ďalšie pokyny, ktoré nájdete nižšie.

  Adresa

  Miesto svojej firmy identifikujte použitím správnej a presnej adresy alebo obsluhovanej oblasti. Adresy typu P. O. Box a poštové schránky na vzdialených adresách sú neprijateľné.

  Ďalšie informácie
  • Vytvorte si firemný profil pre skutočné miesto nachádzajúce sa v reálnom svete.
   • Môžete uviesť aj čísla miestností, poschodia, čísla budov a podobne. Informácie ako priečne ulice a orientačné body nablízku uvádzajte len v regiónoch, kde oficiálna adresa presne neoznačuje polohu firmy.
   • Ak musíte zadať poštovú schránku alebo číslo miestnosti:
    • Do prvého riadka adresy zadajte fyzickú adresu.
    • Do druhého riadka adresy zadajte poštovú schránku alebo číslo miestnosti.
   • Ak si vaša firma prenajíma fyzickú poštovú adresu, ale neposkytuje svoje služby na tejto adrese (nazýva sa to aj virtuálna kancelária), pre takéto miesto nemôžete vytvoriť firemný profil na Googli.
   • Firmy nemôžu uvádzať kanceláriu v rámci co‑workingového pracoviska, pokiaľ daná kancelária nemá jasné označenie, neprijímate v nej počas otváracieho času zákazníkov a nenachádzajú sa v nej počas otváracieho času vaši zamestnanci.
  • Do adresy nezahŕňajte údaje nesúvisiace s fyzickou adresou vašej firmy, napríklad webové adresy alebo kľúčové slová.
  • Či už máte jeden, alebo viacero účtov, nevytvárajte pre jednotlivé adresy viac ako jednu stránku.
   • Individuálni odborníci a oddelenia firiem, univerzít, nemocníc a vládnych budov môžu mať samostatné stránky. Viac sa dozviete v špecifických pokynoch týkajúcich sa individuálnych odborníkovoddelení.
  • Ak adresa vašej firmy neobsahuje číslo domu alebo ho systém nenašiel, môžete adresu firmy pripnúť priamo na mapu.

  Firmy s obsluhovanou oblasťou

  Firmy s obsluhovanou oblasťou alebo firmy poskytujúce služby zákazníkom na viacerých adresách musia mať jeden profil pre ústredie či centrálnu oblasť s vyznačenou obsluhovanou oblasťou. Firmy s obsluhovanou oblasťou nemôžu uviesť virtuálne prevádzky, pokiaľ nie sú počas otváracieho času personálne obsadené.

  Niektoré firmy, napríklad pizzerie, ktoré majú reštauračné zariadenie a doručujú pizzu zákazníkom, predstavujú hybridné firmy s obsluhovanou oblasťou. Takéto firmy môžu v službe Moja firma na Googli zobrazovať adresu svojej prevádzky a vymedzenú obsluhovanú oblasť. Ak zákazníkom poskytujete služby na svojej adrese a chcete vymedziť obsluhovanú oblasť, adresa firmy musí byť počas príslušného otváracieho času personálne obsadená a schopná prijímať zákazníkov.

  Google na základe informácií o vašej firme a informácií z iných zdrojov určí spôsob, ako najlepšie zobraziť vašu firemnú adresu.

  Firmy s predajňou v porovnaní s firmami s obsluhovanou oblasťou

  Ak vaša firma nemá predajňu s jasným označením, ale cestujete na fyzickú adresu zákazníkov, môžete mať jeden profil firmy s obsluhovanou oblasťou.

  Ak vaša firma poskytujúca služby má rôzne adresy a na každej adrese sa nachádza oddelený personál, ktorý poskytuje služby oddelenej obsluhovanej oblasti, potom je povolené mať samostatný profil pre každú takúto adresu. Hranice celkovej obsluhovanej oblasti vášho profilu by nemali byť vzdialené viac než dve hodiny jazdy autom od sídla firmy. V prípade niektorých firiem môžu byť vhodné aj väčšie obsluhované oblasti.

  Prečítajte si viac o firmách s obsluhovanou oblasťou.

  Ak ste firma s obsluhovanou oblasťou, mali by ste skryť adresu svojej firmy pred zákazníkmi. 

  • Ak ste napríklad inštalatér a svoju firmu prevádzkujete zo svojej domácej adresy, vymažte túto adresu z firemného profilu.

  Ako pridať alebo upraviť adresu firmy

  Web a telefón

  Uveďte telefónne číslo, pomocou ktorého sa dá priamo spojiť so sídlom vašej firmy, alebo web, na ktorom prezentujete svoju firmu.

  • Pokiaľ je to možné, nepoužívajte centrálne číslo telefonickej informačnej služby, ale miestne telefónne číslo.
  • Neuvádzajte telefónne čísla ani webové adresy, ktoré používateľov presmerujú alebo „odkážu“ na vstupné stránky, ani telefónne čísla, ktoré nepatria vašej firme, vrátane stránok v sociálnych médiách.
  • Telefónne číslo musí patriť priamo firme.
  • Na weboch služby Moja firma na Googli a iných miestnych stránkach môžete používať ďalšie telefónne čísla.
  • Telefónne čísla spoplatnené zvláštnou sadzbou nie sú povolené. Za volania na tieto telefónne čísla sa volajúcemu účtujú vysoké poplatky.

  Otvárací čas

  Uveďte svoj štandardný otvárací čas, počas ktorého ste zákazníkom k dispozícii. Ak vám to vyhovuje, ako štandardnú otváraciu dobu môžete použiť aktuálnu sezónnu otváraciu dobu. Môžete uviesť aj mimoriadny otvárací čas počas určitých dní, ako sú sviatky alebo mimoriadne udalosti.

  Ďalšie informácie

  Niektoré typy firiem by nemali uvádzať otváraciu dobu. Platí to aj pre firmy s rôznou otváracou dobou (napríklad v prípade programu s rôznymi typmi aktivít, ako sú premietacie časy, bohoslužby alebo vyučovacie hodiny) a tie, ktoré sa otvárajú iba na požiadanie. Medzi príklady firiem, ktoré by nemali uvádzať otvárací čas, patria okrem iného hotely a motely, kiná, školy a univerzity, prepravné spoločnosti, letiská, miesta konania podujatí a prírodné atrakcie.

  Ak má vaša firma oddelenia (pozrite si sekciu Oddelenia), otváracie časy jednotlivých oddelení uveďte v samostatných firemných profiloch jednotlivých oddelení a otvárací čas firmy uveďte v rámci hodín

  firemného profilu firmy.

  Ak vaša firma používa viacero skupín otváracieho času, postupujte podľa pokynov pre konkrétne odvetvia:

  • Banky: Ak je to možné, uveďte otvárací čas priehradok. V opačnom prípade uveďte otvárací čas priehradok, ktoré majú obsluhu do auta. Bankomat prevádzkovaný bankou môže mať vlastný firemný profil s vlastným otváracím časom.
  • Predajcovia automobilov: Uveďte otvárací čas, keď predávate autá. Ak používate rôzne otváracie doby pre predaj nových a ojazdených áut, uveďte otváracie doby pre predaj nových áut.
  • Čerpacie stanice: Uveďte otváraciu dobu, počas ktorej je možné natankovať.
  • Reštaurácie: Uveďte otváraciu dobu, počas ktorej sa môžu ľudia vo vašej reštaurácii najesť. V opačnom prípade uveďte otváraciu dobu, počas ktorej je možné vziať si jedlo so sebou. Ak nevyhovuje ani jedna z týchto možností, uveďte otváraciu dobu pre obsluhu automobilov z výdajného okienka. V krajnom prípade uveďte dobu, počas ktorej funguje rozvoz jedál.
  • Sklady: Uveďte otváraciu dobu kancelárie. V opačnom prípade uveďte dobu, počas ktorej je otvorená hlavná brána.
  • Môžete tiež nastaviť ďalšie otváracie časy a upozorniť tak na časy poskytovania konkrétnych služieb.
   • Tip: Ďalšie otváracie časy by ste mali vo všeobecnosti nastaviť ako podskupinu hlavného otváracieho času.

  Sezónny otvárací čas

  Ak vaša firma používa sezónny otvárací čas, postupujte podľa týchto pokynov:

  • Počas sezóny, keď je vaša firma otvorená, nastavte štandardný otvárací čas. Môžete tiež nastaviť mimoriadnu otváraciu dobu pre sviatky, dočasné uzávierky alebo iné udalosti.
   • V popise firmy tiež môžete uviesť, že firma je otvorená len počas určitého sezónneho obdobia.
  • Mimo sezóny môžete označiť svoju firmu ako dočasne zatvorenú.
   • Keď firmu znova otvoríte, nastavte jej štandardný otvárací čas.

  Kategórie

  Zákazníci zaujímajúci sa o určité služby nájdu vďaka kategóriám presné a konkrétne výsledky. Ak chcete, aby boli informácie o vašej firme presné a mohli sa zobrazovať, postupujte takto:

  • V zobrazenom zozname vyberte čo najmenej kategórií vyjadrujúcich vašu hlavnú podnikateľskú činnosť.
  • Vyberajte čo najšpecifickejšie kategórie, ktoré vystihujú zameranie vašej firmy.
  • Nepoužívajte kategórie výlučne ako kľúčové slová či na opísanie atribútov svojho podnikania.
  • Nepoužívajte kategórie týkajúce sa iných firiem, ktoré sú v okolí vašej firmy alebo s ňou nejako súvisia, ako sú firmy fyzicky umiestnené vo vašej firme alebo entity, v ktorých je umiestnená vaša firma.
  Ďalšie informácie

  Vyberte kategórie, ktoré dopĺňajú tvrdenie „Táto firma JE“, nie „Táto firma “. Nevymenúvajte poskytované služby, ponúkané produkty či vybavenie, ale radšej firmu opíšte holisticky ako celok.

  Predovšetkým by ste mali pridať kategórie, ktoré firmu vystihujú najlepšie. Zvyšok urobíme za vás. Ak napríklad vyberiete špecifickú kategóriu, ako je Golfové stredisko, Google implicitne pridá všeobecnejšie kategórie, napríklad Hotel v rezorte, Hotel a Golfové ihrisko. Neváhajte preskočiť nepotrebné kategórie a nahradiť ich špecifickejšími kategóriami podľa vlastného výberu. Ak neviete pre svoju firmu nájsť vhodnú kategóriu, vyberte všeobecnejšiu. Údaje pre kategórie dokáže Google zistiť aj na vašich webových stránkach a v zmienkach o vašej firme na internete.

  Príklad:

  • Firma Papa John je pizzeria s donáškovou službou, ale priamo v prevádzke sa najesť nedá. Mala by teda použiť kategóriu Donáška pizze a dodatočnú kategóriu Pizzeria (nie všeobecnú kategóriu Reštaurácia s donáškou ani Donášková reštaurácia).
  • Federálne úverové družstvo Navy by malo použiť kategóriu Federálne úverové družstvo (je vhodnejšia ako všeobecnejšia kategória Banka).
  • Super 8 je motel s bazénom. Skôr ako kategóriu Hotel by mal použiť kategóriu Motel a nemal by vybrať kategóriu Plaváreň.
  • Spoločnosť 24 Hour Fitness by mala vybrať kategóriu Klub zdravia (nie jej podmnožiny Posilňovňa ani Plaváreň).
  • Firma A1 Check Cashing by mala použiť kategóriu Inkasná služba (je vhodnejšia ako všeobecná kategória Bankové a finančné služby).
  • Wendy’s je reštaurácia rýchleho občerstvenia, ktorá má v jedálnom lístku aj zákusky. Reštaurácia Wendy’s by mala teda vybrať kategóriu Reštaurácia rýchleho občerstvenia (a doplnkovú kategóriu Hamburgery), nie však kategóriu Cukráreň.

  Ak sa vo vašej firme nachádza ďalšia firma, ktorú však vaša organizácia nevlastní ani nevedie, vyberte len kategórie zodpovedajúce vašej firme.

  • Starbucks má priradenú kategóriu Kaviareň a nachádza sa v obchode Barnes and Nobles, ktorý je zasa označený kategóriou Kníhkupectvo (nezdieľa však kategóriu Kaviareň).
  • Bankomat Cardtronics má kategóriu Bankomat a nachádza sa v obchode 7-Eleven, ktorý je zas označený kategóriou Obchod so zmiešaným tovarom (nezdieľa však kategóriu Bankomat).
  • Firma Nobu má kategóriu Reštaurácia a sídli v hoteli Hard Rock Hotel, ktorý je zas označený kategóriou Hotel (nezdieľa však kategóriu Reštaurácia).

  Tieto typy firiem na spoločnej adrese by si mali vytvoriť vlastnú stránku. Ak potrebujete pre rovnakú firemnú adresu použiť obe kategórie, vytvorte radšej dve stránky. Druhú firmu však musíte nazvať inak (pozrite si aj sekciu Oddelenia).

  • Reštaurácia, kaviareň alebo Bar v hoteli alebo moteli
  • Lekáreň v supermarkete alebo potravinách
  • Čerpacia stanica vedľa supermarketu alebo potravín

  Ponuka

  Existujú dva druhy ponúk:

  • Ponuka zariadení podávajúcich jedlá a nápoje (ako sú napríklad reštaurácie alebo koktailové bary), v ktorej je uvedený kompletný súbor jedál a nápojov dostupných v danom zariadení.
  • Ponuka poskytovateľa služieb, napríklad holičstva, kúpeľov či autoservisu, ktorá obsahuje kompletný zoznam služieb poskytovaných v danom zariadení.

  Ďalšie informácie

  Oba druhy ponúk musia spĺňať nasledujúce pravidlá:
  • Ponuka by mala obsahovať prehľad položiek a služieb dostupných pre zákazníkov v danej firme. Kompletné ponuky môžu byť zamerané na konkrétne jedlá (napríklad raňajky, obed alebo večeru) a odkazovať na ďalšie stránky jedálneho lístka. K profilu svojej firmy môžete napríklad pridať webovú adresu jedálneho lístka zahŕňajúceho len večere, ktorý môže obsahovať odkazy na raňajkové a obedové jedálne lístky.
  • Vzorové ponuky obsahujúce len obľúbené položky (alebo podobné úryvky) nesmú byť uverejňované.
  • Adresy menu nesmú priamo odkazovať na objednávkové či doručovacie služby tretej strany.
  • Tretie strany spravujúce firemné profily v mene klientov potrebujú na uverejnenie adresy menu určitej firmy súhlas jej vlastníka, ktorému to musia oznámiť.

  Reťazce, oddelenia a individuálni odborníci

  Reťazce a značky

  Používaním rovnakých názvov a kategórií na všetkých miestach firmy pomáhate používateľom ľahko identifikovať vašu firmu v Mapách Google a vo výsledkoch vyhľadávania.

  Pokiaľ vaša firma nemá na každej adrese iný názov, všade by ste ho mali uvádzať jednotne. Ak na všetkých miestach poskytujete rovnakú službu, musia mať rovnakú kategóriu.

  Začíname so službou Moja firma na Googli pre reťazce.

  Ďalšie informácie

  Používanie rovnakého názvu

  Všetky firemné adresy v jednej krajine musia byť nazvané rovnako. Adresy spoločnosti Home Depot by napríklad mali byť nazvané radšej The Home Depot ako Home Depot alebo The Home Depot v Springfielde.

  Existujú však dve výnimky:

  1. Ak máte viacero typov firmy (dcérske značky, viacero oddelení alebo rôzne typy prevádzky, napríklad maloobchod a veľkoobchod), každú z nich môžete nazvať inak. Názvy však musíte vo všetkých adresách danej firmy uvádzať rovnako.
   • Prijateľné názvy: Walmart Supercenter a Walmart Express;  Nordstrom a Nordstrom Rack; Gap a babyGap
  2. Ak na rôznych adresách používate rôzny názov firmy (či už na výklade obchodu, webových stránkach, kancelárskych potrebách atď.), môžete pre tieto adresy použiť rôzne názvy.
  3. Prijateľné názvy: Intercontinental Mark Hopkins San Francisco a Intercontinental New York Barclay, PFK (pre adresy v Quebecu) a KFC (pre adresy v Spojených štátoch a vo zvyšku Kanady)

  Používanie rovnakých kategórií

  Všetky firemné adresy musia zdieľať kategóriu, ktorá danú spoločnosť vystihuje najlepšie. Ak máte viacero typov adresy (napr. dcérske značky, viacero oddelení alebo rôzne druhy prevádzky, napríklad veľkoobchod a maloobchod), toto pravidlo sa vzťahuje len na jednotlivé podskupiny.

  • Všetky obchody Gap Kids zdieľajú kategóriu Obchod s detským oblečením.
  • Všetky Autoopravovne Goodyear zdieľajú kategóriu Pneuservis, ale aj kategóriu Autoopravovňa.
  • Všetky obchody PetSmart zdieľajú kategóriu Chovateľské potreby, no niektoré adresy môžu mať aj iné kategórie (Obchod so zvieratami, Opatrovateľská služba pre psov).

  Dve alebo viaceré značky na rovnakej adrese

  Ak máte na jednej adrese dve alebo viaceré značky, neuvádzajte jednotlivé názvy značiek v rovnakom firemnom profile. Použite názov len jednej zo značiek. Ak sú značky od seba nezávislé, pre každú značku na tejto adrese môžete vytvoriť osobitný profil.

  • Neprijateľné: KFC/Taco Bell a Dunkin' Donuts/Baskin Robbins
  • Prijateľné: Taco Bell, KFC, Dunkin’ Donuts, Baskin Robbins

  Ak vo svojej firme predávate značkové výrobky alebo služby inej firmy, použite iba názov firmy. Neuvádzajte názov predávanej značky, ktorá nemôže mať vlastný firemný profil pre túto adresu.

  • Neprijateľné: Staples/UPS, America’s Tire/Firestone
  • Prijateľné: Staples, America’s Tire

  Ak je však na adrese firmy autorizovaný a plne špecializovaný predajca značkového výrobku alebo služby (známy aj pod označením licencovaný predajca), pri vytváraní firemného profilu môžete použiť príslušný názov značky.

  • Prijateľné: Prémiový maloobchodný predajca Verizon Wireless, obchodný zástupca firmy U-Haul vo vašom okolí

  Zmena značky

  Značku firmy možno budete môcť zmeniť, ak splníte tieto podmienky:

  • Názov zmeníte iba mierne.
  • Máte viacero miest a zmení sa názov firmy.

  Ak vaša firma splní podmienky zmeny značky uvedené vyššie, môžete názov firmy aktualizovať tak, že upravíte informácie o firme.

  Ak vaša firma zmení názov, ale nespĺňa uvedené podmienky, bude sa považovať za novú firmu. Existujúci firemný profil je potrebné označiť ako zatvorený a potom vytvoriť nový firemný profil s novým názvom firmy.

  Poznámka: Ak preberáte vlastníctvo firemného profilu, predchádzajúci vlastník vás najskôr musí pridať ako vlastníkapreniesť vlastníctvo na vás.

  Ak v súvislosti so zmenou značky narazíte na akýkoľvek problém, kontaktujte nás

  Oddelenia v iných firmách, inštitúciách alebo na univerzitách

  Na Googli môžu mať vlastné firemné profily aj oddelenia na univerzitách, v podnikoch, nemocniciach a vládnych inštitúciách.

  Pre predajcov automobilov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti platia špecifické a samostatné pokyny. Pozrite si sprievodcov používania služby Moja firma na Googli pre predajcov automobilovposkytovateľov zdravotnej starostlivosti.

  Ďalšie informácie

  Oddelenia pre verejnosť, ktoré sú osobitnými entitami, majú vlastnú stránku. Presný názov každého oddelenia sa musí líšiť od názvov hlavnej firmy a ostatných oddelení. Takéto oddelenia majú zvyčajne vlastný vchod pre zákazníkov a mali by mať aj vlastné kategórie. Ich otváracie časy sa občas líšia od otváracieho času hlavnej firmy.

  • Prijateľné (ako samostatné firemné profily):
   • Optika v nákupnom centre Walmart
   • Predajňa áut v nákupnom centre Sears
   • Kožné oddelenie Všeobecnej nemocnice v Bratislave
  • Neprijateľné (ako samostatné firemné profily):
   • Oddelenie výrobkov Apple v nákupnom centre Best Buy
   • Barový pult s teplým jedlom vo Whole Foods Market

  Najreprezentatívnejšia kategória každého oddelenia musí byť iná ako v prípade hlavnej firmy a ostatných oddelení.

  • K hlavnej firme Wells Fargo je priradená kategória Banka, zatiaľ čo Poradcovia banky Wells Fargo majú priradenú kategóriu Finančný poradca.
  • Hlavná firma Toyota v South Bay má priradenú kategóriu Predajca značky Toyota, zatiaľ čo Služby a náhradné diely značky Toyota v South Bay majú kategóriu Autoopravovňa (a kategóriu Predajňa náhradných dielov).
  • Hlavná firma GetGo má priradenú kategóriu Minimarket (a kategóriu Bagetéria), zatiaľ čo oddelenie Čerpacia stanica GetGo je označené kategóriou Čerpacia stanica a oddelenie WetGo zas kategóriou Autoumyváreň.
  Individuálni odborníci (napr. lekári, právnici alebo realitní agenti)

  Individuálny odborník je profesionál, ktorý poskytuje služby verejnosti a zvyčajne má vlastný okruh zákazníkov. Medzi individuálnych odborníkov patria lekári, zubári, právnici, finanční poradcovia a poisťovací alebo realitní agenti. Firemné profily pre odborníkov môžu zahŕňať titul alebo stupeň kvalifikácie (napr. Dr., MUDr., JUDr., PhDr., CFA).

  Individuálny odborník by si mal vytvoriť vlastný firemný profil, ak spĺňa tieto podmienky:

  • Poskytuje služby verejnosti. Podporný personál by si nemal vytvárať vlastné firemné profily.
  • Počas uvedených hodín ho možno osobne zastihnúť na overenej adrese.

  Individuálny odborník by nemal mať viacero firemných profilov, ktoré by pokrývali všetky jeho špecializácie. Obchodní zástupcovia ani zástupcovia spoločností získavajúci potenciálnych zákazníkov nie sú individuálni odborníci a nespĺňajú podmienky na vytvorenie firemného profilu.

  Ďalšie informácie

  Viacerí odborníci na jednom mieste

  Ak je odborník jedným z viacerých odborníkov pre verejnosť na danom mieste:

  • Organizácia by pre túto adresu mala vytvoriť firemný profil nezávislý od profilu odborníka.
  • Názov firemného profilu odborníka by mal obsahovať len meno odborníka, nie názov organizácie.

  Samostatní odborníci, ktorí sú členmi značkových organizácií

  Ak je odborník jediným odborníkom pre verejnosť na určitej adrese a zastupuje značkovú organizáciu, je najlepšie, ak tento odborník zdieľa firemný profil s organizáciou. Vytvorte jeden firemný profil s názvom v tomto formáte: [značka alebo firma]: [meno odborníka].

  Prijateľné: Poisťovňa: Ján Novák (ak je Ján jediným odborníkom pre verejnosť na mieste so značkou Poisťovňa).

  Ďalšie poznámky

  Nelegálne aktivity

  Google netoleruje podvodné ani nezákonné aktivity. Môžu viesť k pozastaveniu účtu alebo odstráneniu informácií o firme z výsledkov vyhľadávania.

  Marketing, promá a iné súťaže

  V prípade prom, marketingu, súťaží a iných akcií s cenami treba zreteľným spôsobom odkazovať na podmienky danej aktivity a zrozumiteľne uvádzať pokyny a požiadavky. Všetky sľuby, či už uvedené, alebo naznačené, musíte dodržať.

  Poznámka: Google si vyhradzuje právo pozastaviť jednotlivcom alebo firmám prístup k účtu Moja firma na Googli alebo k iným poskytovaným službám v prípade, že tieto pokyny porušia. Ak je toto porušenie protizákonné, môže podniknúť právne kroky.

  Súvisiace zdroje

  Pomohlo vám to?
  Ako ju môžeme zlepšiť?

  Potrebujete ďalšiu pomoc?

  Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory