Wskazówki na temat umieszczania informacji o firmie w Google

Podsumowanie: wizytówki w Google Moja Firma można tworzyć dla firm z fizyczną lokalizacją, którą mogą odwiedzać klienci, i dla firm, które dojeżdżają do klientów. Aby wizytówka nie została zawieszona, nie umieszczaj w niej niedozwolonych treści, podaj informacje dokładnie przedstawiające Twoją firmę oraz zadbaj o zgodność z pozostałymi zasadami podanymi poniżej.

Opracowaliśmy dla firm działających lokalnie listę wskazówek, jak utrzymać wysoką jakość informacji w Google. Przestrzeganie tych wskazówek pomaga uniknąć najczęstszych problemów, takich jak konieczność wprowadzenia zmian czy nawet usunięcia informacji o firmie z Google.

Aby uzyskać najlepsze wyniki w Google Moja Firma:

 • Prezentuj firmę tak, jak zwykle robisz to na szyldach i znakach, artykułach firmowych oraz innych produktach zawierających dane firmowe.
 • Zadbaj o to, by podać dokładny i poprawny adres lub obszar działalności.
 • Wybierz jak najmniejszą liczbę kategorii potrzebną do opisania podstawowej działalności firmy.
 • Firma powinna mieć tylko 1 profil, ponieważ większa liczba profili może powodować problemy z wyświetlaniem informacji w wyszukiwarce i Mapach Google.

Marki, organizacje, artyści i inne firmy działające wyłącznie online nie mogą tworzyć wizytówek w Google Moja Firma.

Pola

Kwalifikujące się firmy
Niekwalifikujące się firmy
Własność
Wskazówki na temat opisu firmy
Nazwa
Adres
Adres strony i numer telefonu
Godziny pracy
Kategorie
Menu
Sieci i marki
Działy firm, wydziały uczelni i departamenty instytucji publicznych
Specjaliści prowadzący indywidualną praktykę
Działania niezgodne z prawem
Marketing, promocje i konkursy

Podstawowe wskazówki

Kwalifikujące się firmy

Aby utworzyć profil firmy w Google, firma musi mieć lokalizację fizyczną, w której w podanych godzinach są obecni pracownicy.

Wyjątki:

 • Bankomaty, automaty do wypożyczania filmów i paczkomaty. Jeśli dodajesz takie lokalizacje, musisz podać też informacje, gdzie klienci mogą uzyskać pomoc.
 • Firmy prowadzące działalność sezonową (np. lodowisko otwarte tylko zimą). Takie firmy muszą mieć stały szyld widoczny w danej lokalizacji.
 • Wirtualne restauracje. Wirtualne restauracje to profesjonalne firmy gastronomiczne, które oferują wyłącznie dania z dostawą zapewnianą przez zewnętrznych usługodawców. O takich firmach mówi się również „ghost kitchen” lub „kuchnia widmo”. Wirtualna restauracja powinna być określona w profilu firmy jako firma działająca na określonym obszarze.

Niekwalifikujące się firmy

Wizytówek nie można utworzyć dla:

 • firm oferujących nieruchomości na wynajem lub na sprzedaż, np. domy wypoczynkowe, domy ekspozycyjne lub apartamenty (jednak biura oferujące usługi sprzedaży lub wynajmu kwalifikują się do weryfikacji);
 • firm świadczących usługi, prowadzących zajęcia lub spotkania regularnie odbywające się w lokalizacji, która nie należy do firmy lub do której nie ma upoważnienia;
 • firm lub agentów zajmujących się zdobywaniem potencjalnych klientów.

Własność

Tylko właściciele firmy lub ich upoważnieni przedstawiciele mogą weryfikować informacje o firmie w Google Moja Firma i nimi zarządzać. Jeśli chcesz, aby Twoją wizytówką zarządzały inne osoby, możesz dodać je jako menedżerów.

Dodatkowe wskazówki dla upoważnionych przedstawicieli

Osoba lub firma zarządzająca w Google Moja Firma informacjami o firmie, której nie jest właścicielem, jest uznawana za jej upoważnionego przedstawiciela. Przykłady: zewnętrzna firma zajmująca się optymalizacją stron pod kątem wyszukiwarek (SEO) lub marketingiem w wyszukiwarkach (SEM), znajomy właściciela firmy, podmiot obsługujący harmonogramy, rezerwacje lub składanie zamówień online czy też stowarzyszony operator sieci.

Upoważnieni przedstawiciele:

 • Nie mogą nigdy zgłaszać prawa do wizytówki firmy bez wyraźnej zgody jej właściciela.
 • Nie mogą nigdy publikować materiałów fałszywych, nierealistycznych ani wprowadzających w błąd.
 • Nie mogą nigdy podejmować napastliwych, obraźliwych ani podejrzanych działań wobec potencjalnych lub aktualnych klientów.
 • Muszą zawsze ściśle współpracować z właścicielem firmy podczas procesu weryfikacji. Więcej o weryfikacji
 • Muszą zawsze dbać o to, aby właściciel firmy posiadał wiedzę o usłudze Google Moja Firma oraz o tym, gdzie używane są trafiające do niej dane. Upoważnieni przedstawiciele powinni udostępnić właścicielowi firmy te materiały:
 • Muszą zawsze informować właściciela firmy o swoich działaniach podejmowanych w związku z wizytówką.
 • Muszą zawsze przestrzegać Wskazówek na temat umieszczania informacji o firmie w Google. Na wizytówce firmy należy zawsze podawać firmowy numer telefonu i adres strony firmowej. Właściciel musi mieć możliwość zweryfikowania tych informacji. Zawartość strony musi należeć do właściciela firmy i to on musi nią zarządzać.
 • Muszą zawsze niezwłocznie odpowiadać na żądania dostępu administracyjnego i przekazywać prawo własności do wizytówki firmy jej właścicielowi natychmiast, gdy o to poprosi. Upoważnieni przedstawiciele muszą, o ile tylko to możliwe, zachęcać właściciela firmy do samodzielnego utworzenia konta, zweryfikowania wizytówki i dodania upoważnionych przedstawicieli jako menedżerów. Więcej informacji o przekazywaniu prawa własności

Ich nieprzestrzeganie może spowodować zawieszenie wizytówki lub konta.

Wskazówki na temat opisu firmy

Publikowane treści powinny podkreślać to, co sprawia, że Twoja firma jest wyjątkowa. Możesz w tym polu zamieścić przydatne informacje o produktach i usługach oferowanych przez firmę oraz o jej misji i historii.

Podawaj prawdziwe i rzetelne informacje, koncentrując się na kwestiach, które jasno przedstawią klientom charakter Twojej firmy. Treści niezwiązane lub niejasno powiązane z firmą nie są dozwolone. Więcej informacji znajdziesz we wskazówkach na temat umieszczania informacji o firmie w Google.

Treści umieszczone w tym polu nie powinny:

 • Wprowadzać użytkowników w błąd. Nie podawaj nierzetelnych ani fałszywych informacji o swojej firmie oraz o oferowanych przez nią produktach i usługach.
 • Zawierać materiałów o niskiej jakości, niezwiązanych z tematem ani wywołujących konsternację. Nie powinny mieć na przykład błędów ortograficznych, niezrozumiałych fragmentów ani słów zapisanych z chaotycznie rozmieszczonymi dużymi literami.
 • Koncentrować się na specjalnych promocjach, cenach i ofertach sprzedaży. Przykłady niedozwolonych treści: „Totalna wyprzedaż: -50%” i „Najlepsze rogale w mieście za 1 zł!”.
 • Zawierać linków. Opis nie może zawierać żadnych linków.
 • Zawierać obraźliwych ani nieodpowiednich stwierdzeń, jak:
  • Treści służące do szerzenia nienawiści, nękania lub dokuczania. Zabronione jest szerzenie nienawiści i nawoływanie do przemocy wobec jednostek lub grup ze względu na pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, płeć, wiek, status weterana czy orientację seksualną bądź tożsamość płciową.
  • Treści wulgarne, obsceniczne lub obraźliwe.
  • Treści związane z terroryzmem. Nie zezwalamy organizacjom terrorystycznym na korzystanie z naszych usług w żadnym celu, w tym do prowadzenia rekrutacji. Surowo zabraniamy także publikowania treści związanych z terroryzmem, np. materiałów, które promują akty terroru, podżegają do przemocy lub pochwalają ataki terrorystyczne. Jeśli treści związane z terroryzmem są publikowane w celach edukacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych, należy podać odpowiednie informacje, które pomogą odbiorcom zrozumieć ich kontekst. 
  • Treści wulgarne lub o zabarwieniu seksualnym. Treści nie mogą zawierać wulgaryzmów, obraźliwych lub nacechowanych erotycznie wyrażeń slangowych ani wyrażeń, które nawiązują do pedofilii. Nie mogą też promować pedofilii, zoofilii, przemocy seksualnej ani usług towarzyskich lub innych usług, które można uznać za wykonywanie czynności seksualnych za pieniądze.
 • Zawierać niedozwolonych materiałów:
  • Nie wolno zamieszczać treści związanych ze sprzedażą niebezpiecznych i nielegalnych produktów lub usług.
  • Nie wolno zamieszczać treści przedstawiających wykorzystywanie dzieci.
Uwaga: nie wolno publikować treści zawierających prywatne lub poufne informacje – takich jak prywatne dane finansowe, dokumenty tożsamości, dane kontaktowe powiązane z imieniem i nazwiskiem, rekordy z danymi wrażliwymi, obrazy, teksty transkrybowane lub linki do stron, które zawierają dane osobowe. Nie wolno też pozyskiwać takich informacji za pomocą lokalnych wpisów lub opisu firmy (nie dotyczy to imienia i nazwiska, adresu e-mail ani numeru telefonu użytkownika).

Nazwa

Nazwa firmy powinna odpowiadać nazwie firmy funkcjonującej w świecie rzeczywistym – widniejącej na szyldzie sklepu, na stronie internetowej czy na papierze firmowym, i tak znanej klientom. Jeśli podasz dokładną nazwę firmy, klienci łatwiej znajdą ją online.

W innych sekcjach informacji o firmie umieść dodatkowe szczegóły, takie jak adres lub obszar działalnościgodziny pracy i kategorię

Jeśli na przykład tworzysz wizytówkę otwartej całą dobę kawiarni w centrum Warszawy o nazwie „U Magdy”, możesz podać następujące informacje o firmie:

 • Nazwa firmy: U Magdy
 • Adres: Koronkowa 13, 01-200 Warszawa
 • Godziny otwarcia: Czynne całą dobę
 • Kategoria: Kawiarnia

Podawanie zbędnych informacji w nazwie firmy jest niedozwolone i może skutkować zawieszeniem wizytówki. Aby określić, jakie dane można wpisać w nazwie firmy, kieruj się poniższymi przykładami.

Więcej informacji

Nie są dozwolone nazwy lub części nazw pisane kursywą w przykładach poniżej.

W nazwie Twojej firmy nie mogą się znajdować:

 • Hasła marketingowe.
 • nieakceptowane: „Twój Bank, Najbardziej przyjazny bank w Polsce”, „Aviva Aby żyło się lepiej*”;
 • akceptowane: „Twój Bank”, „Aviva”.
 • Kody sklepów.
 • nieakceptowane: „Punkt UPS – 2872”;
 • akceptowane: „Punkt UPS”.
 • Symbol zarejestrowania znaku towarowego.
 • nieakceptowane: „Burger King®”;
 • akceptowane: „Burger King”.
 • Słowa pisane tylko wielkimi literami (z wyjątkiem skrótów) i zbędne spacje.
 • nieakceptowane: „SUBWAY”,
 • akceptowane: „Subway”, „KFC”, „TK Maxx”.
 • Informacje o godzinach pracy, w tym stan „otwarte/zamknięte”.
  • nieakceptowane: „Pizzeria Tomo Otwarta całą dobę”, „Outlet Rondo (zamknięte)”;
  • akceptowane: „Pizzeria Tomo”, „Outlet Rondo”.
 • Numery telefonu i adresy URL, chyba że są konsekwentnie wykorzystywane i znane w świecie rzeczywistym.
 • nieakceptowane: „Tanie Loty 800-222-333”, „skupsamochodow.pl”;
 • akceptowane: „Tanie Loty”, „1-800-Got-Junk”.
 • Znaki specjalne (np. %&$@/") lub niepowiązane terminy prawne, chyba że stanowią część nazwy firmy.
  • nieakceptowane: „Shell Tankuj&płać”, „Revista, Sp. z o.o.”, „LAZ Parking Sp. k.”;
  • akceptowane: „Shell”, „Revista”, „LAZ Parking”, „H&M”, „T.J.Maxx”.
 • Informacje o usługach lub produktach firmy, chyba że stanowią część nazwy w świecie rzeczywistym albo są wymagane do identyfikacji działu lub oddziału firmy (patrz „Działy, oddziały itp.”). Informacje o usługach najlepiej zawrzeć w kategoriach działalności (patrz „Kategorie”).
  • nieakceptowane: „Orange 4G LTE”, „Midas Fachowcy od napraw pojazdów”;
  • akceptowane: „Orange”, „Midas”, „Mechanika Samochodowa u Patryka”.
 • Informacje o lokalizacji, takie jak okolica, miasto lub nazwa ulicy, chyba że stanowią część konsekwentnie wykorzystywanej i znanej w świecie rzeczywistym nazwy firmy. Nazwa Twojej firmy nie może zawierać adresu ani wskazówek dojazdu.
  • nieakceptowane: „KFC przy Alei Wolności”, „Bankomat PKO BP – ul. Marszałkowska 5A – przy wjeździe na parking”, „Bar na rogu Ślusarskiej”;
  • akceptowane: „Hotel Polo Poznań”, „Bankomat PKO BP”, „Bar Ślusarski”, „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.
 • Informacje o lokalizacji firmy w siedzibie innej firmy (niezależnie od tego, czy obie firmy należą do tej samej organizacji, czy nie)
  • nieakceptowane: „Bankomat PKO BP (w Biedronce)”, „Sklep Apple przy Centrum Handlowym Panorama”, „Bar Lunchowy – Tesco”, „Pneuhage Kołpaki i felgi (część Pneuhage)”, „Serwis komputerowy Pecet (w sklepie Saturn)”;
  • akceptowane: „Bankomat PKO BP”, „Sklep Apple”, „Bar Lunchowy”, „Pneuhage Kołpaki i felgi”, „Serwis komputerowy Pecet”.
 • Poniżej przedstawiamy dodatkowe wskazówki dla sklepów z wieloma lokalizacjami (sieci i marek), działów, oddziałów itp. oraz specjalistów praktykujących indywidualnie (np. lekarzy, prawników i agentów nieruchomości).

  Nazwy niestandardowe

  Wybrana przez Ciebie krótka nazwa powinna być powiązana z nazwą Twojej firmy lub być nazwą używaną potocznie na oznaczenie Twojej firmy. Aby krótka nazwa bardziej się wyróżniała, zalecamy podanie w niej lokalizacji firmy. Możesz na przykład użyć nazwy firmy wraz z jej lokalizacją, czyli z nazwą miasta lub okolicy.

  Krótka nazwa powinna być prosta, dzięki czemu Tobie będzie łatwo ją promować, a klientom – zapamiętać. Gdy będziesz już mieć krótką nazwę, otrzymasz krótki adres URL do podawania klientom w prośbach o opinię. Więcej informacji o krótkich adresach URL do dodawania opinii

  Adres

  Aby opisać lokalizację firmy, podaj dokładny i poprawny adres lub obszar działalności. Podawanie skrytek pocztowych i skrzynek pocztowych znajdujących się w odległych lokalizacjach jest niedozwolone.

  Więcej informacji
  • Utwórz stronę dla miejsca, gdzie znajduje się fizyczna lokalizacja firmy.
   • Może się tam znaleźć również numer lokalu, piętra, budynku itp. Informacje o skrzyżowaniach, punktach orientacyjnych itp. należy dodawać tylko w regionach, w których oficjalny adres nie wskazuje precyzyjnie lokalizacji firmy.
   • Jeśli musisz wskazać skrytkę pocztową lub numer lokalu, wpisz swój adres fizyczny w pierwszym wierszu adresu, a skrytkę pocztową lub numer lokalu w drugim wierszu.
   • Jeśli Twoja firma wynajmuje tymczasowe, „wirtualne” biuro pod innym adresem niż jej adres główny, nie twórz strony dla tej lokalizacji.
  • Nie umieszczaj w adresie informacji, które nie są związane z fizyczną lokalizacją firmy (np. adresów URL i słów kluczowych).
  • Nie twórz więcej niż jednej strony na każdą lokalizację firmy – ani na jednym, ani na wielu kontach.
  • Jeśli adres nie zawiera numeru budynku lub masz pewność, że wpisujesz go prawidłowo, ale system nie może go znaleźć, możesz wskazać lokalizację firmy bezpośrednio na mapie.

  Firmy działające na określonym obszarze

  Firmy działające na określonym obszarze, czyli takie, które świadczą usługi na miejscu u klienta, powinny utworzyć jedną stronę dla siedziby głównej lub lokalizacji oraz wyznaczonego obszaru działalności. Takie firmy nie mogą podawać adresu „wirtualnego” biura, chyba że w godzinach pracy są w nim pracownicy.

  Niektóre firmy, takie jak pizzerie, które oferują miejsca w restauracji i dostarczają pizzę do klientów, należą do kategorii hybrydowych firm działających na danym obszarze. Takie firmy mogą podać w Google Moja Firma adres siedziby i określić obsługiwany teren. Jeśli przyjmujesz klientów pod swoim adresem oraz chcesz określić obszar działalności, w podanych przez Ciebie godzinach w lokalizacji firmy powinni znajdować się pracownicy gotowi na obsługę klientów.

  Google na podstawie wpisanych informacji oraz danych z innych źródeł ustali, jak najlepiej zaprezentować adres firmy.

  Więcej informacji o firmach działających na określonym obszarze

  Adres strony i numer telefonu

  Podaj numer telefonu umożliwiający jak najbardziej bezpośredni kontakt z konkretną lokalizacją firmy lub jedną stronę internetową reprezentującą daną lokalizację firmy.

  • Jeśli to możliwe, użyj lokalnego numeru telefonu zamiast numeru centrum obsługi telefonicznej.
  • Nie podawaj numerów telefonu ani adresów URL, które powodują przekierowanie bądź odesłanie użytkowników pod inny numer lub na inną stronę docelową niż strona firmy, np. na stronę utworzoną w serwisie społecznościowym.
  • Numer telefonu musi pozostawać pod bezpośrednią kontrolą firmy.
  • Dodatkowe numery telefonów można podawać na stronach Google Moja Firma oraz na innych stronach lokalnych.
  • Niedozwolone są numery premium. Są to numery telefonów obciążające rozmówcę wysokimi kosztami połączenia.

  Godziny pracy

  Podaj godziny obsługi klienta. Możesz użyć obecnych, sezonowych godzin pracy jako stałych. Możesz też podać niestandardowe godziny pracy w określone dni, np. w święta lub podczas wydarzeń specjalnych.

  Więcej informacji

  Niektóre firmy nie powinny podawać godzin pracy. Dotyczy to firm, które mają nieregularne godziny pracy (np. harmonogramy różnych rodzajów zajęć, godziny przedstawień, ceremonii religijnych lub szkoleń) oraz tych, które działają wyłącznie w umówionych godzinach. Przykłady firm, które nie powinny podawać godzin pracy, to m.in.: hotele, hostele, kina, szkoły, uniwersytety, usługi transportowe, lotniska, sale koncertowe czy obiekty przyrodnicze.

  Jeśli firma ma oddziały (patrz „Działy, oddziały itp.”), podaj godziny pracy każdego oddziału na osobnej wizytówce, a także godziny pracy siedziby głównej.

  Różne godziny pracy

  Jeśli firma ma różne godziny pracy, zapoznaj się ze wskazówkami dla określonych branż:

  • Banki: podaj godziny obsługi klientów. Jeśli to niemożliwe, użyj godzin pracy. Na oddzielnej wizytówce możesz podać godziny, w których jest dostępny bankomat obok banku.
  • Salon samochodowy: podaj godziny sprzedaży samochodów. Jeśli godziny sprzedaży samochodów nowych i używanych są różne, podaj godziny sprzedaży nowych samochodów.
  • Stacje benzynowe: podaj godziny, w których są czynne dystrybutory.
  • Restauracje: podaj godziny, w których klienci mogą zamówić posiłek na miejscu, lub godziny zamawiania posiłku na wynos. Jeśli to niemożliwe, podaj godziny otwarcia okienka do zamawiania na wynos lub, w ostateczności, godziny dostawy.
  • Magazyny: podaj godziny otwarcia biura. Jeśli to niemożliwe, podaj godziny otwarcia bramy wjazdowej.
  • Możesz też skorzystać z opcji Więcej godzin, by wyróżnić godziny dostępności określonych usług.

  Sezonowe godziny pracy

  ​Jeśli Twoja firma jest otwarta sezonowo, stosuj następujące zasady:

  • W sezonie, w którym firma jest otwarta, ustaw standardowe godziny pracy. Możesz też ustawić niestandardowe godziny pracy na okres świąt, tymczasowych przerw w pracy i innych wydarzeń.
   • O tym, że firma jest otwarta tylko w określonym sezonie, możesz też poinformować w opisie firmy.
  • Poza sezonem możesz oznaczyć firmę jako tymczasowo zamkniętą.
   • Ustaw standardowe godziny pracy, gdy firma wznowi działalność.

  Kategorie

  Dzięki kategoriom działalności klienci mogą znaleźć dokładne wyniki wyszukiwania usług, którymi są zainteresowani. Aby informacje o firmie były dokładne i nie zostały usunięte:

  • Do opisu podstawowej działalności firmy użyj jak najmniejszej liczby kategorii z podanej listy.
  • Wybierz kategorie, które są najbardziej szczegółowe i związane z główną działalnością Twojej firmy.
  • Nie używaj kategorii wyłącznie jako słów kluczowych lub atrybutów opisujących Twoją firmę.
  • Nie używaj kategorii, które odnoszą się do innych firm znajdujących się w pobliżu lub powiązanych z Twoją firmą, np. tych, które są względem niej nadrzędne lub podrzędne.
  Więcej informacji

  Wybierz kategorie, które określają rodzaj firmy, a nie świadczone przez nią usługi. Opisz swoją firmę całościowo, zamiast wymieniać usługi, produkty lub udogodnienia, które oferuje.

  Skup się przede wszystkim na dodaniu najwęższych kategorii dla swojej firmy, a my zajmiemy się resztą. Jeśli na przykład wybierzesz węższą kategorię taką jak „Ośrodek golfowy”, Google samodzielnie uwzględni bardziej ogólne kategorie, takie jak „Ośrodek wypoczynkowy”, „Hotel” czy „Pole golfowe”. Jeśli wybierzesz szczegółową kategorię, możesz pominąć dodawanie kategorii, które wydają się niepotrzebne. Jeśli nie możesz znaleźć kategorii dla swojej firmy, wybierz bardziej ogólną. Google może również określać kategorię na podstawie informacji na Twojej stronie internetowej lub informacji o Twojej firmie w internecie.

  Przykłady

  • „Pizza Marco” oferuje pizzę na wynos i z dowozem, ale nie dysponuje lokalem stacjonarnym. Firma powinna użyć kategorii „Pizza na telefon” i dodatkowej kategorii „Pizza na wynos” (zamiast bardziej ogólnej kategorii „Restauracja z dowozem” lub „Restauracja z jedzeniem na wynos”).
  • „Powszechna Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa” powinna użyć kategorii „Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa” (zamiast bardziej ogólnej kategorii „Bank”).
  • „Super 8” to motel z basenem. Firma powinna użyć kategorii „Motel” (zamiast bardziej ogólnej kategorii „Hotel”) i nie powinna dodawać kategorii „Basen”.
  • Firma „Fitness 24” powinna wybrać kategorię „Centrum rekreacyjno-sportowe” (zamiast kategorii opisującej dostępne w niej udogodnienia, np. „Siłownia” lub „Basen”).
  • Firma „Ekspres-czek” powinna użyć kategorii „Usługi realizacji czeków” (zamiast bardziej ogólnej kategorii „Usługi bankowe i finansowe”).
  • „Przekąska” to restauracja z hamburgerami, która ma też w menu kilka deserów. Firma powinna wybrać kategorię „Restauracja typu fast food” i dodatkową kategorię „Restauracja z hamburgerami”, ale nie powinna używać kategorii „Restauracja z deserami”.

  Jeśli w siedzibie Twojej firmy działa inna firma, która nie podlega Twojej organizacji, użyj tylko kategorii związanych ze swoją firmą.

  • „Starbucks” należy do kategorii „Kawiarnia” i działa w siedzibie firmy „Matras”, która widnieje w kategorii „Księgarnia” (ale nie ma kategorii „Kawiarnia”).
  • „Bankomat PKO BP”, który ma kategorię „Bankomat”, znajduje się w „Żabce”, która ma kategorię „Sklep osiedlowy” (ale nie ma kategorii „Bankomat”).
  • „Nobu” ma kategorię „Restauracja” i znajduje się „Hotelu Włoskim”, który ma kategorię „Hotel” (ale nie ma kategorii „Restauracja”).

  Poniższe rodzaje firm mających siedzibę w jednej lokalizacji powinny mieć oddzielne strony. Jeśli musisz użyć każdej z dwóch kategorii w przypadku tej samej lokalizacji firmy, utwórz dwie strony. Użyj innej nazwy dla drugiej z firm (patrz również „Działy, oddziały itp.”).

  • restauracja/kawiarnia/bar w hotelu/motelu,
  • apteka w supermarkecie / sklepie spożywczym,
  • stacja benzynowa obok supermarketu / sklepu spożywczego.

  Menu

  Są dwa rodzaje menu:

  • Menu lokali oferujących napoje i posiłki, np. restauracji czy barów, zawierające pełną listę posiłków i napojów dostępnych w danym miejscu.
  • Menu firm usługowych, np. salonów fryzjerskich, salonów spa czy warsztatów samochodowych, zawierające pełny zestaw usług wykonywanych przez daną firmę.

  Więcej informacji

  Oba te typy menu muszą być zgodne z następującymi wytycznymi:
  • Menu powinno zawierać pozycje i usługi dostępne dla klientów danej firmy. Pełne menu może dotyczyć określonych posiłków (np. śniadań, obiadów czy kolacji) i może zawierać linki do innych stron menu. Możesz na przykład dodać link do menu obiadowego swojej firmy, które z kolei może zawierać linki do menu śniadaniowego i lunchowego.
  • Nie można przesyłać przykładowych menu zawierających tylko „popularne pozycje” (lub podobne fragmenty).
  • Adresy URL menu nie mogą być bezpośrednimi linkami do usług zamawiania i dostaw innych firm.
  • Firmy zewnętrzne zarządzające wizytówkami w imieniu swoich klientów muszą powiadamiać właścicieli firm i uzyskiwać ich zgodę na przesłanie adresu URL menu danej firmy.

  Sieci, działy, oddziały itp. oraz specjaliści prowadzący indywidualną praktykę

  Sieci i marki

  Dzięki spójnym nazwom i kategoriom w obrębie wszystkich lokalizacji firmy użytkownicy mogą szybko rozpoznać firmę w Mapach Google i wynikach wyszukiwania.

  Wszystkie lokalizacje muszą mieć taką samą nazwę, chyba że w świecie rzeczywistym funkcjonują pod różnymi nazwami. Wszystkie lokalizacje muszą także stosować tę samą kategorię w przypadku jednej usługi.

  Zacznij korzystać z Google Moja Firma dla sieci.

  Więcej informacji

  Spójność nazw

  Wszystkie lokalizacje firmy w tym samym kraju muszą mieć jednakową nazwę. Np. wszystkie lokalizacje firmy Komputronik powinny mieć nazwę „Komputronik”, a nie „Komputronik Centrum” lub „Komputronik w Poznaniu”.

  Istnieją dwa wyjątki od tej zasady:

  1. Jeśli prowadzisz wiele rodzajów działalności gospodarczej – masz submarki, wiele działów, różne rodzaje działalności, np. sprzedaż detaliczną i hurtową – odrębne jednostki mogą mieć różne nazwy, pod warunkiem że są one spójne we wszystkich lokalizacjach firmy.
  2. Dopuszczalne warianty nazwy: „Carrefour” i „Carrefour Express”; „Reserved” i „Reserved Kids”.
  3. Jeśli niektóre z Twoich lokalizacji konsekwentnie wykorzystują inną nazwę w świecie rzeczywistym – w witrynie sklepowej, na stronie internetowej, na artykułach firmowych itp. – mogą jej użyć.
  4. Dopuszczalne warianty nazwy: „Sofitel Grand Sopot” i „Sofitel Wrocław Old Town”; „PFK” (dla lokalizacji w Quebecu) i „KFC” (dla lokalizacji w USA i pozostałej części Kanady).

  Spójność kategorii

  Wszystkie lokalizacje firmy muszą należeć do jednej kategorii, która najtrafniej określa działalność firmy. Jeśli masz różne rodzaje lokalizacji (np. submarki, różne działy lub różne rodzaje działalności, jak sprzedaż detaliczna, centrum dystrybucyjne lub biuro), ta zasada dotyczy każdej z tych podkategorii.

  • Wszystkie lokalizacje firmy „Reserved Kids” należą do kategorii „Sklep z odzieżą dziecięcą”.
  • Wszystkie lokalizacje firmy „Serwis Samochodowy Goodyear” należą do kategorii „Sklep z oponami” i „Mechanik samochodowy”.
  • Wszystkie lokalizacje firmy „Domowe zwierzaki” należą do kategorii „Sklep zoologiczny”. Niektóre z nich mogą mieć inne kategorie (np. „Opieka nad zwierzętami”).

  Co najmniej dwie marki mają tę samą lokalizację

  Jeśli w lokalizacji Twojej firmy działają co najmniej dwie marki, nie łącz ich nazw w jednej wizytówce. Do wizytówki wybierz nazwę jednej z nich. Jeśli marki są od siebie niezależne, możesz utworzyć oddzielną wizytówkę dla każdej z nich.

  • nieakceptowane: „KFC / Taco Bell” lub „Dunkin’ Donuts / Baskin Robbins”;
  • akceptowane: „Taco Bell”, „KFC”, „Dunkin’ Donuts”, „Baskin Robbins”.

  Jeśli Twoja firma sprzedaje produkty lub usługi innej marki, użyj jedynie nazwy swojej firmy i nie podawaj nazwy marki, która nie może mieć wizytówki w tej lokalizacji.

  • nieakceptowane: „Staples/UPS”, „Pneuhage/Goodyear”;
  • akceptowane: „Staples”, „Pneuhage”.

  Jeśli jednak Twoja firma jest autoryzowanym sprzedawcą produktów lub usług tylko jednej marki (tzw. franczyzobiorcą), możesz używać nazwy marki na wizytówce.

  • akceptowane: „Autoryzowany dystrybutor marki Nokia”, „Toyota Bielany – Autoryzowany Dealer Toyoty”.

  Zmiana nazwy marki

  Firma może zmienić nazwę marki, jeśli:

  • dokonujesz tylko drobnej zmiany;
  • masz wiele lokalizacji i zmiana nazwy firmy dotyczy każdej z nich.

  Jeśli Twoja firma spełnia powyższe kryteria, możesz zmienić jej nazwę, edytując informacje o firmie.

  Jeśli Twoja firma zmienia nazwę, ale nie spełnia powyższych kryteriów, zostanie uznana za nową firmę. W takim przypadku najpierw oznacz istniejącą lokalizację jako zamkniętą, a następnie utwórz nową wizytówkę i podaj nową nazwę firmy.

  Uwaga: jeśli przejmujesz prawo własności do wizytówki, poprzedni właściciel musi dodać Cię jako właściciela oraz przenieść na Ciebie uprawnienia głównego właściciela.

  W razie problemów ze zmianą nazwy skontaktuj się z nami. Możesz też zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi od ekspertów ze społeczności Google Moja Firma .

  Działy firm, wydziały uczelni i departamenty instytucji publicznych

  Działy firm, wydziały uczelni i departamenty instytucji publicznych mogą mieć własne wizytówki w Google.

  Dla dealerów samochodowych i podmiotów medycznych opracowano oddzielne wytyczne. Pierwsze kroki w Google Moja Firma – dealerzy samochodowi i podmioty medyczne.

  Więcej informacji

  Dostępne publicznie działy, oddziały itp., które funkcjonują jako oddzielne podmioty, powinny mieć własną stronę. Dokładna nazwa każdego działu, oddziału itp. musi różnić się od podstawowej nazwy firmy i nazw innych jednostek danego typu. Zazwyczaj takie działy, oddziały itp. mają osobne wejścia dla klientów i powinny również mieć osobne kategorie. Ich godziny pracy mogą różnić się od godzin pracy innych jednostek.

  • Akceptowane (jako oddzielne wizytówki):
   • „Empik Foto”,
   • „Toyota Serwis i części”,
   • „Oddział Chorób Zakaźnych Szpitala Miejskiego w Poznaniu”.
  • Nieakceptowane (jako oddzielne wizytówki):
   • dział sklepu Media Expert z produktami firmy Apple,
   • bar szybkiej obsługi w supermarkecie Tesco.

  Główna kategoria danego działu, oddziału itp. musi różnić się od kategorii głównego przedmiotu działalności firmy i innych jej jednostek.

  • Kategoria głównego przedmiotu działalności firmy „Alior Bank” to „Bank”, a oddział „Alior Bank Doradztwo Inwestycyjne” ma kategorię „Doradztwo finansowe”.
  • Kategoria głównego przedmiotu działalności firmy „Toyota Poland” to „Dealer samochodów Toyota”, a „Toyota Serwis i części” ma kategorię „Naprawa samochodów” (oraz dodatkowo „Części samochodowe”).
  • Kategoria głównego przedmiotu działalności firmy „GetGo” to „Sklep spożywczy” (oraz dodatkowo „Bar kanapkowy”), natomiast oddział „GetGo Paliwa” ma kategorię „Stacja benzynowa”, a „WetGo” – „Myjnia samochodowa”.

  Specjaliści prowadzący indywidualną praktykę (np. lekarze, prawnicy, agenci nieruchomości)

  Specjalista prowadzący indywidualną praktykę to dostępny publicznie przedstawiciel wolnego zawodu, który zwykle ma własną bazę klientów, np. lekarz, dentysta, prawnik, doradca finansowy, agent ubezpieczeniowy lub agent nieruchomości. Specjalista może umieścić na wizytówce tytuł lub stopień naukowy, np. lek. med., dr n. med., doktor prawa, adwokat, CFA).

  Specjalista powinien utworzyć własną wizytówkę, jeśli:

  • firmuje działalność własnym nazwiskiem (personel pomocniczy nie powinien tworzyć własnych wizytówek);
  • jest bezpośrednio dostępny w zweryfikowanej lokalizacji w określonych godzinach.

  Jeden specjalista nie może mieć wielu wizytówek związanych z poszczególnymi specjalizacjami. Sprzedawcy oraz przedstawiciele firm zajmujący się zdobywaniem potencjalnych klientów nie zaliczają się do specjalistów prowadzących indywidualną praktykę i nie mogą tworzyć własnych wizytówek.

  Więcej informacji

  Kilku specjalistów prowadzących indywidualną praktykę w jednej lokalizacji

  Jeśli w jednej lokalizacji świadczy swoje usługi kilku specjalistów:

  • organizacja powinna utworzyć odrębną wizytówkę dla lokalizacji (inną niż wizytówka specjalisty);
  • nazwa wizytówki specjalisty powinna zawierać tylko imię i nazwisko, bez nazwy organizacji.

  Specjalista prowadzący indywidualną praktykę, który jest przedstawicielem organizacji

  Jeśli dana osoba jest jedynym dostępnym publicznie specjalistą prowadzącym indywidualną praktykę w danej lokalizacji i jest przy tym przedstawicielem organizacji działającej pod pewną marką, najlepszym rozwiązaniem jest współdzielenie wizytówki z tą organizacją. W takim przypadku należy utworzyć jedną wizytówkę z nazwą w następującym formacie: [marka/firma]: [imię i nazwisko specjalisty].

  Akceptowane: „Finaxis: Janina Kowalska” (jeśli Janina jest jedynym dostępnym publicznie specjalistą w danej lokalizacji marki Finaxis).

  Pozostałe ważne kwestie

  Działania niezgodne z prawem

  Google nie toleruje oszustw ani działań niezgodnych z prawem. Mogą one doprowadzić do zawieszenia konta oraz usunięcia informacji o firmie z wyników wyszukiwania.

  Marketing, promocje i konkursy

  Wszelkiego rodzaju promocje, działania marketingowe, konkursy bądź akcje rozdawania upominków powinny w widocznym miejscu zawierać link do warunków takiej akcji oraz obejmować przejrzyste wytyczne i zasady. Należy dotrzymywać wszystkich obietnic – danych i dorozumianych.

  Uwaga: firma Google zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Google Moja Firma oraz do innych swoich usług osobom i firmom, które naruszą te zasady. Jeśli naruszenie będzie niezgodne z prawem, możemy to zgłosić odpowiednim organom ścigania.

  Czy to było pomocne?
  Jak możemy ją poprawić?

  Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

  Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem