Wskazówki na temat umieszczania informacji o firmie w Google

Jeśli Twoja firma ma placówkę stacjonarną, którą mogą odwiedzać klienci, albo świadczy usługi u nich na miejscu, możesz utworzyć profil firmy w Google. Aby profil firmy nie został zawieszony, musisz:

Aby utrzymać wysoką jakość informacji w Google, postępuj zgodnie z tą listą wytycznych dla firm działających lokalnie. Pomoże Ci to uniknąć najczęstszych problemów, takich jak konieczność wprowadzenia zmian czy nawet usunięcia informacji o firmie z Google.

Aby uzyskać najlepsze wyniki w zarządzaniu profilem firmy:

 • Prezentuj firmę tak, jak zwykle robisz to na szyldach i znakach, artykułach firmowych oraz innych produktach zawierających dane firmowe.
 • Zadbaj o to, aby podać dokładny i prawidłowy adres lub obsługiwany obszar.
 • Wybierz jak najmniejszą liczbę kategorii potrzebną do opisania podstawowej działalności firmy.
 • Firma powinna mieć tylko jeden profil, ponieważ większa liczba profili może powodować problemy z wyświetlaniem informacji w wyszukiwarce i Mapach Google.

Marki, organizacje, artyści i inne firmy działające wyłącznie online nie mogą tworzyć profili firm.

Wskazówka: jeśli chcesz otrzymywać indywidualne porady i spersonalizowane rekomendacje, dzięki którym w pełni wykorzystasz możliwości swojego profilu, umów się na spotkanie z doradcą ds. małych firm.

Kwalifikowanie się firmy i prawo własności do niej

Kwalifikujące się firmy

Aby móc utworzyć profil firmy w Google, firma musi mieć lokalizację fizyczną, w której w podanych godzinach są obecni pracownicy.

Wyjątki:

 • Bankomaty, automaty do wypożyczania filmów i paczkomaty. Jeśli dodajesz takie lokalizacje, musisz podać też informacje, gdzie klienci mogą uzyskać pomoc.
 • Firmy prowadzące działalność sezonową (np. lodowisko otwarte tylko zimą). Takie firmy muszą mieć stały szyld widoczny w danej lokalizacji.
 • Wirtualne restauracje. Są to profesjonalne firmy gastronomiczne, które oferują wyłącznie dania z dostawą zapewnianą przez zewnętrznych usługodawców. O takich firmach mówi się też „ghost kitchen” lub „kuchnia widmo”. Wirtualna restauracja powinna być scharakteryzowana w profilu firmy jako firma działająca na określonym obszarze.
Niekwalifikujące się firmy

Profili firm nie można tworzyć dla:

 • firm oferujących nieruchomości na wynajem lub na sprzedaż, np. domy wypoczynkowe, domy ekspozycyjne lub apartamenty (jednak biura oferujące usługi sprzedaży lub wynajmu kwalifikują się do weryfikacji);
 • firm świadczących usługi, prowadzących zajęcia lub spotkania regularnie odbywające się w lokalizacji, która nie należy do firmy lub do której firma nie ma upoważnienia;
 • firm lub agentów zajmujących się zdobywaniem potencjalnych klientów.
Prawo własności
Tylko właściciele firmy lub ich upoważnieni przedstawiciele mogą potwierdzać informacje o firmie w jej profilu i nimi zarządzać. Jeśli chcesz, aby Twoim profilem firmy zarządzały inne osoby, możesz dodać je jako menedżerów.
Dodatkowe wskazówki dla upoważnionych przedstawicieli

Osoba lub firma zarządzająca informacjami o firmie w profilu, którego nie jest właścicielem, jest uznawana za jej upoważnionego przedstawiciela. Przykłady: zewnętrzna firma zajmująca się optymalizacją stron pod kątem wyszukiwarek (SEO) lub marketingiem w wyszukiwarkach (SEM), znajomy właściciela firmy, podmiot obsługujący harmonogramy, rezerwacje lub składanie zamówień online czy też stowarzyszony dostawca sieci.

Upoważnieni przedstawiciele:

 • Nie mogą nigdy zgłaszać praw do profilu firmy bez wyraźnej zgody jej właściciela.
 • Nie mogą nigdy publikować materiałów fałszywych, nierealistycznych ani wprowadzających w błąd.
 • Nie mogą nigdy podejmować napastliwych, obraźliwych ani podejrzanych działań wobec potencjalnych lub aktualnych klientów.
 • Muszą zawsze ściśle współpracować z właścicielem firmy podczas procesu weryfikacji. Dowiedz się więcej o weryfikacji
 • Muszą zawsze dbać o to, aby właściciel firmy posiadał wiedzę o profilu firmy w Google i miejscu, w którym są wykorzystywane dane z tego profilu. Upoważnieni przedstawiciele powinni udostępnić właścicielowi firmy te materiały:
 • Muszą zawsze informować właściciela firmy o swoich działaniach podejmowanych w związku z profilem firmy.
 • Muszą zawsze przestrzegać Wskazówek na temat umieszczania informacji o firmie w Google. W profilu firmy należy zawsze podawać firmowy numer telefonu i adres strony firmowej. Właściciel musi mieć możliwość zweryfikowania tych informacji. Zawartość strony musi należeć do właściciela firmy i musi on mieć możliwość zarządzania nią.
 • Muszą zawsze niezwłocznie odpowiadać na żądania dostępu administracyjnego i przekazywać prawo własności do profilu firmy jej właścicielowi natychmiast, gdy o to poprosi. Upoważnieni przedstawiciele muszą, o ile to tylko możliwe, zachęcać właściciela firmy do samodzielnego utworzenia konta, zgłoszenia prawa własności do profilu firmy i dodania upoważnionych przedstawicieli jako menedżerów. Dowiedz się, jak przenieść prawo własności

Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować zawieszenie profilu firmy lub konta Google.

Wskazówki dotyczące treści w profilu firmy

Publikowane treści powinny podkreślać to, co sprawia, że Twoja firma jest wyjątkowa.

Ważne: nie wolno publikować treści zawierających prywatne lub poufne informacje, takich jak prywatne dane finansowe, dokumenty tożsamości, dane kontaktowe powiązane z imieniem i nazwiskiem, rekordy z danymi wrażliwymi, obrazy, teksty transkrybowane lub linki do stron, które zawierają dane osobowe. Nie wolno też pozyskiwać takich informacji z lokalnych wpisów lub opisu firmy (nie dotyczy to imienia i nazwiska, adresu e-mail ani numeru telefonu użytkownika).

Opis firmy

W polu „Opis firmy” możesz podać przydatne informacje o produktach i usługach oferowanych przez firmę oraz o jej misji i historii.

Podawaj prawdziwe i rzetelne informacje, koncentrując się na kwestiach, które jasno przedstawią klientom charakter Twojej firmy. Treści niezwiązane lub niejasno powiązane z firmą są niedozwolone. Więcej informacji znajdziesz w artykule Wskazówki na temat umieszczania informacji o firmie w Google.

Treści umieszczone w tym polu nie powinny:

 • Wprowadzać użytkowników w błąd. Nie podawaj nierzetelnych ani fałszywych informacji o swojej firmie oraz o oferowanych przez nią produktach i usługach.
 • Zawierać materiałów o niskiej jakości, niezwiązanych z tematem ani wywołujących konsternację. Nie powinny np. mieć błędów ortograficznych, niezrozumiałych fragmentów ani słów zapisanych z chaotycznie rozmieszczonymi dużymi literami.
 • Koncentrować się na specjalnych promocjach, cenach i ofertach sprzedaży. Przykłady niedozwolonych treści: „Totalna wyprzedaż: -50%” i „Najlepsze rogale w mieście za 1 zł!”.
 • Zawierać linków. Opis nie może zawierać żadnych linków.
 • Zawierać obraźliwych ani nieodpowiednich stwierdzeń, jak:
  • Treści służące do szerzenia nienawiści, nękania lub dokuczania. Zabronione jest szerzenie nienawiści i nawoływanie do przemocy wobec jednostek lub grup ze względu na pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, płeć, wiek, status weterana czy orientację seksualną bądź tożsamość płciową.
  • Treści wulgarne, obsceniczne lub obraźliwe.
  • Treści związane z terroryzmem. Nie zezwalamy organizacjom terrorystycznym na korzystanie z naszych usług w żadnym celu, w tym do prowadzenia rekrutacji. Surowo zabraniamy także publikowania treści związanych z terroryzmem, np. materiałów, które promują akty terroru, podżegają do przemocy lub pochwalają ataki terrorystyczne. Jeśli treści związane z terroryzmem są publikowane w celach edukacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych, należy podać odpowiednie informacje, które pomogą odbiorcom zrozumieć ich kontekst. 
  • Treści wulgarne lub o zabarwieniu seksualnym. Treści nie mogą zawierać wulgaryzmów, obraźliwych lub nacechowanych erotycznie wyrażeń slangowych ani wyrażeń, które nawiązują do pedofilii. Nie mogą też promować pedofilii, zoofilii, przemocy seksualnej ani usług towarzyskich lub innych usług, które można uznać za wykonywanie czynności seksualnych za pieniądze.
 • Zawierać niedozwolonych materiałów:
  • Nie wolno zamieszczać treści związanych ze sprzedażą niebezpiecznych i nielegalnych produktów lub usług.
  • Nie wolno zamieszczać treści przedstawiających wykorzystywanie dzieci.
Nazwa

Aby ułatwić klientom znalezienie Twojej firmy w internecie, podaj jej dokładną nazwę. Powinna ona odpowiadać nazwie firmy funkcjonującej w świecie rzeczywistym – widniejącej na szyldzie sklepu, na stronie internetowej czy na papierze firmowym oraz znanej klientom.

W innych sekcjach informacji o firmie umieść dodatkowe szczegóły, np. adres, obsługiwany obszar, godziny otwarciakategorię.

Jeśli np. tworzysz profil firmy dla otwartej całą dobę kawiarni w centrum Warszawy o nazwie „U Magdy”, możesz podać o niej takie informacje:

 • Nazwa firmy: U Magdy
 • Adres: Koronkowa 13, 01-200 Warszawa
 • Godziny otwarcia: Czynne całą dobę
 • Kategoria: Kawiarnia

Podawanie zbędnych informacji w nazwie firmy jest niedozwolone i może skutkować zawieszeniem profilu firmy. Aby się dowiedzieć, jakie dane możesz wpisać w nazwie firmy, kieruj się podanymi niżej przykładami.

Przykłady nazw firm

Niedozwolone są nazwy lub części nazw pisane kursywą w przykładach poniżej.

W nazwie Twojej firmy nie mogą się znajdować:

 • Hasła marketingowe.
  • nieakceptowane: „Twój Bank, Najbardziej przyjazny bank w Polsce”, „Aviva Aby żyło się lepiej*”;
  • akceptowane: „Twój Bank”, „Aviva”.
 • Kody sklepów.
  • nieakceptowane: „Punkt UPS – 2872”;
  • akceptowane: „Punkt UPS”.
 • Symbol zarejestrowania znaku towarowego.
  • nieakceptowane: „Burger King®”;
  • akceptowane: „Burger King”.
 • Słowa pisane tylko wielkimi literami (z wyjątkiem skrótów) i zbędne spacje.
  • nieakceptowane: „SUBWAY”,
  • akceptowane: „Subway”, „KFC”, „TK Maxx”.
 • Informacje o godzinach otwarcia, w tym stan „otwarte/zamknięte”.
  • nieakceptowane: „Pizzeria Tomo Otwarta całą dobę”, „Outlet Rondo (zamknięte)”;
  • akceptowane: „Pizzeria Tomo”, „Outlet Rondo”.
 • Numery telefonu i adresy URL, chyba że są konsekwentnie wykorzystywane i znane w świecie rzeczywistym.
  • nieakceptowane: „Tanie Loty 800-222-333”, „skupsamochodow.pl”;
  • akceptowane: „Tanie Loty”, „1-800-Got-Junk”.
 • Znaki specjalne (np. %&$@/") lub niepowiązane terminy prawne, chyba że stanowią część nazwy firmy.
  • nieakceptowane: „Shell Tankuj&płać”, „Revista, Sp. z o.o.”, „LAZ Parking Sp. k.”;
  • akceptowane: „Shell”, „Revista”, „LAZ Parking”, „H&M”, „T.J.Maxx”.
 • Informacje o usługach lub produktach firmy, chyba że stanowią część nazwy w świecie rzeczywistym albo są wymagane do identyfikacji działu lub oddziału firmy (patrz „Działy, oddziały itp.”). Informacje o usługach najlepiej zawrzeć w kategoriach działalności (patrz „Kategorie”).
  • nieakceptowane: „Orange 4G LTE”, „Midas Fachowcy od napraw pojazdów”;
  • akceptowane: „Orange”, „Midas”, „Mechanika Samochodowa u Patryka”.
 • Informacje o lokalizacji, takie jak okolica, miasto lub nazwa ulicy, chyba że stanowią część konsekwentnie wykorzystywanej i znanej w świecie rzeczywistym nazwy firmy. Nazwa Twojej firmy nie może zawierać adresu ani wskazówek dojazdu.
  • nieakceptowane: „KFC przy Alei Wolności”, „Bankomat PKO BP – ul. Marszałkowska 5A – przy wjeździe na parking”, „Bar na rogu Ślusarskiej”;
  • akceptowane: „Hotel Polo Poznań”, „Bankomat PKO BP”, „Bar Ślusarski”, „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.
 • Informacje o lokalizacji firmy w siedzibie innej firmy (niezależnie od tego, czy obie firmy należą do tej samej organizacji czy nie).
  • nieakceptowane: „Bankomat PKO BP (w Biedronce)”, „Sklep Apple przy Centrum Handlowym Panorama”, „Bar Lunchowy – Tesco”, „Pneuhage Kołpaki i felgi (część Pneuhage)”, „Serwis komputerowy Pecet (w sklepie Saturn)”;
  • akceptowane: „Bankomat PKO BP”, „Sklep Apple”, „Bar Lunchowy”, „Pneuhage Kołpaki i felgi”, „Serwis komputerowy Pecet”.

Poniżej przedstawiamy dodatkowe wskazówki dla sklepów z wieloma lokalizacjami (sieci i marek), działów, oddziałów itp. oraz specjalistów prowadzących indywidualną praktykę (np. lekarzy, prawników i agentów nieruchomości).

Adres

Aby opisać lokalizację firmy, podaj dokładny i poprawny adres lub obszar działalności. Podawanie skrytek pocztowych i skrzynek pocztowych znajdujących się w odległych lokalizacjach jest niedozwolone.

 • Utwórz profil firmy dla rzeczywistej lokalizacji, w której znajduje się siedziba firmy.
  • W tej lokalizacji można uwzględniać numer lokalu lub budynku, a także piętro itp. Informacje o skrzyżowaniach, punktach orientacyjnych itp. należy dodawać tylko w regionach, w których oficjalny adres nie wskazuje precyzyjnie lokalizacji firmy.
  • Jeśli musisz podać numer skrzynki pocztowej lub numer lokalu:
   • Wpisz swój adres fizyczny jako „Wiersz adresu 1”.
   • Wpisz numer skrzynki pocztowej lub numer lokalu jako „Wiersz adresu 2”.
  • Jeśli Twoja firma ma adres pocztowy, ale nie prowadzi działalności pod tym adresem (korzysta z wirtualnego biura), ta lokalizacja nie kwalifikuje się do utworzenia profilu firmy.
  • Nie można podawać adresu przestrzeni coworkingowej, chyba że takie biuro jest dobrze oznaczone, a w godzinach otwarcia są w nim obsługiwani klienci i znajdują się tam pracownicy Twojej firmy.
 • Nie umieszczaj w adresie informacji, które nie są związane z fizyczną lokalizacją firmy (np. adresów URL i słów kluczowych).
 • Nie twórz więcej niż jednej strony na daną lokalizację firmy – ani na jednym, ani na wielu kontach.
 • Jeśli adres nie zawiera numeru budynku lub system nie może go znaleźć, możesz wskazać lokalizację firmy bezpośrednio na mapie.

Firmy działające na określonym obszarze

Firmy działające na określonym obszarze, a także firmy, które świadczą usługi na miejscu u klienta, powinny utworzyć jeden profil dla swojej głównej siedziby lub lokalizacji z wyznaczonym obszarem działalności. Takie firmy nie mogą podawać adresu wirtualnego biura, chyba że w godzinach otwarcia są w nim pracownicy.

Niektóre firmy, np. serwisy samochodowe, które mają zarówno warsztat stacjonarny, jak też oferują usługi pomocy drogowej, są firmami hybrydowymi działającymi na określonym obszarze. Takie firmy mogą podać w profilu firmy adres siedziby i określić obsługiwany teren. Jeśli przyjmujesz klientów pod swoim adresem oraz chcesz określić obszar działalności, w podanych przez Ciebie godzinach w lokalizacji firmy powinni znajdować się pracownicy mogący obsługiwać klientów.

Google na podstawie wpisanych informacji oraz danych z innych źródeł ustala, jak najlepiej zaprezentować adres firmy.

Firmy działające stacjonarnie a firmy działające na określonym obszarze

Jeśli Twoja firma nie ma jasno oznaczonej placówki stacjonarnej, ale świadczy usługi w fizycznych lokalizacjach klientów, możesz utworzyć 1 profil firmy działającej na określonym obszarze.

Jeśli Twoja firma ma kilka lokalizacji, z których każda działa na osobnym obszarze i ma własny zespół, możesz utworzyć po jednym profilu dla każdej takiej lokalizacji. Granice obszaru działalności wskazanego na profilu powinny obejmować miejsca położone w zasięgu maksymalnie 2 godzin jazdy od lokalizacji firmy. Jednak w przypadku niektórych firm właściwe może być wskazanie większego obszaru działalności.

Więcej informacji o firmach działających na określonym obszarze

Jeśli masz firmę działającą na określonym obszarze, ukryj jej adres przed klientami.

 • Jeśli na przykład jesteś hydraulikiem i masz firmę zarejestrowaną pod prywatnym adresem zamieszkania, usuń adres z profilu firmy.

Więcej informacji o dodawaniu lub modyfikowaniu adresu firmy

Witryna i telefon

Podaj numer telefonu umożliwiający skontaktowanie się z konkretną lokalizacją firmy oraz jedną stronę internetową reprezentującą daną lokalizację firmy.

 • W miarę możliwości użyj lokalnego numeru telefonu zamiast numeru centrum obsługi telefonicznej.
 • Nie podawaj numerów telefonu ani adresów URL, które powodują przekierowanie bądź odesłanie użytkowników pod inny numer lub na inną stronę docelową niż strona firmy, np. na stronę utworzoną w serwisie społecznościowym.
 • Numer telefonu musi pozostawać pod bezpośrednią kontrolą firmy.
 • Dodatkowe numery telefonów można podawać na stronach profilu firmy oraz na innych stronach lokalnych.
 • Niedozwolone są numery premium. Są to numery telefonów obciążające rozmówcę wysokimi kosztami połączenia.
Godziny otwarcia

Podaj godziny obsługi klienta. Możesz użyć obecnych, sezonowych godzin pracy jako stałych. Możesz też podać niestandardowe godziny otwarcia w określone dni, np. w święta lub podczas wydarzeń specjalnych.

Niektóre firmy nie powinny podawać godzin otwarcia. Dotyczy to firm, które mają nieregularne godziny pracy (np. harmonogramy różnych rodzajów zajęć, godziny przedstawień, ceremonii religijnych lub szkoleń) oraz tych, które działają wyłącznie w umówionych godzinach. Przykłady firm, które nie powinny podawać godzin otwarcia:

 • obiekty oferujące zakwaterowanie w budynkach, takie jak hotele, motele, apartamentowce czy kompleksy mieszkaniowe;
 • szkoły i uczelnie;
 • kina;
 • firmy transportowe i lotniska;
 • sale koncertowe i obiekty przyrodnicze.

Jeśli firma ma oddziały, podaj godziny otwarcia każdego oddziału w osobnym profilu firmy, a także godziny otwarcia głównej siedziby w głównym profilu.Więcej informacji o działach, wydziałach i departamentach

Różne godziny otwarcia

Jeśli firma ma różne godziny pracy, zapoznaj się ze wskazówkami dla określonych branż:

 • Banki: podaj godziny obsługi klientów. Jeśli to niemożliwe, użyj godzin pracy. W osobnym profilu firmy możesz podać godziny, w których dostępny jest bankomat obok banku.
 • Salony samochodowe: podaj godziny sprzedaży samochodów. Jeśli godziny sprzedaży samochodów nowych i używanych są różne, podaj godziny sprzedaży nowych samochodów.
 • Stacje benzynowe: podaj godziny, w których są czynne dystrybutory.
 • Restauracje: podaj godziny, w których klienci mogą zamówić posiłek na miejscu, lub godziny zamawiania posiłku na wynos. Jeśli to niemożliwe, podaj godziny otwarcia okienka do zamawiania na wynos lub, w ostateczności, godziny dostawy.
 • Magazyny: podaj godziny otwarcia biura. Jeśli to niemożliwe, podaj godziny otwarcia bramy wjazdowej.
 • Możesz też skorzystać z opcji Więcej godzin, aby wyróżnić godziny dostępności określonych usług.
  • Najczęściej należy ustawiać „Więcej godzin” jako podzbiór podstawowych godzin otwarcia.

Sezonowe godziny otwarcia

​Jeśli Twoja firma jest otwarta sezonowo, stosuj następujące zasady:

 • W sezonie, w którym firma jest otwarta, ustaw standardowe godziny otwarcia. Możesz też ustawić niestandardowe godziny otwarcia na okres świąt, tymczasowych przerw w pracy i innych wydarzeń.
  • O tym, że firma jest otwarta tylko w określonym sezonie, możesz też poinformować w opisie firmy.
 • Poza sezonem możesz oznaczyć firmę jako tymczasowo zamkniętą.
  • Ustaw standardowe godziny pracy, gdy firma wznowi działalność.
Kategorie

Dzięki kategoriom działalności klienci mogą znaleźć dokładne wyniki wyszukiwania usług, którymi są zainteresowani. Aby informacje o firmie były dokładne i nie zostały usunięte:

 • Do opisu podstawowej działalności firmy użyj jak najmniejszej liczby kategorii z podanej listy.
 • Wybierz kategorie, które są najbardziej szczegółowe i związane z główną działalnością Twojej firmy.
  • Nie używaj kategorii wyłącznie jako słów kluczowych lub atrybutów opisujących Twoją firmę.
   • Nie używaj kategorii, które odnoszą się do innych firm znajdujących się w pobliżu lub powiązanych z Twoją firmą, np. tych, które są względem niej nadrzędne lub podrzędne.

Wybór kategorii

Wybierz kategorie, które określają rodzaj firmy, a nie świadczone przez nią usługi. Opisz swoją firmę całościowo, zamiast wymieniać poszczególne usługi, produkty lub udogodnienia, które oferuje.

Skup się przede wszystkim na dodaniu najwęższych kategorii dla swojej firmy, a my zajmiemy się resztą. Jeśli na przykład wybierzesz węższą kategorię taką jak „Ośrodek golfowy”, Google samodzielnie uwzględni bardziej ogólne kategorie, takie jak „Ośrodek wypoczynkowy”, „Hotel” czy „Pole golfowe”. Jeśli wybierzesz szczegółową kategorię, możesz pominąć dodawanie kategorii, które wydają się niepotrzebne. Jeśli nie możesz znaleźć kategorii dla swojej firmy, wybierz bardziej ogólną. Google może również określać kategorię na podstawie informacji na Twojej stronie internetowej lub informacji o Twojej firmie w internecie.

Przykłady

 • „Pizza Marco” oferuje pizzę na wynos i z dowozem, ale nie dysponuje lokalem stacjonarnym. Firma powinna użyć kategorii „Pizza na telefon” i dodatkowej kategorii „Pizza na wynos” (zamiast bardziej ogólnej kategorii „Restauracja z dowozem” lub „Restauracja z jedzeniem na wynos”).
 • „Powszechna Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa” powinna użyć kategorii „Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa” (zamiast bardziej ogólnej kategorii „Bank”).
 • „Super 8” to motel z basenem. Firma powinna użyć kategorii „Motel” (zamiast bardziej ogólnej kategorii „Hotel”) i nie powinna dodawać kategorii „Basen”.
 • Firma „Fitness 24” powinna wybrać kategorię „Centrum rekreacyjno-sportowe” (zamiast kategorii opisującej dostępne w niej udogodnienia, np. „Siłownia” lub „Basen”).
 • Firma „Ekspres-czek” powinna użyć kategorii „Usługi realizacji czeków” (zamiast bardziej ogólnej kategorii „Usługi bankowe i finansowe”).
 • „Przekąska” to restauracja z hamburgerami, która ma też w menu kilka deserów. Firma powinna wybrać kategorię „Restauracja typu fast food” i dodatkową kategorię „Restauracja z hamburgerami”, ale nie powinna używać kategorii „Restauracja z deserami”.

Jeśli w siedzibie Twojej firmy działa inna firma, która nie podlega Twojej organizacji, użyj tylko kategorii związanych ze swoją firmą.

 • „Starbucks” należy do kategorii „Kawiarnia” i działa w siedzibie firmy „Matras”, która widnieje w kategorii „Księgarnia” (ale nie ma kategorii „Kawiarnia”).
 • „Bankomat PKO BP”, który ma kategorię „Bankomat”, znajduje się w „Żabce”, która ma kategorię „Sklep osiedlowy” (ale nie ma kategorii „Bankomat”).
 • „Nobu” ma kategorię „Restauracja” i znajduje się „Hotelu Włoskim”, który ma kategorię „Hotel” (ale nie ma kategorii „Restauracja”).

Podane niżej rodzaje firm mających siedzibę w jednej lokalizacji powinny mieć oddzielne strony. Jeśli w przypadku tej samej lokalizacji firmy musisz użyć każdej z 2 kategorii, utwórz 2 strony. Użyj innej nazwy dla drugiej z firm. Więcej informacji o działach, wydziałach i departamentach

 • restauracja, kawiarnia lub bar w hotelu bądź motelu;
 • apteka w supermarkecie / sklepie spożywczym,
 • stacja benzynowa obok supermarketu / sklepu spożywczego.
Menu

Są 2 rodzaje menu:

 • Menu lokali oferujących napoje i posiłki, np. restauracji czy barów, zawierające pełną listę posiłków i napojów dostępnych w danym miejscu.
 • Menu firm usługowych, np. salonów fryzjerskich, salonów spa czy warsztatów samochodowych, zawierające pełny zestaw usług wykonywanych przez daną firmę.
Oba te rodzaje menu muszą być zgodne z tymi wytycznymi:
 • Menu powinno zawierać pozycje i usługi dostępne dla klientów danej firmy. Pełne menu może dotyczyć określonych posiłków (np. śniadań, obiadów czy kolacji) i może zawierać linki do innych stron menu. Możesz na przykład dodać link do menu obiadowego swojej firmy, które z kolei może zawierać linki do menu śniadaniowego i lunchowego.
 • Nie można przesyłać przykładowych menu zawierających tylko „popularne pozycje” (lub podobne fragmenty).
 • Adresy URL menu nie mogą być bezpośrednimi linkami do usług zamawiania i dostaw innych firm.
 • Firmy zewnętrzne zarządzające profilami firm w imieniu swoich klientów muszą powiadamiać właścicieli firm i uzyskiwać ich zgodę na przesłanie adresu URL menu danej firmy.

Wskazówki dotyczące sieci, działów i oddziałów oraz specjalistów prowadzących indywidualną praktykę

Sieci i marki

Stosuj spójne nazwy i kategorie w obrębie wszystkich lokalizacji firmy, aby użytkownicy mogli szybko rozpoznać firmę w Mapach Google i wynikach wyszukiwania.

Wszystkie lokalizacje muszą mieć taką samą nazwę, chyba że w świecie rzeczywistym funkcjonują pod różnymi nazwami. Wszystkie lokalizacje muszą też stosować tę samą kategorię w przypadku tej samej usługi.

Zacznij korzystać z profilu firmy w przypadku sieci

Spójność nazw

Wszystkie lokalizacje firmy w tym samym kraju muszą mieć jednakową nazwę. Na przykład wszystkie lokalizacje firmy Komputronik powinny mieć nazwę „Komputronik”, a nie „Komputronik Centrum” lub „Komputronik w Poznaniu”.

Są 2 wyjątki od tej zasady:

 • Jeśli prowadzisz wiele rodzajów działalności gospodarczej – masz submarki, wiele działów, różne rodzaje działalności, np. sprzedaż detaliczną i hurtową – odrębne jednostki mogą mieć różne nazwy, pod warunkiem że są one spójne we wszystkich lokalizacjach firmy.
  • Dopuszczalne warianty nazwy: „Carrefour” i „Carrefour Express”, „Reserved” i „Reserved Kids”.
 • Jeśli niektóre z Twoich lokalizacji konsekwentnie stosują inną nazwę w świecie rzeczywistym – w witrynie sklepowej, na stronie internetowej, na artykułach firmowych itp. – mogą jej użyć.
  • Dopuszczalne warianty nazwy: „Sofitel Grand Sopot” i „Sofitel Wrocław Old Town”; „PFK” (dla lokalizacji w Quebecu) i „KFC” (dla lokalizacji w Stanach Zjednoczonych i pozostałej części Kanady).

Spójność kategorii

Wszystkie lokalizacje firmy muszą należeć do jednej kategorii, która najtrafniej określa działalność firmy. Jeśli masz różne rodzaje lokalizacji (np. submarki, różne działy lub różne rodzaje działalności, jak sprzedaż detaliczna, centrum dystrybucyjne lub biuro), ta zasada dotyczy każdej z tych podkategorii.

 • Wszystkie lokalizacje firmy „Reserved Kids” należą do kategorii „Sklep z odzieżą dziecięcą”.
 • Wszystkie lokalizacje firmy „Serwis Samochodowy Goodyear” należą do kategorii „Sklep z oponami” i „Mechanik samochodowy”.
 • Wszystkie lokalizacje firmy „Domowe zwierzaki” należą do kategorii „Sklep zoologiczny”. Niektóre z nich mogą mieć inne kategorie (np. „Opieka nad zwierzętami”).

Co najmniej 2 marki mają tę samą lokalizację

Jeśli w lokalizacji Twojej firmy prowadzona jest działalność pod co najmniej 2 markami, nie podawaj w profilu firmy nazw ich wszystkich, tylko wybierz nazwę jednej z nich. Jeśli marki są od siebie niezależne, możesz utworzyć oddzielne profile firm dla każdej z nich.

 • Niedopuszczalne: „KFC / Taco Bell” lub „Dunkin’ Donuts / Baskin Robbins”.
 • Dopuszczalne: „Taco Bell”, „KFC”, „Dunkin’ Donuts” czy „Baskin Robbins”.

Jeśli Twoja firma sprzedaje produkty lub usługi innej marki, użyj jedynie nazwy swojej firmy i nie podawaj nazwy marki, która nie może mieć profilu firmy w tej lokalizacji.

 • Niedopuszczalne: „Staples / UPS”, „Pneuhage / Goodyear”;
 • Dopuszczalne: „Staples”, „Pneuhage”.

Jeśli jednak Twoja firma jest autoryzowanym sprzedawcą produktów lub usług tylko jednej marki (tzw. franczyzobiorcą), możesz w profilu firmy używać nazwy marki.

 • Dopuszczalne: „Autoryzowany dystrybutor marki Nokia”, „Toyota Bielany – Autoryzowany Dealer Toyoty”.

Zmiana nazwy marki

Firma może zmienić nazwę marki, jeśli:

 • dokonujesz tylko drobnej zmiany;
 • masz wiele lokalizacji i zmiana nazwy firmy dotyczy każdej z nich.

Jeśli Twoja firma spełnia podane wyżej kryteria, możesz zmienić jej nazwę, gdy edytujesz informacje o firmie. Dowiedz się, jak korzystać z interfejsu Business Profile API

Jeśli Twoja firma zmienia nazwę, ale nie spełnia podanych wyżej kryteriów, zostanie uznana za nową firmę. Musisz oznaczyć dotychczasowy profil firmy jako zamknięty, a potem utworzyć nowy profil z nową nazwą firmy. Dowiedz się, jak oznaczyć profil jako zamknięty

Wskazówka: jeśli chcesz zostać właścicielem profilu firmy, poprzedni właściciel musi najpierw dodać Cię jako właścicielaprzenieść na Ciebie prawo własności.

W razie problemów ze zmianą nazwy skontaktuj się z nami. Możesz też zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi od ekspertów na forum społeczności Pomocy dotyczącej usługi Google Moja Firma.

Działy firm, wydziały uczelni i departamenty instytucji publicznych

Działy firm, wydziały uczelni i departamenty instytucji publicznych mogą mieć własne profile firm w Google.

Dla dealerów samochodowych i podmiotów medycznych opracowano oddzielne wytyczne. Zobacz, jak tworzy się profil firmy dla salonów samochodowychpodmiotów medycznych.

Dostępne publicznie działy, oddziały itp., które funkcjonują jako oddzielne podmioty, powinny mieć własną stronę. Dokładna nazwa każdego działu, oddziału itp. musi różnić się od podstawowej nazwy firmy i nazw innych jednostek danego typu. Zazwyczaj takie działy, oddziały itp. mają osobne wejścia dla klientów i powinny również mieć osobne kategorie. Ich godziny otwarcia mogą się różnić od godzin otwarcia innych placówek.

 • Dopuszczalne (jako oddzielne profile firm):
  • „Empik Foto”,
  • „Toyota Serwis i części”,
  • „Oddział Chorób Zakaźnych Szpitala Miejskiego w Poznaniu”.
 • Niedopuszczalne (jako oddzielne profile firm):
  • dział sklepu Media Expert z produktami firmy Apple,
  • bar szybkiej obsługi w supermarkecie Tesco.

Główna kategoria danego działu, oddziału itp. musi różnić się od kategorii głównego przedmiotu działalności firmy i innych jej jednostek.

 • Kategoria głównego przedmiotu działalności firmy „Alior Bank” to „Bank”, a oddział „Alior Bank Doradztwo Inwestycyjne” ma kategorię „Doradztwo finansowe”.
 • Kategoria głównego przedmiotu działalności firmy „Toyota Poland” to „Dealer samochodów Toyota”, a „Toyota Serwis i części” ma kategorię „Naprawa samochodów” (oraz dodatkowo „Części samochodowe”).
 • Kategoria głównego przedmiotu działalności firmy „GetGo” to „Sklep spożywczy” (oraz dodatkowo „Bar kanapkowy”), natomiast oddział „GetGo Paliwa” ma kategorię „Stacja benzynowa”, a „WetGo” – „Myjnia samochodowa”.
Specjaliści prowadzący indywidualną praktykę

Specjalista prowadzący indywidualną praktykę to dostępny publicznie przedstawiciel wolnego zawodu, który zwykle ma własną bazę klientów, np. lekarz, dentysta, prawnik, doradca finansowy, agent ubezpieczeniowy lub agent nieruchomości. Specjalista może umieścić w profilu firmy tytuł lub stopień naukowy, np. lek. med., dr n. med., doktor prawa, adwokat, CFA.

Specjalista powinien utworzyć własny profil firmy, jeśli:

 • firmuje działalność własnym nazwiskiem (personel pomocniczy nie powinien tworzyć własnych profili firm);
 • jest bezpośrednio dostępny w zweryfikowanej lokalizacji w określonych godzinach.

Jeden specjalista nie może mieć wielu profili firm związanych z poszczególnymi specjalizacjami. Sprzedawcy oraz przedstawiciele firm zajmujący się zdobywaniem potencjalnych klientów nie zaliczają się do specjalistów prowadzących indywidualną praktykę, więc nie mogą tworzyć własnych profili firm.

Kilku specjalistów prowadzących indywidualną praktykę w jednej lokalizacji

Jeśli w jednej lokalizacji świadczy swoje usługi kilku specjalistów:

 • organizacja powinna utworzyć odrębny profil firmy dla lokalizacji (inny niż profil specjalisty);
 • nazwa profilu specjalisty powinna zawierać tylko imię i nazwisko, bez nazwy organizacji.

Specjalista prowadzący indywidualną praktykę, który jest przedstawicielem organizacji

Jeśli dana osoba jest jedynym dostępnym publicznie specjalistą prowadzącym indywidualną praktykę w danej lokalizacji i jest przy tym przedstawicielem organizacji działającej pod pewną marką, najlepszym rozwiązaniem jest współdzielenie profilu firmy z tą organizacją. W takim przypadku należy utworzyć jeden profil firmy z nazwą w takim formacie: [marka/firma]: [imię i nazwisko specjalisty].

Akceptowane: „Finaxis: Janina Kowalska” (jeśli Janina jest jedynym dostępnym publicznie specjalistą w danej lokalizacji marki Finaxis).

Pozostałe ważne kwestie

Działania niezgodne z prawem

Google nie toleruje oszustw ani działań niezgodnych z prawem. Mogą one doprowadzić do zawieszenia konta oraz usunięcia informacji o firmie z wyników wyszukiwania.

Marketing, promocje i konkursy

Wszelkiego rodzaju promocje, działania marketingowe, konkursy bądź akcje rozdawania upominków powinny w widocznym miejscu zawierać link do warunków takiej akcji oraz obejmować przejrzyste wytyczne i zasady. Należy dotrzymywać wszystkich obietnic – danych i dorozumianych.

Wskazówka: Google zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Profilu Firmy w Google oraz innych swoich usług osobom i firmom, które naruszą te zasady. Jeśli naruszenie będzie niezgodne z prawem, możemy je zgłosić odpowiednim organom ścigania.

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
99729
false