Richtlijnen voor de representatie van uw bedrijf op Google

Samenvatting: Vermeldingen in Google Mijn Bedrijf kunnen alleen worden gemaakt voor bedrijven die een fysieke locatie hebben die door klanten kan worden bezocht of die reizen om klanten te bezoeken op de plaats waar ze zich bevinden. Als u een succesvolle vermelding wilt maken die niet wordt opgeschort, moet u verboden content vermijden, uw bedrijf nauwkeurig weergeven en voldoen aan het overige beleid hieronder.

We hebben een aantal richtlijnen voor lokale bedrijven opgesteld om de hoge kwaliteit van de informatie op Google te waarborgen. Als u zich aan deze richtlijnen houdt, kunt u enkele algemene problemen voorkomen, zoals wijzigingen in uw informatie en (in bepaalde gevallen) verwijdering van uw bedrijfsinformatie van Google.

Voor de beste resultaten met Google Mijn Bedrijf:

 • Geef uw bedrijf exact zo weer als dit wordt gepresenteerd in de offline wereld op borden, briefpapier en andere branding.
 • Gebruik een exact en volledig adres en/of servicegebied.
 • Gebruik zo weinig mogelijk categorieën om de kernactiviteit van uw bedrijf te beschrijven.
 • Er moet slechts één profiel per bedrijf zijn, omdat dit anders problemen kan veroorzaken met de manier waarop uw informatie wordt weergegeven op Google Maps en Zoeken.

Merken, organisaties, artiesten en andere bedrijven die alleen online zakendoen, zijn niet geschikt voor een Google Mijn Bedrijf-vermelding.

Velden

Geschikte bedrijven
Ongeschikte bedrijven
Eigendom
Richtlijnen voor de beschrijving van het bedrijf
Naam
Adres
Website en telefoon
Openingstijden
Categorieën
Menu
Ketens en merken
Afdelingen binnen bedrijven, universiteiten of instellingen
Individuele beroepsbeoefenaars
Illegale activiteiten
Marketing, promoties en wedstrijden

Basisrichtlijnen

Geschikte bedrijven

Een bedrijf moet klanten tijdens de vermelde openingstijden persoonlijk contact bieden om in aanmerking te komen voor een bedrijfsprofiel op Google

Hieronder volgen enkele uitzonderingen:

 • Geldautomaten, automaten voor videoverhuur en postbussen voor spoedverzendingen zijn toegestaan. Als u deze locaties toevoegt, moet u ook contactgegevens toevoegen zodat klanten die ondersteuning nodig hebben, contact kunnen opnemen.
 • Seizoensgebonden bedrijven, zoals een ijsbaan die alleen in de wintermaanden open is, komen in aanmerking. Voorwaarde is wel dat op de locatie het hele jaar door een permanent naambord te zien is.
 • Virtuele restaurants zijn toegestaan. Virtuele restaurants zijn bedrijven met professionele voedselbereidings- en kookfaciliteiten die uitsluitend bezorgmaaltijden bereiden voor uitlevering via services van derden. Virtuele restaurants worden ook wel 'virtual kitchens', 'ghost kitchens' of 'cloud kitchens' genoemd. Dergelijke restaurants moeten hun bedrijfsprofiel instellen als bedrijf met een servicegebied.

Ongeschikte bedrijven

De volgende bedrijven komen niet in aanmerking voor een bedrijfsvermelding:

 • Huur- of kooppanden, zoals vakantiehuizen, modelwoningen of leegstaande appartementen. Verkoop- of verhuurkantoren kunnen echter wel worden geverifieerd.
 • Een doorlopende service, cursus of bijeenkomst op een locatie waarvan u niet de eigenaar bent of die u niet vertegenwoordigt.
 • Leadgeneratiebureaus of -bedrijven.

Eigendom

Alleen bedrijfseigenaren of gemachtigde vertegenwoordigers kunnen hun bedrijfsinformatie op Google Mijn Bedrijf verifiëren en beheren. Als u de beheerderstoegang tot uw vermelding met anderen wilt delen, kunt u een beheerder toevoegen.

Aanvullende richtlijnen voor gemachtigde vertegenwoordigers

Alle personen en bedrijven die op Google Mijn Bedrijf bedrijfsinformatie beheren voor een bedrijf waarvan zij geen eigenaar zijn, worden beschouwd als gemachtigde vertegenwoordigers. Voorbeelden: een extern SEO-/SEM-bedrijf, een vriend van de eigenaar van het bedrijf, een leverancier van online bestel-, plannings- of boekingsservices of een provider van een partnernetwerk.

Gemachtigde vertegenwoordigers moeten aan het volgende voldoen:

 • Nooit een bedrijfsvermelding claimen zonder expliciete toestemming van de eigenaar van het bedrijf.
 • Nooit valse, misleidende of onrealistische beweringen doen.
 • Potentiële of bestaande klanten nooit intimideren, beledigen of bedriegen.
 • Altijd samen met de eigenaar van het bedrijf de verificatie uitvoeren. Meer informatie over verificatie.
 • Er altijd voor zorgen dat de eigenaar van het bedrijf begrijpt wat Google Mijn Bedrijf is en waarvoor gegevens van Google Mijn Bedrijf worden gebruikt. Gemachtigde vertegenwoordigers moeten de volgende bronnen delen met de eigenaar van het bedrijf:
 • De eigenaar van het bedrijf altijd op de hoogte houden van de acties die de gemachtigde vertegenwoordiger onderneemt met betrekking tot de bedrijfsvermelding.
 • Altijd de Richtlijnen voor de representatie van uw bedrijf op Google volgen. Let erop dat het telefoonnummer en de website voor een vermelding altijd het officiële telefoonnummer en de officiële website van het bedrijf moeten zijn en dat de eigenaar van het bedrijf deze moet kunnen verifiëren. De content van de website moet het eigendom zijn van en worden beheerd door de eigenaar van het bedrijf.
 • Altijd direct reageren op verzoeken om beheerderstoegang en altijd het eigendom van de vermelding op verzoek onmiddellijk overdragen aan de eigenaar van het bedrijf. Gemachtigde vertegenwoordigers moeten, wanneer dat mogelijk is, de eigenaar van het bedrijf aanmoedigen om een account te maken, het eigendom van de vermelding te erkennen en gemachtigde vertegenwoordigers toe te voegen als beheerders. Meer informatie over eigendomsoverdracht.

Wanneer dit beleid niet wordt nageleefd, kunnen de vermelding en/of het account worden opgeschort.

Richtlijnen voor de beschrijving van het bedrijf

Met gepubliceerde content kunt u de kenmerken benadrukken die uw bedrijf uniek maken. U kunt dit veld gebruiken om nuttige informatie te geven over de aangeboden services en producten en over de missie en geschiedenis van uw bedrijf.

U moet duidelijk en eerlijk zijn over de informatie die wordt gepresenteerd. Leg daarbij de nadruk op content die relevant en nuttig is voor uw klanten zodat ze inzicht krijgen in uw bedrijf. Content die irrelevant is voor uw bedrijf of geen duidelijke relatie met uw bedrijf heeft, is niet toegestaan. Raadpleeg onze algemene richtlijnen voor de representatie van uw bedrijf op Google.

Content die in dit veld wordt gepubliceerd, mag het volgende niet doen:

 • Gebruikers misleiden. Verstrek geen onnauwkeurige of onjuiste informatie over uw bedrijf of over de aangeboden services en producten.
 • Irrelevante of storende content van lage kwaliteit weergeven. Voorbeelden hiervan zijn spelfouten, gekunsteld gebruik van tekens, onzin, enzovoort.
 • Speciale promoties, prijzen en aanbiedingen benadrukken. Voorbeelden van content die niet is toegestaan zijn 'Aanbiedingen op alle producten, 50% korting' en 'De beste bagels van de stad voor € 5!'
 • Links weergeven. Geen enkel type link is toegestaan.
 • Aanstootgevende of ongepaste content weergeven:
  • Intimiderende, kwetsende of haatdragende content. Gepubliceerde content mag niet aanzetten tot haat of geweld tegen individuen of groepen op basis van etnische afkomst, religie, beperking, geslacht, leeftijd, veteranenstatus, seksuele geaardheid of genderidentiteit.
  • Content die obscene, lasterlijke of aanstootgevende taal bevat.
  • Terroristische content. Het is terroristische organisaties niet toegestaan om deze service te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief werving. Content met betrekking tot terrorisme is ook strikt verboden, zoals content waarin tot terroristische acties of geweld wordt aangezet of waarin terroristische aanslagen worden gevierd. Als u aan terrorisme gerelateerde content post voor educatieve, wetenschappelijke of artistieke doeleinden, of in de context van een documentaire, moet u voldoende informatie bieden, zodat kijkers de context begrijpen. 
  • Seksueel suggestieve of expliciete content. Content mag niet het volgende bevatten: godslastering, seksueel expliciete en aanstootgevend scheldwoorden, termen die veelgebruikte signalen voor pedofilie zijn, content die pedofilie, bestialiteit of seksueel geweld promoot, of content die escortservices of andere services promoot die kunnen worden opgevat als services voor seks in ruil voor compensatie.
 • Niet-toegestane content weergeven:
  • Upload geen content die is gerelateerd aan de verkoop van gevaarlijke en illegale producten of services.
  • Upload geen content waarin kinderen worden uitgebuit of misbruikt.
Belangrijk: We staan geen content toe die persoonlijke en vertrouwelijke informatie bevat, zoals persoonlijke financiële informatie, door de overheid verstrekte identificatiebewijzen, aan een naam gekoppelde contactgegevens, gevoelige gegevens, afbeeldingen, transcripties of links die persoonlijke gegevens bevatten. We staan ook niet toe dat in lokale posts/bedrijfsbeschrijvingen wordt gevraagd om bovenstaande informatie anders dan de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de gebruiker.

Naam

Uw naam moet overeenkomen met de echte naam van uw bedrijf zoals deze consequent wordt gebruikt in de etalage, op de website en op briefpapier. Dit is de naam waaronder u bekend bent bij klanten. Als u uw bedrijfsnaam accuraat opgeeft, kunnen klanten uw bedrijf online makkelijker vinden.

Voeg extra informatie toe, zoals adres en/of servicegebied, openingstijden en categorie, in de andere gedeelten van uw bedrijfsinformatie. 

Als u bijvoorbeeld een vermelding maakt voor Kelly's Koffiehuis, gevestigd in Amsterdam en 24 uur per dag geopend, voert u de bedrijfsinformatie als volgt in:

 • Bedrijfsnaam: Kelly's Koffiehuis
 • Adres: Kalverstraat 1, 1012 NX Amsterdam
 • Openingstijden: 24 uur per dag geopend
 • Categorie: koffiehuis

U mag geen overbodige informatie in uw bedrijfsnaam opnemen. Dit kan leiden tot opschorting van uw vermelding. Raadpleeg de specifieke voorbeelden hieronder om te bepalen wat u wel en niet kunt opnemen in uw bedrijfsnaam.

Meer informatie

In de onderstaande voorbeelden zijn de gecursiveerde namen of delen van namen niet toegestaan.

Uw naam mag geen van de onderstaande elementen bevatten:

 • Marketingslogans.
  • Niet acceptabel: 'Rabobank, Een bank met ideeën', 'KRO Goed leven'.
  • Acceptabel: 'Rabobank', 'KRO'
 • Winkelcodes.
  • Niet acceptabel: 'UPS Store - 2872'
  • Acceptabel: 'UPS Store'
 • Merk-/registratietekens.
  • Niet acceptabel: 'Burger King®'
  • Acceptabel: 'Burger King'
 • Woorden volledig in hoofdletters (met uitzonderingen van acroniemen) of onnodige spaties.
  • Niet acceptabel: 'SUBWAY'
  • Acceptabel: 'Subway', 'KFC', 'IHOP', 'JCPenney'
 • Openingstijden, inclusief de aanduiding dat een bedrijf gesloten/geopend is.
  • Niet acceptabel: 'Regal Pizzeria 24 uur per dag open', 'Sears Outlet (gesloten)'
  • Acceptabel: 'Regal Pizzeria', 'Sears Outlet'
 • Telefoonnummers of website-URL's, tenzij deze ook consequent worden gebruikt voor de offline representatie van uw bedrijf.
  • Niet acceptabel: 'Luchthaventaxi 1-888-557-8953', 'webuyanycar.com'
  • Acceptabel: 'Luchthaventaxi', '1-800-Got-Junk'
 • Speciale tekens (bijvoorbeeld %&$@/") of irrelevante juridische voorwaarden, tenzij ze onderdeel zijn van de offline representatie van uw bedrijf.
  • Niet acceptabel: 'Shell Pay@Pump', 'Re/Max, LLC', 'Parkeer Beheer BV'
  • Acceptabel: 'Shell', 'Re/Max', 'Parkeer Beheer', Toys"R"Us', 'H&M', 'T.J.Maxx'
 • Service- of productinformatie over uw bedrijf, tenzij deze informatie deel uitmaakt van de echte naam van uw bedrijf of nodig is om een afdeling binnen een bedrijf te identificeren (zie Afdelingen). Service-informatie kan het best worden aangeduid met categorieën (zie Categorieën).
  • Niet acceptabel: 'Verizon Wireless 4G LTE', 'Profile Tyrecenter Experts op het gebied van banden'
  • Acceptabel: 'Verizon Wireless', 'Profile Tyrecenter', 'Best Buy Mobile', 'MijnAutoOnderdelen', 'JCPenney Portrait Studios'
 • Locatiegegevens, zoals de buurt, plaats of straatnaam, tenzij die deel uitmaken van de echte naam die uw bedrijf consequent gebruikt en waaronder u bekend bent bij klanten. Uw naam mag geen adres of routebeschrijving bevatten.
  • Niet acceptabel: 'Holiday Inn (A5 bij afrit 2)', 'Geldautomaat Frieslandbank - Grote Markt naast V&D', 'Basic-Fit vlak bij de RAI'
  • Acceptabel: 'Holiday Inn IJmuiden', 'Geldautomaat Frieslandbank', 'Basic-Fit RAI', 'Rijksuniversiteit Groningen'
 • Insluitingsinformatie waarmee wordt aangegeven dat uw bedrijf zich in een ander bedrijf bevindt (ongeacht of de bedrijven onderdeel zijn van dezelfde organisatie).
  • Niet acceptabel: 'ING-geldautomaat (in Jumbo)', 'Apple Store in winkelcentrum Hoog Catharijne', 'Benefit Brow Bar - Sephora', 'HEMA Foto (onderdeel van HEMA)', 'TNT Post (in Poiesz)'
  • Acceptabel: 'ING-geldautomaat', 'Apple Store', 'Benefit Brow Bar', 'HEMA', 'TNT Post'

Hieronder vindt u aanvullende richtlijnen voor winkels met meerdere locaties (ketens en merken), afdelingen en individuele beroepsbeoefenaars (artsen, advocaten en makelaars).

Aangepaste namen

Uw korte naam moet verband houden met uw bedrijfsnaam of de naam waarmee mensen gewoonlijk naar uw bedrijf verwijzen. We raden u aan uw locatie op te nemen om de korte naam duidelijker te maken. U kunt uw bedrijfsnaam gebruiken in combinatie met uw plaats of buurt, zoals 'Bakker Kees Rotterdam'.

Houd de korte naam eenvoudig zodat hij makkelijk kan worden gepromoot en klanten zich de naam kunnen herinneren. Als u een korte naam heeft, krijgt u een korte URL om reviews van uw klanten aan te vragen. Meer informatie over korte URL's voor reviews.

Meer informatie over het beleid voor aangepaste namen.

Adres

Gebruik een exact, volledig adres en/of servicegebied voor uw bedrijfslocatie. Postbussen of brievenbussen op een externe locatie zijn niet toegestaan.

Meer informatie
 • Zorg ervoor dat uw bedrijfsprofiel is gemaakt voor uw daadwerkelijke fysieke locatie.
  • U kunt ook kantoornummers, etages, gebouwnummers, enzovoort opnemen. Neem informatie zoals dwarsstraten en herkenningspunten in de buurt alleen op in regio's waar het officiële adres de exacte locatie van het bedrijf niet duidelijk genoeg aangeeft.
  • Als u een postbus- of kantoornummer moet vermelden:
   • Geef het fysieke adres op in adresregel 1.
   • Vermeld het postbus- of kantoornummer in adresregel 2.
  • Als uw bedrijf een tijdelijk, 'virtueel' kantoor huurt op een ander adres dan uw primaire bedrijf, maak dan geen pagina voor die locatie.Bedrijven mogen geen vermelding voor een 'virtueel' kantoor hebben, tenzij tijdens openingstijden personeel aanwezig is in dat kantoor.
 • Neem in adresregels geen informatie op die niet van toepassing is op de fysieke locatie van uw bedrijf, zoals URL's of zoekwoorden.
 • Maak niet meer dan één pagina voor elke bedrijfslocatie, ongeacht of dit in één account of meerdere accounts is.
  • Individuele beroepsbeoefenaars en afdelingen binnen bedrijven, universiteiten, ziekenhuizen en overheidsgebouwen mogen een afzonderlijke pagina hebben. Lees voor meer informatie de specifieke richtlijnen voor individuele beroepsbeoefenaars en afdelingen.
 • Als uw adres geen huisnummer heeft of als het systeem het niet kan vinden, kunt u de locatie van uw bedrijf rechtstreeks aangeven op de kaart.

Bedrijven met een servicegebied

Bedrijven met een servicegebied of bedrijven die klanten op hun locatie bedienen, moeten één profiel hebben voor het hoofdkantoor of de centrale locatie, en een aangewezen servicegebied. Bedrijven met een servicegebied mogen geen vermelding voor een 'virtueel' kantoor hebben, tenzij tijdens openingstijden personeel aanwezig is in dat kantoor.

Sommige bedrijven, zoals pizzeria's die zowel restaurantruimte hebben als pizza's bezorgen, zijn hybride bedrijven met een servicegebied. Deze bedrijven mogen hun winkeladres weergeven en een servicegebied instellen in Google Mijn Bedrijf. Als u op uw adres services levert aan klanten en u een servicegebied wilt instellen, moet uw personeel aanwezig zijn op de bedrijfslocatie en klanten kunnen ontvangen tijdens de vermelde openingstijden.

Google bepaalt op basis van uw bedrijfsinformatie en informatie uit andere bronnen hoe uw bedrijfsadres het best kan worden weergegeven.

Bedrijven met een fysieke locatie versus bedrijven met een servicegebied

Als uw bedrijf geen fysieke locatie met duidelijke borden heeft, maar bij klanten langsgaat op hun fysieke locatie, mag u één bedrijfsprofiel voor bedrijven met een servicegebied maken.

Als u verschillende locaties voor uw servicebedrijf heeft, met afzonderlijke servicegebieden en afzonderlijk personeel op elke locatie, mag u voor elke locatie één profiel maken. Zorg ervoor dat de grenzen van het totale servicegebied van uw profiel niet verder liggen dan ongeveer twee uur rijden vanaf de locatie van uw bedrijf. Voor sommige bedrijven kunnen grotere servicegebieden geschikt zijn.

Meer informatie over bedrijven met een servicegebied

Als u een bedrijf met een servicegebied heeft, moet u uw bedrijfsadres verbergen voor klanten.

 • Als u bijvoorbeeld een loodgieter bent en uw bedrijf runt vanaf uw woonadres, verwijdert u het adres uit uw bedrijfsprofiel.

Meer informatie over hoe u uw bedrijfsadres kunt toevoegen of bewerken.

Website en telefoon

Geef een telefoonnummer op dat zo rechtstreeks mogelijk contact biedt met uw afzonderlijke bedrijfslocatie of geef één website op die uw afzonderlijke bedrijfslocatie vertegenwoordigt.

 • Gebruik indien mogelijk altijd een lokaal telefoonnummer in plaats van het nummer van een callcenter.
 • Geef geen telefoonnummers of URL's op die gebruikers omleiden naar andere bestemmingspagina's of doorschakelen naar andere telefoonnummers dan die van het betreffende bedrijf, inclusief pagina's op social-mediasites.
 • Het telefoonnummer moet in direct beheer van het bedrijf zijn.
 • U kunt aanvullende telefoonnummers gebruiken op websites van Google Mijn Bedrijf en op andere lokale websites.
 • Speciale telefoonnummers waarvoor een verhoogd beltarief geldt, zijn niet toegestaan.

Openingstijden

Geef de openingstijden op waarbinnen u klanten van dienst bent. Indien van toepassing kunt u uw huidige seizoensgebonden openingstijden als uw normale openingstijden gebruiken. U kunt ook afwijkende openingstijden opgeven voor specifieke dagen, zoals feestdagen of speciale gebeurtenissen.

Meer informatie

Bepaalde typen bedrijven moeten geen openingstijden opgeven, waaronder bedrijven met gevarieerde openingstijden (zoals planningen voor verschillende soorten activiteiten, waaronder filmtijden, gebedsdiensten of lessen/cursussen) en bedrijven die alleen op afspraak werken. Voorbeelden van bedrijven die geen openingstijden moeten opgeven, zijn onder meer: hotels en motels, bioscopen, posten voor spoedeisende hulp, scholen en universiteiten, vervoersservices, luchthavens, evenementlocaties en natuurlocaties.

Als uw bedrijf afdelingen heeft (zie Afdelingen), geeft u de openingstijden voor elke afbeelding op in de afzonderlijke vermelding voor die afdeling. U geeft de openingstijden voor de hoofdafdeling van het bedrijf op in de hoofdvermelding van het bedrijf.

Meerdere soorten openingstijden

Als uw bedrijf meerdere soorten openingstijden heeft, bekijkt u deze richtlijnen voor specifieke branches:

 • Banken: Gebruik indien mogelijk de tijden waarop het kantoor of de balie is geopend. Geef anders tijden op waarop de geldautomaten zijn geopend. Voor een geldautomaat buiten een bank kan een afzonderlijke vermelding worden toegevoegd met afzonderlijke openingstijden.
 • Autodealers: Gebruik de tijden waarbinnen u auto's verkoopt. Als de openingstijden voor nieuwe auto's en tweedehandsauto's verschillen, gebruikt u de openingstijden voor nieuwe auto's.
 • Tankstations: Gebruik de tijden waarbinnen uw benzinepompen te gebruiken zijn.
 • Restaurants: Gebruik de tijden waarbinnen gasten kunnen komen eten in uw restaurant. Gebruik anders de tijden waarop eten kan worden afgehaald. Als geen van deze opties mogelijk is, kunt u de openingstijden van uw drive-through gebruiken of (als niets anders mogelijk is) de tijden waarbinnen u maaltijden bezorgt.
 • Opslagfaciliteiten: Gebruik de kantoortijden. Gebruik anders de tijden waarbinnen de faciliteit toegankelijk is.
 • U kunt ook Meer openingstijden instellen om tijden te markeren voor specifieke services.
  • Tip: Over het algemeen kunt u 'Meer openingstijden' het best instellen als subset van uw primaire openingstijden.

Seizoensgebonden openingstijden

Als uw bedrijf seizoensgebonden openingstijden heeft, gebruikt u de volgende richtlijnen:

 • Stel tijdens het seizoen waarin uw bedrijf is geopend uw normale openingstijden in. U kunt afwijkende openingstijden instellen voor feestdagen, perioden waarin u tijdelijk bent gesloten of andere speciale gebeurtenissen.
  • In uw bedrijfsbeschrijving kunt u ook aangeven dat uw bedrijf alleen voor een specifieke seizoensperiode is geopend.
 • Tijdens het laagseizoen kunt u uw bedrijf markeren als tijdelijk gesloten.
  • Stel uw normale openingstijden in wanneer uw bedrijf weer opengaat.

Categorieën

Aan de hand van categorieën kunnen uw klanten nauwkeurige, specifieke resultaten vinden voor de services waarin ze geïnteresseerd zijn. Houd u aan de volgende richtlijnen om uw bedrijfsinformatie nauwkeurig en actueel te houden:

 • Gebruik zo min mogelijk categorieën uit de verstrekte lijst om de kernactiviteit van uw bedrijf te beschrijven.
 • Kies categorieën die zo specifiek mogelijk maar wel representatief zijn voor uw bedrijf.
 • Gebruik de categorieën niet uitsluitend als zoekwoorden of om kenmerken van uw bedrijf te beschrijven.
 • Gebruik geen categorieën die van toepassing zijn op andere, verwante bedrijven of bedrijven in de buurt, zoals een bedrijf binnen uw bedrijf of een entiteit waarvan uw bedrijf deel uitmaakt.
Meer informatie

Selecteer categorieën die aangeven wat voor bedrijf het is, en niet wat er allemaal aanwezig is: 'Dit bedrijf IS een …' in plaats van 'Dit bedrijf HEEFT een …'. Beschrijf uw bedrijf holistisch en geef niet alleen een lijst op met de services die u aanbiedt, de producten die u verkoopt of de voorzieningen van uw bedrijf.

U moet zich voornamelijk concentreren op het toevoegen van de meest specifieke categorieën voor uw bedrijf. Wij doen de rest achter de schermen. Als u bijvoorbeeld een specifieke categorie als 'Golfresort' toevoegt, voegt Google impliciet algemenere categorieën als 'Resorthotel', 'Hotel' en 'Golfbaan' toe. U kunt alle categorieën die op basis van een geselecteerde specifiekere categorie overbodig lijken, gewoon overslaan. Als u geen categorie voor uw bedrijf kunt vinden, kunt u een algemenere categorie kiezen. Google kan ook categoriegegevens detecteren op basis van uw website en vermeldingen van uw bedrijf op internet.

Voorbeeld:

 • Bij 'Johans Pizza' kunt u pizza's alleen afhalen en laten bezorgen. Hiervoor moet de categorie 'Pizza aan huis' en de aanvullende categorie 'Afhaalpizza' worden gebruikt (in plaats van de minder specifieke categorieën 'Bezorgrestaurant' of 'Afhaalrestaurant').
 • Voor 'Participatiefonds' moet de categorie 'Spaarbank' worden gebruikt (in plaats van de minder specifieke categorie 'Bank').
 • 'Super 8' is een motel met een eigen zwembad. Hiervoor moet de categorie 'Motel' in plaats van 'Hotel' worden gebruikt. 'Zwembad' moet niet als categorie worden gebruikt.
 • Voor '24 Hour Fitness' moet de categorie 'Fitnessclub' worden gebruikt (en niet de voorzieningen 'Sportschool' of 'Zwembad').
 • Voor 'A1 Check Cashing' moet de categorie 'Service voor verzilveren van cheques' worden gebruikt (in plaats van het minder specifieke 'Banken en financiën').
 • 'Wendy’s' is een hamburgerrestaurant dat ook enkele desserts op de menukaart heeft staan. Voor 'Wendy’s' moeten de categorie 'Fastfoodrestaurant' en de aanvullende categorie 'Hamburgerrestaurant' worden gekozen, maar niet de categorie 'Dessertrestaurant'.

Als uw bedrijf een ander bedrijf bevat waarvan uw organisatie geen eigenaar is en dat niet door u wordt gerund, gebruikt u alleen de categorieën die representatief zijn voor uw bedrijf.

 • Een vestiging van 'Starbucks', met de categorie 'Koffiebar', is gevestigd in 'Barnes and Nobles', die tot de categorie 'Boekwinkel' behoort (en dus niet de categorie 'Koffiebar' kan hebben).
 • Een 'ING-geldautomaat', met de categorie 'Geldautomaat', staat in een winkel van Jumbo, die tot de categorie 'Supermarkt' behoort (en dus niet de categorie 'Geldautomaat' kan hebben).
 • 'La Rive' heeft de categorie 'Restaurant' en bevindt zich in het Amstel Hotel, dat de categorie 'Hotel' heeft (en dus niet de categorie 'Restaurant' kan hebben).

De volgende typen bedrijven die op dezelfde locatie zijn gevestigd, moeten een eigen pagina hebben. Als u beide categorieën moet gebruiken voor dezelfde bedrijfslocatie, maakt u twee pagina's. Zorg ervoor dat u voor het tweede bedrijf een andere naam gebruikt (zie ook 'Afdelingen').

 • Een restaurant/café/bar in een hotel/motel
 • Een apotheek in een supermarkt/drogist
 • Een tankstation naast een supermarkt

Menu

Er zijn twee soorten menu's:

 • Een menu voor een horecagelegenheid (zoals restaurants of cocktailbars) waarin alle gerechten en dranken worden vermeld die beschikbaar zijn bij het bedrijf.
 • Een menu voor een dienstverlenend bedrijf (zoals een kapper, kuuroord of autogarage) waarin alle services worden vermeld die beschikbaar zijn bij het bedrijf.

Meer informatie

Voor beide soorten menu's moeten deze richtlijnen worden gevolgd:
 • Het menu moet representatief zijn voor de items en services die voor klanten beschikbaar zijn bij het bedrijf. Volledige menu's kunnen maaltijdspecifiek (zoals ontbijt, lunch of diner) zijn en links naar andere menupagina's bevatten. U kunt bijvoorbeeld een link toevoegen naar het avondmenu van uw bedrijf en dit menu kan vervolgens weer links naar de ontbijt- en lunchmenu's bevatten.
 • Er mogen geen voorbeeldmenu's worden ingediend waarin alleen populaire items (of vergelijkbare fragmenten) zijn opgenomen.
 • Menu-URL's mogen geen rechtstreekse links naar bestel- of bezorgdiensten van derden zijn.
 • Derden die vermeldingen namens klanten beheren, moeten de bedrijfseigenaar op de hoogte stellen en toestemming van de bedrijfseigenaar hebben om een menu-URL voor een bedrijf in te dienen.

Ketens, afdelingen en individuele beroepsbeoefenaren

Ketens en merken

Als u altijd dezelfde naam en categorieën voor al uw bedrijfslocaties gebruikt, kunnen gebruikers uw bedrijf snel op Google Maps en in de zoekresultaten identificeren.

Alle locaties moeten dezelfde naam hebben, tenzij de naam van het bedrijf ook echt van locatie tot locatie verschilt. Als overal dezelfde service wordt geleverd, moeten alle locaties bovendien dezelfde categorie hebben.

Aan de slag met Google Mijn Bedrijf voor ketens

Meer informatie

Consistente naam

Voor alle bedrijfslocaties binnen hetzelfde land moet dezelfde naam worden gebruikt. Voor alle locaties van De Tuinen moet bijvoorbeeld de naam 'De Tuinen' worden gebruikt in plaats van 'Tuinen' of 'De Tuinen in Groningen'.

Er zijn twee uitzonderingen op dit beleid:

 1. Als u meerdere typen bedrijven heeft, zoals submerken, meerdere afdelingen of verschillende typen activiteiten zoals retail en groothandel, is het mogelijk dat deze verschillende entiteiten ook verschillende namen hebben, zolang ze maar consequent worden gebruikt voor alle locaties van het bedrijf.
 2. Acceptabele naamvarianten: 'Walmart Supercenter' en 'Walmart Express'; 'Nordstrom' en 'Nordstrom Rack'; 'Gap' en 'babyGap'
 3. Als er in de echte wereld voor bepaalde locaties consequent een andere naam wordt gebruikt, in de etalage, op de website, op briefpapier, enzovoort, kunt u voor deze locaties een andere naam gebruiken.
 4. Acceptabele naamvarianten: 'Intercontinental Mark Hopkins San Francisco' en 'Intercontinental New York Barclay'; 'PFK' (voor locaties in Quebec) en 'KFC' (voor locaties in de VS en de rest van Canada)

Consistente categorieën

De locaties van een bedrijf moeten allemaal dezelfde categorie delen die het best bij het bedrijf past. Als u meerdere typen locaties heeft (bijvoorbeeld submerken, meerdere afdelingen of verschillende soorten werkzaamheden, zoals distributiecentrum en kantoor), is deze regel alleen van toepassing binnen elk van deze subgroepen.

 • Alle 'Gap Kids' hebben de categorie 'Kinderkledingwinkel'.
 • Alle 'Goodyear Auto Service Center' hebben de categorie 'Bandenwinkel'. Ze hebben ook allemaal de categorie 'Autogarage'.
 • Alle winkels van 'PetSmart' hebben de categorie 'Dierenspeciaalzaak'. Sommige locaties hebben mogelijk ook andere categorieën ('Dierenwinkel', 'Hondenopvang').

Twee of meer merken op dezelfde locatie

Als uw bedrijfslocatie twee of meer merken combineert, combineert u de merknamen niet tot één vermelding. Kies in plaats daarvan de naam van één merk voor de vermelding. Wanneer de merken afzonderlijk van elkaar opereren, kunt u voor elk merk op deze locatie een afzonderlijke vermelding gebruiken.

 • Niet acceptabel: 'KFC/Taco Bell' of 'McDonalds/Australian'
 • Acceptabel: 'Taco Bell', 'KFC', 'McDonalds', 'Australian'

Als uw bedrijf de producten of services van een ander bedrijfsmerk verkoopt of aanbiedt, gebruikt u alleen de naam van het bedrijf, zonder de naam van het merk dat wordt verkocht. Daarvoor kan geen afzonderlijke vermelding voor deze locatie worden gemaakt.

 • Niet acceptabel: 'Vulpunt/Kiala', 'Profile Tyrecenter/Firestone'
 • Acceptabel: 'Vulpunt', 'Profile Tyrecenter'

Als de bedrijfslocatie echter een geautoriseerd verkooppunt is dat zich uitsluitend toelegt op de verkoop van een bepaald merk of bepaalde service (ook wel een 'franchisenemer' genoemd), mag u de onderliggende merknaam gebruiken wanneer u een vermelding maakt.

 • Acceptabel: 'TCC Verizon Wireless Premium Retailer', 'U-Haul Neighborhood Dealer'

Rebranding

In onderstaande gevallen komt uw bedrijf mogelijk in aanmerking voor merkwijziging:

 • U voert een kleine naamswijziging door.
 • U heeft meerdere locaties en de bedrijfsnaam verandert.

Als uw bedrijf aan de bovenstaande vereisten voor merkwijziging voldoet, kunt u uw bedrijfsnaam updaten door uw bedrijfsinformatie te bewerken.

Als uw bedrijf van naam verandert maar niet aan de bovenstaande criteria voldoet, wordt het beschouwd als een nieuw bedrijf. U moet de bestaande bedrijfsvermelding markeren als gesloten en vervolgens een nieuwe vermelding maken met uw nieuwe bedrijfsnaam.

Opmerking: Als u het eigendom van een bedrijfsvermelding overneemt, moet de vorige eigenaar u eerst als eigenaar toevoegen en het eigendom aan u overdragen.

Neem contact met ons op als u problemen met merkwijziging ondervindt. 

Afdelingen binnen bedrijven, universiteiten of instellingen

Afdelingen binnen bedrijven, universiteiten, ziekenhuizen en overheidsinstellingen mogen een eigen vermelding op Google hebben.

Voor autodealers en zorgverleners gelden specifieke en afzonderlijke richtlijnen. Aan de slag met Google Mijn Bedrijf voor autodealers en zorgverleners.

Meer informatie

Publieksgerichte afdelingen die opereren als afzonderlijke entiteiten, moeten een eigen pagina hebben. De exacte naam van elke afdeling moet verschillen van die van het hoofdbedrijf en de namen van andere afdelingen. Doorgaans hebben dergelijke afdelingen een eigen klanteningang en moeten ze verschillende categorieën hebben. Ook de openingstijden kunnen afwijken van die van het hoofdbedrijf.

 • Acceptabel (als afzonderlijke vermelding):
  • 'Walmart Vision Center'
  • 'Sears Auto Center'
  • 'Universitair Medisch Centrum Groningen Afdeling Dermatologie'
 • Niet acceptabel (als afzonderlijke vermelding):
  • De afdeling met Apple-producten in Best Buy
  • De buffetbar met warme gerechten in Whole Foods Market

Voor elke afdeling geldt dat de meest representatieve categorie voor de desbetreffende afdeling moet verschillen van die van het hoofdbedrijf of andere afdelingen.

 • Het hoofdbedrijf 'Wells Fargo' heeft de categorie 'Bank', terwijl de afdeling 'Wells Fargo Advisors' de categorie 'Financieel adviseur' heeft.
 • Het hoofdbedrijf 'South Bay Toyota' heeft de categorie 'Toyota-dealer', terwijl 'South Bay Toyota Service & Parts' de categorie 'Autogarage' heeft (plus de categorie 'Automaterialenwinkel').
 • Het hoofdbedrijf 'GetGo' heeft de categorie 'Buurtsuper' (plus de categorie 'Broodjeszaak') terwijl de afdeling 'GetGo Fuel' de categorie 'Tankstation' heeft en de afdeling 'WetGo' de categorie 'Autowasserette'.

Individuele beroepsbeoefenaars (bijv. artsen, advocaten, makelaars)

Een individuele beroepsbeoefenaar is een publieksgerichte professional die doorgaans een eigen klantenbestand heeft. Artsen, tandartsen, advocaten, financiële planners, verzekeringsagenten en makelaars zijn allemaal individuele beroepsbeoefenaren. Vermeldingen voor beroepsbeoefenaren mogen een titel- of getuigschriftcertificering bevatten (bijvoorbeeld: dr., MD, mr., Esq., CFA).

Een individuele beroepsbeoefenaar moet een eigen vermelding maken als:

 • De beroepsbeoefenaar een publieksgerichte rol heeft. Ondersteunend personeel mag geen eigen vermeldingen maken.
 • Er tijdens de vermelde openingstijden rechtstreeks contact met de beroepsbeoefenaar kan worden opgenomen op de geverifieerde locatie.

Een beroepsbeoefenaar mag niet meerdere vermeldingen hebben voor al zijn of haar specialisaties. Verkoopmedewerkers of leadgeneratiebureaus voor bedrijven zijn geen individuele beroepsbeoefenaars en komen niet in aanmerking voor een vermelding.

Meer informatie

Meerdere beroepsbeoefenaars op één locatie

Als de beroepsbeoefenaar deel uitmaakt van een groep publieksgerichte beroepsbeoefenaars op deze locatie, geldt het volgende:

 • De organisatie moet een vermelding voor deze locatie maken, afzonderlijk van die van de beroepsbeoefenaar.
 • De titel van de vermelding van de beroepsbeoefenaar mag uitsluitend de naam van de beroepsbeoefenaar dragen en niet die van de organisatie.

Individuele beroepsbeoefenaars die deel uitmaken van een overkoepelende organisatie

Als een beroepsbeoefenaar de enige publieksgerichte persoon op een locatie is en een overkoepelende organisatie representeert, kan de beroepsbeoefenaar het beste een vermelding delen met de organisatie. Maak één vermelding en gebruik voor de titel de volgende indeling: [merk/bedrijf]: [naam beroepsbeoefenaar].

Acceptabel: 'Univé: Jan Molenaar' (als Jan de enige publieksgerichte beroepsbeoefenaar op deze Univé-locatie is)

Andere belangrijke punten

Illegale activiteiten

Bedrieglijke of illegale activiteiten worden op Google niet getolereerd en kunnen resulteren in opschorting van het account en verwijdering van bedrijfsinformatie uit zoekresultaten.

Marketing, promoties en wedstrijden

Promoties, marketingactiviteiten, wedstrijden of weggeefacties moeten een zichtbare link bevatten naar de voorwaarden van de activiteit en moeten duidelijke richtlijnen en kwalificaties vermelden. Alle vermelde beloften, uitgeschreven of gesuggereerd, moeten worden waargemaakt.

Opmerking: Google behoudt zich het recht voor de toegang tot Google Mijn Bedrijf of andere Google-services op te schorten voor personen of bedrijven die zich niet aan de richtlijnen houden. Daarnaast kan Google met politie en justitie samenwerken als de overtreding van de richtlijnen onwettig is.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen