Vadlīnijas par sava uzņēmuma pārstāvēšanu Google tīklā

Ja jūsu uzņēmumam ir fiziska atrašanās vieta, ko klienti var apmeklēt, vai arī tas apmeklē klientu atrašanās vietas, varat izveidot uzņēmuma profilu Google tīklā. Lai izveidotu veiksmīgu uzņēmuma profilu, kura darbība netiks apturēta, tam ir jāatbilst tālāk minētajiem nosacījumiem.

 • Neizmantojiet aizliegtu saturu. Uzziniet, kāds saturs ir aizliegts.
 • Sniedziet precīzu priekšstatu par sava uzņēmuma darbību.
 • Nodrošiniet atbilstību šajā rakstā izklāstītajām politikām.

Par pamata vadlīnijām

Lai Google tīklā nodrošinātu augstas kvalitātes informāciju, ievērojiet šo vietējiem uzņēmumiem paredzēto vadlīniju sarakstu. Šīs vadlīnijas var palīdzēt izvairīties no bieži sastopamām problēmām, piemēram, uzņēmuma informācijas izmaiņām vai pat uzņēmuma informācijas noņemšanas no Google tīkla.

Lai iegūtu vislabākos rezultātus, pārvaldot savu uzņēmuma profilu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 • Tīmeklī ievietojiet tādu pašu informāciju par uzņēmumu un uzņēmuma atpazīstamības zīmes, kādas izmantojat reālajā pasaulē. Tas attiecas uz informatīvajām zīmēm, kancelejas piederumiem un citu zīmola lietojumu.
 • Noteikti norādiet precīzu un pareizu adresi un/vai apkalpošanas apgabalu.
 • Raksturojiet uzņēmuma būtību, izvēloties pēc iespējas mazāk kategoriju.
 • Uzņēmumam jāizveido tikai viens profils, citādi var rasties problēmas ar to, kā jūsu informācija tiek rādīta pakalpojumos Google Maps un Meklēšana.

Zīmoli, organizācijas, izpildītāji un citi uzņēmējdarbības veicēji, kuri darbojas tikai tiešsaistē, nav piemēroti uzņēmuma profila izveidei.

Padoms. Ja vēlaties saņemt individuālu konsultāciju un pielāgotus ieteikumus par to, kā pilnvērtīgi izmantot savu profilu, rezervējiet tikšanos ar programmas “Mazo uzņēmumu konsultanti” speciālistiem.

Uzņēmuma piemērotība un īpašumtiesības

Piemēroti uzņēmumi

Lai uzņēmums kvalificētos uzņēmuma profilam Google tīklā, šī uzņēmuma darbiniekiem norādītajā darbalaikā ir personīgi jāsazinās ar klientiem.

Tālāk ir norādīti daži izņēmumi.

 • Bankomāti, videonomas kioski un ātrās piegādes pasta sūtījumu termināļi. Pievienojot šādas atrašanās vietas, jums ir jānorāda kontaktinformācija, ko klienti var izmantot palīdzības saņemšanai.
 • Sezonāli uzņēmumi, piemēram, slidotavas, kas darbojas tikai ziemas mēnešos. Šo uzņēmumu atrašanās vietā visu gadu ir jābūt redzamai pastāvīgai izkārtnei.
 • Ēdināšanas pakalpojumi, kas nodrošina tikai piegādi, ir atļauti, ja tiek izpildītas noteiktas prasības. Plašāka informācija ir sniegta sadaļā “Virtuāli pārtikas zīmoli”.
Nepiemēroti uzņēmumi

Tālāk norādītie uzņēmējdarbības veidi nav piemēroti uzņēmuma profila izveidei.

 • Īpašums, ko iespējams nomāt vai iegādāties, piemēram, mājokļi atpūtai, mājokļu modeļi vai neapdzīvoti dzīvokļi. Savukārt nekustamā īpašuma biroji ir piemēroti verifikācijai.
 • Pastāvīga pakalpojumu sniegšana, nodarbību vai sanāksmju rīkošana atrašanās vietā, kura jums nepieder vai kuru neesat pilnvarots pārstāvēt.
 • Potenciālo pircēju piesaistīšanas aģenti vai uzņēmumi.
Īpašumtiesības
Tikai uzņēmumu īpašnieki vai pilnvaroti pārstāvji var verificēt un pārvaldīt uzņēmuma informāciju uzņēmuma profilā. Ja vēlaties kopīgot ar citām personām pārvaldības piekļuvi savam uzņēmuma profilam, varat pievienot pārvaldnieku.
Papildu vadlīnijas pilnvarotiem pārstāvjiem

Jebkura persona vai uzņēmums, kas uzņēmuma profilā pārvalda uzņēmuma informāciju, nebūdams tā īpašnieks, tiek uzskatīts par pilnvarotu pārstāvi. Piemēri: trešās puses MPO/MPM uzņēmums; uzņēmuma īpašnieka draugs; tiešsaistes pasūtījumu, plānošanas vai rezervēšanas pakalpojumu sniedzējs; partneru tīkla nodrošinātājs.

Tālāk ir norādīti pilnvarota pārstāvja pienākumi.

 • Nedrīkst pieprasīt uzņēmuma profilu, ja uzņēmuma īpašnieks nav sniedzis skaidru piekrišanu.
 • Nedrīkst paust aplamus, maldinošus vai realitātei neatbilstošus apgalvojumus.
 • Darbā ar potenciālajiem vai esošajiem klientiem nedrīkst izmantot uzmācīgu, aizvainojošu vai neuzticamu stratēģiju.
 • Lai pabeigtu verificēšanu, ir jāsadarbojas tieši ar uzņēmuma īpašnieku. Uzziniet vairāk par verificēšanu.
 • Vienmēr jāpārliecinās par to, vai uzņēmuma īpašnieks ir informēts par uzņēmuma profilu Google tīklā un to, kā tiek izmantoti uzņēmuma profila dati. Tālāk ir norādīti resursi, kuri pilnvarotajam pārstāvim ir jākopīgo ar uzņēmuma īpašnieku.
 • Uzņēmuma īpašniekam vienmēr ir jābūt informētam par to, kādas darbības pilnvarotais pārstāvis veiks uzņēmuma profilā.
 • Vienmēr ievērojiet vadlīnijas par sava uzņēmuma pārstāvēšanu Google tīklā. Ņemiet vērā, ka uzņēmuma profilā ir jānorāda tikai viens uzņēmuma galvenais tālruņa numurs un vietne, kuru uzņēmuma īpašnieks var verificēt. Vietnes satura īpašniekam un pārvaldniekam ir jābūt uzņēmuma īpašniekam.
 • Uz pārvaldības piekļuves pieprasījumiem ir jāatbild ātri, un pēc uzņēmuma īpašnieka pieprasījuma uzņēmuma profila īpašumtiesības ir nekavējoties jānodod uzņēmuma īpašniekam. Pilnvarotajam pārstāvim ir jāpārliecina uzņēmuma īpašnieks par nepieciešamību izveidot kontu, uzturēt uzņēmuma profila īpašumtiesības un pievienot pilnvarotus pārstāvjus kā pārvaldniekus. Uzziniet, kā nodot īpašumtiesības.

Šo politiku neievērošanas rezultātā var tikt apturēta uzņēmuma profila un/vai Google konta darbība.

Skatiet satura vadlīnijas par uzņēmumu profiliem

Publicētajam saturam ir jāizceļ jūsu uzņēmuma unikalitāte.

Svarīgi! Ir aizliegts publicēt saturu, kas ietver privātu vai konfidenciālu informāciju, piemēram, personas finanšu informāciju, valsts iestādes izdotus identifikācijas dokumentus, ar vārdu saistītu kontaktinformāciju, sensitīvus ierakstus, attēlus, transkripcijas vai saites, kas satur personas informāciju. Ir aizliegts arī pieprasīt iepriekš minēto informāciju (izņemot paša lietotāja vārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru), izmantojot vietējās ziņas vai uzņēmuma aprakstu.

Uzņēmuma apraksts

Izmantojiet uzņēmuma apraksta lauku, lai sniegtu noderīgu informāciju par jūsu piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem, kā arī uzņēmuma misiju un vēsturi.

Sniegtajai informācijai ir jābūt nepārprotamai un godīgai, liekot akcentu uz saturu, kas ir atbilstošs un noderīgs jūsu klientiem, lai viņi saprastu, ar ko nodarbojas uzņēmums. Nav atļauts publicēt saturu, kas neattiecas uz jūsu uzņēmumu vai kam nav tiešas saistības ar uzņēmumu. Skatiet mūsu kopējās vadlīnijas par sava uzņēmuma pārstāvēšanu Google tīklā.

Šajā laukā publicētais saturs nedrīkst atbilst tālāk norādītajam.

 • Maldināt lietotājus. Nesniedziet neprecīzu vai nepareizu informāciju par savu uzņēmumu vai tā piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem.
 • Attēlot tādu saturu, kam ir zema kvalitāte, kas ir neatbilstošs vai traucējošs. Piemēram, pareizrakstības kļūdas, maldinošs lielo burtu lietojums un muļķīgs saturs.
 • Vērst uzmanību uz īpašiem piedāvājumiem, cenām un izpārdošanu. Neatļauta satura piemēri: “Izpārdošanas cena visam –50%” un “Labākie virtuļi pilsētā par 1 EUR!”
 • Attēlot saites. Nav atļautas nekādu veidu saites.
 • Attēlot aizvainojošu vai neatbilstošu saturu.
  • Uzmācīgs, huligānisks vai naidīgs saturs. Publicētais saturs nedrīkst veicināt naidu vai vardarbību pret atsevišķām personām vai grupām, ņemot vērā viņu etnisko izcelsmi, reliģiju, invaliditāti, dzimumu, vecumu, veterāna statusu, seksuālo orientāciju vai dzimuma identitāti.
  • Saturs nepiedienīgā, aizvainojošā vai aizskarošā valodā.
  • Ar terorismu saistīts saturs. Mēs neļaujam teroristiskām organizācijām izmantot šo pakalpojumu nekādiem mērķiem, tostarp vervēšanai. Mēs arī stingri aizliedzam ar terorismu saistītu saturu, piemēram, saturu, kas veicina teroraktus, mudina uz vardarbību vai atbalsta teroristu uzbrukumus. Publicējot ar terorismu saistītu saturu izglītojošā, dokumentālā, zinātniskā vai mākslinieciskā nolūkā, sniedziet pietiekami daudz informācijas, lai skatītāji saprastu kontekstu. 
  • Seksuāli divdomīgs vai atklāti seksuāla rakstura saturs. Saturā nedrīkst būt ietverti zaimi, seksuālas nozīmes un aizskaroši žargona vārdi, pedofīliju apzīmējoši vispārīgi vārdi, saturs, kurā tiek reklamēta pedofīlija, zoofīlija, seksuāla vardarbība, vai saturs, kurā tiek reklamēti eskorta pakalpojumi vai citi pakalpojumi, ko var interpretēt kā seksuālu pakalpojumu sniegšanu apmaiņā pret kompensāciju.
 • Attēlot neatļautu saturu.
  • Aizliegts augšupielādēt saturu, kas ir saistīts ar bīstamu un neatļautu produktu un pakalpojumu pārdošanu.
  • Aizliegts augšupielādēt saturu, kurā tiek ekspluatēti vai ļaunprātīgi izmantoti bērni.
Vārds

Lai palīdzētu klientiem atrast jūsu uzņēmumu tiešsaistē, precīzi norādiet sava uzņēmuma nosaukumu. Ir jānorāda uzņēmuma reālais nosaukums (kāds pastāvīgi ir redzams veikala mājvietā, vietnē, uz uzņēmuma kancelejas precēm un kāds ir zināms klientiem).

Pievienojiet papildu informāciju, piemēram, adresi, apkalpošanas apgabalu, darbalaiku un kategoriju pārējās sava uzņēmuma informācijas sadaļās.

Piemēram, ja veidojat uzņēmuma profilu kafejnīcai “Ivetas kafija”, kas ir atvērta visu diennakti un atrodas Rīgas centrā, uzņēmuma informācija ir jānorāda tālāk aprakstītajā veidā.

 • Uzņēmuma nosaukums: Ivetas kafija
 • Adrese: Blaumaņa iela 12-10, Rīga, LV-1011
 • Darbalaiks: atvērts visu diennakti
 • Kategorija: “Kafejnīca”

Uzņēmuma nosaukumā nedrīkst iekļaut nevajadzīgu informāciju, pretējā gadījumā uzņēmuma profila darbība var tikt apturēta. Skatiet tālāk sniegtos konkrētos piemērus, lai uzzinātu, kādu informāciju drīkst un kādu — nedrīkst iekļaut uzņēmuma nosaukumā.

Uzņēmumu nosaukumu piemēri

Slīprakstā norādītie nosaukumi vai nosaukumu daļas ir piemēri, kas uzņēmuma nosaukumā nav pieļaujami.

Saturs, ko nedrīkst iekļaut nosaukumā

Nav pieņemams

Pieņemams
Mārketinga aprakstošā frāze
 • TD Bank, America’s Most Convenient Bank
 • GNC Live Well
 • TD Bank
 • GNC
Veikalu kodi
 • The UPS Store — 2872
 • The UPS Store

Preču zīmes/reģistrētas zīmes simbols

 • Burger King®
 • Burger King

Ar lielajiem burtiem rakstīti vārdi

 • SUBWAY
 • Subway, KFC, IHOP, JCPenney

Informācija par darbalaiku

 • Regal Pizzeria strādā visu diennakti
 • Sears Outlet (slēgts)
 • Regal Pizzeria
 • Sears Outlet

Tālruņa numuri vai vietņu URL

 • Airport Direct 1-888-557-8953
 • webuyanycar.com
 • Airport Direct
 • 1-800-Got-Junk

Speciālās rakstzīmes (piemēram, %&$@/") vai lieki juridiskie termini 

 • Shell Pay@Pump
 • Re/Max, LLC
 • LAZ Parking Ltd
 • Shell
 • Re/Max
 • LAZ Parking
 • Toys ’’R’’ Us
 • H&M
 • T.J.Maxx

Informācija par pakalpojumu vai produktu

 • Verizon Wireless 4G LTE
 • Midas Auto Service Experts
 • Verizon Wireless
 • Midas
 • Best Buy Mobile
 • Advance Auto Parts
 • JCPenney Portrait Studios

Informācija par atrašanās vietu

 • Holiday Inn (I-93 pie 2. izbrauktuves)
 • U.S. Bank bankomāts — autostāvvietas “7th & Pike” vestibilā blakus liftam
 • Equinox blakus SOHO
 • Holiday Inn Salem
 • U.S. Bank bankomāts
 • Equinox SOHO
 • Kalifornijas universitāte, Bērkli

Informācija par atrašanos cita uzņēmuma telpās

 • Chase bankomāts (veikalā “Duane Reade”)
 • Apple Store tirdzniecības centrā “Stanford Shopping Center”
 • Benefit Brow Bar — Bloomingdales
 • Sam’s Club Tire & Battery (ietilpst tīklā “Sam’s Club”)
 • Geek Squad (veikalā “Best Buy”)
 • Chase bankomāts
 • Apple Store
 • Benefit Brow Bar
 • Sam’s Club Tire & Battery
 • Geek Squad
Uz veikaliem ar vairākām atrašanās vietām (uzņēmumu tīkli un zīmoli), nodaļām un individuāli praktizējošiem speciālistiem (piemēram, ārstiem, advokātiem un nekustamo īpašumu aģentiem) attiecas tālāk atrodamās papildu vadlīnijas.
Adrese

Lai norādītu uzņēmuma atrašanās vietu, izmantojiet precīzu, pareizu adresi un/vai apkalpošanas apgabalu. Nav atļauts norādīt abonentu kastītes vai tādas pastkastes numuru, kura neatrodas uzņēmuma atrašanās vietā.

 • Izveidojiet sava uzņēmuma profilu uzņēmuma faktiskajai atrašanās vietai.
  • Varat iekļaut arī telpu numurus, stāvus, ēku numurus un citu informāciju. Ielu krustojumus, tuvumā esošus orientierus un līdzīgu informāciju iekļaujiet tikai apgabalos, kur oficiālā adrese precīzi nenorāda uzņēmuma atrašanās vietu.
  • Ja ir jānorāda pastkastes vai telpas numurs, veiciet tālāk norādītās darbības.
   • Ievadiet savu fizisko adresi laukā “Adreses 1. rindiņa”;
   • Ievadiet pastkastes vai telpas numuru laukā “Adreses 2. rindiņa”.
  • Ja jūsu uzņēmums nomā fizisku pasta adresi, taču neveic darbību attiecīgajā atrašanās vietā, kas tiek saukta arī par virtuālo biroju, šai atrašanās vietai nedrīkst veidot uzņēmuma profilu.
  • Uzņēmumi var norādīt biroju kopdarba telpā tikai tad, ja konkrētajam birojam ir skaidri saskatāma izkārtne, attiecīgajā atrašanās vietā uzņēmuma darbalaikā tiek pieņemti klienti, kā arī šajā atrašanās vietā uzņēmuma darbalaikā atrodas uzņēmuma darbinieki.
 • Adreses rindiņās neiekļaujiet informāciju, kas neattiecas uz uzņēmuma fizisko atrašanās vietu, piemēram, vietrāžus URL vai atslēgvārdus.
 • Neveidojiet vairāk par vienu lapu katrai uzņēmuma atrašanās vietai — nedz vienā, nedz vairākos kontos.
  • Individuāli praktizējošiem speciālistiem un uzņēmumu, universitāšu, slimnīcu un valsts iestāžu nodaļām var veidot atsevišķas lapas. Plašāku informāciju skatiet konkrētās vadlīnijās, kas attiecas uz individuāli praktizējošiem speciālistiem un nodaļām.
 • Uzņēmumiem, kas rāda savu adresi Google tīklā, ir jābūt pastāvīgai, fiksētai uzņēmuma nosaukuma izkārtnei attiecīgajā adresē.
 • Ja jūsu adresei nav mājas numura vai sistēma to nevar atrast, varat ar spraudīti precīzi norādīt sava uzņēmuma atrašanās vietu tieši kartē.

Apkalpošanas apgabala uzņēmumi

Apkalpošanas apgabala uzņēmumiem jeb uzņēmumiem, kas klientus apkalpo klientu atrašanās vietā, jābūt vienam profilam, kas attiecas uz galveno biroju vai atrašanās vietu ar noteiktu apkalpošanas apgabalu. Apkalpošanas apgabala uzņēmumi nevar norādīt “virtuālu” biroju, ja vien šajā birojā uzņēmuma darbalaikā nestrādā darbinieki.

Daži uzņēmumi, piemēram, autoservisi, kuriem remontdarbu veikšanai ir garāža un kuri sniedz palīdzību uz ceļa, ir apkalpošanas apgabala hibrīduzņēmumi. Šie uzņēmumi var uzņēmuma profilā norādīt sava veikala adresi un apkalpošanas apgabalu. Ja savā adresē apkalpojat klientus un vēlaties norādīt apkalpošanas apgabalu, jūsu uzņēmuma atrašanās vietā ir jābūt darbiniekiem, kuri norādītajā darbalaikā var apkalpot klientus.

Google nosaka labāko veidu, kā rādīt jūsu uzņēmuma adresi, ņemot vērā jūsu uzņēmuma informāciju, kā arī citus avotus.

Uzņēmumi ar veikala mājvietu un apkalpošanas apgabala uzņēmumi

Ja jūsu uzņēmumam nav veikala mājvietas ar skaidri saskatāmu izkārtni, taču tas sniedz pakalpojumus klienta atrašanās vietā, jums ir atļauts viens apkalpošanas apgabala uzņēmuma profils.

Ja jūsu uzņēmumam ir vairākas atrašanās vietas un katrai ir savs apkalpošanas apgabals un citi darbinieki, katrai atrašanās vietai var būt tikai viens profils. Jūsu profila kopējā apkalpošanas apgabala robežām nevajadzētu atrasties tālāk kā divu stundu brauciena attālumā no jūsu uzņēmuma atrašanās vietas. Dažiem uzņēmumiem var būt piemēroti lielāki apkalpošanas apgabali.

Uzziniet vairāk par apkalpošanas apgabala uzņēmumiem.

Ja jums pieder apkalpošanas apgabala uzņēmums, ieteicams paslēpt uzņēmuma adresi. 

 • Piemēram, ja esat santehniķis un uzņēmējdarbību organizējat savā dzīvesvietas adresē, noņemiet adresi no uzņēmuma profila.

Uzziniet, kā pievienot un rediģēt uzņēmuma adresi.

Vietne un tālrunis

Norādiet tālruņa numuru, pa kuru var tieši sazināties ar konkrēto uzņēmumu tā atrašanās vietā, vai vietni, kurā ir ietverta konkrētā uzņēmuma atrašanās vieta.

 • Ja iespējams, izmantojiet vietējo tālruņa numuru, nevis centrālo zvanu centra palīdzības dienesta numuru.
 • Nenorādiet tālruņu numurus vai URL, kas novirza lietotājus uz galvenajām lapām vai tālruņu numuriem, kas nav saistīti ar faktisko uzņēmumu (tostarp uz lapām, kas ir izveidotas sociālo tīklu vietnēs).
 • Tālruņa numuram ir jābūt uzņēmuma tiešā kontrolē.
 • Google uzņēmuma profila vietnēs un citās vietnēs, kurās tiek rādīta uzņēmuma atrašanās vietas informācija, var tikt izmantoti papildu tālruņa numuri.
 • Paaugstinātas maksas tālruņa numuri nav atļauti. Zvanot uz šiem tālruņa numuriem, no zvanītāja tiek iekasēta liela maksa.
Darbalaiks

Norādiet pastāvīgo klientu apkalpošanas darbalaiku. Varat izmantot pašreizējās sezonas darbalaiku (ja tāds ir) kā pastāvīgo darbalaiku. Varat arī norādīt īpašo darbalaiku konkrētām dienām, piemēram, svētkiem vai īpašiem notikumiem.

Dažu veidu uzņēmumiem nav jānorāda darbalaiks, tostarp tiem, kuriem tas ir mainīgs (piemēram, ir dažādu veidu darbību grafiks, tostarp seansu laiki, dievkalpojumi vai nodarbības), kā arī tiem, kuri darbojas tikai pēc pieraksta principa. Darbalaiks nav jānorāda, piemēram, šādiem uzņēmumiem (bet ne tikai):

 • naktsmītnes telpās, piemēram, viesnīcas, moteļi un dzīvokļu ēkas/kompleksi;
 • skolas un universitātes;
 • kinoteātri;
 • transporta dienesti un lidostas;
 • pasākumu norises vietas un dabas objekti.

Ja jūsu uzņēmumā ir nodaļas, katras nodaļas darbalaiku norādiet konkrētās nodaļas uzņēmuma profilā un pamata uzņēmuma darbalaiku norādiet pamata uzņēmuma profilā. Uzziniet vairāk par nodaļām.

Darbalaiks ar pārtraukumiem

Ja jūsu uzņēmums darbojas ar pārtraukumiem, skatiet tālāk sniegtās vadlīnijas konkrētām nozarēm.

 • Bankas: ja iespējams, izmantojiet klientu apkalpošanas zāles darbalaiku. Pretējā gadījumā izmantojiet darbalaiku, kad ir pieejama darījumu veikšana, klientam neizkāpjot no automašīnas. Ja bankā ir bankomāts, banka var izmantot citu, atsevišķu uzņēmuma profilu ar citu darbalaiku.
 • Automašīnu izplatītāji: izmantojiet automašīnu pārdošanas darbalaiku. Ja atšķiras jaunu un lietotu automašīnu pārdošanas darbalaiks, izmantojiet jaunu automašīnu pārdošanas darbalaiku.
 • Degvielas uzpildes stacijas: izmantojiet degvielas uzpildes sūkņu darbalaiku.
 • Restorāni: izmantojiet darbalaiku, kad klienti var pusdienot un vakariņot jūsu restorānā. Pretējā gadījumā izmantojiet ēdiena līdzņemšanas darbalaiku. Ja nevienu no tiem nevarat izmantot, izmantojiet darbalaiku, kad ir pieejama apkalpošana, klientam neizkāpjot no automašīnas, vai (ja citas iespējas nav) piegādes darbalaiku.
 • Glabātavas: izmantojiet biroja darbalaiku. Pretējā gadījumā izmantojiet galveno vārtu darbalaiku.
 • Lai izceltu darbalaiku konkrētiem pakalpojumiem, varat arī iestatīt papildu darbalaiku.
  • Ieteicams papildu darbalaikus iestatīt kā jūsu galvenā darbalaika apakškopu.

Sezonāls darbalaiks

​Ja jūsu uzņēmumam ir sezonāls darbalaiks, izmantojiet tālāk sniegtās vadlīnijas.

 • Sezonas laikā, kad jūsu uzņēmums ir atvērts, iestatiet pastāvīgo darbalaiku. Varat iestatīt īpašo darbalaiku svētkiem, īslaicīgiem darba pārtraukumiem vai citiem notikumiem.
  • Uzņēmuma aprakstā varat arī norādīt, ka jūsu uzņēmums ir atvērts tikai sezonāli.
 • Kad uzņēmuma darba sezona ir beigusies, varat atzīmēt uzņēmumu kā īslaicīgi slēgtu.
  • Kad uzņēmums atkal tiek atvērts, iestatiet pastāvīgo darbalaiku.
Kategorijas

Izmantojot kategorijas, jūsu klienti var atrast tieši tos pakalpojumus, kas viņus interesē. Lai jūsu uzņēmuma informācija būtu precīza un aktuāla, noteikti veiciet tālāk norādītās darbības.

 • Lai raksturotu uzņēmuma būtību, pieejamajā sarakstā izvēlieties pēc iespējas mazāk kategoriju.
 • Izvēlieties pēc iespējas konkrētākas kategorijas, kas atbilst jūsu pamata uzņēmējdarbībai.
  • Neizmantojiet kategorijas tikai kā atslēgvārdus vai uzņēmuma raksturošanai.
  • Neizmantojiet kategorijas, kuras attiecas uz citiem tuvumā esošiem vai saistītiem uzņēmumiem (piemēram, uzņēmumiem, kas fiziski atrodas jūsu uzņēmuma telpās vai kas ir juridiska persona, kurā ietilpst jūsu uzņēmums).

Kategorijas atlase

Atlasiet kategorijas, ar kurām var pabeigt apgalvojumu “Šis uzņēmums ir”, nevis “Šim uzņēmumam ir”. Mērķis ir atklāt jūsu uzņēmuma būtību, nevis uzskaitīt visus piedāvātos pakalpojumus, produktus vai iespējas.

Pievienojiet savam uzņēmumam tikai atbilstošākās kategorijas — pārējo paveiksim mēs. Ja atlasāt konkrētu kategoriju, piemēram, “Golfa kūrorts”, Google netieši iekļauj arī vispārīgākas kategorijas, piemēram, “Kūrorta viesnīca”, “Viesnīca” un “Golfa laukums”. Varat droši nepievienot kategoriju, kas šķiet līdzīga konkrētākai kategorijai, kuru esat atlasījis. Ja nevarat atrast savam uzņēmumam atbilstošu kategoriju, izvēlieties vispārīgāku kategoriju. Google var arī noteikt kategorijas informāciju, izmantojot jūsu vietni un tīmeklī esošos minējumus, kas ir saistīti ar jūsu uzņēmumu.

Scenārijs

Pareiza kategorija

Nepareiza kategorija

Uzņēmums “Papa John’s” piedāvā picas līdzņemšanai un picu piegādi, taču nepiedāvā ēdināšanu savā atrašanās vietā.

 • Picu piegāde
 • Picas līdzņemšanai
 • Ēdiena piegāde
 • Līdzi ņemamo ēdienu restorāns

“Navy Federal Credit Union”

 • Federālā kredītapvienība
 • Banka

“Super 8” ir motelis, kura telpās ir peldbaseins.

 • Motelis
 • Viesnīca
 • Peldbaseins

“24-Hour Fitness”

 • Fitnesa klubs
 • Sporta zāle
 • Peldbaseins
“A1 Check Cashing”
 • Skaidras naudas saņemšana pret čeku
 • Bankas un finanses
“Wendy’s” ir ātrās ēdināšanas hamburgeru restorāns, kurā var iegādāties arī vairākus desertus.
 • Ātrās ēdināšanas restorāns
 • Hamburgeru ēstuve
 • Desertu restorāns

Ja jūsu uzņēmuma telpās atrodas cits uzņēmums, kas nav jūsu uzņēmuma īpašumā un pārvaldībā, izmantojiet tikai savam uzņēmumam atbilstošās kategorijas.

Piemēri

 • “Starbucks” darbojas uzņēmuma “Barnes and Nobles” telpās.
  • “Starbucks” kategorija: “Kafejnīca”.
  • “Barnes & Noble” kategorija: “Grāmatveikals”. Tam nevajadzētu pievienot kategoriju “Kafejnīca”.
 • “Cardtronics ATM” darbojas veikala “7-Eleven” telpās.
  • “Cardtronics ATM” kategorija: “Bankomāts”.
  • “7-Eleven” kategorija: “Pārtikas veikals”. Tam nevajadzētu pievienot kategoriju “Bankomāts”.
 • “Nobu” darbojas viesnīcā “Hard Rock Hotel”.
  • “Nobu” kategorija: “Restorāns”.
  • “Hard Rock Hotel” kategorija: “Viesnīca”. Tai nevajadzētu pievienot kategoriju “Restorāns”.

Katram no tālāk norādītajiem uzņēmumu veidiem ar kopīgu atrašanās vietu ir jāveido atsevišķa lapa. Ja vienai uzņēmuma atrašanās vietai ir jāizmanto abas kategorijas, izveidojiet divas lapas. Otram uzņēmumam noteikti izmantojiet citu nosaukumu. Uzziniet vairāk par nodaļām.

 • Restorāns/kafejnīca/bārs, kas atrodas viesnīcā/motelī
 • Aptieka, kas atrodas lielveikalā/pārtikas veikalā
 • Degvielas uzpildes stacija, kas atrodas blakus lielveikalam/pārtikas veikalam
Izvēlne

Ir divu veidu piedāvājumu saraksti.

 • Piedāvājumu saraksts jeb ēdienkarte ēdināšanas un dzērienu tirgošanas iestādei (piemēram, restorāniem un kokteiļbāriem), kurā atspoguļots pilns uzņēmumā pieejamo ēdienu un dzērienu klāsts.
 • Piedāvājumu saraksts tādam pakalpojumu sniegšanas uzņēmumam kā frizētava, spa vai autoserviss, kurā atspoguļots pilns uzņēmumā pieejamo pakalpojumu klāsts.
Abu veidu piedāvājumu sarakstos ir jāizmanto tālāk sniegtās vadlīnijas.
 • Piedāvājumu sarakstam ir jāraksturo uzņēmumā pieejamās preces un pakalpojumi, ko klienti var iegādāties. Pilnie piedāvājumu saraksti var atbilst maltītei (piemēram, brokastīm, pusdienām vai vakariņām) un var ietvert saites uz citām piedāvājumu sarakstu vietnēm. Piemēram, varat izveidot saiti uz sava uzņēmuma vakariņu ēdienkarti, kas, savukārt, var ietvert saites uz brokastu un pusdienu ēdienkartēm.
 • Nevajadzētu iesniegt piedāvājumu sarakstu paraugus, kuros atspoguļotas tikai “iecienītākās preces” (vai līdzīgi fragmenti).
 • Piedāvājumu sarakstu vietrāži URL nedrīkst iekļaut tiešas saites uz trešajām pusēm, kuras pasūta vai nodrošina pakalpojumus.
 • Lai iesniegtu uzņēmuma piedāvājumu saraksta URL, trešajām pusēm, kuras klientu vārdā pārvalda uzņēmuma profilus, jāinformē un jāsaņem uzņēmuma īpašnieka piekrišana.
Produkti

Ja jums pieder mazumtirdzniecības uzņēmums, varat parādīt tuvumā esošajiem pircējiem to, ko jūs pārdodat, bez maksas pievienojot veikalā pieejamos produktus uzņēmuma profilam.

Veikalā pieejamos produktus varat pievienot uzņēmuma profilam divējādi.

Izmantojot jebkuru no abām metodēm, jums jāievēro tālāk norādītās vadlīnijas.

 • Produktiem, ko iesniedzat, izmantojot produktu redaktoru vai pakalpojumu Pointy, ir jāatbilst pirkumu reklāmu politikai. Uzziniet vairāk par pirkumu reklāmu politiku
 • Mēs neatļaujam publicēt saturu, kas ir saistīts ar reglamentētiem produktiem un pakalpojumiem, tostarp alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, azartspēlēm, finanšu pakalpojumiem, medikamentiem un neapstiprinātiem uztura bagātinātājiem vai veselības/medicīnas ierīcēm.
 • Iesniedzot Google politikai neatbilstošus produktus, var tikt noņemts viss produktu katalogs, tostarp politikai atbilstošie produkti.

Vadlīnijas uzņēmumu ķēdēm, nodaļām un praktizējošiem speciālistiem

Uzņēmumu tīkli un zīmoli

Ja visām uzņēmuma atrašanās vietām ir norādīti vienādi nosaukumi un kategorijas, klienti var ātri atpazīt jūsu uzņēmumu pakalpojumā Google Maps un meklēšanas rezultātos.

Visās atrašanās vietās norādiet vienādu nosaukumu, ja vien faktiski katrā atrašanās vietā uzņēmums netiek dēvēts citādi. Visās atrašanās vietās ir jānorāda arī vienādas kategorijas, ja uzņēmums tajās visās sniedz vienādus pakalpojumus.

Darba sākšana ar uzņēmuma profilu ķēdēm.

Konsekvents nosaukuma lietojums

Visās uzņēmuma atrašanās vietās vienā valstī ir jānorāda vienāds nosaukums. Piemēram, veikalam “Home Depot” visās atrašanās vietās ir jānorāda nosaukums “The Home Depot”, nevis Home Depot vai Home Depot at Springfield.

Šai politikai ir divi izņēmumi.

 • Ja jūsu uzņēmums veic dažādu veidu uzņēmējdarbību, tam ir apakšzīmoli, vairākas nodaļas vai dažādi tirdzniecības veidi (piemēram, mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība), varat norādīt arī atsevišķus nosaukumus, tos konsekventi lietojot visās konkrētā uzņēmuma atrašanās vietās.
  • Pieņemami nosaukuma varianti: “Walmart Supercenter” un “Walmart Express”; “Nordstrom” un “Nordstrom Rack”; “Gap” un “babyGap”.
 • Ja kādai no jūsu atrašanās vietām veikala skatlogā, vietnē vai uz kancelejas piederumiem vienmēr tiek lietots cits nosaukums, šī atrašanās vieta var izmantot šo atšķirīgo nosaukumu.
  • Pieņemami nosaukuma varianti: “Intercontinental Mark Hopkins San Francisco” un “Intercontinental New York Barclay”; “PFK” (atrašanās vietām Kvebekā) un “KFC” (atrašanās vietām ASV un pārējā Kanādas teritorijā).

Konsekvents kategoriju lietojums

Visās uzņēmuma atrašanās vietās ir jānorāda vienāda kategorija, kas tam vislabāk atbilst. Ja uzņēmumam ir vairākas atrašanās vietas (piemēram, apakšzīmoli, vairākas nodaļas, vai uzņēmums veic dažādu veidu uzņēmējdarbību (mazumtirdzniecība, izplatīšanas centrs, birojs)), šis noteikums attiecas uz katru no šīm apakšgrupām.

 • Visiem veikaliem “Gap Kids” ir norādīta kategorija “apģērbu veikals bērniem”.
 • Visām remontdarbnīcām “Goodyear Auto Service Center” ir norādīta gan kategorija “riepu remontdarbnīca”, gan kategorija “automašīnu remontdarbnīca”.
 • Visiem veikaliem “PetSmart” ir norādīta kategorija “mājdzīvnieku piederumu veikals”, turklāt vairākās atrašanās vietās var būt norādītas citas kategorijas (“veikals mājdzīvniekiem”, “dienas aprūpes centrs suņiem”).

Divi vai vairāk zīmoli vienā atrašanās vietā

Ja jūsu uzņēmuma atrašanās vietā atrodas divi vai vairāk zīmoli, neveidojiet visiem zīmolu nosaukumiem vienu kopīgu uzņēmuma profilu. Tā vietā ieteicams izvēlēties vienu zīmola nosaukumu, ko norādīt uzņēmuma profilā. Ja zīmoli pieder dažādiem uzņēmumiem, katram zīmolam šajā atrašanās vietā varat izmantot atsevišķu profilu.

Ja jums ir vairāki virtuālās pārtikas zīmoli vienā atrašanās vietā, skatiet pārtikas produktu vadlīnijas tālāk esošajā sadaļā Virtuālo ēdienu zīmoli.

 • Nav pieņemami: “KFC/Taco Bell” vai “Dunkin' Donuts/Baskin Robbins”.
 • Pieņemami: “Taco Bell”, “KFC”, “Dunkin’ Donuts”, “Baskin Robbins”.

Ja jūsu uzņēmums pārdod cita uzņēmuma zīmola produktu(-us) vai pakalpojumu(-us), izmantojiet tikai uzņēmuma nosaukumu, neietverot pārdotā zīmola nosaukumu, kuram nevar veidot uzņēmuma profilu šajā atrašanās vietā.

 • Nav pieņemami: “Staples/UPS”, “America’s Tire/Firestone”.
 • Pieņemami: “Staples”, “America’s Tire”.

Tomēr, ja uzņēmums ir pilnvarots noteikta zīmola produkta tirgotājs vai pakalpojuma sniedzējs (dažkārt to dēvē par franšīzes ņēmēju), veidojot uzņēmuma profilu, varat izmantot šī zīmola nosaukumu.

 • Pieņemami: “TCC Verizon Wireless Premium Retailer”, “U-Haul Neighborhood Dealer”.

Virtuāli pārtikas zīmoli 

 Virtuālu pārtikas zīmolu izmantošana ir atļauta, ievērojot prasības. 

 Pārtikas zīmoli, kas atrodas vienuviet un piedāvā saņemšanu

 • Pārtikas zīmoliem, kas atrodas vienuviet, ir jābūt pastāvīgām, atsevišķām izkārtnēm. Adresei ir jābūt redzamai tikai tad, ja visiem klientiem tiek piedāvāta saņemšana.
  • Zīmoliem, kas piedāvā tikai piegādi (bez saņemšanas iespējas) no kopīgām virtuvēm, ir jāpaslēpj sava adrese un jāpievieno apkalpošanas apgabali attiecīgajam zīmolam, lai nemulsinātu klientus.

 Pārtikas zīmoli, kas piedāvā tikai piegādi

 • Zīmoli, kas piedāvā tikai piegādi (t.i., darbojas virtuālās virtuvēs), ir atļauti, ja tiem ir skaidri apzīmēts iepakojums un atsevišķa vietne.
 • Vairākiem virtuāliem zīmoliem ir atļauts darboties vienuviet, taču uz tiem attiecas papildu verifikācijas darbības.
 • Zīmoliem, kas piedāvā tikai piegādi, uzņēmuma profilā ir jāpievieno apkalpošanas apgabali un jāslēpj adrese, lai nemulsinātu klientus.
 • Ja pārtikas zīmols ir pilnvarojis virtuālo virtuvi darboties kā verificētam pārtikas nodrošinātājam, virtuālā virtuve var pārvaldīt katra pilnvarotā zīmola uzņēmuma profilu, tiklīdz pilnvarojums ir apstiprināts.
 • Iestāde, kura apvieno zīmolus, kas piedāvā tikai piegādi, piemēram, “Doordash Kitchens”, var izveidot atsevišķu uzņēmuma profilu. Tikai lietotājs, kas ir saistīts ar iestādi, var pieprasīt šī profila īpašumtiesības un verificēt to.

Zīmola maiņa

Jūsu uzņēmuma profilam var tikt atļauta zīmola maiņa (nosaukuma maiņa, neveidojot jaunu uzņēmuma profilu), ja veicat nelielas nosaukuma izmaiņas, nemainot uzņēmuma nosaukumā aprakstītos īpašvārdus un pakalpojumus, kā arī uzņēmējdarbības kategoriju.

Arī tad, ja jūsu uzņēmumam ir vairākas atrašanās vietas un maināt uzņēmuma nosaukumu, iespējams, jūsu uzņēmuma profils var atbilst zīmola maiņas prasībām.

Ja jūsu uzņēmums atbilst iepriekš minētajiem zīmola maiņas kritērijiem, varat atjaunināt uzņēmuma nosaukumu, kad rediģējat uzņēmuma informāciju.

Ja jūsu uzņēmumam tiek mainīts nosaukums, taču uzņēmums neatbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem, tas tiek uzskatīts par jaunu uzņēmumu. Esošais uzņēmuma profils ir jāatzīmē kā slēgts un pēc tam jāizveido jauns uzņēmuma profils ar jauno uzņēmuma nosaukumu. Uzziniet, kā atzīmēt profilu kā slēgtu.

Ja rodas kādas problēmas ar zīmola maiņu, sazinieties ar mūsu atbalsta komandu

Padoms. Ja vēlaties iegūt uzņēmuma profila īpašumtiesības, vispirms iepriekšējam īpašniekam jāpievieno jūs kā īpašnieku un jānodod jums īpašumtiesības.

Uzņēmumu, augstskolu vai iestāžu nodaļas

Uzņēmumu, universitāšu, slimnīcu un valsts iestāžu nodaļām var būt savi uzņēmumu profili Google tīklā.

Automašīnu tirdzniecības uzņēmumiem un veselības aprūpes sniedzējiem ir atsevišķas noteiktas vadlīnijas. Sāciet darbu ar uzņēmumu profiliem automašīnu tirdzniecības uzņēmumiem un veselības aprūpes sniedzējiem.

Klientus apkalpojošām nodaļām, kuras darbojas kā atsevišķas juridiskas personas, ir jābūt savām lapām. Katras nodaļas konkrētajam nosaukumam ir jāatšķiras no galvenā uzņēmuma un citu nodaļu nosaukumiem. Parasti šādām nodaļām ir atsevišķas klientiem paredzētas ieejas, un katrai nodaļai atbilst cita kategorija. Šo nodaļu darbalaiks dažkārt atšķiras no galvenā uzņēmuma darbalaika.

 • Pieņemami (izmantojot atsevišķus uzņēmuma profilus):
  • “Walmart Vision Center”
  • “Sears Auto Center”
  • “Masačūsetsas Vispārējās slimnīcas Dermatoloģijas nodaļa”
 • Nav pieņemami (izmantojot atsevišķus uzņēmuma profilus):
  • Apple produktu nodaļa veikalā “Best Buy”
  • Silto ēdienu vitrīna veikalā “Whole Foods Market”

Katrai nodaļai ir jāizmanto visatbilstošākā kategorija, kas atšķiras no galvenā uzņēmuma un citu nodaļu kategorijām.

 • Galvenajam uzņēmumam “Wells Fargo” ir norādīta kategorija “banka”, bet uzņēmuma nodaļai “Wells Fargo Advisors” ir norādīta kategorija “finanšu konsultants”.
 • Galvenajam uzņēmumam “South Bay Toyota” ir norādīta kategorija “Toyota pārstāvis”, bet “South Bay Toyota Service & Parts” ir norādīta kategorija “automašīnu remontdarbnīca” (kā arī kategorija “automašīnu rezerves daļu veikals”).
 • Galvenajam uzņēmumam “GetGo” ir norādīta kategorija “pārtikas veikals” (kā arī kategorija “sviestmaižu veikals”), nodaļai “GetGo Fuel” ir norādīta kategorija “degvielas uzpildes stacija”, un nodaļai “WetGo” ir izvēlēta kategorija “automašīnu mazgāšana”.
Individuāli praktizējoši speciālisti

Individuāli praktizējošs speciālists pieņem klientus un parasti strādā ar savu klientu loku. Individuāli praktizējoši speciālisti ir, piemēram, ārsti, zobārsti, juristi, finanšu plānotāji un apdrošināšanas vai nekustamo īpašumu aģenti. Šo speciālistu uzņēmumu profilos var norādīt titula vai grāda apliecinājumu (piemēram, Dr., MD, JD, Esq., CFA).

Individuāli praktizējošam speciālistam ir jāizveido savs uzņēmuma profils, ja viņš atbilst tālāk norādītajām prasībām.

 • Viņš ir speciālists, kurš pieņem klientus. Atbalsta komandas darbinieki nedrīkst veidot atsevišķus uzņēmumu profilus.
 • Norādītajā darbalaikā ar viņu var tieši sazināties verificētajā atrašanās vietā.

Praktizējošam speciālistam nedrīkst būt vairāki uzņēmuma profili, kas aptver katru viņa specialitāti. Tirdzniecības partneri vai potenciālo pircēju piesaistīšanas aģenti uzņēmumiem nav individuāli praktizējoši speciālisti un nav piemēroti uzņēmuma profila izveidei.

Vairāki praktizējoši speciālisti vienā atrašanās vietā

Ja vienā atrašanās vietā praktizē vairāki speciālisti, kuri pieņem klientus, ir jāveic tālāk norādītās darbības.

 • Organizācijai ir jāizveido atsevišķs uzņēmuma profils šai atrašanās vietai (nevis kopīgs ieraksts ar praktizējošo speciālistu).
 • Praktizējošā speciālista uzņēmuma profila nosaukumā ir jānorāda tikai praktizējošā speciālista vārds, neietverot organizācijas nosaukumu.

Praktizējoši speciālisti, kas pārstāv zīmola organizācijas, bet strādā individuāli

Ja konkrētā atrašanās vietā praktizējošs speciālists ir vienīgais speciālists, kurš pieņem klientus, un viņš pārstāv zīmola organizāciju, praktizējošajam speciālistam un organizācijai ir ieteicams izveidot kopīgu uzņēmuma profilu. Izveidojiet vienu uzņēmuma profilu un piešķiriet tam nosaukumu, izmantojot šādu formātu: [zīmols/uzņēmums]: [praktizējošā speciālista vārds].

Pieņemami: “Allstate: Džo Millers (Joe Miller)” (ja viņš ir vienīgais praktizējošais speciālists, kurš šajā zīmola “Allstate” atrašanās vietā apkalpo klientus).

Svarīgas piezīmes

Nelikumīgas darbības

Uzņēmums Google neatbalsta krāpnieciskas vai nelegālas darbības, kā arī to dēļ var tikt apturēta konta darbība un uzņēmuma informācija var tikt noņemta no meklēšanas rezultātiem.

Mārketinga un reklāmas pasākumi vai citi konkursi

Veidojot jebkādus reklāmas vai mārketinga pasākumus un konkursus vai citādi piešķirot balvas, ir skaidri jānorāda saite uz dalības noteikumiem, tāpat arī ir jānorāda saprotamas vadlīnijas un priekšnosacījumi. Visi šie tiešie vai netiešie solījumi ir jāpilda.

Padoms. Google patur tiesības apturēt piekļuvi uzņēmuma profiliem Google tīklā vai citiem Google pakalpojumiem tām personām vai uzņēmumiem, kuri pārkāpj šīs vadlīnijas, un var sadarboties ar tiesībsargājošajām iestādēm, ja šie pārkāpumi ir pretlikumīgi.

Saistītie resursi

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
true
true
true
99729
false
false