Juhised ettevõtteteabe esitamiseks Google’is

Kokkuvõte. Teenuses Google'i minu ettevõte saab ettevõtte profiile luua vaid nende ettevõtete jaoks, millel on füüsiline asukoht, mida kliendid saavad külastada, või kes külastavad ise kliente nende asukohtades. Eduka ettevõtte profiili loomiseks (mida ei peatata) tuleb vältida keelatud sisu, kajastada täpselt oma ettevõtet ja järgida ülejäänud alltoodud eeskirju.

Oleme koostanud kohalikele ettevõtetele mõeldud juhised, mis aitavad tagada kvaliteetse teabe esitamise Google’is. Nende juhiste järgimine aitab vältida levinud probleeme, sealhulgas teie teabe muutmist või mõnel juhul ettevõtteteabe eemaldamist Google’ist.

Teenuse Google’i minu ettevõte kasutamisel parimate tulemuste tagamiseks tehke järgmist:

 • esitage oma ettevõtet nii, nagu see on tegelikkuses ühtselt esitletud ning tuntud tähistuse, kirjaplangi ja muude bränditunnuste järgi;
 • Make sure your address and/or service area is accurate and precise.
 • valige oma ettevõtte üldise põhitegevuse kirjeldamiseks nii vähe kategooriaid kui võimalik.
 • Ettevõtte kohta tohib olla üks profiil, kuna vastasel juhul võivad tekkida probleemid teie teabe kuvamisel Google Mapsis ja otsingus.

Brändid, organisatsioonid, esitajad ja teised ainult veebipõhised ettevõtted pole Google'i minu ettevõtte profiilide jaoks sobilikud.

Väljad

Sobilikud ettevõtted
Sobimatud ettevõtted
Omandiline kuuluvus
Ettevõtte kirjelduse koostamise juhised
Nimi
Aadress
Veebisait ja telefoninumber
Lahtiolekuaeg
Kategooriad
Menüü
Ettevõtteketid ja brändid
Muude ettevõtete, ülikoolide ja asutuste juures asuvad allüksused
Üksikettevõtjad
Ebaseaduslik tegevus
Turundus, reklaamikampaaniad või muud konkursid

Põhijuhised

Nõuanne. Kui soovite saada individuaalseid juhiseid ja kohandatud soovitusi selle kohta, kuidas oma profiilist võimalikult suurt kasu saada, broneerige kokkusaamine väikeettevõtete nõustajatega.

Sobilikud ettevõtted

Google'is ettevõtte profiili kasutamiseks peab ettevõttes selle lahtioleku ajal keegi reaalselt kliente vastu võtma.

On siiski mõned erandid.

 • Pangaautomaadid, videolaenutuskioskid ja kullerposti kogumise kastid. Nende asukohtade lisamisel peate esitama kontaktteabe, mille kaudu kliendid abi saavad.
 • Hooajalised ettevõtted (näiteks liuväli, mis on avatud üksnes talvekuudel) on sobilikud. Nende ettevõtete asukohas peab pidevalt olema kuvatud ettevõtte silt.
 • Virtuaalsed köögid on lubatud. Virtuaalsed köögid on professionaalsed toiduvalmistamise asutused, mis on loodud toitude valmistamiseks ainult kohaletoimetamisteenuse pakkumiseks kolmanda osapoole teenuste kaudu. Neid nimetatakse ka kummitusköökideks ja pilveköökideks. Virtuaalse köögi ettevõte peaks oma ettevõtte profiili looma teeninduspiirkonnaga ettevõttena.

Sobimatud ettevõtted

Järgmised ettevõtted ei ole sobilikud ettevõtte profiili kasutamiseks.

 • Üüritav või müüdav kinnisvara, näiteks puhkemajad, näidismajad või vabad korterid. Müügi- või liisingufirmad on aga kinnitamiseks sobilikud.
 • Teenus, mida osutatakse asukohas, mis ei kuulu teile või mida teil pole õigus esindada, või sellises kohas toimuv kursus või koosolek.
 • Potentsiaalsete klientide leidmisega tegelevad agendid või ettevõtted.

Omandiline kuuluvus

Teenuses Google’i minu ettevõte võivad oma ettevõtteteavet kinnitada ja hallata ainult ettevõtte omanikud või volitatud esindajad. Kui soovite teistega jagada haldustaseme juurdepääsu oma ettevõtte profiilile, siis saate halduri lisada.

Lisajuhised volitatud esindajatele

Iga eraisikut või ettevõtet, kes haldab teenuses Google'i minu ettevõte ettevõtteteavet ettevõtte kohta, mis talle ei kuulu, käsitletakse volitatud esindajana. Näited: kolmanda osapoole SEO/SEM-i ettevõte; ettevõtte omaniku sõber; tellimis-, ajastamis- või broneerimisteenuse pakkuja võrgus ja sidusettevõtete võrgustiku pakkuja.

Volitatud esindajate kohustused.

 • Ärge taotlege ettevõtte profiili ilma ettevõtte omaniku sõnaselge nõusolekuta.
 • Ärge esitage valesid, eksitavaid ega ebareaalseid väiteid.
 • Ärge käituge potentsiaalsete või olemasolevate klientidega suheldes ahistavalt, solvavalt ega ebausaldusväärselt.
 • Tehke alati koostööd otse ettevõtte omanikuga, et kinnitamine lõpule viia. Lugege lisateavet kinnitamise kohta.
 • Veenduge alati, et ettevõtte omanik mõistaks, mis on teenus Google'i minu ettevõte ja kus teenuse Google'i minu ettevõte andmeid kasutatakse. Volitatud esindajad peaksid ettevõtte omanikuga jagama järgmisi allikaid.
 • Hoidke ettevõtte omanikku alati kursis sellega, milliseid toiminguid volitatud esindaja ettevõtte profiilis teeb.
 • Järgige alati ettevõtteteabe Google'is esitamise juhiseid. Pange tähele, et ettevõtte profiili tuleb kindlasti lisada keskne ja usaldusväärne telefoninumber ning veebisait, mille ettevõtte omanik saab kinnitada. Veebisaidi sisu peab omama ja haldama ettevõtte omanik.
 • Reageerige halduri juurdepääsutaotlustele alati kiiresti ja andke ettevõtte profiili omandiline kuuluvus alati ettevõtte omanikule üle kohe pärast taotlemist. Volitatud esindajad peavad igal võimalusel julgustama ettevõtte omanikku kontot looma, ettevõtte profiili omanikuks saama ja volitatud esindajaid halduritena lisama. Lugege omandiõiguse üleandmise kohta lisateavet.

Nende eeskirjade mittejärgimine võib kaasa tuua ettevõtte profiili ja/või konto peatamise.

Ettevõtte kirjelduse koostamise juhised

Avaldatud sisu peaks rõhutama seda, mis teie ettevõtte eriliseks teeb. Sellel väljal saate esitada teavet pakutavate teenuste, toodete ning teie ettevõtte missiooni ja ajaloo kohta.

Peaksite esitama üksnes tõele vastavat teavet, keskendudes asjakohasele sisule, mis aitab klientidel teie ettevõtet paremini mõista. Lubatud ei ole sisu, mis pole ettevõtte suhtes asjakohane või millel pole ettevõttega selget seost. Vaadake meie üldisi juhiseid Google'is ettevõtte esindamise kohta.

Sellel väljal esitatav sisu ei tohi:

 • lugejat eksitada – ettevõtte ning selle pakutavate toodete ja teenuste kohta ei tohi esitada ebatäpset ega valet teavet;
 • olla halva kvaliteediga, asjassepuutumatu või häiriv – näiteks vigane tekst, reklaamitrikina mõjuv tähemärkide kasutamine, tühi jutt;
 • keskenduda erikampaaniatele, hindadele ja müügipakkumistele – näiteks ei ole lubatud järgmine sisu: „Kõik kaubad 50% soodsamalt“ või „Linna parimad saiakesed vaid 1 euro eest“;
 • sisaldada linke – lingid ei ole lubatud (nende tüübist olenemata);
 • sisaldada solvavat või sobimatut teavet:
  • ahistav, kiusav või vaenu õhutav sisu – avaldatud sisu ei tohi soodustada vihkamist või õhutada vägivalda üksikisikute või gruppide vastu etnilise päritolu, usu, puude, soo, vanuse, veteranistaatuse, seksuaalse orientatsiooni või soolise identiteedi alusel;
  • roppu, labast või solvavat keelekasutust hõlmav sisu;
  • Terrorismi puudutav sisu. Me ei luba terroristlikel organisatsioonidel mitte mingil eesmärgil (sealhulgas värbamiseks) seda teenust kasutada. Samuti on rangelt keelatud terrorismiga seotud sisu, näiteks sisu, mis reklaamib terrorismiakte, õhutab vägivalda või ülistab terrorirünnakuid. Terrorismiga seotud sisu postitamisel hariduslikul, dokumentaalsel, teaduslikul või kunstilisel eesmärgil lisage piisavalt teavet, et vaatajad mõistaksid konteksti. 
  • Seksuaalse alatooniga või vulgaarne sisu – sisu ei tohi hõlmata roppusi, seksuaalse alatooniga ja solvavat slängi; sõnu, mida üldiselt tuntakse kui viiteid pedofiiliale; sisu, mis reklaamib pedofiiliat, zoofiiliat, seksuaalset vägivalda; sisu, mis reklaamib eskorditeenuseid või muid teenuseid, mida võib tõlgendada tasustatud seksuaalteenustena;
 • esitada keelatud sisu:
  • keelatud on üles laadida ohtlike ja ebaseaduslike toodete ning teenuste müügiga seotud sisu.
  • keelatud on üles laadida sisu, milles kujutatakse laste ärakasutamist või väärkasutamist.
Märkus. Me ei luba sisu, mis hõlmab privaatset või konfidentsiaalset teavet, näiteks isiklikku finantsteavet või riiklikku isikutunnistust, nimega lingitud/seotud kontaktandmeid, delikaatset teavet sisaldavaid dokumente, kujutisi, protokolle või linke, mis sisaldavad isiklikke andmeid. Samuti ei luba me ülalpool kirjeldatud teabe pakkumist kohalike postituste või ettevõtte kirjelduste kaudu, välja arvatud kasutaja enda nimi, e-posti aadress ja telefoninumber.

 

Nimi

Nimi peaks kajastama teie ettevõtte nime reaalses maailmas, nii nagu seda ühtselt kasutatakse teie poefassaadil, veebisaidil ja kirjaplangil ning nagu see on teada teie klientidele. Ettevõtte täpse nime esitamine aitab klientidel teie ettevõtet veebis leida.

Lisage teistesse ettevõtteteabe jaotistesse täiendavad üksikasjad (nt aadress ja/või teeninduspiirkond, lahtiolekuaeg ning kategooria). 

Kui loote näiteks ettevõtte profiili San Francisco kesklinnas 24 tundi ööpäevas avatud kohvikule Shelly’s Coffee, sisestaksite ettevõtteteabe järgmiselt.

 • Ettevõtte nimi: Shelly’s Coffee
 • Aadress: 3247 Poppy Street, San Francisco, CA 94102
 • Lahtiolekuajad: avatud 24 tundi
 • Kategooria: kohvik

Ettevõtte nimesse ebavajaliku teabe lisamine ei ole lubatud ja selle tõttu võidakse teie ettevõtte profiil peatada. Allolevad üksikasjalikud näited annavad ülevaate, mida tohib ettevõtte nimesse lisada ja mida mitte.

Lisateave

Allpool olevates näidetes kaldkirjas esitatud nimede või nimeosade kasutamine pole lubatud.

Nimi ei tohi sisaldada järgmist.

 • Turundushüüdlaused.
 • Pole aktsepteeritav: „TD Bank, Ameerika mugavaim pank”, „GNC – elage hästi*”.
 • Aktsepteeritav: „TD Bank”, „GNC”
 • Kauplusekoodid.
 • Pole aktsepteeritav: „UPS-i kauplus – 2872
 • Aktsepteeritav: „UPS-i kauplus”
 • Kaubamärk/registreeritud tähised.
 • Pole aktsepteeritav: „Burger King®
 • Aktsepteeritav: „Burger King”
 • Täielikult suurtähtedega kirjutatud sõnad (välja arvatud akronüümid) või tarbetud tühikud.
 • Pole aktsepteeritav: „SUBWAY
 • Aktsepteeritav: „Subway”, „KFC”, „IHOP”, „JCPenney”
 • Teave lahtiolekuaja kohta, sh suletud/avatud olekut puudutav teave.
  • Pole aktsepteeritav: „Regal Pizzeria – avatud 24 tundi”, „Searsi väljamüügipood (suletud)
  • Aktsepteeritav: „Regal Pizzeria”, „Searsi väljamüügipood”
 • Telefoninumbrid või veebisaidi URL-id, välja arvatud juhul, kui neid ühtselt kasutatakse ja tuntakse ka tegelikus ettevõttenimes.
 • Pole aktsepteeritav: „Airport Direct 1-888-557-8953”, „webuyanycar.com
 • Aktsepteeritav: „Airport Direct”, „1-800-Got-Junk”
 • Erimärgid (nt %&$@/”) või asjakohatud juriidilised terminid, välja arvatud juhul, kui need on ka tegelikkuses teie ettevõttenime osa.
  • Pole aktsepteeritav: „Shell Pay@Pump”, „Re/Max, LLC”, „LAZ Parking Ltd
  • Aktsepteeritav: „Shell”, „Re/Max”, „LAZ Parking”, „Toys ’’R’’ Us”, „H&M”, „T.J.Maxx”
 • Teie ettevõtet puudutav toote- või teenuseteave, välja arvatud juhul, kui see teave on ka tegelikkuses teie ettevõttenime osa või seda on vaja ettevõtte allüksuse tuvastamiseks (vt jaotist „Allüksused”). Teenuseteavet saab kõige paremini esitada kategooriate abil (vt jaotist „Kategooriad”).
  • Pole aktsepteeritav: „Verizon Wireless 4G LTE”, „Midase autoteeninduse eksperdid
  • Aktsepteeritav: „Verizon Wireless”, „Midas”, „Best Buy Mobile”, „Advance Auto Parts”, „JCPenney Portrait Studios”
 • Asukohateave, nagu naabruskond, linn või tänava nimi, välja arvatud juhul, kui see on teie ettevõtte nime pidevalt kasutatav ja tunnustatud osa ka reaalses maailmas. Nimi ei tohi sisaldada aadressi ega asukohajuhiseid.
  • Pole aktsepteeritav: „Holiday Inn (I-93, teine mahasõit)“, „U.S. Banki pangaautomaat – 7th & Pike - Parkimisgaraaži ooteruum lifti lähedal“, „Equinox SOHO lähedal
  • Aktsepteeritav: „Holiday Inn Salem“, „U.S. Banki pangaautomaat“, „Equinox SOHO“, „University of California Berkeley“
 • Paiknemisteave, mis näitab, et teie ettevõte asub teise ettevõtte ruumides (olenemata sellest, kas need ettevõtted kuuluvad samasse organisatsiooni või mitte).
  • Pole aktsepteeritav: „Chase’i pangaautomaat (kaupluses Duane Reade)”, „Apple’i pood Stanfordi kaubanduskeskuses”, „Benefit Brow Bar – Bloomingdales”, „Sam’s Clubi rehvid ja akud (Sam’s Clubi osa)”, „Geek Squad (kaupluses Best Buy)
  • Aktsepteeritav: „Chase’i pangaautomaat”, „Apple’i pood”, „Benefit Brow Bar”, „Sam’s Clubi rehvid ja akud”, „Geek Squad”
 • Mitme asukohaga kaupluste (ettevõtteketid ja brändid), allüksuste ja üksikettevõtjate (nt arstid, advokaadid ja kinnisvaramaaklerid) kohta on allpool esitatud lisajuhised.

  Aadress

  Kasutage ettevõtte asukoha kirjeldamiseks täpset ja õiget aadressi ja/või teeninduspiirkonda. Ettevõtte asukohast kaugel asuvaid postkaste ei aktsepteerita.

  Lisateave
  • Looge oma tegeliku asukoha jaoks reaalses maailmas ettevõtte profiil.
   • Võite lisada ka büroo, korruse, maja vms numbri. Teave ristuvate tänavate ja läheduses olevate orientiiride kohta lisage ainult piirkondades, kus ametlik aadress ettevõtte asukoha kohta täpset teavet ei anna.
   • Kui peate täpsustama postkasti või büroo numbrit, tehke järgmist.
    • Sisestage oma füüsiline aadress 1. aadressireale.
    • Sisestage oma postkasti või büroo number 2. aadressireale.
   • Kui teie ettevõte rendib füüsilist postiaadress, kuid ei tegutse selles asukohas, mida nimetatakse ka virtuaalseks kontoriks, ei ole see koht Google'is ettevõtte profiili jaoks sobilik.
   • Ettevõtted ei saa märkida kontori asukohaks ühist tööruumi, välja arvatud juhul, kui see kontor on selgelt märgistatud, selles asukohas võetakse lahtiolekuajal vastu kliente ja seal on lahtiolekuajal teie töötajad.
  • Ärge lisage aadressiridadele teavet, mis ei puuduta teie ettevõtte füüsilist asukohta (nt URL-e või märksõnu).
  • Ärge looge oma ettevõtte ühe asukoha kohta üle ühe lehe ei ühel ega mitmel kontol.
   • Üksikettevõtjatel ning ettevõtete, ülikoolide, haiglate ja valitsushoonete allüksustel võib olla eraldi leht. Lisateavet leiate üksikettevõtjaid ja allüksusi puudutavatest erijuhistest.
  • Kui teie aadress ei sisalda tänavanumbrit või süsteem seda ei leia, saate märkida oma ettevõtte asukoha nööpnõelaga otse kaardil.

  Teeninduspiirkonnaga ettevõtted

  Teeninduspiirkonnaga ettevõtetel või ettevõtetel, mis teenindavad kliente nende asukohtades, peab olema üks profiil keskse kontori või asukoha jaoks ja määratud teeninduspiirkond. Teeninduspiirkonnaga ettevõtted ei saa märkida „virtuaalset“ kontorit, kui selles pole lahtiolekuajal töötajaid.

  Osa ettevõtteid on teeninduspiirkonnaga hübriidettevõtted, näiteks pitsarestoranid, kus on lauateenindus ja mis pakuvad ka pitsade kojutoimetamist. Sellised ettevõtted saavad teenuses Google'i minu ettevõte määratleda teeninduspiirkonna ja näidata ka oma füüsilise esinduse aadressi. Kui teenindate kliente oma aadressil ja soovite määrata teeninduspiirkonna, peaksid teie töötajad töötama teie ettevõtte asukohas ning saama määratud lahtiolekuajal kliente vastu võtta.

  Google määrab teie ettevõtteteabe ja muudest allikatest pärineva teabe põhjal kindlaks, kuidas on kõige parem teie ettevõtte aadressi kuvada.

  Poefassaadiga ettevõtted võrreldes teeninduspiirkonnaga ettevõtetega

  Kui teie ettevõttel pole selge märgistusega poefassaadi, kuid käite klientide juures nende füüsilistes asukohtades, võib teil olla üks teeninduspiirkonnaga ettevõtte profiil.

  Kui teie teenindusettevõttel on mitmeid asukohti, eri teeninduspiirkonnad ning igas asukohas eri personal, siis võib teil olla üks profiil iga asukoha jaoks. Teie profiili teeninduspiirkonna piir võiks ulatuda teie ettevõtte asukohast umbes kahetunnise autosõidu kaugusele. Mõne ettevõtte puhul võivad asjakohased olla suuremad teeninduspiirkonnad.

  Vaadake teeninduspiirkonnaga ettevõtete kohta lisateavet.

  Kui olete teeninduspiirkonnaga ettevõte, muutke oma ettevõtte aadress klientide jaoks nähtamatuks. 

  • Kui olete näiteks torulukksepp ja teie ettevõte asub teie elukoha aadressil, kustutage aadress ettevõtte profiililt.

  Vaadake, kuidas ettevõtte aadressi lisada või muuta.

  Veebisait ja telefoninumber

  Esitage telefoninumber, mille kaudu saab teie ettevõtte konkreetse asukohaga võimalikult otse ühendust, või üks veebisait, mis esindab ettevõtte konkreetset asukohta.

  • Võimaluse korral kasutage keskse, kõnekeskuse numbri asemel alati kohalikku telefoninumbrit.
  • Ärge esitage telefoninumbreid ega URL-e, kust kasutajad suunatakse ümber sihtlehtedele (sh sotsiaalmeedia saitidel loodud lehed), ega telefoninumbreid, mis tegelikult ettevõttele ei kuulu.
  • Telefoninumbrid peavad olema ettevõtte otseses valduses.
  • Google'i minu ettevõtte veebisaitidel ja muudel kohalikel platvormidel saab kasutada lisatelefoninumbreid.
  • Tasulised telefoninumbrid ei ole lubatud. Nende telefoninumbrite korral võetakse helistajalt suurt tasu.

  Lahtiolekuaeg

  Sisestage tavalised lahtiolekuajad. Kui see on asjakohane, võite tavalise lahtiolekuaja asemel sisestada praeguse hooaja lahtiolekuaja. Võite sisestada ka erandliku lahtiolekuaja teatud konkreetsete päevade, näiteks pühade või erisündmuste puhuks.

  Lisateave

  Teatud tüüpi ettevõtted ei peaks lahtiolekuaegu edastama, nt organisatsioonid, millel on eri lahtiolekuajad (nt ajakavad eri tüüpi tegevuste jaoks, sh esitusajad, jumalateenistuste ajad või klassid), ning ettevõtted, kus kliente võetakse vastu ainult eelneva kokkuleppe alusel. Ettevõtted, mille puhul ei ole vaja esitada lahtiolekuaegu, on muuhulgas järgmised: hotellid ja motellid, kinod, koolid ning ülikoolid, transporditeenuste osutajad, lennujaamad, sündmuste toimumispaigad ja looduslikud vaatamisväärsused.

  Kui teie ettevõttes on allüksusi (vt jaotist Allüksused), lisage iga allüksuse lahtiolekuajad selle allüksuse eraldi ettevõtte profiili ja kogu peaettevõtte lahtiolekuajad peaettevõtte profiili.

  Lahtiolekuajad

  Kui teie ettevõttel on mitu lahtiolekuaega, vaadake konkreetse tegevusvaldkonna kohta neid juhiseid.

  • Pangad: kasutage võimaluse korral kontori lahtiolekuaegu. Muidu kasutage sissesõidupanga lahtiolekuaegu. Panga juures oleval rahaautomaadil võib olla eraldi ettevõtte profiil eraldi tööaegadega.
  • Automüüjad: kasutage kellaaegu, mil autosid müüakse. Kui uute autode ja kasutatud autode müügiajad on erinevad, kasutage lahtiolekuaegu, mil müüte uusi autosid.
  • Tanklad: kasutage kellaaegu, millal tankurid töötavad.
  • Restoranid: kasutage kellaaegu, millal kliendid saavad teie restoranis einestada. Muidu kasutage kellaaegu, millal toitu on võimalik kaasa osta. Kui need valikud ei sobi, kasutage sissesõidurestorani lahtiolekuaega või viimase võimalusena aega, millal pakute toidu kohaletoimetamise teenust.
  • Laoteenuste pakkujad: kasutage kontori tööaega. Muidu kasutage aega, millal esisissepääs on avatud.
  • Samuti võite eriteenustele mõeldud aja esiletõstmiseks seadistada valiku Rohkem lahtiolekuaegu.
   • Nõuanne. Üldiselt peate valiku Rohkem lahtiolekuaegu seadistama peamiste lahtiolekuaegade osana.

  Hooajalised lahtiolekuajad

  Kui teie ettevõttel on hooajalised tööajad, järgige neid juhiseid.

  • Määrake tavalised lahtiolekuajad hooajal, kui ettevõte on avatud. Pühadeks, ajutiseks sulgemiseks või muudeks sündmusteks saate määrata erandlikud lahtiolekuajad.
   • Ettevõtte kirjelduses saab ka näidata, et ettevõte on avatud ainult konkreetsel hooajal.
  • Väljaspool hooaega võite oma ettevõtte märkida ajutiselt suletuks.
  • Kui ettevõte uuesti avatakse, siis seadke tavapärane lahtiolekuaeg.

  Kategooriad

  Kategooriad aitavad klientidel leida täpseid ja konkreetseid tulemusi nende teenuste kohta, millest nad on huvitatud. Selleks et teie ettevõtteteave oleks täpne ja ajakohane, pidage silmas järgmist.

  • Valige esitatud loendist oma ettevõtte üldise põhitegevuse kirjeldamiseks nii vähe kategooriaid kui võimalik.
  • Valige kategooriad, mis on võimalikult konkreetsed, kuid samas iseloomustavad teie ettevõtte põhitegevust.
  • Ärge kasutage kategooriaid üksnes märksõnadena või oma ettevõtte omaduste kirjeldamiseks.
  • Ärge kasutage kategooriaid, mis puudutavad teisi läheduses asuvaid või seotud ettevõtteid (nt füüsiliselt teie ettevõtte ruumides asuvad ettevõtted või juriidiline isik, kelle ruumides teie ettevõte asub).
  Lisateave

  Valige kategooriad, mis sobivad lõpetama lauset „See ettevõte ON”, mitte lauset „See ettevõtte OMAB”. Eesmärk on ettevõtet terviklikult kirjeldada, mitte loetleda kõiki pakutavaid teenuseid, müüdavaid tooteid või olemasolevaid võimalusi.

  Eelkõige peaksite keskenduma oma ettevõtet kõige konkreetsemalt kirjeldavate kategooriate lisamisele, ülejäänu teeme hiljem ise. Näiteks juhul, kui valite konkreetse kategooria „Golfikuurort”, lisab Google sellised üldisemad kategooriad nagu „Kuurorthotell”, „Hotell” ja „Golfiväljak”. Võite vabalt lisamata jätta mõne kategooria, mis tundub valitud konkreetsema kategooria korral ülearune. Kui te ei leia oma ettevõtte jaoks sobivat kategooriat, valige mõni üldisem kategooria. Samuti võib Google kategooriateabe tuvastada teie veebisaidi või selle põhjal, kuidas teie ettevõtet on veebis mainitud.

  Näited

  • „Papa John’s” pakub pitsa kaasaostmist ja kohaletoomist, aga mitte kohapeal einestamist. Seega peaks ettevõte kasutama kategooriat „Pitsa kohaletoimetamine” ja lisakategooriat „Pitsa kaasa” (vähem konkreetse kategooria „Toidu kohaletoimetamise restoran” või „Kojuviimiseks toite valmistav restoran” asemel).
  • „Krediidiühistu Navy Federal” peaks kasutama kategooriat „Föderaalne krediidiühistu” (vähem konkreetse kategooria „Pank” asemel).
  • „Super 8” on kohapealse basseiniga motell. Seega peaks ettevõte kategooria „Hotell” asemel kasutama kategooriat „Motell” ja mitte lisama kategooriat „Ujumisbassein”.
  • „24 Hour Fitness” peaks kasutama kategooriat „Terviseklubi” (mitte klubi spordivõimalusi iseloomustavat kategooriat „Spordisaal” või „Ujumisbassein”.
  • „A1 Check Cashing” peaks kasutama kategooriat „Tšekkide lunastamine” (vähem konkreetse kategooria „Pangad ja finantsteenused” asemel).
  • „Wendy’s” on kiirtoitu pakkuv hamburgerirestoran, mille menüüs on ka paar magustoitu. Seega peaks „Wendy’s” valima kategooria „Kiirtoidurestoran” ja lisakategooria „Hamburgerirestoran”, kuid mitte kasutama kategooriat „Magustoidurestoran”.

  Kui teie ettevõtte ruumides tegutseb teine ettevõte, mis ei kuulu teie ettevõttele, kasutage ainult oma ettevõtet iseloomustavaid kategooriaid.

  • „Starbucks”, mille kategooria on „Kohvik”, tegutseb kaupluses Barnes and Nobles, mille kategooria on „Raamatupood” (aga mitte „Kohvik”).
  • „Cardtronicsi pangautomaat”, mille kategooria on „Rahaautomaat, asub kaupluses 7-Eleven, mille kategooria on „Lähikauplus” (aga mitte „Rahaautomaat”).
  • „Nobu” kategooria on „Restoran” ja see tegutseb ettevõttes „Hard Rock Hotel”, mille kategooria on „Hotell” (aga mitte „Restoran”).

  Järgmistel ühes asukohas tegutsevatel ettevõtetel peaks igaühel olema oma leht. Kui teil on vaja sama ettevõtteasukoha puhul kasutada mõlemat kategooriat, looge selle asemel kaks lehte. Kasutage teise ettevõtte puhul kindlasti teist nime (vt ka jaotist „Allüksused”).

  • Hotellis/motellis asuv restoran/kohvik/baar
  • Kaubahallis/toidupoes asuv apteek
  • Kaubanduskeskuse/toidupoe juures asuv bensiinijaam

  Menüü

  On kaht tüüpi menüüsid.

  • Söögi- ja joogikohtade (nt restoranide ja kokteilibaaride) menüüd, kus on kirjas pakutavad toidud ning joogid.
  • Teenindusettevõtete (nt juuksurite, spaade või autoremonditöökodade) menüüd, kus on kirjas kõik ettevõttes saadaolevad teenused.

  Lisateave

  Mõlema menüütüübi puhul tuleb järgida järgmisi suuniseid.
  • Menüü peaks kajastama tooteid ja teenuseid, mida ettevõte klientidele pakub. Täielikud menüüd võivad keskenduda konkreetsele toidukorrale (nt hommiku-, lõuna- või õhtusöök) või linkida muid menüülehti. Näiteks võite linkida oma ettevõtte õhtusöögimenüü, mis omakorda sisaldab hommikusöögi- ja lõunamenüüde linke.
  • Ärge kasutage näidismenüüsid, mis sisaldavad ainult populaarseid pakkumisi (või sarnaseid väljavõtteid).
  • Menüü URL-id ei tohi olla otselingid kolmandate osapoolte tellimis- või kohaletoimetamisteenustele.
  • Kolmandad osapooled, kes haldavad ettevõtte profiile klientide nimel, peavad teavitama ettevõtte omanikku ja saama loa ettevõtte menüü URL-i esitamiseks.

  Ettevõtteketid, allüksused ja üksikettevõtjad

  Ettevõtteketid ja brändid

  Ühtsete nimede ja kategooriate kasutamine kõigi ettevõtte asukohtade puhul aitab kasutajatel teie ettevõtte kiiresti Google Mapsis ja otsingutulemustes ära tunda.

  Kõigis asukohtadel peab olema sama nimi, välja arvatud juhul, kui ettevõtte nimi ka tegelikkuses asukohati erineb. Kõigil asukohtadel peab olema ka sama kategooria, kui neis osutatakse sama teenust.

  Teenuse Google’i minu ettevõte kasutamise alustamine: ketid

  Lisateave

  Nimeühtsus

  Kõigil samas riigis olevatel ettevõtte asukohtadel peab olema sama nimi. Näiteks kõigi kaupluse Home Depot asukohtade nimi peaks olema „The Home Depot”, mitte „Home Depot” või „The Home Depot Springfieldis”.

  Nendest eeskirjadest on kaks erandit.

  1. Kui teil on mitut tüüpi ettevõtteid – alambrändid, mitu allüksust, eri tüüpi tegevusvaldkonnad, nagu jae- ja hulgimüük – võib neil eristuvatel üksustel olla ka eraldi nimi eeldusel, et seda rakendatakse ühtselt kõigi vastava ettevõttetüübi asukohtade puhul.
  2. Aktsepteeritavad nimevariandid: „Walmart Supercenter” ja „Walmart Express”; „Nordstrom” ja „Nordstrom Rack”; „Gap” ja „babyGap”
  3. Kui osa teie asukohti kasutab ka tegelikkuses järjepidevalt teistsugust nime – kaupluse fassaadil, veebisaidil, kirjaplangil jne – võivad need asukohad seda teistsugust nime kasutada.
  4. Aktsepteeritavad nimevariandid: „Intercontinental Mark Hopkins San Francisco” ja „Intercontinental New York Barclay”; „PFK” (Quebeci asukohtade puhul) ja „KFC” (USA-s ja mujal Kanadas olevate asukohtade puhul)

  Kategooriaühtsus

  Kõik ettevõtte asukohad peavad jagama ühte kategooriat, mis ettevõtet kõige paremini iseloomustab. Kui teil on mitut tüüpi asukohad (nt alambrändid, mitu allüksust või eri tegevusvaldkonnad, nagu jaemüük, jaotuskeskus ja kontor), kehtib see reegel üksnes iga alamrühma piires.

  • Kõigi „Gap Kidsi” asukohtade kategooria on „Lasterõivaste pood”
  • Kõigi „Goodyear’ autoteeninduskeskuse” asukohtade kategooria on „Rehvitöökoda”; neil on ka kategooria „Autoremonditöökoda”
  • Kõigi „PetSmarti” asukohtade kategooria on „Lemmikloomatarvete pood”; osadel asukohtadel võib olla ka muid kategooriaid („Lemmikloomapood”, „Koerte päevakodu”)

  Kaks või enam brändi samas asukohas

  Kui teie ettevõtte asukoht esindab kaht või enamat brändi, siis ärge ühendage brändinimesid ühte ettevõtte profiili. Selle asemel valige ettevõtte profiili jaoks üks brändinimi. Kui need brändid tegutsevad üksteisest sõltumatult, võite iga selles asukohas oleva brändi jaoks kasutada eraldi ettevõtte profiili.

  • Pole aktsepteeritav: „KFC / Taco Bell“ või „Dunkin' Donuts / Baskin Robbins
  • Aktsepteeritav: „Taco Bell“, „KFC“, „Dunkin’ Donuts“, „Baskin Robbins“

  Kui teie ettevõte müüb mõne teise ettevõtte brändiga toodet/tooteid või teenust/teenuseid, kasutage üksnes oma ettevõtte nime, jättes välja müüdava brändi nime, kuna sellel ei saa selle asukoha jaoks ettevõtte profiili olla.

  • Pole aktsepteeritav: „Staples/ UPS“, „America’s Tire / Firestone
  • Aktsepteeritav: „Staples“, „America’s Tire“

  Juhul kui ettevõte on üksnes bränditoote või -teenuse pakkumisega tegelev volitatud müüja (seda nimetatakse ka „frantsiisiks“), võite ettevõtte profiili loomisel kasutada vastavat brändinime.

  • Aktsepteeritav: „TCC Verizon Wirelessi tipptasemel jaemüüja”, „U-Hauli piirkondlik edasimüüja”

  Rebränding

  Teie ettevõte on taasbrändinguks sobilik järgmistel juhtudel.

  • Teete väikese nimemuudatuse.
  • Teie ettevõttel on mitu asukohta ja ettevõtte nimi muutub.

  Kui teie ettevõte vastab ülaltoodud taasbrändingu kriteeriumitele, võite ettevõtte nime värskendada, muutes oma ettevõtteteavet.

  Kui teie ettevõtte nimi muutub, kuid see ei vasta ülalolevatele kriteeriumitele, peetakse seda uueks ettevõtteks. Peate märkima olemasoleva ettevõtte profiili suletuks ja seejärel looma uue ettevõtte profiili. Kasutage selleks oma uut ettevõtte nime.

  Märkus. Kui soovite ettevõtte profiili omanikuõigusi endale saada, peab eelmine omanik teid esmalt omanikuna lisama ja omandilise kuuluvuse teile üle andma.

  Kui teil on rebrändinguga seoses mingeid probleeme, võtke meiega ühendust.

  Muude ettevõtete, ülikoolide ja asutuste juures asuvad allüksused

  Ettevõtete, ülikoolide, haiglate ja valitsushoonete allüksustel võib olla oma ettevõtte profiil Google'is.

  Automüügiga tegelevatele ettevõtetele ja meditsiiniteenuse pakkujatele on eraldi konkreetsed juhised. Vaadake Google'i minu ettevõte juhendit automüügiga tegelevatele ettevõtetele ja meditsiiniteenuse pakkujatele.

  Lisateave

  Avalikkusele suunatud allüksustel, mis tegutsevad eraldiseisvate üksustena, peaks olema oma leht. Iga allüksuse nimi peab erinema nii põhiettevõtte kui ka muude allüksuste nimest. Tavaliselt on sellistel allüksustel klientide eraldi sissepääs ja neil peaksid olema ka eraldi kategooriad. Mõnikord võib nende lahtiolekuaeg põhiettevõtte omast erineda.

  • Aktsepteeritav (eraldiseisva ettevõtte profiilina):
   • „Walmarti nägemiskeskus“
   • „Searsi autokeskus”
   • „Massachusettsi üldhaigla dermatoloogiaosakond“
  • Pole aktsepteeritav (eraldiseisva ettevõtte profiilina):
   • Apple’i toodete osakond kaupluses Best Buy
   • Whole Foods Marketi sooja toidu lett

  Iga allüksuse puhul peab seda allüksust kõige paremini iseloomustav kategooria erinema põhiettevõtte ja muude allüksuste kategooriatest.

  • Põhiettevõtte „Wells Fargo” kategooria on „Pank”, aga allüksuse „Wells Fargo nõustajad” kategooria on „Finantskonsultant”
  • Põhiettevõtte „South Bay Toyota” kategooria on „Toyota edasimüüja”, aga allüksuse „South Bay Toyota teenindus ja osad” kategooria on „Autoremonditöökoda” (peale selle ka kategooria „Auto varuosade pood”).
  • Põhiettevõtte „GetGo” kategooria on „Lähikauplus” (peale selle ka kategooria „Võileivabaar”), aga allüksuse „GetGo Fuel” kategooria on „Bensiinijaam” ja allüksuse „WetGo” kategooria on „Autopesula”.
  Üksikettevõtjad (nt arstid, juristid, kinnisvaramaaklerid)

  Üksikettevõtja on avalikkusele suunatud elukutse esindaja, kellel on üldjuhul oma kliendibaas. Arstid, hambaarstid, advokaadid, finantsplaneerijad, kindlustusagendid ja kinnisvaramaaklerid on kõik üksikettevõtjad. Üksikettevõtjate ettevõtte profiilides võib olla esitatud ameti- või kraadinimetus (nt dr, MD, JD, Esq., CFA).

  Üksikettevõtja peaks looma eraldi ettevõtte profiili järgmistel juhtudel.

  • Ta tegutseb avalikkusele suunatud kutsealal. Tugipersonal ei pea eraldi ettevõtte profiili looma.
  • Temaga saab kinnitatud asukohas tööajal otse ühendust võtta.

  Üksikettevõtjal ei tohi olla mitut tema erialasid sisaldavat ettevõtte profiili. Ettevõtete müügikorraldajad või potentsiaalsete klientide leidmise agendid pole üksikettevõtjad ega ole ettevõtte profiili saamiseks sobilikud.

  Lisateave

  Ühes asukohas tegutsevad üksikettevõtjad

  Kui üksikettevõtja on üks mitmest avalikkust teenindavast ettevõtjast selles asukohas, tuleks silmas pidada järgmist.

  • Organisatsioon peaks selle asukoha jaoks looma üksikettevõtja ettevõtte profiilist eraldiseisva kirje.
  • Üksikettevõtja ettevõtte profiili nimetus peaks sisaldama ainult üksikettevõtja nime, mitte organisatsiooni nime.

  Brändinimega organisatsiooni kuuluvad üksikettevõtjad

  Kui avalikkust teenindav ettevõtja on ainus selles asukohas tegutsev avalikkust teenindav ettevõtja ja esindab brändinimega organisatsiooni, on parem, kui ettevõtja jagab ettevõtte profiili organisatsiooniga. Looge üks ettevõtte profiil, kasutades järgmist vormingut: [bränd/ettevõte]: [üksikettevõtja nimi].

  Aktsepteeritav: „Allstate: Joe Miller“ (kui Joe on ainuke avalikkust teenindav ettevõtja selles Allstate’i brändinimega asukohas)

  Muud tähelepanekud

  Ebaseaduslik tegevus

  Petturlik või seadusevastane tegevus pole Google’is lubatud ning see võib lõppeda konto peatamise ja ettevõtteteabe eemaldamisega otsingutulemustest.

  Turundus, reklaamikampaaniad või muud konkursid

  Reklaamide, turundustegevuste, konkursside või muude pakkumiste juures peab olema nähtav link vastava tegevuse tingimustele ning seal peavad olema toodud selged juhised ja kvalifitseerumise tingimused. Kõikidest sellistest lubadustest, olgu need otsesed või kaudsed, tuleb kinni pidada.

  Märkus. Google jätab endale õiguse peatada neid juhiseid rikkuvate eraisikute või ettevõtete juurdepääsu teenusele Google'i minu ettevõte või muudele Google'i teenustele. Seaduse rikkumise korral võib Google teha koostööd õiguskaitseorganitega.

  Seotud allikad

  Kas see oli ab?
  Kuidas saame seda täiustada?

  Kas vajate rohkem abi?

  Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse

  Otsing
  Tühjenda otsing
  Otsingu sulgemine
  Google'i rakendused
  Peamenüü
  Abikeskusest otsimine
  true
  99729
  false