Juhised ettevõtteteabe esitamiseks Google’is

Kokkuvõte. Teenuses Google'i minu ettevõte saab kirjeid luua vaid nende ettevõtete jaoks, millel on füüsiline asukoht, mida kliendid saavad külastada, või kes külastavad ise kliente nende asukohtades. Eduka kirje loomiseks (mida ei peatata) tuleb vältida keelatud sisu, kajastada täpselt oma ettevõtteteavet ja järgida ülejäänud alltoodud eeskirju.

Oleme koostanud kohalikele ettevõtetele mõeldud juhised, mis aitavad tagada kvaliteetse teabe esitamise Google’is. Nende juhiste järgimine aitab vältida levinud probleeme, sealhulgas teie teabe muutmist või mõnel juhul ettevõtteteabe eemaldamist Google’ist.

Teenuse Google’i minu ettevõte kasutamisel parimate tulemuste tagamiseks tehke järgmist:

 • esitlege oma ettevõtet nii, nagu seda süsteemselt esitletakse ja tuntakse tegelikkuses teie ettevõtte sümbolite, kirjaplankide ning muude tunnusobjektide kaudu;
 • veenduge, et aadress ja/või teeninduspiirkond oleks õige ja täpne;
 • valige oma ettevõtte üldise põhitegevuse kirjeldamiseks nii vähe kategooriaid kui võimalik.

Brändid, organisatsioonid, esitajad ja teised ainult veebipõhised ettevõtted pole teenuse Google'i minu ettevõte kirjete jaoks sobilikud.

Väljad

Sobilikud ettevõtted
Mittesobilikud ettevõtted
Omandiline kuuluvus
Ettevõtte kirjelduse koostamise juhised
Nimi
Aadress
Veebisait ja telefoninumber
Lahtiolekuaeg
Kategooriad
Menüü
Ettevõtteketid ja brändid
Muude ettevõtete, ülikoolide ja asutuste ruumides asuvad allüksused
Üksikettevõtjad
Ebaseaduslik tegevus
Turundus, reklaamikampaaniad või muud konkursid

Põhijuhised

Sobilikud ettevõtted

Teenuse Google'i minu ettevõte kirje kasutamiseks peab ettevõttes selle lahtioleku ajal keegi reaalselt kliente vastu võtma.

On siiski mõned erandid.

 • Pangaautomaadid, videolaenutuskioskid ja kullerposti kogumise kastid. Selliste asukohtade lisamisel peate esitama ka kontaktteabe, mis võimaldab klientidel abi küsida.
 • Hooajalised ettevõtted (näiteks liuväli, mis on avatud üksnes talvekuudel), kui asukohas on aasta läbi ettevõtte silt.

Mittesobilikud ettevõtted

Järgmised ettevõtted ei ole sobilikud ettevõtte kirje kasutamiseks.

 • Üüritav või müüdav kinnisvara, näiteks puhkemajad, näidismajad või vabad korterid. Müügi- või liisingufirmad on aga kinnitamiseks sobilikud.
 • Teenus, mida osutatakse asukohas, mis ei kuulu teile või mida teil pole õigus esindada, või sellises kohas toimuv kursus või koosolek.

Omandiline kuuluvus

Teenuses Google’i minu ettevõte võivad oma ettevõtteteavet kinnitada ja hallata ainult ettevõtte omanikud või volitatud esindajad. Kui soovite haldustaseme juurdepääsu oma kirjele teistega jagada, saate lisada halduri.

Lisajuhised volitatud esindajatele

Iga eraisikut või ettevõtet, kes haldab teenuses Google'i minu ettevõte ettevõtteteavet ettevõtte kohta, mis talle ei kuulu, käsitletakse volitatud esindajana. Näited: kolmanda osapoole SEO/SEM-i ettevõte; ettevõtte omaniku sõber; tellimis-, ajastamis- või broneerimisteenuse pakkuja võrgus ja sidusettevõtete võrgustiku pakkuja.

Volitatud esindajate kohustused.

 • Ärge nõudke mitte kunagi ettevõtte kirjet ilma ettevõtte omaniku sõnaselge nõusolekuta.
 • Ärge esitage mitte kunagi valesid, eksitavaid ega ebareaalseid väiteid.
 • Ärge kasutage mitte kunagi potentsiaalsete või olemasolevate klientidega tülitavaid, ahistavaid või ebausaldusväärseid taktikaid.
 • Tehke alati koostööd otse ettevõtte omanikuga, et kinnitamine lõpule viia. Lugege lisateavet kinnitamise kohta.
 • Veenduge alati, et ettevõtte omanik mõistaks, mis on teenus Google'i minu ettevõte ja kus teenuse Google'i minu ettevõte andmeid kasutatakse. Volitatud esindajad peaksid ettevõtte omanikuga jagama järgmiseid allikaid.
 • Hoidke ettevõtte omanikku alati kursis sellega, milliseid toiminguid volitatud esindaja ettevõtte kirjes teeb.
 • Järgige alati ettevõtteteabe Google'is esitamise juhiseid. Pange tähele, et ettevõtte kirjesse tuleb kindlasti lisada keskne ja usaldusväärne telefoninumber ning veebisait, mille ettevõtte omanik saab kinnitada. Veebisaidi sisu peab kuuluma ettevõtte omanikule ja olema tema hallatud.
 • Reageerige halduri juurdepääsu taotlustele alati kiiresti ja andke kirje omandiline kuuluvus alati ettevõtte omanikule üle kohe pärast taotlemist. Volitatud esindajad peavad igal võimalusel julgustama ettevõtte omanikku kontot looma, kirje omanikuks saama ja volitatud esindajaid halduritena lisama. Lugege lisateavet omandiõiguse üleandmise kohta.

Nende eeskirjade mittejärgimine võib kaasa tuua kirje ja/või konto peatamise.

Ettevõtte kirjelduse koostamise juhised

Avaldatud sisu peaks rõhutama seda, mis teie ettevõtte eriliseks teeb. Sellel väljal saate esitada teavet pakutavate teenuste, toodete ning teie ettevõtte missiooni ja ajaloo kohta.

Peaksite esitama üksnes tõele vastavat teavet, keskendudes asjakohasele sisule, mis aitab klientidel teie ettevõtet paremini mõista. Lubatud ei ole sisu, mis pole ettevõtte suhtes asjakohane või millel pole ettevõttega selget seost. Vaadake meie üldisi juhiseid Google'is ettevõtte esindamise kohta.

Selle väljal esitatav sisu ei tohi:

 • lugejat eksitada – ettevõtte ning selle pakutavate toodete ja teenuste kohta ei tohi esitada ebatäpset ega valet teavet;
 • olla halva kvaliteediga, asjassepuutumatu või häiriv – näiteks vigane tekst, reklaamitrikina mõjuv tähemärkide kasutamine, tühi jutt;
 • keskenduda erikampaaniatele, hindadele ja müügipakkumistele – näiteks ei ole lubatud järgmine sisu: „Kõik kaubad 50% soodsamalt“ või „Linna parimad saiakesed vaid 1 euro eest“;”
 • sisaldada linke – lingid ei ole lubatud (nende tüübist olenemata);
 • sisaldada solvavat või sobimatut teavet:
  • ahistav, kiusav või vaenu õhutav sisu – avaldatud sisu ei tohi soodustada vihkamist või õhutada vägivalda üksikisikute või gruppide vastu etnilise päritolu, usu, puude, soo, vanuse, veteranistaatuse, seksuaalse orientatsiooni või soolise identiteedi alusel;
  • roppu, labast või solvavat keelekasutust hõlmav sisu;
  • terrorismi puudutav sisu –  me ei luba terroristlikel organisatsioonidel mitte mingil eesmärgil (sealhulgas värbamiseks) seda teenust kasutada. Samuti on rangelt keelatud terrorismiga seotud sisu, näiteks sisu, mis reklaamib terrorismiakte, õhutab vägivalda või ülistab terrorirünnakuid. Terrorismiga seotud sisu postitamisel hariduslikul, dokumentaalsel, teaduslikul või kunstilisel eesmärgil lisage piisavalt teavet, et vaatajad mõistaksid konteksti. 
  • seksuaalse alatooniga või vulgaarne sisu – sisu ei tohi hõlmata roppusi, seksuaalse alatooniga ja solvavat slängi; sõnu, mida üldiselt tuntakse kui viiteid pedofiiliale; sisu, mis reklaamib pedofiiliat, zoofiiliat, seksuaalset vägivalda; sisu, mis reklaamib eskorditeenuseid või muid teenuseid, mida võib tõlgendada tasustatud seksuaalteenustena;
 • esitada keelatud sisu:
  • keelatud on üles laadida ohtlike ja ebaseaduslike toodete ning teenuste müügiga seotud sisu.
  • keelatud on üles laadida sisu, milles kujutatakse laste ärakasutamist või väärkasutamist.
Märkus. Me ei luba sisu, mis hõlmab privaatset või konfidentsiaalset teavet, näiteks isiklikku finantsteavet või riiklikku isikutunnistust, nimega lingitud/seotud kontaktandmeid, delikaatset teavet sisaldavaid dokumente, kujutisi, protokolle või linke, mis sisaldavad isiklikke andmeid. Samuti ei luba me ülalpool kirjeldatud teabe pakkumist kohalike postituste või ettevõtte kirjelduste kaudu, välja arvatud kasutaja enda nimi, e-posti aadress ja telefoninumber.

Nimi

Nimi peaks kajastama teie ettevõtte nime reaalses maailmas, nii nagu seda süsteemselt kasutatakse teie poefassaadil, veebisaidil ja kirjaplangil ning nagu see on teada teie klientidele. Ettevõtte täpse nime esitamine aitab klientidel teie ettevõtte veebis üles leida.

Lisage teistesse ettevõtteteabe jaotistesse täiendavad üksikasjad (nt aadress ja/või teeninduspiirkond, lahtiolekuaeg ning kategooria). 

Kui looksite näiteks San Francisco kesklinnas 24 tundi ööpäevas avatud kohviku Shelly’s Coffee kirje, tuleks ettevõtteteave sisestada järgmiselt.

 • Ettevõtte nimi: Shelly’s Coffee
 • Aadress: 3247 Poppy Street, San Francisco, CA 94102
 • Lahtiolekuajad: avatud 24 tundi
 • Kategooria: kohvik

Ettevõtte nimesse ebavajaliku teabe lisamine ei ole lubatud ja selle tõttu võidakse teie kirje peatada. Vaadake allolevaid üksikasjalikke näiteid, et teada saada, mida tohib ettevõtte nimesse lisada ja mida mitte.

Lisateave

Allpool olevates näidetes kaldkirjas esitatud nimede või nimeosade kasutamine pole lubatud.

Nimi ei tohi sisaldada järgmist.

 • Turundushüüdlaused.
  • Pole aktsepteeritav: „TD Bank, Ameerika mugavaim pank”, „GNC – elage hästi*”.
  • Aktsepteeritav: „TD Bank”, „GNC”
 • Kauplusekoodid.
  • Pole aktsepteeritav: „UPS-i kauplus – 2872
  • Aktsepteeritav: „UPS-i kauplus”
 • Kaubamärk/registreeritud tähised.
  • Pole aktsepteeritav: „Burger King®
  • Aktsepteeritav: „Burger King”
 • Täielikult suurtähtedega kirjutatud sõnad (välja arvatud akronüümid) või tarbetud tühikud.
  • Pole aktsepteeritav: „SUBWAY
  • Aktsepteeritav: „Subway”, „KFC”, „IHOP”, „JCPenney”
 • Teave lahtiolekuaja kohta, sh suletud/avatud olekut puudutav teave.
  • Pole aktsepteeritav: „Regal Pizzeria – avatud 24 tundi”, „Searsi väljamüügipood (suletud)
  • Aktsepteeritav: „Regal Pizzeria”, „Searsi väljamüügipood”
 • Telefoninumbrid või veebisaidi URL-id, välja arvatud juhul, kui neid ühtselt kasutatakse ja tuntakse ka tegelikus ettevõttenimes.
  • Pole aktsepteeritav: „Airport Direct 1-888-557-8953”, „webuyanycar.com
  • Aktsepteeritav: „Airport Direct”, „1-800-Got-Junk”
 • Erimärgid (nt %&$@/”) või asjakohatud juriidilised terminid, välja arvatud juhul, kui need on ka tegelikkuses teie ettevõttenime osa.
  • Pole aktsepteeritav: „Shell Pay@Pump”, „Re/Max, LLC”, „LAZ Parking Ltd
  • Aktsepteeritav: „Shell”, „Re/Max”, „LAZ Parking”, „Toys ’’R’’ Us”, „H&M”, „T.J.Maxx”
 • Teie ettevõtet puudutav toote- või teenuseteave, välja arvatud juhul, kui see teave on ka tegelikkuses teie ettevõttenime osa või seda on vaja ettevõtte allüksuse tuvastamiseks (vt jaotist „Allüksused”). Teenuseteavet saab kõige paremini esitada kategooriate abil (vt jaotist „Kategooriad”).
  • Pole aktsepteeritav: „Verizon Wireless 4G LTE”, „Midase autoteeninduse eksperdid
  • Aktsepteeritav: „Verizon Wireless”, „Midas”, „Best Buy Mobile”, „Advance Auto Parts”, „JCPenney Portrait Studios”
 • Asukohateave, nagu naabruskond, linn või tänava nimi, välja arvatud juhul, kui see on teie ettevõtte nime pidevalt kasutatav ja tunnustatud osa ka reaalses maailmas. Nimi ei tohi sisaldada aadressi ega asukohajuhiseid.
  • Pole aktsepteeritav: „Holiday Inn (I-93, teine mahasõit)“, „U.S. Banki pangaautomaat – 7th & Pike - Parkimisgaraaži ooteruum lifti lähedal“, „Equinox SOHO lähedal
  • Aktsepteeritav: „Holiday Inn Salem“, „U.S. Banki pangaautomaat“, „Equinox SOHO“, „University of California Berkeley“
 • Paiknemisteave, mis näitab, et teie ettevõte asub teise ettevõtte ruumides (olenemata sellest, kas need ettevõtted kuuluvada samasse organisatsiooni või mitte).
  • Pole aktsepteeritav: „Chase’i pangaautomaat (kaupluses Duane Reade)”, „Apple’i pood Stanfordi kaubanduskeskuses”, „Benefit Brow Bar – Bloomingdales”, „Sam’s Clubi rehvid ja akud (Sam’s Clubi osa)”, „Geek Squad (kaupluses Best Buy)
  • Aktsepteeritav: „Chase’i pangaautomaat”, „Apple’i pood”, „Benefit Brow Bar”, „Sam’s Clubi rehvid ja akud”, „Geek Squad”

Mitme asukohaga kaupluste (ettevõtteketid ja brändid), allüksuste ja üksikettevõtjate (nt arstid, advokaadid ja kinnisvaramaaklerid) kohta on allpool esitatud lisajuhised.

Kohandatud nimed

Teie valitud lühike nimi peaks olema seotud teie ettevõtte nimega või nimega, mida inimesed teie ettevõttele viitamiseks sageli kasutavad. Soovitame lisada ka teie asukoha, et lühike nimi oleks paremini eristuv. Näiteks saate kasutada oma ettevõtte nime koos oma asukohaga (nt linn või piirkond).

Lühike nimi peaks olema lihtne, et saaksite seda hõlpsalt reklaamida ja et klientidele jääks see meelde. Kui teil on lühike nimi, saate ka lühikese URL-i, mille kaudu paluda klientidel arvustusi kirjutada. Vaadake lisateavet arvustuste taotlemiseks lühikeste URL-ide kasutamise kohta.

Lugege kohandatud nimede eeskirjade kohta lisateavet.

Aadress

Kasutage ettevõtte asukoha kirjeldamiseks täpset ja õiget aadressi ja/või teeninduspiirkonda. Ettevõtte asukohast kaugel asuvaid postkaste ei aktsepteerita.

Lisateave
 • Veenduge, et lehe loomisel oleks kasutatud teie tegelikku asukohta reaalses maailmas.
  • Võite lisada ostukeskuses või büroohoones renditud asukoha, samuti ka korruse, maja vms numbri. Teave tänavanurkade ja läheduses olevate orientiiride kohta tuleks lisada ainult piirkondades, kus ametlik aadress ettevõtte asukoha kohta täpset teavet ei anna.
  • Kui teil on vaja füüsilise asukoha piires postkasti või büroo numbrit täpsustada, märkige oma füüsiline aadress 1. aadressireale ja postkasti või büroo number 2. aadressireale
  • Kui teie ettevõte üürib ajutist virtuaalset kontorit, mis asub muul aadressil kui teie põhiettevõte, siis ärge looge selle asukoha jaoks lehte (välja arvatud juhul, kui seal on ettevõtte lahtiolekuajal töötajad).
 • Ärge lisage aadressireale teavet, mis ei puuduta teie ettevõtte füüsilist asukohta (nt URL-id või märksõnad).
 • Ärge looge oma ettevõtte ühe asukoha kohta üle ühe lehe ei ühel ega mitmel kontol.
  • Üksikettevõtjatel ning ettevõtete, ülikoolide, haiglate ja valitsushoonete allüksustel võib olla eraldi leht. Lisateavet saate üksikettevõtjaid ja allüksusi käsitlevatest erijuhistest.
 • Kui aadress ei sisalda tänavanumbrit või olete kindel, et aadress on õigesti sisestatud, aga süsteem ei suuda seda leida, võite märkida ettevõtte asukoha otse kaardil, järgides neid juhiseid.

Teeninduspiirkonnaga ettevõtted

Teeninduspiirkonnaga ettevõttel – ettevõttel, kes teenindab kliente oma asukohas – peaks olema ainult üks põhileht või -asukoht ja täpsustatud teeninduspiirkond. Teeninduspiirkonnaga ettevõtted ei saa märkida kirjesse „virtuaalset“ kontorit, kui selles pole lahtiolekuajal töötajaid.

Osa ettevõtteid on teeninduspiirkonnaga hübriidettevõtted – näiteks pitsarestoranid, kus on lauateenindus, ent mis pakuvad ka pitsade kojutoimetamist. Sellised ettevõtted saavad Google'i minu ettevõttes määratleda teeninduspiirkonna ning näidata ka oma füüsilise esinduse aadressi. Kui teenindate kliente oma aadressil ja soovite määrata teeninduspiirkonna, peaksid teie töötajad töötama teie ettevõtte asukohas ja saama määratud lahtiolekuaegadel kliente vastu võtta.

Google määrab nii teie ettevõtteteabe kui ka muudest allikatest pärineva teabe põhjal kindlaks, kuidas on kõige parem teie ettevõtte aadressi kuvada. Vaadake teeninduspiirkonnaga ettevõtete kohta lisateavet.

Veebisait ja telefoninumber

Esitage telefoninumber, mille kaudu saab teie ettevõtte konkreetse asukohaga võimalikult otse ühendust, või üks veebisait, mis esindab ettevõtte konkreetset asukohta.

 • Võimaluse korral kasutage keskse, kõnekeskuse numbri asemel alati kohalikku telefoninumbrit.
 • Ärge esitage telefoninumbreid ega URL-e, kust kasutajad suunatakse ümber sihtlehtedele (sh sotsiaalmeedia saitidel loodud lehed), ega telefoninumbreid, mis tegelikult ettevõttele ei kuulu.
 • Telefoninumbrid peavad olema ettevõtte otseses valduses.
 • Google'i minu ettevõtte veebisaitidel ja muudel kohalikel platvormidel saab kasutada täiendavaid telefoninumbreid.

Lahtiolekuaeg

Sisestage tavalised lahtiolekuajad. Kui see on asjakohane, võite tavalise lahtiolekuaja asemel sisestada praeguse hooaja lahtiolekuaja. Võite sisestada ka erandliku lahtiolekuaja mingite konkreetsete päevade, näiteks pühade või erisündmuste puhuks.

Lisateave

Teatud tüüpi ettevõtted ei peaks lahtiolekuaegu edastama, nt organisatsioonid, millel on eri lahtiolekuajad (nt ajakavad eri tüüpi tegevuste jaoks, sh esitusajad, jumalateenistuste ajad või klassid), ning ettevõtted, kus kliente võetakse vastu ainult eelneva kokkuleppe alusel. Ettevõtted, mille puhul ei ole vaja esitada lahtiolekuaegu, on muuhulgas järgmised: hotellid ja motellid, kinod, koolid ning ülikoolid, transporditeenuste osutajad, lennujaamad, sündmuste toimumispaigad ja looduslikud vaatamisväärsused.

Kui teie ettevõttes on allüksusi (vt jaotist „Allüksused”), lisage iga allüksuse lahtiolekuajad selle allüksuse eraldi kirjesse ja kogu peaettevõtte lahtiolekuajad peaettevõtte kirjesse.

Mitu lahtiolekuaega

Kui teie ettevõttel on mitu lahtiolekuaega, vaadake konkreetse tegevusvaldkonna kohta neid juhiseid.

 • Pangad: kasutage võimaluse korral kontori lahtiolekuaegu. Muidu kasutage sissesõidupanga lahtiolekuaegu. Panga juures oleval rahaautomaadil võib olla eraldi kirje, mis hõlmab eraldi tööaegu.
 • Automüüjad: kasutage kellaaegu, mil autosid müüakse. Kui uute autode ja kasutatud autode müügiajad on erinevad, kasutage lahtiolekuaegu, mil müüte uusi autosid.
 • Tanklad: kasutage kellaaegu, millal tankurid töötavad.
 • Restoranid: kasutage kellaaegu, millal kliendid saavad teie restoranis einestada. Muidu kasutage kellaaegu, millal toitu on võimalik kaasa osta. Kui need valikud ei sobi, kasutage sissesõidurestorani lahtiolekuaega või viimase võimalusena aega, millal pakute toidu kohaletoimetamise teenust.
 • Laoteenuste pakkujad: kasutage kontori tööaega. Muidu kasutage aega, millal esisissepääs on avatud.

Hooajalised lahtiolekuajad

Kui teie ettevõttel on hooajalised tööajad, järgige neid juhiseid.

Kategooriad

Kategooriad aitavad klientidel leida täpseid ja konkreetseid tulemusi nende teenuste kohta, millest nad on huvitatud. Selleks et teie ettevõtteteave oleks täpne ja ajakohane, pidage silmas järgmist.

 • Valige esitatud loendist oma ettevõtte üldise põhitegevuse kirjeldamiseks nii vähe kategooriaid kui võimalik.
 • Valige kategooriad, mis on võimalikult konkreetsed, kuid samas iseloomustavad teie ettevõtte põhitegevust.
  • Ärge kasutage kategooriaid üksnes märksõnadena või oma ettevõtte omaduste kirjeldamiseks.
  • Ärge kasutage kategooriaid, mis puudutavad teisi läheduses asuvaid või seotud ettevõtteid (nt füüsiliselt teie ettevõtte ruumides asuvad ettevõtted või juriidiline isik, kelle ruumides teie ettevõte asub).
Lisateave

Valige kategooriad, mis sobivad lõpetama lauset „See ettevõte ON”, mitte lauset „See ettevõtte OMAB”. Eesmärk on ettevõtet terviklikult kirjeldada, mitte loetleda kõiki pakutavaid teenuseid, müüdavaid tooteid või olemasolevaid võimalusi.

Eelkõige peaksite keskenduma oma ettevõtet kõige konkreetsemalt kirjeldavate kategooriate lisamisele, ülejäänu teeme hiljem ise. Näiteks juhul, kui valite konkreetse kategooria „Golfikuurort”, lisab Google sellised üldisemad kategooriad nagu „Kuurorthotell”, „Hotell” ja „Golfiväljak”. Võite vabalt lisamata jätta mõne kategooria, mis tundub valitud konkreetsema kategooria korral ülearune. Kui te ei leia oma ettevõtte jaoks sobivat kategooriat, valige mõni üldisem kategooria. Samuti võib Google kategooriateabe tuvastada teie veebisaidi või selle põhjal, kuidas teie ettevõtet on veebis mainitud.

Näited

 • „Papa John’s” pakub pitsa kaasaostmist ja kohaletoomist, aga mitte kohapeal einestamist. Seega peaks ettevõte kasutama kategooriat „Pitsa kohaletoimetamine” ja lisakategooriat „Pitsa kaasa” (vähem konkreetse kategooria „Toidu kohaletoimetamise restoran” või „Kojuviimiseks toite valmistav restoran” asemel).
 • „Krediidiühistu Navy Federal” peaks kasutama kategooriat „Föderaalne krediidiühistu” (vähem konkreetse kategooria „Pank” asemel).
 • „Super 8” on kohapealse basseiniga motell. Seega peaks ettevõte kategooria „Hotell” asemel kasutama kategooriat „Motell” ja mitte lisama kategooriat „Ujumisbassein”.
 • „24 Hour Fitness” peaks kasutama kategooriat „Terviseklubi” (mitte klubi spordivõimalusi iseloomustavat kategooriat „Spordisaal” või „Ujumisbassein”.
 • „A1 Check Cashing” peaks kasutama kategooriat „Tšekkide lunastamine” (vähem konkreetse kategooria „Pangad ja finantsteenused” asemel).
 • „Wendy’s” on kiirtoitu pakkuv hamburgerirestoran, mille menüüs on ka paar magustoitu. Seega peaks „Wendy’s” valima kategooria „Kiirtoidurestoran” ja lisakategooria „Hamburgerirestoran”, kuid mitte kasutama kategooriat „Magustoidurestoran”.

Kui teie ettevõtte ruumides tegutseb teine ettevõte, mis ei kuulu teie ettevõttele, kasutage ainult oma ettevõtet iseloomustavaid kategooriaid.

 • „Starbucks”, mille kategooria on „Kohvik”, tegutseb kaupluses Barnes and Nobles, mille kategooria on „Raamatupood” (aga mitte „Kohvik”).
 • „Cardtronicsi pangautomaat”, mille kategooria on „Rahaautomaat, asub kaupluses 7-Eleven, mille kategooria on „Lähikauplus” (aga mitte „Rahaautomaat”).
 • „Nobu” kategooria on „Restoran” ja see tegutseb ettevõttes „Hard Rock Hotel”, mille kategooria on „Hotell” (aga mitte „Restoran”).

Järgmistel ühes asukohas tegutsevatel ettevõtetel peaks igaühel olema oma leht. Kui teil on vaja sama ettevõtteasukoha puhul kasutada mõlemat kategooriat, looge selle asemel kaks lehte. Kasutage teise ettevõtte puhul kindlasti teist nime (vt ka jaotist „Allüksused”).

 • Hotellis/motellis asuv restoran/kohvik/baar
 • Kaubahallis/toidupoes asuv apteek
 • Kaubahalli/toidupoe juures asuv bensiinijaam

Menüü

Saadaval on kahte tüüpi menüüd.

 • Söögi- ja joogikohtade (nt restoranid ja kokteilibaarid) menüüd, kus loetletakse pakutavaid toite ning jooke.
 • Selliste teenusepakkujate nagu juuksur, spaa või autoremonditöökoda teenuste menüü, kus loetletakse kõik saadaolevad teenused.

Lisateave

Mõlema menüütüübi puhul tuleb järgida järgmisi suuniseid.
 • Menüü peaks kajastama tooteid ja teenuseid, mida ettevõte klientidele pakub. Täielikud menüüd võivad keskenduda konkreetsele toidukorrale (nt hommiku-, lõuna- või õhtusöök) või linkida muid menüülehti. Näiteks võite linkida oma ettevõtte õhtusöögimenüü, mis omakorda sisaldab hommikusöögi- ja lõunamenüüde linke.
 • Ärge kasutage näidismenüüsid, mis sisaldavad ainult populaarseid pakkumisi (või sarnaseid väljavõtteid).
 • Menüü URL-id ei tohi olla otselingid kolmandate osapoolte tellimis- või kohaletoimetamisteenustele.
 • Kolmandad osapooled, kes haldavad kirjeid klientide nimel, peavad teavitama ettevõtte omanikku ja saama loa ettevõtte menüü URL-i esitamiseks.

Ettevõtteketid, allüksused ja üksikettevõtjad

Ettevõtteketid ja brändid

Ühtsete nimede ja kategooriate kasutamine kõigi ettevõtte asukohtade puhul aitab kasutajatel teie ettevõtte kiiresti Google Mapsis ja otsingutulemustes ära tunda.

Kõigis asukohtadel peab olema sama nimi, välja arvatud juhul, kui ettevõtte nimi ka tegelikkuses asukohati erineb. Kõigil asukohtadel peab olema ka sama kategooria, kui neis osutatakse sama teenust.

Teenuse Google’i minu ettevõte kasutamise alustamine: ketid

Lisateave

Nimeühtsus

Kõigil samas riigis olevatel ettevõtte asukohtadel peab olema sama nimi. Näiteks kõigi kaupluse Home Depot asukohtade nimi peaks olema „The Home Depot”, mitte „Home Depot” või „The Home Depot Springfieldis”.

Nendest eeskirjadest on kaks erandit.

 1. Kui teil on mitut tüüpi ettevõtteid – alambrändid, mitu allüksust, eri tüüpi tegevusvaldkonnad, nagu jae- ja hulgimüük – võib neil eristuvatel üksustel olla ka eraldi nimi eeldusel, et seda rakendatakse ühtselt kõigi vastava ettevõttetüübi asukohtade puhul.
  • Aktsepteeritavad nimevariandid: „Walmart Supercenter” ja „Walmart Express”; „Nordstrom” ja „Nordstrom Rack”; „Gap” ja „babyGap”
 2. Kui osa teie asukohti kasutab ka tegelikkuses järjepidevalt teistsugust nime – kaupluse fassaadil, veebisaidil, kirjaplangil jne – võivad need asukohad seda teistsugust nime kasutada.
  • Aktsepteeritavad nimevariandid: „Intercontinental Mark Hopkins San Francisco” ja „Intercontinental New York Barclay”; „PFK” (Quebeci asukohtade puhul) ja „KFC” (USA-s ja mujal Kanadas olevate asukohtade puhul)

Kategooriaühtsus

Kõik ettevõtte asukohad peavad jagama ühte kategooriat, mis ettevõtet kõige paremini iseloomustab. Kui teil on mitut tüüpi asukohad (nt alambrändid, mitu allüksust või eri tegevusvaldkonnad, nagu jaemüük, jaotuskeskus ja kontor), kehtib see reegel üksnes iga alamrühma piires.

 • Kõigi „Gap Kidsi” asukohtade kategooria on „Lasterõivaste pood”
 • Kõigi „Goodyear’ autoteeninduskeskuse” asukohtade kategooria on „Rehvitöökoda”; neil on ka kategooria „Autoremonditöökoda”
 • Kõigi „PetSmarti” asukohtade kategooria on „Lemmikloomatarvete pood”; osadel asukohtadel võib olla ka muid kategooriaid („Lemmikloomapood”, „Koerte päevakodu”)

Kaks või enam brändi samas asukohas

Kui teie ettevõtte asukoht esindab kaht või enamat brändi, ärge ühendage brändinimesid ühte kirjesse. Selle asemel valige kirje jaoks üks brändinimi. Kui need brändid tegutsevad üksteisest sõltumatult, võite iga selles asukohas oleva brändi jaoks kasutada eraldi kirjet.

 • Pole aktsepteeritav: „KFC / Taco Bell“ või „Dunkin' Donuts / Baskin Robbins
 • Aktsepteeritav: „Taco Bell“, „KFC“, „Dunkin’ Donuts“, „Baskin Robbins“

Kui teie ettevõte müüb mõne teise ettevõtte brändiga toodet/tooteid või teenust/teenuseid, kasutage üksnes oma ettevõtte nime, jättes välja müüdava brändi nime, kuna sellel ei saa selle asukoha jaoks kirjet olla.

 • Pole aktsepteeritav: „Staples / UPS“, „America’s Tire / Firestone
 • Aktsepteeritav: „Staples“, „America’s Tire“

Juhul kui ettevõte on üksnes bränditoote või -teenuse pakkumisega tegelev volitatud müüja (seda nimetatakse ka „frantsiisiks“), võite kirje loomisel kasutada vastavat brändinime.

 • Aktsepteeritav: „TCC Verizon Wirelessi tipptasemel jaemüüja”, „U-Hauli piirkondlik edasimüüja”

Taasbränding

Teie ettevõte on taasbrändinguks sobilik järgmistel juhtudel.

 • Teete väikese nimemuudatuse.
 • Teie ettevõttel on mitu asukohta ja ettevõtte nimi muutub.

Kui teie ettevõte vastab ülalolevatele taasbrändingu kriteeriumidele, võite ettevõtte nime värskendada, muutes oma ettevõtteteavet.

Kui teie ettevõtte nimi muutub, kuid see ei vasta ülalolevatele kriteeriumidele, peetakse seda uueks ettevõtteks. Peate märkima ettevõtte olemasoleva kirje suletuks, seejärel looma ettevõtte uue nimega uue kirje.

Märkus. Kui soovite ettevõtte kirje omandiõigusi endale saada, peab eelmine omanik teid esmalt omanikuna lisama ja omandiõiguse teile üle andma.

Kui teil on taasbrändinguga seoses mingeid probleeme, võtke meiega ühendust

Muude ettevõtete, ülikoolide ja asutuste ruumides asuvad allüksused

Ettevõtete, ülikoolide, haiglate või valitsusasutuste allüksustel võib Google’is oma kirje olla.

Teenuse Google’i minu ettevõte kasutamise alustamine: automüüjad

Lisateave

Avalikkusele suunatud allüksustel, mis tegutsevad eraldiseisvate üksustena, peaks olema oma leht. Iga allüksuse nimi peab erinema nii põhiettevõtte kui ka muude allüksuste nimest. Tavaliselt on sellistel allüksustel klientide eraldi sissepääs ja neil peaksid olema ka eraldi kategooriad. Mõnikord võib nende lahtiolekuaeg põhiettevõtte omast erineda.

 • Aktsepteeritav (eraldiseisva kirjena):
  • „Walmarti nägemiskeskus“
  • „Searsi autokeskus”
  • Massachusettsi üldhaigla dermatoloogiaosakond“
 • Pole aktsepteeritav (eraldiseisva kirjena):
  • Apple’i toodete osakond kaupluses Best Buy
  • Whole Foods Marketi sooja toidu lett

Iga allüksuse puhul peab seda allüksust kõige paremini iseloomustav kategooria erinema põhiettevõtte ja muude allüksuste kategooriatest.

 • Põhiettevõtte „Wells Fargo” kategooria on „Pank”, aga allüksuse „Wells Fargo nõustajad” kategooria on „Finantskonsultant”
 • Põhiettevõtte „South Bay Toyota” kategooria on „Toyota edasimüüja”, aga allüksuse „South Bay Toyota teenindus ja osad” kategooria on „Autoremonditöökoda” (peale selle ka kategooria „Auto varuosade pood”).
 • Põhiettevõtte „GetGo” kategooria on „Lähikauplus” (peale selle ka kategooria „Võileivabaar”), aga allüksuse „GetGo Fuel” kategooria on „Bensiinijaam” ja allüksuse „WetGo” kategooria on „Autopesula”.

Üksikettevõtjad (nt arstid, advokaadid, kinnisvaramaaklerid)

Üksikettevõtja on avalikkusele suunatud elukutse esindaja, kellel on üldjuhul oma kliendibaas. Arstid, hambaarstid, advokaadid, finantsplaneerijad, kindlustusagendid ja kinnisvaramaaklerid on kõik üksikettevõtjad. Üksikettevõtjate kirjetes võib olla esitatud ameti- või kraadinimetus (nt dr, MD, JD, Esq., CFA).

Üksikettevõtja peaks looma eraldi kirje juhul, kui on täidetud järgmised tingimused.

 • Ta tegutseb avalikkusele suunatud kutsealal. Tugipersonal ei pea eraldi lehti looma.
 • Temaga saab kinnitatud asukohas tööajal otse ühendust võtta.

Ettevõtjal ei tohi kõigi oma erialade katmiseks olla mitut kirjet. Ettevõtete müügikorraldajad või potentsiaalsete klientide leidmise agendid pole üksikettevõtjad ega ole kirje puhul sobilikud.

Lisateave

Ühes asukohas tegutsevad üksikettevõtjad

Kui üksikettevõtja on üks mitmest avalikkust teenindavast ettevõtjast selles asukohas, tuleks silmas pidada järgmist.

 • Organisatsioon peaks selle asukoha jaoks looma üksikettevõtja kirjest eraldiseisva kirje.
 • Üksikettevõtja kirje pealkiri peaks sisaldama ainult üksikettevõtja nime, mitte organisatsiooni nime.

Brändinimega organisatsiooni kuuluvad üksikettevõtjad

Kui avalikkust teenindav ettevõtja on ainus selles asukohas tegutsev avalikkust teenindav ettevõtja ja esindab brändinimega organisatsiooni, on parem, kui ettevõtja jagab kirjet organisatsiooniga. Looge üks kirje, kasutades järgmist vormingut: [bränd/ettevõte]: [üksikettevõtja nimi].

Aktsepteeritav: „Allstate: Joe Miller“ (kui Joe on ainuke avalikkust teenindav ettevõtja selles Allstate’i brändinimega asukohas)

Muud tähelepanekud

Ebaseaduslik tegevus

Petturlik või seadusevastane tegevus pole Google’is lubatud ning see võib lõppeda konto peatamise ja ettevõtteteabe eemaldamisega otsingutulemustest.

Turundus, reklaamikampaaniad või muud konkursid

Reklaamide, turundustegevuste, konkursside või muude pakkumiste juures peab olema nähtav link vastava tegevuse tingimustele ning seal peavad olema toodud selged juhised ja kvalifitseerumise tingimused. Kõikidest sellistest lubadustest, olgu need otsesed või kaudsed, tuleb kinni pidada.

Märkus. Google jätab endale õiguse peatada neid juhiseid rikkuvate eraisikute või ettevõtete juurdepääsu teenusele Google’i minu ettevõte või muudele Google’i teenustele. Seaduse rikkumise korral võib Google teha koostööd õiguskaitseorganitega.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?