Retningslinjer i forbindelse med repræsentation af din virksomhed på Google

Vi har udarbejdet en liste med retningslinjer for lokale virksomheder med henblik på at sikre en høj kvalitet af oplysninger på Google. Ved at følge disse retningslinjer kan du undgå almindelige problemer, herunder ændring af dine oplysninger eller – i visse tilfælde – at dine virksomhedsoplysninger fjernes fra Google.

Sådan opnår du de bedste resultater, når du bruger Google My Business:

 • Repræsenter din virksomhed sådan som den repræsenteres og genkendes i andre sammenhænge med hensyn til skiltning, brevpapir og andre typer branding.
 • Sørg for, at din adresse er korrekt.
 • Vælg så få kategorier som muligt for at beskrive din overordnede kerneforretning.

Bemærk! Varemærker, organisationer, kunstnere og andre former for virksomheder, der kun opererer online, skal oprette en varemærkeside i stedet for en lokal side. Varemærkesider følger retningslinjerne for indhold på Google+ sider. Få flere oplysninger om forskellen på varemærkesider og lokale sider

 

Grundlæggende retningslinjer

Kvalificerede virksomheder

For at kvalificere sig til en lokal Google+ side skal en virksomhed være i personlig kontakt med kunderne i den angivne åbningstid.

Undtagelse: Pengeautomater, videoudlejningsautomater og dropbokse til eksprespost er tilladt. Hvis du tilføjer sådanne steder, skal du angive kontaktoplysninger, som kunderne kan bruge til at få hjælp.

Ikke-kvalificerede virksomheder

Følgende virksomheder er ikke kvalificerede til en lokal side:

 • Virksomheder, der er under opbygning, eller som endnu ikke er åbnet for offentligheden.
 • Ejendomme til leje eller salg, som f.eks. ferieboliger eller tomme lejligheder. Salgs- eller udlejningskontorer er imidlertid kvalificerede til godkendelse.
 • En fortløbende tjeneste, et undervisningshold eller et møde på et sted, som du ikke ejer eller er autoriseret til at repræsentere. Koordiner med udlejeren eller værten, så dine oplysninger vises i introduktionsfeltet på deres virksomheds side.

Ejerskab

Kun virksomhedsejere eller autoriserede repræsentanter må godkende og administrere deres virksomhedsoplysninger på Google My Business. Hvis du ønsker at dele adgangen til din lokale side med andre, kan du gøre det ved at tilføje en administrator.

 

Virksomhedsoplysninger

Navn

Dit navn skal afspejle din virksomheds faktiske navn, sådan som det bruges på din butiksfacade, dit website, dit brevpapir, og sådan som det kendes af kunderne.

Hvis det er relevant, kan der inkluderes yderligere oplysninger i andre sektioner med dine virksomhedsoplysninger (f.eks. "Adresse", "Kategorier"). Tilføjelse af unødvendige oplysninger i forbindelse med navnet (f.eks. "Google Inc. – Mountain View Corporate Headquarters" i stedet for "Google"), medtagelse af marketingslogans, forretningskoder, specialtegn, åbningstider, telefonnumre, webadresser, oplysninger om tjenester/produkter, adresse eller rutevejledning eller oplysninger om fysisk placering i andre virksomheder (f.eks. "Danske Bank-pengeautomat på Statoil") er ikke tilladt.

Få flere oplysninger

I nedenstående eksempler er navne eller dele af navne i kursiv ikke tilladt.

Navnet må ikke indeholde:

 • Marketingslogans.
  • Ikke acceptabelt: "Nordea, Nordens største bank", "Elgiganten Vi vil være billigst".
  • Acceptabelt: "Nordea", "Elgiganten"
 • Forretningskoder.
  • Ikke acceptabelt: "The UPS Store - 2872"
  • Acceptabelt: "The UPS Store"
 • Tegn for registrerede varemærker.
  • Ikke acceptabelt: "Burger King®"
  • Acceptabelt: "Burger King"
 • Ord, der udelukkende står med store bogstaver (akronymer undtaget), eller unødvendige mellemrum.
  • Ikke acceptabelt: "SUBWAY"
  • Acceptabelt: "Subway", "KFC", "IHOP", "JCPenney"
 • Oplysninger om åbningstider, herunder åben/lukket-status.
  • Ikke acceptabelt: "Milano Pizzeria døgnåbent", "Sportmaster lagersalg (lukket)"
  • Acceptabelt: "Milano Pizzeria", "Sportmaster lagersalg"
 • Telefonnumre eller webadresser medmindre de afspejler din virksomheds konsekvent anvendte og reelle, genkendelige repræsentation.
  • Ikke acceptabelt: "Airport Direct 1-888-557-8953", "webuyanycar.com"
  • Acceptabelt: "Airport Direct", "1-800-Got-Junk"
 • Specialtegn (f.eks. %&$@/") eller irrelevante juridiske udtryk medmindre de er en del af virksomhedens faktiske repræsentation
  • Ikke acceptabelt: "Shell Pay@Pump", "Proshop ApS", "EuroPark A/S"
  • Acceptabelt: "Shell", "Proshop", "EuroPark", "Toys ’’R’’ Us", "H&M"
 • Oplysninger om virksomhedens tjenester eller produkter medmindre disse oplysninger også er den del af den egentlige repræsentation, eller oplysningerne er nødvendige for at identificere en afdeling inden for en virksomhed (se "Afdelinger"). Tjenesteoplysninger repræsenteres bedst efter kategorier (se "Kategorier").
  • Ikke acceptabelt: "Verizon Wireless 4G LTE", "Kvickly Supermarked, fødevarer og non-food", "Midas Automobileksperter"
  • Acceptabelt: "Verizon Wireless", "Kvickly", "Midas", "Best Buy Mobile", "Advance Auto Parts", "JCPenney Portrait Studios"
 • Adresseoplysninger som f.eks. kvarter, by eller gadenavn, medmindre det er en del af virksomhedens faktiske offline repræsentation. Navnet må ikke indeholde gadenavn eller rutevejledning.
  • Ikke acceptabelt: "Baresso Centrum", "Magasin Kgs. Nytorv", "Q8 (frakørsel 17 på E45)", "Handelsbanken-pengeautomat – Østerfælled Torv ved kasernen"
  • Acceptabelt: "Baresso", "Magasin", "Q8", "Handelsbanken-pengeautomat", "Københavns Universitet"
 • Oplysninger om placering i anden virksomhed angiver, at din virksomhed fysisk ligger inde i en anden virksomhed (uanset om virksomhederne tilhører den samme organisation).
  • Ikke acceptabelt: "Danske Bank-pengeautomat (på Statoil)", "Apple Store i Stanford Shopping Center", "Joe & The Juice – Magasin"
  • Acceptabelt: "Danske Bank-pengeautomat", "Apple Store", "Joe & The Juice"

Nedenfor findes yderligere retningslinjer for butikker med flere adresser (kæder og varemærker), afdelinger og individuelle erhvervsdrivende (f.eks. læger, advokater og ejendomsmæglere).

Adresse

Angiv virksomhedsadressen præcist. Postbokse eller eksterne postkasser på fjernadresser accepteres ikke.

Få flere oplysninger
 • Sørg for, at din side oprettes på din faktiske adresse.
  • Brug virksomhedens præcise adresse i stedet for bynavne eller vejkryds. Postbokse betragtes ikke som nøjagtige fysiske placeringer.
  • Hvis du har brug for at angive en postboks eller et suitenummer på din fysiske placering, skal du angive din fysiske adresse i Adresselinje 1 og skrive postboks eller suitenummer i Adresselinje 2.
  • Hvis din virksomhed lejer et midlertidigt, "virtuelt" kontor på en anden adresse end den primære virksomhed, så undlad at oprette en side for den pågældende placering, medmindre den er bemandet i den almindelige åbningstid.
 • Undlad at medtage oplysninger i adresselinjer, som ikke vedrører virksomhedens fysiske placering (f.eks. webadresser eller søgeord).
 • Undlad at oprette mere end én side for hver enkelt af virksomhedens placeringer, enten på en enkelt konto eller flere konti.
  • Private praktiserende og afdelinger inden for virksomheder, universiteter, hospitaler og officielle myndigheder kan have separate sider. Se specifikke retningslinjer for individuelle erhvervsdrivende og afdelinger for at få flere oplysninger.

Virksomheder i tjenesteområder

Virksomheder i tjenesteområder – dvs. virksomheder, der betjener kunderne på deres placeringer – bør have én side for det centrale kontor eller den centrale placering og angive et tjenesteområde fra dette udgangspunkt. Hvis du ønsker at vise hele din virksomhedsadresse, mens du indstiller et eller flere tjenesteområder, skal din virksomheds placering være bemandet og i stand til at modtage kunder inden for de angivne åbningstider. Google afgør, hvordan din virksomhedsadresse bedst vises ud fra dine virksomhedsoplysninger samt oplysninger fra andre kilder. Få flere oplysninger om virksomheder i tjenesteområder.

Website og telefon

Angiv så vidt muligt et telefonnummer til den direkte virksomhedsadresse, og angiv ét website, der repræsenterer den individuelle virksomhedsadresse.

 • Benyt så vidt muligt et lokalt telefonnummer i stedet for et centralt callcenternummer.
 • Benyt ikke telefonnumre eller webadresser, der omdirigerer eller "henviser" brugerne til andre landingssider eller telefonnumre end dem, der tilhører den faktiske virksomhed, herunder sider, som er oprettet på sociale medier.

Kategorier

Kategorier hjælper dine kunder med at finde nøjagtige, specifikke resultater for tjenester, som de er interesseret i. For at holde dine virksomhedsoplysninger ajour bør du sørge for at:

 • Bruge så få kategorier som muligt fra den angivne liste til at beskrive den overordnede kerneforretning.
 • Vælge kategorier, der er så specifikke som muligt, men repræsentative for din primære virksomhed.
  • Brug ikke kategorier alene som søgeord eller til at beskrive egenskaber ved din virksomhed.
  • Brug ikke kategorier, der vedrører andre virksomheder i nærheden eller relaterede virksomheder – f.eks. virksomheder, der fysisk er placeret inden for din virksomhed, eller enheder, hvor din virksomhed fysisk er placeret.
Få flere oplysninger

Vælg kategorier, der fuldender udsagnet: "Denne virksomhed ER en" snarere end "denne virksomhed HAR en". Målet er at beskrive din virksomhed helhedsorienteret i stedet for at anføre alle de tjenester, den tilbyder, de produkter, den sælger, eller de egenskaber, den karakteriseres ved.

Du skal primært fokusere på at tilføje de mest specifikke kategorier for din virksomhed. Så tager vi os af resten bag kulisserne. Når du f.eks. vælger en specifik kategori som "Golfresort", inkluderer Google implicit mere generelle kategorier, såsom "Resorthotel", "Hotel" og "Golfbane". Du kan roligt undlade at tilføje en kategori, som synes redundant i forhold til en mere specifik kategori, du har valgt. Hvis du ikke kan finde en kategori for din virksomhed, så vælg en, der er mere generel. Google kan også registrere kategorioplysninger fra dit website og fra oplysninger om din virksomhed fra andre steder på nettet.

Eksempler:

 • "Papa John" leverer pizza ud af huset, men tilbyder ikke spisning på stedet. Her bruges kategorien "Pizzalevering" og yderligere kategorien "Pizzatakeaway" (i stedet for det mindre specifikke "Madudbringning" eller "Restaurant med takeaway").
 • "Navy Federal Credit Union" skal benytte kategorien "Federal Credit Union" (i stedet for det mindre specifikke "Bank").
 • "Super 8" er et motel med en swimmingpool. Det skal benytte kategorien "Motel" i stedet for "Hotel" og undlade at inkludere "Swimmingpool" som en kategori.
 • "24 Hour Fitness" skal benytte kategorien "Motionscenter" (og ikke faciliteterne "Gymnastiksal" eller "Swimmingpool").
 • "A1-checkudbetaling" skal benytte kategorien "Checkudbetaling" (i stedet for det mindre specifikke "Bankvæsen og finans").
 • "Wendy’s" er en fastfoodrestaurant, der laver burgere og også har nogle desserter på menuen. "Wendy’s" skal vælge kategorien "Fastfoodrestaurant" (samt kategorien "Burgerrestaurant"), men ikke kategorien "Dessertrestaurant".

Hvis en anden virksomhed er fysisk placeret i din virksomhed, men ikke drives af din organisation, skal du kun benytte kategorier, der repræsenterer din virksomhed.

 • "Baresso", som er i kategorien "Kaffebar", drives inde i "Arnold Busck", som er i kategorien "Boghandler" (og ikke kategorien "Kaffebar").
 • "Jyske Bank-pengeautomat", som er i kategorien "Pengeautomat", drives inde i "7-Eleven", som er i kategorien "Døgnbutik" (og ikke i kategorien "Pengeautomat").
 • "Nobu" er i kategorien "Restaurant" og drives inde i "Hard Rock Hotel", som er i kategorien "Hotel" (og ikke kategorien "Restaurant").

Følgende typer virksomheder med fælles beliggenhed skal have hver deres side. Hvis du er nødt til at bruge begge kategorier for den samme virksomhedsadresse, så opret i stedet to sider. Sørg for at bruge et andet navn for den anden virksomhed (se også "Afdelinger").

 • En restaurant/cafe/bar inde i et hotel/motel
 • Et apotek inde i et supermarked/en dagligvarebutik
 • En tankstation sammen med et supermarked/en dagligvarebutik

 

Kæder, afdelinger og individuelle erhvervsdrivende

Kæder og varemærker

Når du benytter konsekvente navne og kategorier på alle dine virksomhedsplaceringer, hjælper du brugerne med hurtigt at identificere din virksomhed på Google Maps og i søgeresultater.

Alle placeringer skal have det samme navn, medmindre virksomhedernes navne reelt varierer fra sted til sted. Alle placeringer skal også være i den samme kategori, hvis det er den samme tjeneste, der tilbydes.

Få flere oplysninger

Konsekvente navne

Alle virksomhedsplaceringer inden for det samme land skal have det samme navn for alle placeringer. Alle placeringer for Elgiganten skal f.eks. bruge navnet "Elgiganten", og ikke "El-giganten" eller "Elgiganten i Vejle".

Der er to undtagelser i forbindelse med denne politik:

 1. Hvis du har flere typer af virksomheder – undervaremærker, flere afdelinger eller forskellige typer af operationer, f.eks. detail og en gros – kan disse separate enheder også have separate navne, når blot de anvendes konsekvent på alle den pågældende virksomheds placeringer.
  • Acceptable navnevariationer: "Walmart Supercenter" og "Walmart Express", "Nordstrom" og "Nordstrom Rack", "Gap" og "babyGap"
 2. Hvis nogle af dine placeringer reelt konsekvent benytter et andet navn – på butiksfacaden, websitet, brevpapiret etc. – kan disse placeringer benytte dette andet navn.
  • Acceptable navnevariationer: "Intercontinental Mark Hopkins San Francisco" og "Intercontinental New York Barclay", "PFK" (for placeringer i Quebec) og "KFC" (for placeringer i USA og resten af Canada)

Konsekvente kategorier

Alle placeringer for en virksomhed skal dele den ene kategori, der bedst muligt repræsenterer virksomheden. Hvis du har flere typer af placeringer (f.eks. undervaremærker, flere afdelinger eller forskellige typer af operationer, som f.eks. detail, distributionscenter og kontor), gælder denne regel kun inden for hver af disse undergrupper.

 • Alle "Gap Kids" er i kategorien "Børnetøjsbutik"
 • Alle "Goodyear Auto Service Center" er i kategorien "Dækforhandler" og i kategorien "Autoreparation"
 • Alle "PetSmart" er i kategorien "Dyrefoderbutik", og nogle placeringer er muligvis i andre kategorier ("Dyrehandel", "Hundepension")

To eller flere varemærker på den samme placering

Hvis din virksomhedsadresse kombinerer to eller flere varemærker, så undlad at kombinere varemærkerne på en enkelt side. Vælg i stedet navnet på det ene varemærke til siden. Hvis varemærkerne drives uafhængigt af hinanden, kan du benytte en separat side for hvert enkelt varemærke på denne placering.

 • Ikke acceptabelt: "KFC / Taco Bell" eller "Dunkin' Donuts / Baskin Robbins"
 • Acceptabelt: "Taco Bell", "KFC", "Dunkin’ Donuts", "Baskin Robbins"

Hvis din virksomhed sælger en anden virksomheds varemærkeprodukter eller -tjenester, så benyt kun virksomhedens navn og ikke navnet på det varemærke, der sælges – og dette varemærke kan ikke have en side for denne placering.

 • Ikke acceptabelt: "Staples / UPS", "America’s Tire / Firestone"
 • Acceptabelt: "Staples", "America’s Tire"

Hvis virksomheden på denne placering imidlertid er en autoriseret og fuldt dedikeret sælger af varemærkeproduktet eller -tjenesten (undertiden også kaldet "franchisetager"), må det underliggende varemærkenavn godt benyttes ved oprettelse af siden.

 • Acceptabelt: "TCC Verizon Wireless Premium Retailer", "U-Haul Neighborhood Dealer"

Afdelinger inden for andre virksomheder, universiteter eller institutioner

Afdelinger inden for virksomheder, universiteter, hospitaler og offentlige institutioner kan have deres egne sider på Google.

Få flere oplysninger

Afdelinger, der orienterer sig mod offentligheden, og som drives som selvstændige enheder, bør have deres egen side. Det præcise navn på hver enkelt afdeling skal adskille sig fra navnet på den primære virksomhed og fra navnene på andre afdelinger. Sådanne afdelinger vil typisk have en separat kundeindgang, og afdelingerne ligger hver især i forskellige kategorier. Åbningstiderne vil undertiden være forskellige fra den primære virksomheds åbningstider.

 • Acceptabelt (som separate sider):
  • "Walmart Vision Center"
  • "Sears Auto Center"
  • "Massachusetts General Hospital Department of Dermatology"
 • Ikke acceptabelt (som separate sider):
  • Sektionen med Apple-produkter i Fona
  • Slagteren i Føtex

For hver enkelt afdeling skal den kategori, der er mest repræsentativ for den pågældende afdeling, være forskellig fra den mest repræsentative kategori for den primære virksomhed og de mest repræsentative kategorier for de øvrige afdelinger.

 • Den primære virksomhed "Wells Fargo" er i kategorien "Bank", mens afdelingen "Wells Fargo Advisors" er i kategorien "Finansiel rådgiver"
 • Den primære virksomhed "South Bay Toyota" er i kategorien "Toyota-forhandler", mens "South Bay Toyota Service & Parts" er i kategorien "Autoreparation" (samt i kategorien "Bilreservedelsbutik")
 • Den primære virksomhed "GetGo" er i kategorien "Døgnbutik" (samt i kategorien "Sandwichbar"), mens afdelingen "GetGo Fuel" er i kategorien "Tankstation", og afdelingen "WetGo" er i kategorien "Bilvask"

Individuelle erhvervsdrivende (f.eks. læger, advokater, ejendomsmæglere)

En individuel erhvervsdrivende er en professionel, der orienterer sig mod offentligheden, typisk med sin egen kundegruppe. Læger, tandlæger, advokater, finansielle planlæggere, forsikringsagenter og ejendomsmæglere er alle individuelle erhvervsdrivende. Sider for erhvervsdrivende kan omfatte titel eller grad af certificering (f.eks. dr.med., MDE, cand.jur.).

En individuel erhvervsdrivende kan oprette sin egen dedikerede side, hvis:

 • Han eller hun opererer orienteret mod offentligheden. Medarbejderne bør ikke oprette egne sider.
 • Han eller hun kan kontaktes direkte på den bekræftede placering i åbningstiden.

En erhvervsdrivende bør ikke have flere sider for at dække alle sine specialer.

Få flere oplysninger

Flere erhvervsdrivende på samme placering

Hvis den erhvervsdrivende er en af flere erhvervsdrivende, som er orienteret mod offentligheden, på denne placering:

 • Organisationen bør oprette en separat side for denne placering, som er adskilt fra den erhvervsdrivendes.
 • Siden for den erhvervsdrivende skal have den erhvervsdrivendes navn som titel, ikke organisationens navn, som skal udelades.

Selvstændige erhvervsdrivende, der tilhører brandede organisationer

Hvis en erhvervsdrivende er den eneste, som er orienteret mod offentligheden på den pågældende placering, og vedkommende repræsenterer en brandet organisation, skal den erhvervsdrivendes side ikke være adskilt fra organisationens side. Opret i stedet en enkelt side med en titel, der anvender dette format: [varemærke/firma]: [navn på erhvervsdrivende].

 • Acceptabelt: "Allstate: Joe Miller" (hvis Joe er den eneste erhvervsdrivende, som er orienteret mod offentligheden, på denne Allstate-brandede placering)

 

Andre bemærkninger

Ulovlige aktiviteter

Bedrageriske og ulovlige aktiviteter tolereres ikke på Google og kan medføre suspendering af konto og fjernelse af virksomhedsoplysninger fra søgeresultater.

Markedsføring, kampagner eller andre konkurrencer

Enhver form for kampagne, markedsføring, konkurrencer eller andre reklamefremstød bør tydeligt linke til vilkårene for aktiviteten og angive klare retningslinjer og kvalifikationer. Alle sådanne eksplicitte eller implicitte løfter skal overholdes.

Bemærk! Google forbeholder sig ret til at suspendere adgang til Google My Business eller andre Google-tjenester for enkeltpersoner eller virksomheder, der overtræder disse retningslinjer, og Google kan eventuelt samarbejde med myndighederne i tilfælde af lovovertrædelser.