Pokyny ohledně prezentace vaší firmy na Googlu

Shrnutí: Zápis ve službě Moje firma na Googlu lze vytvořit pouze pro firmy, které mají fyzickou provozovnu, již mohou zákazníci navštívit, nebo pokud je provozovna mobilní a navštěvuje zákazníky. K vytvoření úspěšného zápisu, jenž nebude pozastaven, je třeba, abyste se vyhnuli zakázanému obsahu, svou firmu popsali přesně a dodrželi i ostatní níže uvedené zásady.

Připravili jsme seznam pokynů, kterými se mají řídit místní firmy, aby informace o nich byly na Googlu co nejkvalitnější. Dodržíte-li tyto pokyny, vyhnete se běžným problémům, např. úpravám informací, nebo i odstranění informací o firmě z Googlu.

Abyste ve službě Moje firma na Googlu dosáhli co nejlepších výsledků, dodržujte následující doporučení:

 • reprezentace firmy na internetu by měla odpovídat tomu, jak se firma prezentuje ve skutečném světě (billboardy, cedule, propagační předměty a další branding),
 • adresa nebo obslužná oblast musí být správná a přesná,
 • zvolené kategorie, kterých by mělo být co nejméně, by měly vystihovat celkovou povahu podnikání.

Značky, organizace, umělci a další firmy podnikající pouze na internetu nemají na zápis ve službě Moje firma na Googlu nárok.

Pole

Vhodné firmy
Nevhodné firmy
Vlastnictví
Pokyny k popisu firmy
Název
Adresa
Web a telefon
Otevírací doba
Kategorie
Nabídka
Řetězce a značky
Oddělení v rámci jiných firem, univerzity nebo instituce
Soukromé praxe a kanceláře
Nezákonné činnosti
Marketingové, propagační a jiné zvláštní akce

Základní pokyny

Vhodné firmy

Firma, která chce splnit podmínky pro vytvoření zápisu ve službě Moje firma na Googlu, musí zákazníky obsluhovat formou osobního kontaktu v uvedené provozní době.

Existuje několik výjimek:

 • Jsou povoleny bankomaty, automaty na půjčování filmů a poštovní schránky. Pokud přidáváte místo tohoto typu, musíte uvést kontaktní údaje, které zákazníkům umožní obrátit se na podporu.
 • Sezónní podniky (jako například zimní stadion otevřený pouze v zimních měsících) se kvalifikují, pokud mají v uvedeném místě celoročně viditelné permanentní označení svého působiště.

Nevhodné firmy

Podmínky pro firemní zápis nesplňují následující firmy:

 • nemovitosti k pronájmu nebo na prodej, např. rekreační nemovitosti, modelové domy nebo volné byty (kanceláře, které pronájem nebo prodej zprostředkovávají, nicméně o ověření požádat mohou),
 • služby, výuka nebo setkání v místě, které nevlastníte a které nejste ani oprávněni zastupovat.

Vlastnictví

Informace o firmě ve službě Moje firma na Googlu mohou ověřit a spravovat pouze majitelé firem nebo jejich oprávnění zástupci. Chcete-li správcovský přístup ke svému zápisu sdílet s dalšími uživateli, přidejte správce.

Dodatečné pokyny pro oprávněné zástupce

Každý jednotlivec nebo společnost, který spravuje obchodní informace ve službě Moje firma na Googlu pro firmu, kterou nevlastní, je považován za oprávněného zástupce. Příklady: společnost třetí strany zaměřená na SEO/SEM, přítel majitele podniku, online správce objednávek, plánování nebo rezervací či přidružený poskytovatel síťových služeb.

Oprávnění zástupci:

 • nikdy nesmějí uplatňovat nárok na firemní zápis bez výslovného souhlasu majitele podniku,
 • nikdy nesmějí deklarovat falešné, zavádějící nebo nerealistické výroky,
 • nikdy nesmějí používat obtěžující, urážlivé nebo nedůvěryhodné taktiky vůči potenciálním nebo současným klientům,
 • při provádění ověření musejí vždy spolupracovat přímo s majitelem podniku (další informace o ověření),
 • musejí se vždy ujistit, že majitel podniku rozumí, co je Moje firma na Googlu a jak jsou data ve službě Moje firma na Googlu používána; oprávnění zástupci by měli majitele podniku seznámit s následujícími zdroji:
 • musejí vždy informovat majitele podniku o tom, jaké úkony oprávněný zástupce ve firemním zápisu provede,
 • musejí vždy sledovat pokyny ohledně reprezentace firmy na Googlu; nezapomeňte, že v zápisu firmy musí být vždy jedno telefonní číslo a jedny webové stránky a že údaje musí být ověřitelné majitelem podniku; obsah webové stránky musí být vlastněn a spravován majitelem podniku,
 • musejí vždy pohotově reagovat na požadavky o přístup ke správě a vždy ihned na požádání převést vlastnictví zápisu na majitele podniku; oprávnění zástupci musejí, kdykoli je to možné, vyzvat majitele podniku, aby vytvořil účet, přijal vlastnictví zápisu a přidal oprávněné zástupce jako správce (další informace o převodu vlastnictví).

Nedodržení může mít za následek pozastavení zápisu nebo účtu.

Pokyny k popisu firmy

Publikovaný obsah by měl zdůraznit, čím je vaše firma jedinečná. V tomto poli můžete uvést užitečné informace o nabízených službách a produktech a také o poslání a historii vašeho podniku.

Informace, které poskytnete, by měly být upřímné a nezkreslené. Zaměřte se na relevantní obsah, který vašim zákazníkům pomůže porozumět vaší firmě. Obsah, který pro vaši firmu není relevantní nebo s ní nemá žádnou zřejmou souvislost, povolen není. Přečtěte si pokyny ohledně reprezentace firmy na Googlu.

Obsah publikovaný v tomto poli nesmí:

 • Být pro uživatele zavádějící. Neuvádějte nepřesné či nepravdivé informace o vaší firmě ani o nabízených produktech a službách.
 • Zahrnovat nekvalitní, irelevantní či rušivý obsah. Vyvarujte se například chybného hláskování, nezvyklého použití grafických znaků, nesmyslného textu atd.
 • Být zaměřený na speciální nabídky, ceny a slevové akce. Mezi příklady nepovoleného obsahu patří mimo jiné „Totální výprodej, –50 % a „Nejlepší preclíky ve městě za 100 Kč!“.
 • Obsahovat odkazy. Nejsou povoleny odkazy jakéhokoli typu.
 • Zahrnovat urážlivý či nevhodný obsah:
  • Obtěžující, šikanující či nenávistný obsah. Publikovaný obsah nesmí propagovat nenávist ani podněcovat k násilí vůči jedincům nebo skupinám na základě etnického původu, náboženství, postižení, pohlaví, věku, stavu veterána, sexuální orientace nebo genderové identity.
  • Obsah s hrubým, nemravným či urážlivým jazykem.
  • Teroristický obsah. Teroristickým organizacím nepovolujeme používání této služby za jakýmkoli účelem, včetně náboru. Je také přísně zakázán obsah související s terorismem, například obsah, který podněcuje k teroristickým činům či násilí nebo oslavuje teroristické útoky. Pokud sdílíte obsah související s terorismem ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, vždy k němu poskytněte dostatek informací, abyste ho divákům pomohli pochopit. 
  • Obsah se sexuálním podtextem nebo explicitní sexuální obsah. Obsah nesmí obsahovat sprostá slova, slangové výrazy, které jsou sexuálně názorné nebo nevhodné, výrazy, které jsou obvyklými signály pro pedofilii, obsah propagující pedofilii, zoofilii, sexuální násilí nebo obsah propagující eskortní služby nebo jiné služby, které mohou být interpretovány jako poskytování sexuálního styku za úhradu.
 • Zobrazovat nepovolený obsah:
  • Není povoleno nahrávat obsah související s prodejem nebezpečných a ilegálních produktů či služeb.
  • Není povoleno nahrávat obsah zneužívající nebo obtěžující děti.
Důležité: Nepovolujeme obsah zahrnující soukromé nebo důvěrné informace, například osobní finanční údaje, úředně vydané průkazy totožnosti, kontaktní údaje spojené se jménem, citlivé záznamy, obrázky, přepisy mluveného slova nebo odkazy na stránky obsahující osobní údaje. Kromě toho nepovolujeme ani pokusy o získání výše uvedených informací prostřednictvím místních příspěvků či popisů firem s výjimkou vlastního jména, e‑mailu a telefonního čísla uživatele.

Název

Název by měl odpovídat názvu firmy ve skutečném světě, který používáte k označení pobočky, na webu a billboardech nebo cedulích a který znají zákazníci. Zadání přesného názvu usnadní zákazníkům nalezení vaší firmy online.

V dalších sekcích zadejte doplňující údaje o své firmě, jako je adresa nebo obslužná oblast, otevírací dobakategorie

Pokud například vytváříte zápis pro kavárnu, která má otevřeno nonstop, nachází se v centru San Francisca a jmenuje se Shelly’s Coffee, měli byste zadat následující údaje:

 • Název firmy: Shelly’s Coffee
 • Adresa: 3247 Poppy Street, San Francisco, CA 94102
 • Otevírací doba: Otevřeno nonstop
 • Kategorie: Kavárna

Do názvu firmy není povoleno přidávat nepotřebné informace. Pokud tak učiníte, může být zápis pozastaven. Až budete zvažovat, co byste v názvu firmy mohli uvést (a co byste naopak neměli), projděte si níže uvedené konkrétní příklady.

Další informace

Názvy nebo části názvů, které nejsou povoleny, jsou v následujících příkladech uvedeny kurzívou.

Název nesmí obsahovat:

 • Marketingové popisy
  • Nepřijatelné: Česká spořitelna, Nejoblíbenější finanční instituce v ČR, KB Vaše jistoty*
  • Přijatelné: Česká spořitelna, KB
 • Kódy prodejen
  • Nepřijatelné: Prodejna DatArt – 2872
  • Přijatelné: Prodejna DatArt
 • Značky obchodních známek
  • Nepřijatelné: Burger King®
  • Přijatelné: Burger King
 • Slova velkými písmeny (s výjimkou zkratek) nebo nadbytečné mezery
  • Nepřijatelné: SUBWAY
  • Přijatelné: Subway, KFC, IHOP, JCPenney
 • Informace o otevírací době včetně informací o tom, zda je pobočka otevřená
  • Nepřijatelné: Pizzerie Italia Otevřeno 24 hodin denně, Outlet Sears (zavřeno)
  • Přijatelné: Pizzerie Italia, Outlet Sears
 • Telefonní čísla nebo URL adresy webů (pokud neslouží k označení firmy konzistentně i ve skutečném světě)
  • Nepřijatelné: Modrý Anděl 777 777 777, odkoupimevaseauto.com
  • Přijatelné: Modrý Anděl, 1188
 • Zvláštní znaky (např. %&$@/") nebo irelevantní právní termíny (pokud nejsou součástí označení firmy i ve skutečném světě)
  • Nepřijatelné: Shell Pay@Pump, Re/Max LLC, LAZ Parking Ltd
  • Přijatelné: Shell, Re/Max, LAZ Parking, Toys ’’R’’ Us, H&M, T.J.Maxx
 • Informace o službách nebo produktech firmy (pokud tyto informace nejsou součástí označení firmy ve skutečném světě nebo neslouží k označení oddělení v rámci firmy – viz část Oddělení). Informace o službách lze nejlépe zadat prostřednictvím kategorií (viz část Kategorie)
  • Nepřijatelné: O2 4G LTE, AAA Auto prodej nových i ojetých vozů
  • Přijatelné: O2, AAA Auto, Hurá Mobil, Fotoateliér Josef Zahradil
 • Informace o lokalitě, jako je čtvrť, město nebo jméno ulice, pokud nejsou součástí konzistentně používaného označení firmy ve skutečném světě. Název nesmí obsahovat adresu ani informace o trasách
  • Nepřijatelné: Hotel Pohodlí (3. výjezd z E55), Bankomat České spořitelny Dlouhá, vedle květinářství, Elysium poblíž I. P. Pavlova
  • Přijatelné: Hotel Pohodlí, Bankomat České spořitelny, Elysium
 • Informace o umístění (informace o tom, že je firma umístěna uvnitř jiné firmy, bez ohledu na to, zda jsou obě firmy součástí téže organizace)
  • Nepřijatelné: Bankomat České spořitelny (v Albertu), Apple Store v Paladiu, Blažek – My Národní, Adidas Outlet Store (součást Fashion Arena Outlet Center), Electro World (v OC Galerie Nové Butovice)
  • Přijatelné: Bankomat České spořitelny, Apple Store, Blažek, Adidas Outlet Store, Electro World

Pro obchody s několika pobočkami (řetězce a značky), oddělenísoukromé praxe či kanceláře (např. lékaři, právníci nebo realitní makléři) platí další pravidla (viz níže).

Vlastní názvy

Vámi vybraný krátký název by měl souviset s názvem vaší firmy nebo s názvem, pod kterým lidé vaši firmu znají. Doporučujeme, abyste do názvu zahrnuli i místo, aby byl snáze rozpoznatelný. Můžete například použít název firmy a přidat název města nebo čtvrti, kde sídlí.

Krátký název by měl být jednoduchý, abyste jej mohli snadno propagovat a zákazníci si jej zapamatovali. Pokud máte krátký název, obdržíte i krátkou adresu URL, která zákazníkům poslouží k napsání recenze. Další informace o krátkých adresách URL pro recenze.

Další informace o zásadách pro vlastní názvy

Adresa

Jako popis své lokality uveďte správnou a přesnou adresu nebo obslužnou oblast. Přijatelné nejsou P.O. boxy ani poštovní přihrádky umístěné mimo skutečnou adresu firmy.

Další informace
 • Zkontrolujte, zda vámi vytvořená stránka odpovídá skutečné adrese vaší firmy v reálném světě.
  • Součástí adresy může být také číslo kanceláře, podlaží, budovy a podobně. Informace o ulicích, které křižují tu vaši, nebo o orientačních bodech v okolí by měly být uváděny pouze v případě, že oficiální adresa neodpovídá přesně místu, kde se firma nachází.
  • Pokud potřebujete uvést poštovní schránku nebo číslo kanceláře, zadejte poštovní adresu do prvního řádku adresy a poštovní schránku nebo číslo kanceláře do druhého.
  • Pokud si vaše firma pronajímá dočasnou „virtuální“ kancelář, která není na vaši primární adrese, pro tuto kancelář stránku nevytvářejte.
 • Do adresních řádků nezadávejte údaje, které nejsou součástí adresy fyzické pobočky firmy (např. adresy URL nebo klíčová slova).
 • Pro každou adresu firmy vytvořte pouze jednu stránku (ať už v jednom, nebo ve více účtech).
  • Samostatné stránky mohou mít soukromé praxe nebo kanceláře a také oddělení ve firmách, nemocnicích, na univerzitách a ve vládních budovách. Další informace naleznete v konkrétních pokynech pro soukromé praxe a kanceláře a pro oddělení.
 • Pokud vaše adresa neobsahuje číslo popisné, nebo pokud jste si jisti, že jste adresu zadali správně, a systém ji přesto nedokáže najít, můžete polohu firmy určit přímo na mapě.

Firmy s obslužnou oblastí

Firmy s obslužnou oblastí a firmy poskytující služby přímo u zákazníků by měly mít jednu stránku pro své ústředí nebo sídlo a stanovenou spádovou oblast. Firmy tohoto druhu nesmějí uvádět „virtuální“ pobočku, pokud tato v otevírací době neobsluhuje zákazníky.

Některé firmy (například pizzerie), které obsluhují zákazníky přímo ve svém podniku a pokrmy také rozvážejí, jsou hybridními firmami s obslužnou oblastí. Takové firmy mohou ve službě Moje firma na Googlu uvádět adresu podniku a zároveň mít stanovenou obslužnou oblast. Pokud obsluhujete zákazníky na adrese firmy a chcete si nastavit obslužnou oblast, měl by být v uvedené otevírací době v provozovně přítomen personál, který je připraven přijmout zákazníky.

Společnost Google na základě informací o firmě a informací z dalších zdrojů zvolí optimální způsob zobrazení firemní adresy.

Další informace o firmách s obslužnou oblastí

Web a telefon

Zadejte telefonní číslo, které umožňuje přímé spojení na konkrétní pobočku nebo na sídlo firmy (je-li to možné), nebo jeden web, který reprezentuje konkrétní pobočku nebo sídlo firmy.

 • Pokud je to možné, zadejte místní telefonní číslo (nikoli telefonní číslo do call centra).
 • Nezadávejte telefonní čísla ani adresy URL, které uživatele přesměrovávají nebo odkazují na jiné než firemní vstupní stránky nebo čísla (např. na stránky na sociálních sítích).
 • Telefonní číslo musí být pod přímou kontrolou firmy.
 • Další telefonní čísla lze používat na webových stránkách služby Moje firma na Googlu a jiných lokálních umístěních.

Otevírací doba

Zadejte svoji otevírací dobu pro běžné zákazníky. Pokud se vaše otevírací doba liší podle ročního období, můžete zde uvést aktuální sezónní otevírací dobu. Dále můžete uvést zvláštní otevírací dobu v určité dny, například o svátcích nebo při mimořádných příležitostech.

Další informace

Některé typy firem by provozní dobu uvádět neměly, např. pokud se otevírací doba neustále mění (např. u předváděcích programů, bohoslužeb nebo výuky) nebo když zákazníky obsluhují pouze při sjednaných schůzkách. Mezi příklady podniků, které by neměly uvádět provozní dobu, patří mimo jiné: hotely a motely, kina, školy a univerzity, dopravní služby, letiště, místa konání událostí a přírodní útvary.

Má-li vaše firma oddělení (viz sekce Oddělení), zadejte provozní dobu jednotlivých oddělení do jejich samostatných zápisů a v hlavním zápisu firmy uveďte provozní dobu centrály.

Více skupin otevíracích hodin

Pokud má vaše firma několik otevíracích dob, přečtěte si pokyny pro jednotlivá odvětví:

 • Banky: Pokud je to možné, uveďte provozní dobu běžných přepážek. Není-li to možné, zadejte otevírací dobu pro přepážku drive-through. Bankomat provozovaný pobočkou může mít vlastní zápis s vlastní otevírací dobou.
 • Autosalony: Použijte dobu, kdy se prodávají vozy. Pokud se liší otevírací doba pro prodej nových a ojetých vozů, zadejte otevírací dobu pro nové vozy.
 • Čerpací stanice: Zadejte otevírací dobu, po kterou jsou v provozu stojany.
 • Restaurace: Zadejte otevírací dobu, po kterou mohou zákazníci v restauraci sedět a jíst. Není-li to možné, zadejte dobu, po kterou si lze vzít jídlo s sebou. Nelze-li zadat ani jednu z těchto dob, zadejte otevírací dobu pro drive-through, popřípadě (jako poslední možnost) dobu, po kterou nabízíte doručování.
 • Sklady: Zadejte otevírací dobu kanceláře. Není-li to možné, zadejte provozní dobu hlavní brány.

Sezónní pracovní doba

​Pokud má vaše firma sezónní pracovní dobu, řiďte se následujícími pokyny:

Kategorie

Kategorie pomáhají zákazníkům najít přesné a konkrétní výsledky týkající se požadovaných služeb. Abyste zajistili, že budou informace o firmě co nejpřesnější a na Googlu opravdu zůstanou, dodržujte tato pravidla:

 • Ze seznamu kategorií jich vyberte co nejméně (ovšem tak, abyste dostatečně přesně popsali povahu svého podnikání).
 • Zvolte co nejkonkrétnější kategorie, které reprezentují hlavní náplň vaší činnosti.
  • Nepoužívejte kategorie jako klíčová slova ani jimi nepopisujte vlastnosti své firmy.
  • Nepoužívejte kategorie, které se vztahují na související firmy nebo firmy v okolí (např. firmy, které se fyzicky nacházejí ve vaší pobočce, nebo naopak firmy či organizace, v nichž se nachází ta vaše).
Další informace

Vyberte kategorie, kterými údaje doplníte. Raději odpovídejte na otázku „co tato firma JE“ než „co tato firma “. Cílem je popsat firmu holisticky, ne pouze vypočítat všechny nabízené služby, prodávané výrobky či vybavení, které má k dispozici.

Snažte se kategorie zadat co nejkonkrétněji. O zbytek se už postaráme sami. Pokud například vyberete konkrétní kategorii jako Golfový resort, Google automaticky přidá obecnější kategorie, např. Rekreační středisko, Hotel a Golfové hřiště. Pokud se vám nějaká kategorie zdá být zbytečná, klidně ji nepřidávejte a nahraďte ji konkrétnější kategorií. Pokud se vám nedaří pro svou firmu žádnou najít, vyberte nějakou obecnější. Informace, na základě kterých lze přiřadit vhodné kategorie, dokáže Google zjistit také z vašeho webu a ze zmínek o vaší firmě na internetu.

Příklad:

 • Pizza Go Home nabízí pizzu s sebou a rozvoz, ale nikoli možnost najíst se v restauraci. Proto by měla tato firma zadat kategorii Rozvoz pizzy a další kategorii Pizza s sebou (namísto méně konkrétních kategorií Restaurace s rozvozem jídla nebo Jídlo s sebou).
 • Spořitelní družstvo WPB Capital by mělo používat kategorii Družstevní záložna (namísto méně konkrétní kategorie Banka).
 • Super 8 je motel s plaveckým bazénem. Měl by používat kategorii Motel, nikoli Hotel, a neměl by jako kategorii přidávat Plavecký bazén.
 • Pobočka Pure Jatomi Fitness by měla nastavit kategorii Klub zdraví (a nikoli Posilovna nebo Plavecký bazén).
 • Služba A1 Check Cashing by měla používat kategorii Proplácení šeků (a nikoli méně konkrétní kategorii Bankovnictví a finance).
 • Wendy’s je fast food, který kromě hamburgerů nabízí také různé dezerty. Jako kategorie by měl vybrat Rychlé občerstvení a Hamburgerová restaurace, ale nikoli Zákusková restaurace.

Pokud se v prostorách vaší firmy nachází další firma, kterou vaše organizace nevlastní ani neprovozuje, použijte pouze kategorie, které se týkají vaší firmy.

 • Kavárna Starbucks, která přidala kategorii Kavárna, má provozovnu v pobočce Barnes & Noble, jež má nastavenu kategorii Knihkupectví (a kategorii Kavárna nemá).
 • Bankomat České spořitelny, který má kategorii Bankomat, se nachází v prodejně Albert s kategorií Supermarket (bez kategorie Bankomat).
 • Nobu má kategorii Restaurace a hosty obsluhuje v hotelu Hard Rock Hotel, který má kategorii Hotel (a nemá kategorii Restaurace).

Následující typy firem, které mohou působit na stejném místě, by měly mít vlastní stránky. Pokud potřebujete použít obě kategorie pro stejnou adresu firmy, vytvořte namísto toho dvě stránky. Pro druhou firmu použijte jiný název (viz část Oddělení).

 • Restaurace, kavárna nebo bar uvnitř hotelu nebo motelu
 • Lékárna uvnitř supermarketu nebo obchodu s potravinami
 • Čerpací stanice vedle supermarketu nebo obchodu s potravinami

Nabídka

K dispozici jsou dva druhy nabídek:

 • Jídelní a nápojový lístek (neboli menu) pro restaurační zařízení (například restaurace či koktejlové bary), v němž jsou uvedeny všechny položky, které zařízení nabízí.
 • Nabídka pro firmy poskytující služby (například holičství, lázně nebo autoservis), která obsahuje všechny nabízené služby.

Další informace

Oba druhy nabídek musí splňovat tyto podmínky:
 • Jídelní a nápojový lístek by měl obsahovat všechny položky a služby, které jsou zákazníkům nabízeny. Úplné menu může být vytvořeno podle denní doby (například pro snídaně, obědy či večeře) a mohou v něm být uvedeny odkazy na jeho další stránky. Lze například přidat odkaz na večerní nabídku jídel a nápojů, která zase může obsahovat odkazy na snídaňové či obědové menu.
 • Ukázková menu, v nichž jsou uvedeny pouze nejoblíbenější jídla či nápoje (nebo podobné výňatky z jídelních či nápojových lístků), k zápisu nepřidávejte.
 • Přímé odkazy na stránky firem poskytujících rozvozové služby nejsou v nabídce povoleny.
 • Třetí strany, které zápisy spravují jménem svých klientů a chtějí k zápisu přidat adresu URL nabídky, musí k tomu mít souhlas vlastníka firmy.

Řetězce, oddělení, soukromé praxe a kanceláře

Řetězce a značky

Názvy a kategorie by měly být u všech adres firmy konzistentní. Uživatelé tak vaší firmu snadno rozpoznají, a to jak v Mapách Google, tak i ve výsledcích vyhledávání.

Všechna místa musí mít stejný název (výjimkou je případ, kdy se označení firmy ve skutečném světě liší podle místa). Pokud všechna místa poskytují stejné služby, musí být zařazeny ve stejné kategorii.

Začínáme se službou Moje firma na Googlu: průvodce pro řetězce.

Další informace

Konzistence názvů

Všechny adresy firmy v jedné zemi musí mít stejný název místa. Například všechny pobočky Electro World by měly používat název Electro World, a nikoli Electroworld nebo Electro World Brno.

U  této zásady platí dvě výjimky:

 1. Pokud máte několik typů firem, např. odnože značky, různá oddělení nebo různé provozovny (např. maloobchodní prodejnu a velkosklad), mohou mít tyto samostatné subjekty také různé názvy, jenom je třeba zachovat konzistenci u všech míst této firmy.
  • Přijatelné varianty názvů: Tesco a Tesco Express.
 2. Pokud některá místa ve skutečném světě konzistentně používají odlišný název (např. na průčelí kamenného obchodu, na webu, na propagačních předmětech apod.), mohou tento název použít i pro stránku místa.
  • Přijatelné varianty názvů: PFK (u poboček v Québecu) a KFC (u poboček v USA a zbytku Kanady).

Konzistence kategorií

Všechna místa určité firmy musí sdílet jednu kategorii, která nejlépe vystihuje povahu její činnosti. Pokud máte několik typů míst (např. odnože značky, různá oddělení nebo různé provozovny, třeba maloobchodní prodejnu, distribuční centrum a kancelář), platí toto pravidlo pouze v rámci jednotlivých podskupin.

 • Všechny pobočky Skibi Kids mají kategorii Obchod s dětským oblečením.
 • Všechny pobočky AAA Auto mají kategorii Autosalon a všechny mají také kategorii Autobazar.
 • Všechny pobočky Pet Center mají kategorii Chovatelské potřeby, ale některé pobočky mohou mít jiné kategorie (např. Zverimex).

Dvě nebo více značek na stejném místě

Pokud pobočka firmy zahrnuje dvě nebo více značek, nekombinujte je v jednom zápisu, ale použijte název pouze jedné z nich. Jestliže značky působí na daném místě samostatně, můžete pro každou z nich vytvořit samostatný zápis.

 • Nepřijatelné: KFC / Taco Bell nebo Dunkin' Donuts / Baskin Robbins
 • Přijatelné: Taco Bell, KFC, Dunkin’ Donuts, Baskin Robbins

Pokud vaše firma prodává značkové produkty nebo služby jiné firmy, použijte pouze název svojí firmy a neuvádějte název prodávané značky, protože ta pro dané místo zápis mít nemůže.

 • Nepřijatelné: Alza.cz / Asus, Pneu Praha / Firestone
 • Přijatelné: Alza.cz, Pneu Praha

Pokud je však dané místo autorizovaným prodejcem značkových produktů nebo služeb a soustředí se výhradně na danou značku (někdy označováno také jako franšíza), je použití souvisejícího názvu značky povoleno.

 • Přijatelné: Porsche Praha-Prosek, Harley-Davidson Praha

Změna značky

Změnu značky lze provést v těchto případech:

 • provedení drobné změny v názvu,
 • při změně názvu firmy, máte-li více míst.

Pokud vaše firma splňuje výše uvedená kritéria, můžete její název změnit v informacích o firmě.

Budete-li chtít název změnit, ale uvedené podmínky splňovat nebudete, budeme firmu považovat za novou. Stávající firemní zápis bude třeba označit jako uzavřený a potom vytvořit nový, ve kterém použijete nový název firmy.

Poznámka: Při převzetí vlastnictví firemního zápisu vás musí předchozí vlastník nejdříve přidat jako dalšího vlastníkavlastnictví firmy na vás převést.

Objeví-li se při změně názvu firmy nějaké problémy, neváhejte se na nás obrátit

Oddělení v rámci jiných firem, univerzity nebo instituce

Svůj vlastní zápis na Googlu mohou mít i jednotlivá oddělení ve firmách, v nemocnicích a na úřadech nebo fakulty, katedry a ústavy na univerzitách a vysokých školách.

Začínáme se službou Moje firma na Googlu: průvodce pro prodejce automobilů.

Další informace

Oddělení otevřená pro veřejnost, která působí jako samostatné subjekty, by měla mít vlastní stránky. Název daného oddělení se musí lišit od hlavní firmy nebo instituce a od ostatních oddělení. Oddělení s vlastní stránkou obvykle mívají samostatný vchod pro zákazníky a měly by mít odlišné kategorie. Jejich otevírací doba se může lišit od hlavní firmy.

 • Přijatelné (jako samostatné zápisy):
  • Walmart Vision Center
  • Tržnice Wine Food
  • Kožní oddělení, Poliklinika Lípa
 • Nepřijatelné (jako samostatné zápisy):
  • Sekce Produkty Samsung v Datartu
  • Teplý úsek v supermarketu Albert

Nejreprezentativnější kategorie daného oddělení se musí lišit od hlavní firmy a od ostatních oddělení.

 • Hlavní firma Wells Fargo má kategorii Banka, zatímco oddělení finančních poradců této společnosti má kategorii Finanční poradenství.
 • Hlavní firma AAA Auto má kategorii Autosalon, zatímco AAA Auto autoservis má kategorii Autoservis (a navíc kategorii Autodíly).
 • Např. hlavní firma Tesco má kategorii Supermarket, zatímco hypermarket Tesco má kategorii Hypermarket.

Soukromé praxe a kanceláře (např. lékaři, právníci, realitní makléři)

Soukromou praxi nebo kancelář provozují odborníci, kteří poskytují služby veřejnosti a obvykle mají vlastní zákaznickou základnu. Obvykle se jedná o lékaře, zubaře, právníky, finanční poradce a pojišťovací agenty nebo realitní makléře. Zápisy soukromých praxí nebo kanceláří mohou uvádět titul nebo certifikát (např. MUDr., JUDr., Ph.D., Ing. apod.).

Provozovatel soukromé praxe nebo kanceláře by si měl vlastní zápis vytvořit v následujících případech:

 • Poskytuje služby veřejnosti. Administrativní pracovníci by si vlastní zápisy vytvářet neměli.
 • Lze ho (nebo ji) kontaktovat na ověřeném místě v uvedených hodinách.

K uvedení všech specializací není možné vytvářet několik různých zápisů. Prodejní partneři nebo agentury zabývající se službami oslovování potenciálních zákazníků pro firmy nepatří mezi provozovatele soukromé praxe nebo kanceláře a nevyhovují požadavkům pro vytvoření zápisu.

Další informace

Několik praxí na jednom místě

Pokud je praxe či kancelář jednou z několika veřejných praxí nebo kanceláří na daném místě:

 • Organizace by měla pro dané místo vytvořit jiný zápis, než je zápis praxe nebo kanceláře.
 • Zápis praxe či kanceláře by měl mít v názvu pouze název praxe nebo kanceláře, nikoli organizace.

Samostatné praxe nebo kanceláře spadající pod organizace se značkou

Pokud je praxe jedinou na daném místě a zastupuje organizaci se značkou, měl by zápis vyjadřovat souvislost se stránkou organizace. Vytvořte proto jeden zápis s názvem v následujícím formátu: [značka/společnost]: [název samotné praxe nebo kanceláře].

Přijatelné: Allstate: Jan Novák (pokud Jan provozuje samostatnou praxi nebo podnikání na tomto místě pod značkou Allstate)

Další důležité poznámky

Nezákonné činnosti

Google netoleruje žádné podvodné ani nezákonné činnosti. Podobné chování může mít za následek pozastavení účtu a odstranění informací o firmě z výsledků vyhledávání.

Marketingové, propagační a jiné zvláštní akce

Všechny propagační a marketingové akce, soutěže nebo jiné reklamní dárky musí jasně odkazovat na podmínky akce a poskytovat jasná pravidla a upřesnění. Všechny přísliby, ať už přímé nebo implicitní, musí být dodrženy.

Poznámka: Společnost Google si vyhrazuje právo omezit přístup ke službě Moje firma na Googlu nebo k jiným službám lidem, kteří tyto pokyny nedodrží. V případě nezákonného porušení může požádat o spolupráci policii.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?