Pokyny ohledně prezentace vaší firmy na Googlu

Ať už má vaše firma fyzickou provozovnu, kterou mohou zákazníci navštívit, nebo jste mobilní a navštěvuje zákazníky sami, můžete si na Googlu vytvořit Firemní profil. Jestliže chcete, aby byl Firemní profil, který vytváříte, úspěšný a nehrozilo mu pozastavení, dodržujte tato pravidla:

Aby byly informace na Googlu co nejkvalitnější, řiďte se následujícím seznamem pokynů pro místní firmy. Při jejich dodržení se snadněji vyhnete běžným problémům, např. úpravám informací, nebo i odstranění informací o firmě z Googlu.

Jak dosáhnout nejlepších výsledků při správě Firemního profilu:

 • Reprezentace firmy na internetu by měla odpovídat tomu, jak se firma prezentuje ve skutečném světě (billboardy, cedule, propagační předměty a další branding).
 • Adresa nebo obslužná oblast musí být správná a přesná.
 • Zvolené kategorie, kterých by mělo být co nejméně, by měly vystihovat celkovou povahu podnikání.
 • Každá firma by měla mít pouze jeden profil, jinak by to mohlo způsobovat problémy s tím, jak se vaše informace zobrazují v Mapách a Vyhledávání Google.

Značky, organizace, umělci a další firmy podnikající pouze na internetu nemají na Firemní profil nárok.

Tip: Pokud máte zájem o individuální pokyny a přizpůsobená doporučení ohledně efektivního využívání profilu, sjednejte si schůzku s poradci pro malé firmy.

Způsobilost firmy a vlastnictví

Vhodné firmy

Aby firma splnila podmínky pro vytvoření Firemního profilu na Googlu, musí zákazníky obsluhovat formou osobního kontaktu v uvedené provozní době.

Existuje několik výjimek:

 • Jsou povoleny bankomaty, automaty na půjčování filmů a poštovní schránky. Pokud se rozhodnete přidat tento typ místa, musíte uvést kontaktní údaje na podporu, kam se mohou zákazníci obrátit s žádostí o pomoc.
 • Jsou povoleny sezónní podniky, například kluziště otevřená jen v zimních měsících. Tyto firmy musejí být v daném místě po celý rok viditelně označeny.
 • Jsou povoleny také virtuální kuchyně. Virtuální kuchyně (Virtual Kitchens) jsou profesionální zařízení, která se zabývají vařením a přípravou jídel určených výhradně k rozvozu prostřednictvím služeb třetích stran. Jsou také známy pod anglickými označeními Ghost Kitchens a Cloud Kitchens. V případě virtuální kuchyně je třeba vytvořit Firemní profil pro firmu s obslužnou oblastí.
Nevhodné firmy

Firemní profil nelze vytvořit pro firmy spadající do těchto kategorií:

 • společnosti zabývající se prodejem či pronájmem nemovitostí, jako jsou rekreační objekty, vzorové domy nebo volné byty (kanceláře, které pronájem nebo prodej zprostředkovávají, nicméně o ověření požádat mohou),
 • existující služby, kurzy nebo setkání v místě, které nevlastníte a které nejste oprávněni reprezentovat,
 • společnosti a zástupci, kteří se zabývají oslovováním potenciálních zákazníků.
Vlastnictví
Informace o firmě ve Firemním profilu mohou ověřit a spravovat pouze její vlastníci nebo jejich oprávnění zástupci. Pokud chcete přístup ke správě svého Firemního profilu sdílet s dalšími uživateli, můžete je přidat jako správce.
Dodatečné pokyny pro oprávněné zástupce

Každý jednotlivec nebo společnost spravující ve Firemním profilu informace o firmě, kterou nevlastní, je považován za oprávněného zástupce. Příklady: společnost třetí strany zaměřená na SEO/SEM, přítel majitele podniku, online správce objednávek, plánování nebo rezervací či přidružený poskytovatel síťových služeb.

Oprávnění zástupci:

 • nikdy nesmějí uplatňovat nárok na Firemní profil bez výslovného souhlasu vlastníka firmy,
 • nikdy nesmějí deklarovat falešné, zavádějící nebo nerealistické výroky,
 • nikdy nesmějí používat obtěžující, urážlivé nebo nedůvěryhodné taktiky vůči potenciálním nebo současným klientům,
 • při provádění ověření musí vždy spolupracovat přímo s vlastníkem firmy (další informace o ověření),
 • musí se vždy ujistit, že vlastník firmy rozumí tomu, co Firemní profil na Googlu vlastně je a jak jsou v něm používána data. Oprávnění zástupci by měli vlastníka seznámit s těmito zdroji:
 • musí vždy informovat vlastníka firmy o úkonech, které jako oprávnění zástupci ve Firemním profilu provádějí,
 • musí vždy dodržovat pokyny ohledně prezentace firmy na Googlu; upozorňujeme, že ve firemním profilu musí být vždy uvedeno pouze jedno telefonní číslo a jedny webové stránky a že údaje musí být ověřitelné vlastníkem firmy; obsah webové stránky musí být vlastněn a spravován vlastníkem firmy,
 • musí vždy pohotově reagovat na žádosti o přístup ke správě a na požádání ihned převést vlastnictví firemního profilu na vlastníka firmy, oprávnění zástupci musí pokud možno vlastníka firmy vyzvat, aby vytvořil účet, přijal vlastnictví Firemního profilu a přidal oprávněné zástupce jako správce. Přečtěte si, jak převést vlastnictví.

Nedodržení těchto zásad může vést k pozastavení Firemního profilu nebo účtu Google.

Zásady týkající se obsahu Firemního profilu

Publikovaný obsah by měl zdůraznit, čím je vaše firma jedinečná.

Důležité: Nepovolujeme obsah zahrnující soukromé nebo důvěrné informace, například osobní finanční údaje, úředně vydané průkazy totožnosti, kontaktní údaje spojené se jménem, citlivé záznamy, obrázky, přepisy mluveného slova nebo odkazy na stránky obsahující osobní údaje. Kromě toho nepovolujeme ani pokusy o získání výše uvedených informací prostřednictvím místních příspěvků či popisů firem s výjimkou vlastního jména, e‑mailu a telefonního čísla uživatele.

Popis firmy

V poli pro popis firmy můžete uvést užitečné informace o nabízených službách a produktech a také o poslání a historii vašeho podniku.

Zadávané informace by měly být upřímné a nezkreslené. Zaměřte se na relevantní obsah, aby si o vás zákazníci udělali ucelený obrázek. Obsah, který pro vaši firmu není relevantní nebo s ní nemá žádnou zřejmou souvislost, povolen není. Přečtěte si pokyny ohledně prezentace firmy na Googlu.

Obsah publikovaný v tomto poli nesmí:

 • Klamat uživatele. Neuvádějte nepřesné či nepravdivé informace o vaší firmě ani o nabízených produktech a službách.
 • Zahrnovat nekvalitní, irelevantní či rušivý obsah. Vyvarujte se například chybného hláskování, nezvyklého použití grafických znaků, nesmyslného textu atd.
 • Být zaměřený na speciální nabídky, ceny a slevové akce. Mezi příklady nepovoleného obsahu patří mimo jiné „Totální výprodej, -50 %“ a „Nejlepší preclíky ve městě za 100 Kč!“.
 • Obsahovat odkazy. Nejsou povoleny odkazy jakéhokoli typu.
 • Zahrnovat urážlivý či nevhodný obsah:
  • Obtěžující, šikanující či nenávistný obsah. Publikovaný obsah nesmí propagovat nenávist ani podněcovat k násilí vůči jedincům nebo skupinám na základě etnického původu, náboženství, postižení, pohlaví, věku, stavu veterána, sexuální orientace nebo genderové identity.
  • Obsah s hrubým, nemravným či urážlivým jazykem.
  • Teroristický obsah. Teroristickým organizacím nepovolujeme používání této služby za jakýmkoli účelem, včetně náboru. Je také přísně zakázán obsah související s terorismem, například obsah, který podněcuje k teroristickým činům či násilí nebo oslavuje teroristické útoky. Pokud sdílíte obsah související s terorismem ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, vždy k němu poskytněte dostatek informací, abyste ho divákům pomohli pochopit. 
  • Obsah se sexuálním podtextem nebo explicitní sexuální obsah. Obsah nesmí obsahovat sprostá slova, slangové výrazy, které jsou sexuálně názorné nebo nevhodné, výrazy, které jsou obvyklými signály pro pedofilii, obsah propagující pedofilii, zoofilii, sexuální násilí nebo obsah propagující eskortní služby nebo jiné služby, které mohou být interpretovány jako poskytování sexuálního styku za úhradu.
 • Zobrazovat nepovolený obsah:
  • Není povoleno nahrávat obsah související s prodejem nebezpečných a ilegálních produktů či služeb.
  • Není povoleno nahrávat obsah zneužívající nebo obtěžující děti.
Název

Pokud chcete zákazníkům pomoci najít vaši firmu, uveďte její přesný název. Měl by odpovídat názvu firmy ve skutečném světě, který používáte k označení pobočky, na webu a billboardech nebo cedulích a který zákazníci znají.

V dalších částech zadejte doplňující údaje o firmě, jako je adresa, obslužná oblast, otevírací dobakategorie

Pokud například vytváříte Firemní profil pro kavárnu, která má otevřeno nonstop, nachází se v centru San Francisca a jmenuje se Shelly’s Coffee, měli byste zadat tyto údaje:

 • Název firmy: Shelly’s Coffee
 • Adresa: 3247 Poppy Street, San Francisco, CA 94102
 • Otevírací doba: Otevřeno nonstop
 • Kategorie: Kavárna

Do názvu firmy není povoleno přidávat nepotřebné informace. Pokud to uděláte, může být Firemní profil pozastaven. Až budete zvažovat, co byste v názvu firmy mohli uvést (a co byste naopak neměli), projděte si níže uvedené příklady.

Příklady názvů firem

Názvy nebo části názvů, které nejsou povoleny, jsou v následujících příkladech uvedeny kurzívou.

Název nesmí obsahovat:

 • Marketingové popisy
  • Nepřijatelné: Česká spořitelna, Nejoblíbenější finanční instituce v ČR, KB Vaše jistoty*
  • Přijatelné: Česká spořitelna, KB
 • Kódy prodejen
  • Nepřijatelné: Prodejna DatArt – 2872
  • Přijatelné: Prodejna DatArt
 • Značky obchodních známek
  • Nepřijatelné: Burger King®
  • Přijatelné: Burger King
 • Slova velkými písmeny (s výjimkou zkratek) nebo nadbytečné mezery
  • Nepřijatelné: SUBWAY
  • Přijatelné: Subway, KFC, IHOP, JCPenney
 • Informace o otevírací době, včetně informací o tom, zda je pobočka otevřená
  • Nepřijatelné: Pizzerie Italia Otevřeno 24 hodin denně, Outlet Sears (zavřeno)
  • Přijatelné: Pizzerie Italia, Outlet Sears
 • Telefonní čísla nebo URL adresy webů (pokud neslouží k označení firmy konzistentně i ve skutečném světě)
  • Nepřijatelné: Modrý Anděl 777 777 777, odkoupimevaseauto.com
  • Přijatelné: Modrý Anděl, 737 222 333
 • Zvláštní znaky (např. %&$@/") nebo irelevantní právní termíny (pokud nejsou součástí označení firmy i ve skutečném světě)
  • Nepřijatelné: Shell Pay@Pump, Re/Max LLC, LAZ Parking Ltd
  • Přijatelné: Shell, Re/Max, LAZ Parking, Toys ’’R’’ Us, H&M, T.J.Maxx
 • Informace o službách nebo produktech firmy (pokud tyto informace nejsou součástí označení firmy ve skutečném světě nebo neslouží k označení oddělení v jejím rámci – viz část Oddělení). Informace o službách lze nejlépe zadat prostřednictvím kategorií (viz část Kategorie)
  • Nepřijatelné: O2 4G LTE, AAA Auto prodej nových i ojetých vozů
  • Přijatelné: O2, AAA Auto, Hurá Mobil, Fotoateliér Josef Zahradil
 • Informace o lokalitě, jako je čtvrť, město nebo jméno ulice, pokud nejsou součástí konzistentně používaného označení firmy ve skutečném světě. Název nesmí obsahovat adresu ani informace o trasách
  • Nepřijatelné: Hotel Pohodlí (3. výjezd z E55), Bankomat České spořitelny Dlouhá, vedle květinářství, Elysium poblíž I. P. Pavlova
  • Přijatelné: Hotel Pohodlí, Bankomat České spořitelny, Elysium
 • Informace o umístění (informace o tom, že je firma umístěna uvnitř jiné firmy, bez ohledu na to, zda jsou obě firmy součástí téže organizace)
  • Nepřijatelné: Bankomat České spořitelny (v Albertu), Apple Store v Palladiu, Blažek – My Národní, Adidas Outlet Store (součást Fashion Arena Outlet Center), Electro World (v OC Galerie Nové Butovice)
  • Přijatelné: Bankomat České spořitelny, Apple Store, Blažek, Adidas Outlet Store, Electro World

Pro obchody s několika pobočkami (řetězce a značky), oddělenísoukromé praxe či kanceláře (např. lékaři, právníci nebo realitní makléři) platí další pravidla (viz níže).

Adresa

Jako popis své lokality uveďte správnou a přesnou adresu nebo obslužnou oblast. Přijatelné nejsou P.O. boxy ani poštovní přihrádky umístěné mimo skutečnou adresu firmy.

 • Vytvořte si Firemní profil podle skutečné adresy firmy.
  • Součástí adresy může být také číslo kanceláře, podlaží, budovy a podobně. Informace o příčných ulicích a orientačních bodech v okolí uvádějte pouze v případě, že oficiální adresa přesně nepopisuje, kde se firma nachází.
  • Pokud potřebujete uvést poštovní schránku nebo číslo kanceláře:
   • Fyzickou adresu zadejte do pole Řádek adresy 1.
   • Číslo poštovní schránky nebo kanceláře uveďte do pole Řádek adresy 2.
  • Pokud si vaše firma pronajímá korespondenční adresu, ale žádnou činnost na této adrese neprovozuje, jedná se o tzv. virtuální pobočku, pro niž si Firemní profil založit nemůžete.
  • Pobočku ve sdílených prostorách smí firma uvést pouze v případě, že je její kancelář jasně označena a v otevírací době jsou v ní přítomni zaměstnanci, kteří obsluhují zákazníky.
 • Do adresních řádků nezadávejte údaje, které nejsou součástí adresy fyzické pobočky firmy (např. URL nebo klíčová slova).
 • Pro každou adresu firmy vytvořte pouze jednu stránku (ať už v jednom, nebo ve více účtech).
  • Samostatné stránky mohou mít soukromé praxe nebo kanceláře a oddělení ve firmách, nemocnicích, na univerzitách a ve vládních budovách. Další informace naleznete v konkrétních pokynech pro soukromé praxe a kanceláře a pro oddělení.
 • Pokud vaše adresa neobsahuje číslo popisné nebo ji systém nemůže najít, můžete polohu firmy určit přímo na mapě.

Firmy s obslužnou oblastí

Firmy s obslužnou oblastí a firmy poskytující služby přímo u zákazníků by měly mít jeden profil pro své ústředí nebo sídlo a stanovenou obslužnou oblast. Nesmějí uvádět „virtuální“ pobočku, pokud tato v otevírací době neobsluhuje zákazníky.

Některé firmy (například autoopravny, které mají garáž pro opravy a kromě toho nabízejí výjezdový servis) nazýváme hybridní firmy s obslužnou oblastí. Takové firmy mohou ve svém Firemním profilu uvést adresu podniku i stanovit obslužnou oblast. Pokud obsluhujete zákazníky na adrese firmy a chcete si nastavit obslužnou oblast, měl by být v uvedené otevírací době v provozovně přítomen personál, který je připraven přijmout zákazníky.

Společnost Google na základě informací o firmě a údajů z dalších zdrojů zvolí optimální způsob zobrazení firemní adresy.

Firmy s kamennou prodejnou a firmy s obslužnou oblastí

Pokud vaše firma nemá jasně označenou kamennou provozovnu, ale za zákazníky dojíždí, můžete využít jeden firemní profil s obslužnou oblastí.

Jestliže poskytujete služby v různých oblastech a pro jednotlivé lokality máte samostatné obslužné oblasti a pracovníky, můžete pro každou z těchto lokalit vytvořit jeden profil. Hranice celkové obslužné oblasti vašeho profilu by neměla být dále než zhruba dvě hodiny jízdy autem od sídla vaší firmy. Pro některé firmy můžou být vhodnější větší obslužné oblasti.

Další informace o firmách s obslužnou oblastí

Jestliže jako firma poskytujete služby v určité obslužné oblasti, měli byste svou adresu skrýt. 

 • Pokud jste například instalatér a podnikáte na adrese svého bydliště, z firemního profilu ji odstraňte.

Přečtěte si, jak přidat nebo upravit adresu firmy.

Web a telefon

Zadejte telefonní číslo, které umožňuje přímé spojení na konkrétní pobočku nebo sídlo firmy, nebo jeden web, který prezentuje konkrétní pobočku nebo sídlo firmy.

 • Pokud je to možné, zadejte místní telefonní číslo (nikoli telefonní číslo do call centra).
 • Nezadávejte telefonní čísla ani adresy URL, které uživatele přesměrovávají nebo odkazují na jiné než firemní vstupní stránky nebo čísla (např. na stránky na sociálních sítích).
 • Telefonní číslo musí být pod přímou kontrolou firmy.
 • Další telefonní čísla lze používat na webových stránkách Firemního profilu na Googlu a jiných lokálních umístěních.
 • Telefonní čísla se zvláštním tarifem nejsou povolena. Za tato telefonní čísla se volajícím účtují vysoké sazby.
Otevírací doba

Zadejte otevírací dobu pro běžné zákazníky. Pokud se vaše otevírací doba liší podle ročního období, můžete zde uvést aktuální sezónní otevírací dobu. Dále můžete uvést zvláštní otevírací dobu v určité dny, například o svátcích nebo při mimořádných příležitostech.

Některé typy firem by provozní dobu uvádět neměly, například pokud se neustále mění (předváděcí programy, bohoslužby, výuky a podobně) nebo když zákazníky obsluhují pouze při sjednaných schůzkách. Příkladem podniků, které by neměly otevírací dobu uvádět, jsou mimo jiné:

 • ubytování v interiéru, například: hotely, motely a bytové domy/komplexy,
 • školy a univerzity,
 • kina,
 • dopravní služby a letiště,
 • místa konání akcí a přírodní památky.

Jestliže má vaše firma oddělení, uveďte otevírací dobu jednotlivých oddělení v jejich samostatných Firemních profilech. V hlavním profilu firmy uveďte otevírací dobu centrály. Další informace o odděleních

Více otevíracích dob

Pokud má vaše firma několik otevíracích dob, přečtěte si pokyny pro jednotlivá odvětví:

 • Banky: Pokud je to možné, uveďte provozní dobu běžných přepážek. V opačném případě zadejte otevírací dobu přepážek typu drive-through. Bankomat na pobočce může mít vlastní Firemní profil a vlastní otevírací dobu.
 • Autosalony: Uveďte dobu, kdy se prodávají vozy. Pokud se liší otevírací doba pro prodej nových a ojetých vozů, zadejte otevírací dobu pro nové vozy.
 • Čerpací stanice: Zadejte otevírací dobu, po kterou jsou v provozu stojany.
 • Restaurace: Zadejte otevírací dobu, po kterou mohou zákazníci v restauraci sedět a jíst. Pokud to není možné, zadejte dobu, po kterou si lze vzít jídlo s sebou. Pokud nelze zadat ani jednu z těchto dob, zadejte otevírací dobu pro drive-through, popřípadě (jako poslední možnost) dobu, po kterou nabízíte doručování.
 • Sklady: Zadejte otevírací dobu kanceláře. Pokud to není možné, zadejte provozní dobu hlavní brány.
 • Můžete také nastavit další provozní dobu, abyste zdůraznili časy konkrétních služeb.
  • Další provozní doba se obecně nastavuje jako doplněk k vaší primární provozní době.

Sezónní pracovní doba

Pokud má vaše firma sezónní pracovní dobu, řiďte se těmito pokyny:

 • V té části sezóny, kdy máte otevřeno, nastavte běžnou provozní dobu. Můžete uvést také zvláštní otevírací dobu pro svátky, dočasná uzavření a jiné události.
  • Informaci o tom, že má vaše firma otevřeno pouze v určité sezóně, můžete uvést i v popisu firmy.
 • Mimo sezónu můžete svou firmu označit jako dočasně uzavřenou.
  • Po otevření firmy opět nastavte běžnou pracovní dobu.
Kategorie

Kategorie pomáhají zákazníkům najít přesné a konkrétní výsledky týkající se požadovaných služeb. Aby informace o firmě byly co nejpřesnější a na Googlu opravdu zůstaly, je třeba dodržovat tato pravidla:

 • Ze seznamu jich vyberte co nejméně, ovšem tak, abyste dost přesně popsali povahu svého podnikání.
 • Zvolte co nejkonkrétnější kategorie, které reprezentují hlavní náplň vaší činnosti.
  • Nepoužívejte kategorie jako klíčová slova ani jimi nepopisujte vlastnosti své firmy.
   • Nepoužívejte kategorie, které se vztahují na související firmy nebo firmy v okolí (např. firmy, které se fyzicky nacházejí ve vaší pobočce, nebo naopak firmy či organizace, v nichž se nachází ta vaše).

Vyberte kategorii

Vyberte kategorie, kterými údaje doplníte. Raději odpovídejte na otázku „co tato firma JE“ než „co tato firma “. Cílem je popsat firmu holisticky, ne pouze vypočítat všechny nabízené služby, prodávané výrobky či vybavení, které má k dispozici.

Snažte se kategorie zadat co nejkonkrétněji. O zbytek se už postaráme sami. Pokud například vyberte konkrétní kategorii jako Golfové středisko, Google automaticky přidá obecnější kategorie, např. Rekreační středisko a Hotel. Pokud se vám nějaká kategorie zdá být zbytečná, klidně ji nepřidávejte a nahraďte ji konkrétnější kategorií. Pokud se vám nedaří najít pro svou firmu žádnou kategorii, vyberte nějakou obecnější. Informace, na základě kterých lze přiřadit vhodné kategorie, dokáže Google zjistit také z vašeho webu a ze zmínek o vaší firmě na internetu.

Příklad:

 • Pizza Go Home nabízí pizzu s sebou a rozvoz, ale nikoli možnost najíst se v restauraci. Proto by měla tato firma zadat kategorii Rozvoz pizzy a další kategorii Pizza s sebou (namísto méně konkrétních kategorií Restaurace s rozvozem jídla nebo Jídlo s sebou).
 • Spořitelní družstvo WPB Capital by mělo používat kategorii Družstevní záložna (namísto méně konkrétní kategorie Banka).
 • Super 8 je motel s plaveckým bazénem. Měl by používat kategorii Motel, nikoli Hotel, a neměl by jako kategorii přidávat Plavecký bazén.
 • Pobočka Pure Jatomi Fitness by měla nastavit kategorii Klub zdraví (a nikoli Posilovna nebo Plavecký bazén).
 • Služba A1 Check Cashing by měla používat kategorii Proplácení šeků (a nikoli méně konkrétní kategorii Bankovnictví a finance).
 • Wendy’s je fast food, který kromě hamburgerů nabízí také různé dezerty. Jako kategorie by měl vybrat Rychlé občerstvení a Hamburgerová restaurace, ale nikoli Zákusková restaurace.

Pokud se v prostorech vaší firmy nachází další firma, kterou vaše organizace nevlastní ani neprovozuje, použijte pouze kategorie, které se týkají vaší firmy.

 • Kavárna Starbucks, která přidala kategorii Kavárna, má provozovnu v pobočce Barnes & Noble, jež má nastavenu kategorii Knihkupectví (a kategorii Kavárna nemá).
 • Bankomat České spořitelny, který má kategorii Bankomat, se nachází v prodejně Albert s kategorií Supermarket (bez kategorie Bankomat).
 • Nobu má kategorii Restaurace a hosty obsluhuje v hotelu Hard Rock Hotel, který má kategorii Hotel (a nemá kategorii Restaurace).

Následující typy firem, které mohou působit na stejném místě, by měly mít vlastní stránky. Pokud potřebujete použít obě kategorie pro stejnou adresu firmy, vytvořte namísto toho dvě stránky. Pro druhou firmu použijte jiný název. Další informace o odděleních

 • Restaurace, kavárna nebo bar uvnitř hotelu nebo motelu
 • Lékárna uvnitř supermarketu nebo obchodu s potravinami
 • Čerpací stanice vedle supermarketu nebo obchodu s potravinami
Nabídka

Existují dva typy nabídek:

 • Jídelní a nápojový lístek (neboli menu) pro restaurační zařízení (restaurace, koktejlové bary apod.), v nichž jsou uvedena všechna jídla a všechny nápoje, které daný podnik nabízí.
 • Nabídka firmy poskytující služby (například holičství, lázní nebo autoservisu), která obsahuje všechny služby nabízené v dané provozovně.
Oba druhy nabídek musí splňovat tyto podmínky:
 • Jídelní a nápojový lístek by měl obsahovat všechny položky a služby, které jsou zákazníkům nabízeny. Úplné menu může být vytvořeno podle denní doby (například pro snídaně, obědy či večeře) a mohou v něm být uvedeny odkazy na jeho další stránky. Lze například přidat odkaz na večerní nabídku jídel a nápojů, která zase může obsahovat odkazy na snídaňové či obědové menu.
 • Ukázková menu, v nichž jsou uvedeny pouze nejoblíbenější jídla či nápoje (nebo podobné výňatky z jídelních či nápojových lístků), k zápisu nepřidávejte.
 • V URL pro menu nelze použít přímé odkazy na stránky externích objednávkových služeb ani firem zajišťujících rozvoz jídla.
 • Externí partneři, kteří spravují firemní profil svého klienta a chtějí do něj přidat URL pro menu, musejí mít k tomu souhlas vlastníka firmy.

Pokyny pro řetězce, oddělení a soukromé praxe/kanceláře

Řetězce a značky

Názvy a kategorie by měly být u všech adres firmy konzistentní. Zákazníci tak vaší firmu snadno rozpoznají, a to jak v Mapách Google, tak i ve výsledcích vyhledávání.

Všechna místa musí mít stejný název (výjimkou je případ, kdy se označení firmy ve skutečném světě liší podle místa). Pokud všechna místa poskytují stejné služby, musí mít také stejnou kategorii.

Začínáme s Firemním profilem – průvodce pro řetězce

Konzistence názvů

Všechny adresy firmy v jedné zemi musí mít stejný název místa. Například všechny pobočky Electro World by měly používat název Electro World, a nikoli Electroworld nebo Electro World Brno.

U této zásady platí dvě výjimky:

 • Pokud máte několik typů firem, např. odnože značky, různá oddělení nebo různé provozovny (např. maloobchodní prodejnu a velkosklad), mohou mít také různé názvy, jenom je třeba zachovat konzistenci u všech míst této firmy.
  • Přijatelné varianty názvů: Tesco a Tesco Express.
 • Pokud některá místa konzistentně používají odlišný název (např. na průčelí kamenného obchodu, na webu nebo na propagačních předmětech), mohou ho použít i pro stránku místa.
  • Přijatelné varianty názvů: PFK (u poboček v Québecu) a KFC (u poboček v USA a zbytku Kanady).

Konzistence kategorií

Všechna místa určité firmy musí sdílet jednu kategorii, která nejlépe vystihuje povahu její činnosti. Pokud máte několik typů míst (např. odnože značky, různá oddělení nebo různé provozovny, třeba maloobchodní prodejnu, distribuční centrum a kancelář), platí toto pravidlo pouze v rámci jednotlivých podskupin.

 • Všechny pobočky Skibi Kids mají kategorii Obchod s dětským oblečením.
 • Všechny pobočky AAA Auto mají kategorii Autosalon a všechny mají také kategorii Autobazar.
 • Všechny pobočky Pet Center mají kategorii Chovatelské potřeby, ale některé pobočky mohou mít jiné kategorie (např. Zverimex).

Dvě nebo více značek na stejném místě

Pokud na adrese firmy působí více značek, neuvádějte je v názvu Firemního profilu společně. Místo toho vyberte pro Firemní profil název jedné z nich. Jestliže značky působí na daném místě samostatně, můžete pro každou z nich vytvořit samostatný profil.

 • Nepřijatelné: KFC / Taco Bell nebo Dunkin' Donuts / Baskin Robbins
 • Přijatelné: Taco Bell, KFC, Dunkin’ Donuts, Baskin Robbins

Pokud vaše firma prodává značkové produkty nebo služby jiné firmy, použijte pouze název své firmy. Název prodávané značky neuvádějte, protože ta pro dané místo Firemní profil mít nemůže.

 • Nepřijatelné: Alza.cz / Asus, Pneu Praha / Firestone
 • Přijatelné: Alza.cz, Pneu Praha

Jestliže ale působíte jako autorizovaný prodejce značkových produktů nebo služeb a zaměřujete se výhradně na danou značku (což bývá označováno jako „franšíza“), pak související název značky ve Firemním profilu použít můžete.

 • Přijatelné: Porsche Praha-Prosek, Harley-Davidson Brno

Změna značky

Na změnu značky máte nárok:

 • při provedení drobné změny v názvu,
 • pokud máte více míst a dojde ke změně názvu firmy.

Pokud vaše firma splňuje výše uvedená kritéria, můžete její název změnit v rámci úprav informací o firmě. Přečtěte si, jak se používá rozhraní API Firemního profilu.

Jestliže název změníte, ale zmíněná kritéria nedodržíte, budeme firmu považovat za novou. Stávající Firemní profil musíte označit jako uzavřený a vytvořit jiný s novým názvem firmy. Přečtěte si, jak profil označit jako uzavřený.

Tip: Při převzetí vlastnictví Firemního profilu vás musí předchozí vlastník nejdříve přidat jako dalšího vlastníka a pak vlastnictví firmy převést na vás.

Pokud při změně názvu firmy narazíte na problém, kontaktujte nás

Oddělení v rámci jiných firem, univerzit nebo institucí

Vlastní firemní profil na Googlu mohou mít i jednotlivá oddělení firem, nemocnic a úřadů nebo fakulty a katedry na univerzitách.

Pro prodejce automobilů a poskytovatele zdravotní péče platí samostatné pokyny. Najdete je v průvodci Firemním profilem pro prodejce automobilůposkytovatele zdravotní péče

Oddělení otevřená pro veřejnost, která působí jako samostatné subjekty, by měla mít vlastní stránky. Název daného oddělení se musí lišit od hlavní firmy nebo instituce a od ostatních oddělení. Oddělení s vlastní stránkou obvykle mívají samostatný vchod pro zákazníky a měly by mít odlišné kategorie. Jejich otevírací doba se může lišit od hlavní firmy.

 • Přijatelné (jako samostatné Firemní profily):
  • Walmart Vision Center
  • Tržnice Wine Food
  • Kožní oddělení, Poliklinika Lípa
 • Nepřijatelné (jako samostatné Firemní profily):
  • Sekce Produkty Samsung v Datartu
  • Teplý úsek v supermarketu Albert

Nejreprezentativnější kategorie daného oddělení se musí lišit od hlavní firmy a od ostatních oddělení.

 • Hlavní firma Wells Fargo má kategorii Banka, zatímco oddělení finančních poradců této společnosti má kategorii Finanční poradenství.
 • Hlavní firma AAA Auto má kategorii Autosalon, zatímco AAA Auto autoservis má kategorii Autoservis (a navíc kategorii Autodíly).
 • Např. hlavní firma Tesco má kategorii Supermarket, zatímco hypermarket Tesco má kategorii Hypermarket.
Soukromé praxe a kanceláře

Soukromou praxi nebo kancelář provozují odborníci, kteří poskytují služby veřejnosti a obvykle mají vlastní zákaznickou základnu. Jde například o lékaře, zubaře, právníky, finanční poradce, pojišťovací agenty nebo realitní makléře. Firemní profily soukromých praxí nebo kanceláří mohou zahrnovat akademický či jiný titul (např. MUDr., JUDr., Ph.D., CFA apod.).

Provozovatel soukromé praxe nebo kanceláře by si měl vlastní Firemní profil vytvořit zejména v těchto případech:

 • Pokud je při poskytování služeb v přímém kontaktu s veřejností. (Pomocný personál a administrativní pracovníci by si vlastní Firemní profily vytvářet neměli.)
 • Pokud jej (nebo ji) lze přímo kontaktovat na ověřeném místě a v uvedených hodinách.

Provozovatel by si neměl vytvářet samostatný Firemní profil pro každou svou specializaci. Obchodní partneři a agentury zabývající se oslovováním potenciálních zákazníků nepatří mezi provozovatele soukromé praxe ani kanceláře a tento typ Firemního profilu pro ně nelze vytvořit.

Několik praxí na jednom místě

Pokud je praxe či kancelář jednou z několika veřejných praxí nebo kanceláří na daném místě:

 • Organizace by měla pro dané místo vytvořit samostatný firemní profil, odlišný od profilu praxe nebo kanceláře.
 • Název firemního profilu praxe či kanceláře by měl obsahovat pouze název dané praxe nebo kanceláře, nikoli název organizace.

Samostatné praxe nebo kanceláře spadající pod organizace se značkou

Pokud je praxe na daném místě jedinou praxí poskytující služby veřejnosti a patří organizaci se značkou, pak je vhodné, aby provozovatel používal stejný Firemní profil, jako jeho organizace. Vytvořte jeden Firemní profil s názvem v tomto formátu: [značka/společnost]: [jméno provozovatele].

Přijatelné: Allstate: Jan Novák (pokud Jan provozuje samostatnou praxi nebo podnikání na tomto místě pod značkou Allstate)

Další důležité poznámky

Nezákonné činnosti

Google netoleruje žádné podvodné ani nezákonné činnosti. Podobné chování může mít za následek pozastavení účtu a odstranění informací o firmě z výsledků vyhledávání.

Marketingové, propagační a jiné zvláštní akce

Všechny propagační a marketingové akce, soutěže nebo jiné reklamní aktivity musí jasně odkazovat na podmínky akce a poskytovat jasná pravidla a upřesnění. Všechny přísliby, ať už přímé nebo implicitní, musí být dodrženy.

Tip: Společnost Google si vyhrazuje právo omezit přístup k Firemním profilům na Googlu nebo k jiným službám lidem, kteří tyto pokyny nedodrží. V případě nezákonného porušení může požádat o spolupráci policii.

Související zdroje

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
99729
false