Pokyny ohledně prezentace vaší firmy na Googlu

Shrnutí: Firemní profil ve službě Moje firma na Googlu lze vytvořit pouze pro firmy s fyzickou provozovnou, již mohou zákazníci navštívit, nebo pro firmy, které své zákazníky navštěvují samy. Při vytváření firemního profilu se vyhněte zakázanému obsahu, svou firmu a předmět činnosti popisujte přesně a dodržujte i ostatní níže uvedené zásady. Jedině tak může být váš profil úspěšný a nebude mu hrozit pozastavení.

Připravili jsme seznam pokynů pro místní firmy, aby informace o nich byly na Googlu co nejkvalitnější. Dodržíte-li tyto pokyny, vyhnete se běžným problémům, např. úpravám informací, nebo i odstranění informací o firmě z Googlu.

Abyste ve službě Moje firma na Googlu dosáhli co nejlepších výsledků, dodržujte následující doporučení:

 • Reprezentace firmy na internetu by měla odpovídat tomu, jak se firma prezentuje ve skutečném světě (billboardy, cedule, propagační předměty a další branding).
 • Adresa nebo obslužná oblast musí být správná a přesná.
 • Zvolené kategorie, kterých by mělo být co nejméně, by měly vystihovat celkovou povahu podnikání.
 • Každá firma by měla mít pouze jeden profil. V opačném případě se vaše informace v Mapách a Vyhledávání Google nemusejí zobrazovat správně.

Značky, organizace, umělci a další subjekty podnikající pouze na internetu nemají na profil ve službě Moje firma na Googlu nárok.

Témata

Způsobilé firmy
Nezpůsobilé firmy
Vlastnictví
Pokyny k vytváření popisu firmy
Název
Adresa
Web a telefon
Otevírací doba
Kategorie
Nabídka
Řetězce a značky
Oddělení v rámci firem, univerzit nebo institucí
Soukromé praxe a kanceláře
Nezákonné činnosti
Marketingové, propagační a jiné zvláštní akce

Základní pokyny

Tip: Pokud máte zájem o individuální pokyny a přizpůsobená doporučení ohledně efektivního využívání profilu, můžete si sjednat schůzku s poradci pro malé firmy.

Způsobilé firmy

Aby firma splnila podmínky pro vytvoření firemního profilu na Googlu, musí zákazníky obsluhovat formou osobního kontaktu v uvedené provozní době.

Existuje několik výjimek:

 • Jsou povoleny bankomaty, automaty na půjčování filmů a poštovní schránky. Pokud se rozhodnete přidat tento typ místa, musíte uvést kontaktní údaje na podporu, kam se mohou zákazníci obrátit s žádostí o pomoc.
 • Jsou povoleny sezónní podniky, například kluziště otevřená jen v zimních měsících. Tyto firmy musejí být v daném místě po celý rok viditelně označeny.
 • Jsou povoleny také virtuální kuchyně. Virtuální kuchyně (Virtual Kitchens) jsou profesionální zařízení, která se zabývají vařením a přípravou jídel určených výhradně k rozvozu prostřednictvím služeb třetích stran. Jsou také známy pod anglickými označeními Ghost Kitchens a Cloud Kitchens. V případě virtuální kuchyně je třeba vytvořit firemní profil pro firmu s obslužnou oblastí.

Nezpůsobilé firmy

Firemní profil nelze vytvořit pro firmy spadající do těchto kategorií:

 • společnosti zabývající se prodejem či pronájmem nemovitostí, jako jsou rekreační objekty, vzorové domy nebo volné byty (kanceláře, které pronájem nebo prodej zprostředkovávají, nicméně o ověření požádat mohou),
 • existující služby, kurzy nebo setkání v místě, které nevlastníte a které nejste oprávněni reprezentovat,
 • společnosti a zástupci, kteří se zabývají oslovováním potenciálních zákazníků.

Vlastnictví

Informace o firmě ve službě Moje firma na Googlu mohou ověřit a spravovat pouze vlastníci této firmy nebo jejich oprávnění zástupci. Pokud chcete přístup ke správě svého firemního profilu sdílet s dalšími uživateli, můžete je přidat jako správce.

Dodatečné pokyny pro oprávněné zástupce

Každý jednotlivec nebo společnost spravující účet ve službě Moje firma na Googlu pro firmu, kterou nevlastní, je považován za oprávněného zástupce. Příklady: společnost třetí strany zaměřená na SEO/SEM, přítel majitele podniku, online správce objednávek, plánování nebo rezervací či přidružený poskytovatel síťových služeb.

Omezení a povinnosti týkající se oprávněných zástupců:

 • nikdy nesmějí uplatňovat nárok na firemní profil bez výslovného souhlasu vlastníka firmy,
 • nikdy nesmějí zveřejňovat falešné, zavádějící nebo nerealistické výroky,
 • nikdy nesmějí používat obtěžující, urážlivé nebo nedůvěryhodné taktiky vůči potenciálním nebo současným klientům,
 • při provádění ověření musí vždy spolupracovat přímo s vlastníkem firmy (další informace o ověření),
 • musí se vždy ujistit, že vlastník firmy rozumí tomu, co Moje firma na Googlu vlastně je a jak jsou v ní používána data; oprávnění zástupci by měli vlastníka seznámit s těmito zdroji:
 • musí vždy informovat vlastníka firmy o úkonech, které jako oprávnění zástupci ve firemním profilu provádějí,
 • musí vždy dodržovat pokyny ohledně prezentace firmy na Googlu; upozorňujeme, že ve firemním profilu musí být vždy uvedeno pouze jedno telefonní číslo a jedny webové stránky a že údaje musí být ověřitelné vlastníkem firmy; obsah webové stránky musí být vlastněn a spravován vlastníkem firmy,
 • musí vždy pohotově reagovat na žádosti o přístup ke správě a na požádání ihned převést vlastnictví firemního profilu na vlastníka firmy, oprávnění zástupci musí pokud možno vlastníka firmy vyzvat, aby vytvořil účet, přijal vlastnictví firemního profilu a přidal oprávněné zástupce jako správce (další informace o převodu vlastnictví).

Nedodržení těchto zásad může vést k pozastavení firemního profilu nebo účtu.

Pokyny k vytváření popisu firmy

Publikovaný obsah by měl zdůraznit, čím je vaše firma jedinečná. V tomto poli můžete uvést užitečné informace o nabízených službách a produktech a také o poslání a historii vašeho podniku.

Zadávané informace by měly být upřímné a nezkreslené. Zaměřte se na relevantní obsah, aby si o vás zákazníci udělali ucelený obrázek. Povolen není obsah, který pro vaši firmu není relevantní nebo s ní nemá žádnou zřejmou souvislost. Přečtěte si pokyny ohledně prezentace firmy na Googlu.

Obsah publikovaný v tomto poli nesmí:

 • Být pro uživatele zavádějící. Neuvádějte nepřesné či nepravdivé informace o vaší firmě ani o nabízených produktech a službách.
 • Zahrnovat nekvalitní, irelevantní či rušivý obsah. Vyvarujte se například chybného hláskování, nezvyklého použití grafických znaků, nesmyslného textu atd.
 • Být zaměřený na speciální nabídky, ceny a slevové akce. Mezi příklady nepovoleného obsahu patří mimo jiné „Totální výprodej, -50 %“ a „Nejlepší preclíky ve městě za 100 Kč!“.
 • Obsahovat odkazy. Nejsou povoleny odkazy jakéhokoli typu.
 • Zahrnovat urážlivý či nevhodný obsah:
  • Obtěžující, šikanující či nenávistný obsah. Publikovaný obsah nesmí propagovat nenávist ani podněcovat k násilí vůči jedincům nebo skupinám na základě etnického původu, náboženství, postižení, pohlaví, věku, stavu veterána, sexuální orientace nebo genderové identity.
  • Obsah s hrubým, nemravným či urážlivým jazykem.
  • Teroristický obsah. Teroristickým organizacím nepovolujeme používání této služby za jakýmkoli účelem, včetně náboru. Je také přísně zakázán obsah související s terorismem, například obsah, který podněcuje k teroristickým činům či násilí nebo oslavuje teroristické útoky. Pokud sdílíte obsah související s terorismem ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, vždy k němu poskytněte dostatek informací, abyste ho divákům pomohli pochopit. 
  • Obsah se sexuálním podtextem nebo explicitní sexuální obsah. Obsah nesmí obsahovat sprostá slova, slangové výrazy, které jsou sexuálně názorné nebo nevhodné, výrazy, které jsou obvyklými signály pro pedofilii, obsah propagující pedofilii, zoofilii, sexuální násilí nebo obsah propagující eskortní služby nebo jiné služby, které mohou být interpretovány jako poskytování sexuálního styku za úhradu.
 • Zobrazovat nepovolený obsah:
  • Není povoleno nahrávat obsah související s prodejem nebezpečných a ilegálních produktů či služeb.
  • Není povoleno nahrávat obsah zneužívající nebo obtěžující děti.
Důležité: Nepovolujeme obsah zahrnující soukromé nebo důvěrné informace, například osobní finanční údaje, úředně vydané průkazy totožnosti, kontaktní údaje spojené se jménem, citlivé záznamy, obrázky, přepisy mluveného slova nebo odkazy na stránky obsahující osobní údaje. Kromě toho nepovolujeme ani pokusy o získání výše uvedených informací prostřednictvím místních příspěvků či popisů firem s výjimkou vlastního jména, e‑mailu a telefonního čísla uživatele.

 

Název

Název by měl odpovídat názvu firmy ve skutečném světě, který používáte k označení pobočky, na webu a billboardech nebo cedulích a který zákazníci znají. S přesným názvem vás zákazníci na internetu snáz najdou.

V dalších částech zadejte doplňující údaje o firmě, jako jsou adresa nebo obslužná oblast, otevírací dobakategorie.

Pokud například vytváříte firemní profil pro kavárnu, která má otevřeno nonstop, nachází se v centru San Francisca a jmenuje se Shelly’s Coffee, měli byste zadat tyto údaje:

 • Název firmy: Shelly’s Coffee
 • Adresa: 3247 Poppy Street, San Francisco, CA 94102
 • Otevírací doba: Otevřeno nonstop
 • Kategorie: Kavárna

Do názvu firmy není povoleno přidávat nepotřebné informace. Pokud tak učiníte, může být firemní profil pozastaven. Až budete zvažovat, co byste v názvu firmy mohli uvést (a co byste naopak měli vynechat), projděte si níže uvedené příklady.

Další informace

Názvy nebo části názvů, které nejsou povoleny, jsou v následujících příkladech uvedeny kurzívou.

Název nesmí obsahovat:

 • Marketingové popisy.
  • Nepřijatelné: Česká spořitelna, Nejoblíbenější finanční instituce v ČR, KB Vaše jistoty*
  • Přijatelné: Česká spořitelna, KB
 • Kódy prodejen.
  • Nepřijatelné: Prodejna DatArt – 2872
  • Přijatelné: Prodejna DatArt
 • Značky obchodních známek.
  • Nepřijatelné: Burger King®
  • Přijatelné: Burger King
 • Slova velkými písmeny (s výjimkou zkratek) nebo nadbytečné mezery.
  • Nepřijatelné: SUBWAY
  • Přijatelné: Subway, KFC, IHOP, JCPenney
 • Informace o otevírací době, včetně informací o tom, zda je pobočka otevřená
  • Nepřijatelné: Pizzerie Italia Otevřeno 24 hodin denně, Outlet Sears (zavřeno)
  • Přijatelné: Pizzerie Italia, Outlet Sears
 • Telefonní čísla nebo URL adresy webů (pokud neslouží k označení firmy konzistentně i ve skutečném světě)
  • Nepřijatelné: Modrý Anděl 777 777 777, odkoupimevaseauto.com
  • Přijatelné: Modrý Anděl, 1188
 • Zvláštní znaky (např. %&$@/") nebo irelevantní právní termíny (pokud nejsou součástí označení firmy i ve skutečném světě)
  • Nepřijatelné: Shell Pay@Pump, Re/Max LLC, LAZ Parking Ltd
  • Přijatelné: Shell, Re/Max, LAZ Parking, Toys ’’R’’ Us, H&M, T.J.Maxx
 • Informace o službách nebo produktech firmy (pokud tyto informace nejsou součástí označení firmy ve skutečném světě nebo neslouží k označení oddělení v jejím rámci – viz část Oddělení). Informace o službách lze nejlépe zadat prostřednictvím kategorií (viz část Kategorie)
  • Nepřijatelné: O2 4G LTE, AAA Auto prodej nových i ojetých vozů
  • Přijatelné: O2, AAA Auto, Hurá Mobil, Fotoateliér Josef Zahradil
 • Informace o lokalitě, jako je čtvrť, město nebo jméno ulice, pokud nejsou součástí konzistentně používaného označení firmy ve skutečném světě. Název nesmí obsahovat adresu ani informace o trasách
  • Nepřijatelné: Hotel Pohodlí (3. výjezd z E55), Bankomat České spořitelny Dlouhá, vedle květinářství, Elysium poblíž I. P. Pavlova
  • Přijatelné: Hotel Pohodlí, Bankomat České spořitelny, Elysium
 • Informace o umístění (informace o tom, že je firma umístěna uvnitř jiné firmy, bez ohledu na to, zda jsou obě součástí téže organizace)
  • Nepřijatelné: Bankomat České spořitelny (v Albertu), Apple Store v Palladiu, Blažek – My Národní, Adidas Outlet Store (součást Fashion Arena Outlet Center), Electro World (v OC Galerie Nové Butovice)
  • Přijatelné: Bankomat České spořitelny, Apple Store, Blažek, Adidas Outlet Store, Electro World

Pro obchody s několika pobočkami (řetězce a značky), oddělenísoukromé praxe či kanceláře (např. lékaři, právníci nebo realitní makléři) platí další pravidla (viz níže).

Adresa

Jako popis své lokality uveďte správnou a přesnou adresu nebo obslužnou oblast. Přijatelné nejsou P.O. boxy ani poštovní přihrádky umístěné mimo skutečnou adresu firmy.

Další informace
 • Vytvořte si firemní profil podle skutečné adresy firmy.
  • Součástí adresy může být také číslo kanceláře, podlaží, budovy a podobně. Informace o příčných ulicích a orientačních bodech v okolí uvádějte pouze v případě, že oficiální adresa přesně nepopisuje, kde se firma nachází.
  • Pokud musíte zadat číslo poštovní schránky nebo kanceláře:
   • Fyzickou adresu zadejte do pole Řádek adresy 1.
   • Číslo poštovní schránky nebo kanceláře uveďte do pole Řádek adresy 2.
  • Pokud si vaše firma pronajímá korespondenční adresu, ale žádnou činnost na této adrese neprovozuje, jedná se o tzv. virtuální pobočku, pro niž si firemní profil na Googlu založit nemůžete.
  • Pobočku ve sdílených prostorách smí firma uvést pouze v případě, že je její kancelář jasně označena a v otevírací době jsou v ní přítomni zaměstnanci, kteří obsluhují zákazníky.
 • Do adresních řádků nezadávejte údaje, které nejsou součástí adresy fyzické pobočky firmy (např. URL nebo klíčová slova).
 • Pro každou adresu firmy vytvořte pouze jednu stránku (ať už v jednom, nebo ve více účtech).
  • Samostatné stránky mohou mít soukromé praxe nebo kanceláře a také oddělení ve firmách, nemocnicích, na univerzitách a ve vládních budovách. Další informace naleznete v konkrétních pokynech pro soukromé praxe a kanceláře a pro oddělení.
 • Pokud vaše adresa neobsahuje číslo popisné nebo ji systém nemůže najít, můžete polohu firmy určit přímo na mapě.

Firmy s obslužnou oblastí

Firmy s obslužnou oblastí a firmy poskytující služby přímo u zákazníků by měly mít jeden profil pro své ústředí nebo sídlo a stanovenou obslužnou oblast. Nesmějí uvádět „virtuální“ pobočku, pokud tato v otevírací době neobsluhuje zákazníky.

Některé firmy (například pizzerie), které obsluhují zákazníky přímo ve svém podniku a pokrmy také rozvážejí, jsou hybridními firmami s obslužnou oblastí. Takové firmy mohou ve službě Moje firma na Googlu uvádět adresu podniku a zároveň mít stanovenou obslužnou oblast. Pokud obsluhujete zákazníky na adrese firmy a chcete si nastavit obslužnou oblast, měl by být v uvedené otevírací době v provozovně přítomen personál, který je připraven přijmout zákazníky.

Společnost Google na základě informací o firmě a údajů z dalších zdrojů zvolí optimální způsob zobrazení firemní adresy.

Firmy s kamennou prodejnou a firmy s obslužnou oblastí

Pokud vaše firma nemá jasně označenou kamennou provozovnu, ale za zákazníky dojíždí, můžete využít jeden firemní profil s obslužnou oblastí.

Jestliže poskytujete služby v různých oblastech a pro jednotlivé lokality máte samostatné obslužné oblasti a pracovníky, můžete pro každou z těchto lokalit vytvořit jeden profil. Hranice celkové obslužné oblasti vašeho profilu by neměla být dále než zhruba dvě hodiny jízdy autem od sídla vaší firmy. Pro některé firmy můžou být vhodnější větší obslužné oblasti.

Další informace o firmách s obslužnou oblastí

Jestliže jako firma poskytujete služby v určité obslužné oblasti, měli byste svou adresu skrýt. 

 • Pokud jste například instalatér a podnikáte na adrese svého bydliště, z firemního profilu ji odstraňte.

Přečtěte si, jak přidat nebo upravit adresu firmy.

Web a telefon

Zadejte telefonní číslo, které umožňuje přímé spojení na konkrétní pobočku nebo na sídlo firmy (pokud je to možné), nebo uveďte jeden web, který tuto pobočku nebo sídlo prezentuje.

 • Pokud je to možné, zadejte místní telefonní číslo (nikoli telefonní číslo do call centra).
 • Nezadávejte telefonní čísla, která firmě nepatří, ani adresy URL, které uživatele přesměrovávají nebo odkazují na jiné než firemní vstupní stránky (např. na stránky na sociálních sítích).
 • Telefonní číslo musí být pod přímou kontrolou firmy.
 • Další telefonní čísla lze používat na webových stránkách služby Moje firma na Googlu a jiných lokálních umístěních.
 • Telefonní čísla se zvláštním tarifem nejsou povolena. Volání na tato čísla jsou zpoplatněna vysokými sazbami.

Otevírací doba

Zadejte otevírací dobu pro běžné zákazníky. Pokud se vaše otevírací doba liší podle ročního období, můžete zde uvést aktuální sezónní otevírací dobu. Dále můžete uvést zvláštní otevírací dobu v určité dny, například o svátcích nebo při mimořádných příležitostech.

Další informace

Některé typy firem by provozní dobu uvádět neměly, např. pokud se otevírací doba neustále mění (např. u předváděcích programů, bohoslužeb nebo výuky) nebo když zákazníky obsluhují pouze při sjednaných schůzkách. Mezi příklady podniků, které by neměly otevírací dobu uvádět, patří mimo jiné: hotely a motely, kina, školy a univerzity, dopravní služby, letiště, místa konání událostí a přírodní útvary.

Jestliže má vaše firma oddělení (viz část o odděleních), uveďte otevírací dobu jednotlivých oddělení v jejich samostatných firemních profilech. V hlavním profilu firmy uveďte otevírací dobu centrály.

Více otevíracích dob

Pokud má vaše firma několik otevíracích dob, přečtěte si tyto pokyny pro jednotlivá odvětví:

 • Banky: Pokud je to možné, uveďte provozní dobu běžných přepážek. V opačném případě zadejte otevírací dobu přepážek typu drive-through. Bankomat na pobočce může mít vlastní firemní profil a vlastní otevírací dobu.
 • Autosalony: Uveďte dobu, kdy se prodávají vozy. Pokud se liší otevírací doba pro prodej nových a ojetých vozů, zadejte otevírací dobu pro nové vozy.
 • Čerpací stanice: Zadejte otevírací dobu, po kterou jsou v provozu stojany.
 • Restaurace: Zadejte otevírací dobu, po kterou mohou zákazníci v restauraci sedět a jíst. Není-li to možné, zadejte dobu, po kterou si lze vzít jídlo s sebou. Nelze-li zadat ani jednu z těchto dob, zadejte otevírací dobu pro drive-through, popřípadě (jako poslední možnost) dobu, po kterou nabízíte doručování.
 • Sklady: Zadejte otevírací dobu kanceláře. Není-li to možné, zadejte provozní dobu hlavní brány.
 • Můžete také nastavit další provozní dobu, abyste zdůraznili časy konkrétních služeb.
  • Tip: Obecně platí, že další provozní doba se nastavuje jako doplněk k vaší primární otevírací době.

Sezónní pracovní doba

Pokud má vaše firma sezónní pracovní dobu, řiďte se těmito pokyny:

 • V té části sezóny, kdy máte otevřeno, nastavte běžnou provozní dobu. Můžete uvést také zvláštní otevírací dobu pro svátky, dočasná uzavření a jiné události.
  • Informaci o tom, že má vaše firma otevřeno pouze v určité sezóně, můžete uvést i v popisu firmy.
 • Mimo sezónu můžete svou firmu označit jako dočasně uzavřenou.
  • Po otevření firmy opět nastavte běžnou otevírací dobu.

Kategorie

Kategorie pomáhají zákazníkům najít přesné a konkrétní výsledky týkající se požadovaných služeb. Aby informace o firmě byly co nejpřesnější a na Googlu opravdu zůstaly, je třeba dodržovat tato pravidla:

 • Ze seznamu kategorií jich vyberte co nejméně (ovšem tak, abyste dostatečně přesně popsali povahu svého podnikání).
 • Zvolte co nejkonkrétnější kategorie, které reprezentují hlavní náplň vaší činnosti.
  • Nepoužívejte kategorie jako klíčová slova ani jimi nepopisujte vlastnosti své firmy.
  • Nepoužívejte kategorie, které se vztahují na související firmy nebo firmy v okolí (např. firmy, které se fyzicky nacházejí ve vaší pobočce, nebo naopak firmy či organizace, v nichž se nachází ta vaše).
Další informace

Vyberte kategorie, kterými údaje doplníte. Raději odpovídejte na otázku „co tato firma JE“ než „co tato firma “. Cílem je popsat firmu holisticky, ne pouze vypočítat všechny nabízené služby, prodávané výrobky či vybavení, které má k dispozici.

Snažte se kategorie zadat co nejkonkrétněji. O zbytek se už postaráme sami. Pokud například vyberte konkrétní kategorii jako Golfové středisko, Google automaticky přidá obecnější kategorie, např. Rekreační středisko a Hotel. Pokud se vám nějaká kategorie zdá být zbytečná, klidně ji nepřidávejte a nahraďte ji konkrétnější kategorií. Pokud se vám nedaří najít pro svou firmu žádnou kategorii, vyberte nějakou obecnější. Informace, na základě kterých lze přiřadit vhodné kategorie, dokáže Google zjistit také z vašeho webu a ze zmínek o vaší firmě na internetu.

Příklad:

 • Pizza Go Home nabízí pizzu s sebou a rozvoz, ale nikoli možnost najíst se v restauraci. Proto by měla tato firma zadat kategorii Rozvoz pizzy a další kategorii Pizza s sebou (namísto méně konkrétních kategorií Restaurace s rozvozem jídla nebo Jídlo s sebou).
 • Spořitelní družstvo WPB Capital by mělo používat kategorii Družstevní záložna (namísto méně konkrétní kategorie Banka).
 • Super 8 je motel s plaveckým bazénem. Měl by používat kategorii Motel, nikoli Hotel, a neměl by jako kategorii přidávat Plavecký bazén.
 • Pobočka Pure Jatomi Fitness by měla nastavit kategorii Klub zdraví (a nikoli Posilovna nebo Plavecký bazén).
 • Služba A1 Check Cashing by měla používat kategorii Proplácení šeků (a nikoli méně konkrétní kategorii Bankovnictví a finance).
 • Wendy’s je fast food, který kromě hamburgerů nabízí také různé dezerty. Jako kategorie by měl vybrat Rychlé občerstvení a Hamburgerová restaurace, ale nikoli Zákusková restaurace.

Pokud se v prostorech vaší firmy nachází další firma, kterou vaše organizace nevlastní ani neprovozuje, použijte pouze kategorie, které se týkají vaší firmy.

 • Kavárna Starbucks, která přidala kategorii Kavárna, má provozovnu v pobočce Barnes & Noble, jež má nastavenu kategorii Knihkupectví (a kategorii Kavárna nemá).
 • Bankomat České spořitelny, který má kategorii Bankomat, se nachází v prodejně Albert s kategorií Supermarket (bez kategorie Bankomat).
 • Nobu má kategorii Restaurace a hosty obsluhuje v hotelu Hard Rock Hotel, který má kategorii Hotel (a nemá kategorii Restaurace).

Následující typy firem, které mohou působit na stejném místě, by měly mít vlastní stránky. Pokud potřebujete použít obě kategorie pro stejnou adresu firmy, vytvořte namísto toho dvě stránky. Pro druhou firmu použijte jiný název (viz část Oddělení).

 • Restaurace, kavárna nebo bar uvnitř hotelu nebo motelu
 • Lékárna uvnitř supermarketu nebo obchodu s potravinami
 • Čerpací stanice vedle supermarketu nebo obchodu s potravinami

Nabídka

Existují dva typy nabídek:

 • Jídelní a nápojový lístek (neboli menu) pro restaurační zařízení (restaurace, koktejlové bary apod.), v nichž jsou uvedena všechna jídla a všechny nápoje, které daný podnik nabízí.
 • Nabídka firmy poskytující služby (například holičství, lázní nebo autoservisu), která obsahuje všechny služby nabízené v dané provozovně.

Další informace

Oba druhy nabídek musí splňovat tyto podmínky:
 • Jídelní a nápojový lístek by měl obsahovat všechny položky a služby, které jsou zákazníkům nabízeny. Úplné menu může být vytvořeno podle denní doby (například pro snídaně, obědy či večeře) a mohou v něm být uvedeny odkazy na jeho další stránky. Lze například přidat odkaz na večerní nabídku jídel a nápojů, která zase může obsahovat odkazy na snídaňové či obědové menu.
 • Ukázková menu, v nichž jsou uvedeny pouze nejoblíbenější jídla či nápoje (nebo podobné výňatky z jídelních či nápojových lístků), k zápisu nepřidávejte.
 • V URL pro menu nelze použít přímé odkazy na stránky externích objednávkových služeb ani firem zajišťujících rozvoz jídla.
 • Externí partneři, kteří spravují firemní profil svého klienta a chtějí do něj přidat URL pro menu, musejí mít k tomu souhlas vlastníka firmy.

Řetězce, pobočky a soukromé praxe a kanceláře

Řetězce a značky

Názvy a kategorie by měly být u všech adres firmy konzistentní. Uživatelé tak vaší firmu snadno rozpoznají, a to jak v Mapách Google, tak i ve výsledcích vyhledávání.

Všechna místa musí mít stejný název (výjimkou je případ, kdy se označení firmy ve skutečném světě liší podle místa). Pokud všechna místa poskytují stejné služby, musí mít také stejnou kategorii.

Začínáme se službou Moje firma na Googlu – průvodce pro řetězce.

Další informace

Konzistence názvů

Všechny adresy firmy v jedné zemi musí mít stejný název místa. Například všechny pobočky Electro World by měly používat název Electro World, a nikoli Electroworld nebo Electro World Brno.

U této zásady platí dvě výjimky:

 1. Pokud máte několik typů firem, např. odnože značky, různá oddělení nebo různé provozovny (např. maloobchodní prodejnu a velkosklad), mohou mít tyto samostatné subjekty také různé názvy, jenom je třeba zachovat konzistenci u všech míst této firmy.
  • Přijatelné varianty názvů: Tesco a Tesco Express.
 2. Pokud některá místa ve skutečném světě konzistentně používají odlišný název (např. na průčelí kamenného obchodu, na webu, na propagačních předmětech apod.), mohou tento název použít i pro stránku místa.
  • Přijatelné varianty názvů: PFK (u poboček v Québecu) a KFC (u poboček v USA a zbytku Kanady).

Konzistence kategorií

Všechna místa určité firmy musí sdílet jednu kategorii, která nejlépe vystihuje povahu její činnosti. Pokud máte několik typů míst (např. odnože značky, různá oddělení nebo různé provozovny, třeba maloobchodní prodejnu, distribuční centrum a kancelář), platí toto pravidlo pouze v rámci jednotlivých podskupin.

 • Všechny pobočky Skibi Kids mají kategorii Obchod s dětským oblečením.
 • Všechny pobočky AAA Auto mají kategorii Autosalon a všechny mají také kategorii Autobazar.
 • Všechny pobočky Pet Center mají kategorii Chovatelské potřeby, ale některé pobočky mohou mít jiné kategorie (např. Zverimex).

Dvě nebo více značek na stejném místě

Pokud na adrese firmy působí více značek, neuvádějte je v názvu firemního profilu společně. Místo toho vyberte pro firemní profil název jedné z nich. Jestliže značky působí na daném místě samostatně, můžete pro každou z nich vytvořit samostatný firemní profil.

 • Nepřijatelné: „KFC / Taco Bell“ nebo „Dunkin' Donuts / Baskin Robbins
 • Přijatelné: „Taco Bell“, „KFC“, „Dunkin’ Donuts“, „Baskin Robbins“

Pokud vaše firma prodává značkové produkty nebo služby jiné firmy, použijte pouze název své firmy. Název prodávané značky neuvádějte, protože ta pro dané místo firemní profil mít nemůže.

 • Nepřijatelné: „Alza.cz / Asus“, „Pneu Praha / Firestone
 • Přijatelné: „Alza.cz“, „Pneu Praha“

Jestliže ale na adrese firmy působíte jako autorizovaný prodejce značkových produktů nebo služeb a zaměřujete se výhradně na danou značku (což bývá označováno jako „franšíza“), pak související název značky ve firemním profilu použít můžete.

 • Přijatelné: Porsche Praha-Prosek, Harley-Davidson Brno

Změna značky

Na změnu značky máte nárok:

 • při provedení drobné změny v názvu,
 • pokud máte více míst a dojde ke změně názvu firmy.

Pokud vaše firma splňuje výše uvedená kritéria, můžete její název změnit v informacích o firmě.

Jestliže název změníte, ale zmíněná kritéria nedodržíte, budeme firmu považovat za novou. V tom případě bude třeba stávající firemní profil označit jako uzavřený a vytvořit profil nový, ve kterém použijete nový název firmy.

Poznámka: Při převzetí vlastnictví firemního profilu vás musí předchozí vlastník nejdříve přidat jako dalšího vlastníka a pak vlastnictví firmy převést na vás.

Pokud při změně názvu firmy narazíte na problém, kontaktujte nás

Oddělení v rámci jiných firem, univerzit nebo institucí

Vlastní firemní profil na Googlu mohou mít i jednotlivá oddělení firem, nemocnic a úřadů nebo fakulty a katedry na univerzitách.

Pro prodejce automobilů a poskytovatele zdravotní péče platí samostatné pokyny. Najdete je v průvodci službou Moje firma na Googlu pro prodejce automobilůposkytovatele zdravotní péče.

Další informace

Oddělení otevřená pro veřejnost, která působí jako samostatné subjekty, by měla mít vlastní stránky. Název daného oddělení se musí lišit od hlavní firmy nebo instituce a od ostatních oddělení. Oddělení s vlastní stránkou obvykle mívají samostatný vchod pro zákazníky a měly by mít odlišné kategorie. Jejich otevírací doba se v některých případech může lišit od otevírací doby centrály.

 • Přijatelné (jako samostatné firemní profily):
  • „Oční optika, OC Futurum Ostrava“
  • Tržnice Wine Food
  • „Kožní oddělení, Poliklinika Lípa“
 • Nepřijatelné (jako samostatné firemní profily):
  • Sekce Produkty Samsung v Datartu
  • Teplý úsek v supermarketu Albert

Nejreprezentativnější kategorie daného oddělení se musí lišit od hlavní firmy a od ostatních oddělení.

 • Hlavní firma Wells Fargo má kategorii Banka, zatímco oddělení finančních poradců této společnosti má kategorii Finanční poradenství.
 • Hlavní firma AAA Auto má kategorii Autosalon, zatímco AAA Auto autoservis má kategorii Autoservis (a navíc kategorii Autodíly).
 • Centrála společnosti Tesco spadá do kategorie „Supermarket“, zatímco oddělení „Pekárna Tesco“ patří do kategorie „Pekárna“ a oddělení „Řeznictví Tesco“ do kategorie „Řeznictví“.
Soukromé praxe a kanceláře (např. lékaři, právníci, realitní makléři)

Soukromou praxi nebo kancelář provozují odborníci, kteří poskytují služby veřejnosti a obvykle mají vlastní zákaznickou základnu. Jde například o lékaře, zubaře, právníky, finanční poradce, pojišťovací agenty nebo realitní makléře. Firemní profily soukromých praxí nebo kanceláří mohou zahrnovat akademický či jiný titul (např. MUDr., JUDr., Ph.D., CFA apod.).

Provozovatel soukromé praxe nebo kanceláře by si měl vlastní firemní profil vytvořit zejména v těchto případech:

 • Pokud je při poskytování služeb v přímém kontaktu s veřejností. (Pomocný personál a administrativní pracovníci by si vlastní firemní profily vytvářet neměli.)
 • Pokud jej lze v uvedených hodinách přímo kontaktovat na ověřeném místě.

Provozovatel by si neměl vytvářet samostatný firemní profil pro každou svou specializaci. Obchodní partneři a agentury zabývající se oslovováním potenciálních zákazníků nepatří mezi provozovatele soukromé praxe ani kanceláře a tento typ firemního profilu pro ně nelze vytvořit.

Další informace

Několik praxí na jednom místě

Pokud je praxe či kancelář jednou z několika veřejných praxí nebo kanceláří na daném místě:

 • Organizace by měla pro dané místo vytvořit samostatný firemní profil, odlišný od profilu praxe nebo kanceláře.
 • Název firemního profilu praxe či kanceláře by měl obsahovat pouze název dané praxe nebo kanceláře, nikoli název organizace.

Samostatné praxe nebo kanceláře spadající pod organizace se značkou

Pokud je praxe na daném místě jedinou praxí poskytující služby veřejnosti a patří organizaci se značkou, pak je vhodné, aby provozovatel používal stejný firemní profil, jako jeho organizace. Vytvořte jeden firemní profil s názvem v tomto formátu: [značka/společnost]: [jméno provozovatele].

Přijatelné: „Allstate: Jan Novák“ (za předpokladu, že Jan provozuje pod značkou Allstate praxi poskytující služby veřejnosti a na daném místě žádné další praxe ani kanceláře nejsou)

Další důležité poznámky

Nezákonné činnosti

Google netoleruje žádné podvodné ani nezákonné činnosti. Podobné chování může mít za následek pozastavení účtu a odstranění informací o firmě z výsledků vyhledávání.

Marketingové, propagační a jiné zvláštní akce

Všechny propagační a marketingové akce, soutěže nebo jiné reklamní aktivity musí jasně odkazovat na podmínky akce a poskytovat jasná pravidla a upřesnění. Všechny přísliby, ať už přímé nebo implicitní, musí být dodrženy.

Poznámka: Společnost Google si vyhrazuje právo omezit přístup ke službě Moje firma na Googlu nebo k jiným službám lidem, kteří tyto pokyny nedodrží. V případě nezákonného porušení může požádat o spolupráci policii.

Související zdroje

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
99729
false