Översikt över policyer för Google Företagsprofil

Allt innehåll som läggs till i en företagsprofil måste korrekt återge den aktuella platsen och följa våra policyer och riktlinjer. Vid överträdelser vidtar vi nödvändiga åtgärder för att förhindra att innehållet visas. Vi kan också begränsa åtkomsten till profilen eller säljarkontot.

Alla policyer och riktlinjer för Google Företagsprofil

I den här artikeln beskriver vi våra viktigaste policyer och förklarar de vanligaste problemen som säljare kan stöta på. Den är dock inte fullständig. Se en lista över samtliga policyer och riktlinjer för Google Företagsprofil.

Förbjudet och begränsat innehåll

Allt innehåll som läggs till i en företagsprofil måste följa Googles policyer för förbjudet och begränsat innehåll. Dessa policyer gäller alla innehållsformat, inklusive recensioner, foton och videor. Profiler och innehåll som inte uppfyller dessa kriterier kanske inte publiceras på Google.

Begränsningar på kontonivå

Säljare kan bli av med åtkomsten till sin företagsprofil eller få sin åtkomst begränsad av följande skäl:

Google-kontot har inte god status
Om ett Google-konto inte har god status (t.ex. är inaktiverat, avstängt eller raderat) måste säljaren åtgärda problemet innan hen kan få åtkomst till sin företagsprofil på Google.
Kontot begränsat på grund av aktiviteter i företagsprofilen

Om en säljare uppvisar ett mönster av att bryta mot policyerna i Google Företagsprofil kan deras åtkomst till företagsprofilen begränsas.

Om en säljares konto är begränsat stängs alla företagsprofiler som är kopplade till detta konto av.

När ett konto är begränsat avvisas innehåll som läggs till från det begränsade kontot. Kontot måste återställas innan innehåll som tidigare har tagits bort kan återställas eller nytt innehåll läggas till i profilen.

Profilavstängning på grund av kontobegränsningar hos andra Google-produkter

När en företagsprofil skapas via ett konto som är kopplat till en annan Google-produkt kan en begränsning av det produktkonto som inte är Företagsprofil resultera i att företagsprofilen stängs av.

Om ett konto hos en annan produkt än Företagsprofil begränsas kan innehåll som läggs till i företagsprofilen från det begränsade kontot avvisas. Kontot som inte är hos Företagsprofil måste återställas innan profilen återställs.

Behörighet

Google har följande begränsningar och kvalificeringar för företagsprofiler:

Icke-kvalificerade verksamheter

För att ett företag ska vara kvalificerat för en företagsprofil på Google måste det ha personlig kontakt med kunder under angivna öppettider.

Följande företag är till exempel inte kvalificerade för en företagsprofil:

  • en pågående tjänst eller kurs eller ett pågående möte på en plats som du inte äger eller har behörighet att representera
  • agenter och företag som genererar potentiella kunder
  • varumärken, organisationer, konstnärer och andra företag som bara finns online
  • fastigheter för uthyrning eller försäljning, till exempel semesterbostäder, visningshus och lediga lägenheter.

Läs mer om kvalificering i Företagskvalificering och ägarskap.

Företaget finns inte

För att Googles data ska vara så korrekt som möjligt hämtar Google information från en mängd olika källor, som rapporter från användare samt licensierat innehåll.

Om vi avgör att din verksamhet inte finns på den plats som du hävdar inaktiverar Google din profil.

Postboxadresser
Företag med en postboxadress är inte tillåtna i Google Företagsprofil. Vi stänger av säljares profiler om de anger en postbox som sin företagsadress.

Ägarskap

Problem med ägarskap av Företagsprofil omfattar följande:

Obehörig profilåtkomst
När vi fastställer att en annan säljare är behörig ägare till en företagsprofil återkallar vi andra, obehöriga användares åtkomst.
Inaktiv ägare
Säljare som inte öppnar sin företagsprofil hos Google under långa tidsperioder kan få sin åtkomst återkallad och sitt innehåll borttaget efter adekvat varning.

Begränsningar för inlägg

När en användares bidrag till en profil konsekvent är oanvändbara, skadliga, utanför ämnet eller i allmänhet bryter mot Googles policyer kan vi begränsa eller stänga av användargenererat innehåll för den profilen. Ett exempel kan vara en serie dåliga recensioner för ett företag som inte är kopplade till företaget i fråga. Läs mer om begränsningar för inlägg.

Orsaker till att inskickat innehåll kan avvisas

Innehåll som läggs till i en företagsprofil kan avvisas av flera olika skäl.

Raderad profil
Innehåll och överklaganden kan avvisas av Google om en användare med åtkomst till den kopplade profilen raderar den innan Google hinner granska eller publicera innehållet.
Inaktiverad profil

Google kan avvisa innehåll och överklaganden om den kopplade profilen inaktiveras innan Google hinner granska eller publicera innehållet.

Inaktiverade profiler måste återställas innan innehållet kan bidra till profilen.

Läs om hur du åtgärdar inaktiverade profiler.

Avstängd profil

Google kan avvisa innehåll och överklaganden om den kopplade profilen stängs av innan Google hinner granska eller publicera innehållet.

Avstängda profiler måste återställas innan innehållet kan bidra till profilen.

Läs om hur du åtgärdar avstängda profiler.

Verifiering krävs

För att kunna uppdatera ditt företagsnamn och annan information på Google måste du först verifiera företaget. Google kan avvisa innehåll som läggs till i overifierade profiler.

Du får mer vägledning om att bli verifierad i dessa steg.

Andra orsaker till att innehåll inte publiceras eller att överklaganden kan avvisas

Ibland kan inskickat innehåll inte publiceras av andra orsaker än policyöverträdelser, bland annat följande:

Profil eller innehåll visas redan eller har redigerats eller raderats
Visst innehåll som läggs till av säljare kan inte läggas till eftersom Google redan har godkänt det. Ett exempel kan vara om du försöker lägga till samma foto eller telefonnummer mer än en gång.
Google kan också avvisa överklaganden om beslutet inte kan avgöras på grund av att innehållet i fråga redan visas, har raderats eller redigerats.
Inlämningsfel
Ett fel uppstod när ditt innehåll skulle behandlas. Försök igen senare eller kontakta supportteamet för Google Företagsprofil.

Relaterade resurser

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
6206181146203817105
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
99729