Oversikt over retningslinjene for Google-bedriftsprofiler

Alt innhold som legges til i bedriftsprofilen til en bedrift, må være en nøyaktig representasjon av det aktuelle stedet og i tråd med retningslinjene. Når brudd på retningslinjene skjer, iverksetter vi tiltakene som kreves for å begrense visningen av innholdet eller begrense tilgangen til profilen eller selgerkontoen.

Alle retningslinjene for Google-bedriftsprofiler

Denne artikkelen presenterer de viktigste retningslinjene våre og forklarer de vanligste problemene selgere kan støte på, men den er ikke uttømmende. Se en fullstendig liste over retningslinjene for Google-bedriftsprofiler.

Forbudt og begrenset innhold

Alt innhold som legges til i bedriftsprofiler, må være i tråd med Googles retningslinjer om forbudt og begrenset innhold. Disse retningslinjene gjelder for alle innholdsformater, inkludert bilder, videoer og anmeldelser. Profiler og innhold som ikke oppfyller disse kriteriene, kan bli nektet publisering på Google.

Begrensninger på kontonivå

Selgere kan miste tilgangen til bedriftsprofilen sin eller få tilgangen begrenset av disse årsakene:

Google-kontoen har ikke god anseelse
Hvis en Google-konto ikke har god anseelse (f.eks. hvis den er sperret, slettet eller deaktivert), må selgeren løse det aktuelle problemet før hen får tilbake tilgangen til Google-bedriftsprofilen sin.
Aktivitet i bedriftsprofilen er begrenset i kontoen

Hvis atferden til en selger er i strid med retningslinjene for Google-bedriftsprofiler, kan selgerens bedriftsprofil bli pålagt begrensninger.

Hvis kontoen til en selger begrenses, sperres alle bedriftsprofiler tilknyttet denne kontoen.

Når en konto er begrenset, avvises innhold som legges til fra den. Kontoen må gjenopprettes før tidligere fjernet innhold kan gjenopprettes eller nytt innhold kan legges til i profilen.

Sperring av profiler på grunn av begrensninger på andre Google-produktkontoer

Når en bedriftsprofil er opprettet via en konto som er tilknyttet et annet Google-produkt, kan begrensninger som pålegges produktkontoen som ikke er knyttet sammen med bedriftsprofilen, føre til at bedriftsprofilen sperres.

Når begrensninger pålegges en konto som ikke er tilknyttet bedriftsprofilen, kan innhold som legges til i bedriftsprofilen fra den begrensede kontoen, bli avvist. Kontoen som ikke er tilknyttet bedriftsprofilen, må gjenopprettes før profilen kan gjenopprettes.

Kvalifikasjonskrav

Google har følgende begrensninger og kvalifikasjonskrav for bedriftsprofiler:

Bedrifter som ikke er kvalifisert

For at en bedrift skal få en bedriftsprofil på Google, må ansatte i den aktuelle bedriften ha personlig kontakt med kundene i de oppgitte åpningstidene.

Bedriftstypene nedenfor er ikke kvalifisert for bedriftsprofil:

  • løpende tjenester, kurs eller møter som avholdes på et sted du ikke eier eller har myndighet til å representere
  • Agenter eller bedrifter som genererer potensielle salg.
  • artister, merkevarer, organisasjoner og andre virksomheter som kun opererer på nettet
  • boliger som er til salgs eller utleie, for eksempel feriehus, utstillingshus eller ledige leiligheter

Se mer om kvalifikasjonskravene i artikkelen Bedriftskvalifisering og eierskap.

Bedriften finnes ikke

For å sikre at dataene på Google er så presise som mulig, bruker Google informasjon fra ulike kilder som brukerrapporter og lisensiert innhold.

Hvis vi fastslår at bedriften din ikke finnes på det stedet du hevder, deaktiverer Google profilen din.

Postboksadresse
Bedrifter med postboksadresser er ikke tillatt på Google-bedriftsprofil. Vi sperrer profilen til selgere som oppgir en postboksadresse som bedriftsadresse.

Eierskap

Nedenfor ser du eksempler på problemer med bedriftsprofiler.

Uautorisert profiltilgang
Hvis vi fastslår at en annen selger er den autoriserte eieren av en bedriftsprofil, oppheves tilgangen til andre, uautoriserte brukere.
Inaktiv eier
Selgere som ikke åpner Google-bedriftsprofilene sine på lang tid, kan etter forutgående advarsel få tilgangen opphevet og innhold fjernet.

Begrensninger på å legge ut informasjon

Når brukerbidrag til en profil er konsekvent unyttige, skadelige, irrelevante eller generelt i strid med Googles retningslinjer, kan vi begrense eller suspendere brukergenerert innhold i den aktuelle profilen. Som et eksempel kan vi nevne en rekke dårlige anmeldelser av en bedrift av årsaker som ikke er relatert til bedriften. Finn ut mer om begrensninger på å legge ut informasjon.

Årsaker til at innsendt innhold kan bli avvist

Det kan være flere grunner til at innhold som legges til i en bedriftsprofil, blir avvist.

Slettet profil
Innhold og anker kan bli avvist av Google hvis den tilknyttede profilen slettes av en bruker med tilgang til profilen før Google får gjennomgått eller publisert innholdet.
Deaktivert profil

Google kan avvise innhold og anker når den tilknyttede profilen blir deaktivert før Google får gjennomgått eller publisert innholdet.

Deaktiverte profiler må gjenopprettes før det kan legges til innhold i dem.

Se hvordan du løser problemer som fører til at profiler deaktiveres.

Sperret profil

Google kan avvise innhold og anker når den tilknyttede profilen blir sperret før Google får gjennomgått eller publisert innholdet.

Sperrede profiler må gjenopprettes før det kan legges til innhold i dem.

Se hvordan du løser problemer som fører til at profiler sperres.

Bekreftelse kreves

Hvis du vil oppdatere bedriftsnavnet og annen informasjon på Google, må du først bekrefte bedriften din. Google kan avvise innhold som er lagt til i ubekreftede profiler.

Få veiledning til bekreftelse ved å følge denne fremgangsmåten.

Andre grunner til at innhold ikke blir publisert, eller at anker blir avvist

Noen ganger kan innsendt innhold ikke publiseres på grunn av brudd på retningslinjene, deriblant av årsakene nedenfor.

Profilen eller innholdet er allerede slettet, redigert eller publisert
Noe innhold fra selgere kan kanskje ikke legges til fordi Google allerede har godkjent innholdet. Et eksempel kan være at du prøver å legge til det samme bildet eller telefonnummeret flere ganger.
Tilsvarende kan Google avvise anker hvis innholdet det strides om, allerede er slettet, redigert eller publisert.
Feil ved innsending
Det oppsto en feil ved behandling av innholdet. Prøv på nytt senere, eller kontakt brukerstøtteteamet for Google-bedriftsprofiler.

Relaterte ressurser

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
2593103282051133982
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
99729