เริ่มต้นใช้งานหนังสือเสียงแบบบรรยายอัตโนมัติ

สร้างหนังสือเสียงจาก eBook ด้วยเครื่องมือหนังสือเสียงแบบบรรยายอัตโนมัติ

คุณสร้างคําบรรยายอัตโนมัติได้ในกรณีต่อไปนี้

 • คุณเป็นเจ้าของสิทธิ์เสียงในหนังสือ
 • eBook เขียนเป็นภาษาต่อไปนี้
  • อังกฤษ
  • ฝรั่งเศส
  • เยอรมัน
  • โปรตุเกส (บราซิล)
  • สเปน
 • eBook อยู่ในรูปแบบไฟล์ .epub
 • บัญชีของคุณยังมี eBook ให้บริการใน Google Play ด้วย
หนังสือเสียงแบบบรรยายอัตโนมัติจะใช้เสียงดิจิทัลในการอ่าน eBook คําบรรยายอัตโนมัติจะทํางานได้ดีที่สุดกับหนังสือสารคดี

ความพร้อมใช้งาน

หนังสือเสียงแบบบรรยายอัตโนมัติพร้อมให้บริการแก่ผู้เผยแพร่เนื้อหาในประเทศและภูมิภาคต่อไปนี้
 • อาร์เจนตินา
 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • เบลเยียม
 • บราซิล
 • แคนาดา
 • เดนมาร์ก
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • ไอร์แลนด์
 • เม็กซิโก
 • เนเธอร์แลนด์
 • นิวซีแลนด์
 • นอร์เวย์
 • แอฟริกาใต้
 • สเปน
 • สวีเดน
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา

คุณขายหนังสือเสียงแบบบรรยายอัตโนมัติได้ทุกที่ที่คุณมีสิทธิ์ขายหนังสือ

สร้างหนังสือเสียงจากไฟล์ .epub

 1. เปิดแคตตาล็อกหนังสือ
 2. ที่ด้านบน ให้คลิกเพิ่มหนังสือ จากนั้น สร้างหนังสือเสียงแบบบรรยายอัตโนมัติ
  • หรือ
   1. เปิดหนังสือที่มีอยู่
   2. คลิกเนื้อหา จากนั้น สร้างหนังสือเสียงแบบบรรยายอัตโนมัติ
 3. เลือกเทมเพลต
 4. เลือก eBook
 5. เลือกตัวระบุหนังสือถาวร
  • หากคุณมี ISBN หรือ EAN สําหรับหนังสือเสียง ให้คลิกใช้ ISBN หรือ EAN
  • หากไม่มี ให้คลิกรับรหัสหนังสือของ Google (GGKEY) หากต้องการรับตัวระบุหนังสือที่ Google สร้างขึ้น
 6. คลิกบันทึกและต่อไป

สําคัญ: เฉพาะ eBook ในบัญชีที่มีไฟล์ .epub ที่แสดงใน Google Play เท่านั้นที่มีสิทธิ์ใช้คําบรรยายอัตโนมัติ

แก้ไขหนังสือเสียงแบบบรรยายอัตโนมัติ

แก้ไขไฟล์เสียง
แก้ไขหนังสือเสียงในส่วน "ข้อความในหนังสือเสียง" ของหนังสือ
สําคัญ: หนังสือเสียงอาจใช้เวลาถึง 2 ชั่วโมงหลังจากสร้างไฟล์เสียงจึงจะแสดงในบัญชี 
 • ค้นหาและแทนที่: เลือก "เพิ่มเติม" More ที่ด้านขวาของช่องค้นหา
  • หรือเลือก Ctrl + f
 • แก้ไขข้อความ: เลือกช่องข้อความ
 • เล่นข้อความ: คลิกเล่นที่ด้านล่าง
 • เปลี่ยนเสียงและความเร็วของผู้บรรยายเริ่มต้น:
  1. เลือกลูกศรลงในส่วน "ผู้บรรยายเริ่มต้น"
  2. เลือกเสียงและความเร็ว
   • เคล็ดลับ: ควรเลือกภาษาของผู้บรรยายที่ตรงกับภาษาของหนังสือ
 • เพิ่มเสียงสําหรับตัวละครอื่นๆ:
  1. สําหรับตัวละครแต่ละตัวที่ต้องการสร้าง ให้ทําดังนี้
   1. ในส่วน "ตัวละครเพิ่มเติม" ให้เลือกเพิ่ม
   2. ป้อนชื่อตัวละครแล้วเลือกเสียงและความเร็ว
  2. ระบุข้อความที่ตัวละครแต่ละตัวพูด โดยทำดังนี้
   1. ไฮไลต์บทสนทนาที่ต้องการให้บรรยายเป็นเสียงตัวละครนั้น
   2. ในส่วน "ตัวละครเพิ่มเติม" ให้เลือกตัวละคร หรือคลิกขวาที่ตัวละครแล้วเลือกเปลี่ยนผู้บรรยาย
    • หรือจะใช้แป้นพิมพ์ก็ได้เช่นกัน โดยทําดังนี้
     • ใน PC: กด Ctrl + 1 สําหรับตัวละครแรก กด Ctrl + 2 สําหรับตัวละครที่ 2 และลำดับต่อๆ ไปสําหรับ 10 ตัวละครแรก
     • ใน Mac: กด + 1 สําหรับตัวละครแรก กด + 2 สําหรับตัวละครที่ 2 และลำดับต่อๆ ไปสําหรับ 10 ตัวละครแรก
    • เคล็ดลับ: ผู้บรรยายเริ่มต้นจะเป็นผู้อ่านข้อความที่ไม่ได้กำหนดให้กับตัวละคร
 • นําหัวข้อออกจากคําบรรยายอัตโนมัติ: เลือกยกเว้นที่ด้านขวาบน
 • เพิ่มหัวข้อสําหรับคําบรรยายอัตโนมัติ: เลือกรวม
 • บันทึกการเปลี่ยนแปลง: คลิกบันทึก จากนั้น สร้างไฟล์เสียง ที่ด้านล่าง
 • เลือกตัวเลือกเครื่องมือแก้ไข
  • คลิกขวาที่เครื่องมือแก้ไขข้อความ
  • หรือจะใช้แป้นพิมพ์ก็ได้เช่นกัน โดยทําดังนี้
   • PC: กด Ctrl + Shift + /
   • Mac: กด + Shift + /

แก้ไขสารบัญ

เมื่อแก้ไขสารบัญ คุณจะทําสิ่งต่อไปนี้ได้

 • เปลี่ยนชื่อหัวข้อนี้
 • เพิ่มหัวข้อด้านบนหรือด้านล่างหัวข้อปัจจุบัน
  • หัวข้อใหม่ต้องมีชื่อจึงจะบันทึกได้
 • เพิ่มหรือลดการเยื้อง
 • ลบหัวข้อ
  • สําคัญ: การลบเป็นการดําเนินการที่ถาวร เมื่อคุณลบหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งออกจากสารบัญ ระบบก็จะลบหัวข้อนั้นออกจากหนังสือด้วย

วิธีแก้ไขสารบัญ

 1. คลิกเพิ่มเติม More ข้างหัวข้อที่ต้องการ

ส่วนที่ไม่มีชื่อ

คําบรรยายอัตโนมัติจะอ่านหัวข้อที่ไม่มีชื่อ แต่หัวข้อเหล่านี้จะไม่อยู่ในสารบัญ ตั้งชื่อเพื่อช่วยให้ผู้อ่านพบหัวข้อที่ไม่มีชื่อ

แก้ไขข้อมูลหนังสือ

ตัวอย่างข้อมูลเมตา

 • เกี่ยวกับหนังสือ
 • ประเภท
 • ผู้เขียน
 • การตั้งค่า

เคล็ดลับ: หากต้องการไปที่หัวข้อใหม่แต่ละรายการ ให้เลือกบันทึกและต่อไป

แก้ไขวิธีออกเสียง

หากโปรแกรมอ่านออกเสียงอัตโนมัติออกเสียงคําผิด คุณสามารถสร้างวิธีออกเสียงขึ้นมาเพื่อให้โปรแกรมอ่านได้ นอกจากนี้ คุณดูวิธีออกเสียงสําหรับคําที่สะกดเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันได้ด้วย

การตรวจสอบวิธีออกเสียง

คุณตรวจสอบคําที่ต้องแก้ไขวิธีออกเสียงได้ในส่วน "การตรวจสอบวิธีออกเสียง" ในเครื่องมือแก้ไขข้อความของหนังสือเสียง โดยอาจใช้ส่วนนี้เพื่อเล่นเสียงคำทุกหมวดหมู่หรือตรวจสอบตามหมวดหมู่ หากคลิกปุ่มเล่นข้างคําหนึ่งๆ ระบบจะเล่นเสียงคําดังกล่าวในทุกตำแหน่งของหนังสือ หากมีการแก้ไขวิธีออกเสียง จะมีคําที่ระบุการแก้ไขดังกล่าว

หมวดหมู่ที่ใช้ได้

 • การแก้ไขวิธีออกเสียง
 • ชื่อบุคคล
 • องค์กร
 • ชื่อสถานที่
 • ตัวย่อ
 • ตัวเลขที่สะกดที่ละตัว

เปลี่ยนวิธีออกเสียงคําเดียว

 1. คลิกขวาที่คำนั้น
 2. เลือกแก้ไขวิธีออกเสียง
 3. เลือกว่าจะเปลี่ยนวิธีออกเสียงอย่างไร
  • เลือกวิธีออกเสียงทางเลือก (หากมี)
   • วิธีออกเสียงทางเลือกจะแสดงในแผงด้านขวา
  • ป้อนการสะกดคําตามวิธีออกเสียง
   1. ป้อนข้อความตามวิธีออกเสียงด้วยตนเอง เช่น คุณอาจป้อน "หนึ่งพันหกสิบ" เพื่อแทนที่ "1060"
  • ใช้ตัวอักษรสากลตามวิธีออกเสียง (IPA) โดยทําดังนี้
   1. ป้อนข้อความ IPA ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น คุณอาจป้อน "minute" เป็น "mɪn ɪt" หรือ "maɪˈnut"
   2. คลิก "ไมโครโฟน" เพื่อพูดคํานั้นลงในไมโครโฟน
    • เคล็ดลับ: ฟีเจอร์นี้อาจใช้ไม่ได้กับบางภาษา

ความเร็ว

 • ผู้บรรยาย: ความเร็วของผู้บรรยายจะตั้งค่าเป็น "1.00 เท่า" โดยอัตโนมัติ หากต้องการปรับความเร็วของผู้บรรยาย ให้คลิกแท็บแบบเลื่อนลงข้างผู้บรรยายแล้วเลือกความเร็วในการเล่นรายการอื่น
 • ตัวละครเพิ่มเติม: ความเร็วของตัวละครเพิ่มเติมจะตั้งค่าเป็น "1.00 เท่า" โดยอัตโนมัติ หากต้องการปรับความเร็วของตัวละครเพิ่มเติม ให้ทำดังนี้
  1. เลือกตัวละคร
  2. คลิกแท็บความเร็วแบบเลื่อนลงข้างตัวละครเพิ่มเติม
  3. ตั้งค่าความเร็วที่ต้องการ
 • คําหรือวลี: ความเร็วของคําหรือวลีที่อ่านจะเป็น "ค่าเริ่มต้น" โดยอัตโนมัติ แต่คุณเปลี่ยนความเร็วของคําหรือวลีเพื่อเพิ่มการเน้นได้ วิธีการมีดังนี้
  1. ไฮไลต์ข้อความที่ต้องการ
  2. คลิกแท็บความเร็วแบบเลื่อนลง
  3. เลือกความเร็วในการเล่นรายการอื่น
   • การดําเนินการนี้จะเปลี่ยนความเร็วของผู้บรรยายสําหรับข้อความที่เลือกเท่านั้น

ใช้เครื่องมือค้นหาและแทนที่

หากต้องการหาตำแหน่งของคำที่เฉพาะเจาะจงและ/หรือแทนที่คําดังกล่าว ให้ใช้เครื่องมือค้นหาและแทนที่

 1. ที่มุมขวาบน ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม
 2. ในช่อง "ค้นหา" ให้ป้อนคําเพื่อค้นหาภายในข้อความ
  • หากต้องการไปยังตำแหน่งถัดไปที่มีคำดังกล่าว ให้คลิกถัดไป
  • หากต้องการไปยังตำแหน่งก่อนหน้าที่มีคำดังกล่าว ให้คลิกก่อนหน้า
 3. ในช่อง "แทนที่ด้วย" ให้ป้อนข้อความแทนที่ (หากมี)
  • หากต้องการแทนที่คําที่เลือกในปัจจุบันด้วยข้อความใหม่ ให้คลิกแทนที่
  • หากต้องการแทนที่คำดังกล่าวในทุกตำแหน่งในหนังสือเสียง ให้คลิกแทนที่ทั้งหมด
ตรวจสอบเนื้อหา

หลังจากสร้างหนังสือเสียงแล้ว คุณสามารถตรวจสอบเนื้อหาได้ในแท็บ "เนื้อหา" เนื้อหาในหนังสือเสียงมีดังนี้

 • ไฟล์ชื่อ "ข้อความหนังสือเสียง" พร้อมผู้บรรยายที่คุณเลือก
 • สถานะ "เผยแพร่" ถัดจากเวอร์ชันของหนังสือเสียงที่มีให้บริการใน Google Play
  • เคล็ดลับ: คุณสร้างหนังสือได้หลายเวอร์ชันโดยมีผู้บรรยายต่างกัน แต่เผยแพร่ได้เพียงเวอร์ชันเดียว
 • ไม่บังคับ: คุณอาจเพิ่มไฟล์ .pdf ของเนื้อหาเสริมเพื่อให้ผู้อ่านอ้างอิงรูปภาพและแผนภูมิในข้อความได้ หากต้องการเพิ่มไฟล์ .pdf ให้คลิกอัปโหลดไฟล์
อัปโหลดภาพหน้าปก

ในแท็บ "เนื้อหา" ให้อัปโหลดภาพหน้าปกของหนังสือเสียง

ข้อกําหนดเกี่ยวกับไฟล์หน้าปก

 • สัดส่วนภาพต้องเป็น 1:1 เราขอแนะนําให้ใช้รูปภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 2400 x 2400 พิกเซล
 • รูปแบบต้องเป็น .jpeg, .pdf, .tiff หรือ .png
  • สําคัญ: ใส่นามสกุลไฟล์ไว้ด้วย
 • น้อยกว่า 2 GB
แก้ไขข้อผิดพลาด

คุณตรวจสอบข้อมูลในแท็บ "สรุป" ได้ก่อนจะเผยแพร่หนังสือเสียง หากต้องการเผยแพร่ คุณต้องแก้ไขข้อผิดพลาดในหัวข้อที่มีเครื่องหมายสีแดง คุณต้องทําให้ eBook นี้พร้อมใช้งานในแคตตาล็อกหนังสือจึงจะเผยแพร่ฉบับที่บรรยายอัตโนมัติได้

เคล็ดลับ: หากต้องการเผยแพร่หนังสือเสียงเล่มแรก คุณต้องเพิ่มเขตแดนที่ขายหนังสือเสียงในศูนย์การชําระเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเขตแดนที่ขาย

สร้างหนังสือเสียงแบบบรรยายอัตโนมัติที่ดียิ่งขึ้น

โปรดทําตามเคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อสร้างหนังสือเสียงแบบบรรยายอัตโนมัติที่ดียิ่งขึ้น

บทบรรณาธิการ

 • คำนำ คำแถลงท้ายเล่ม และข้อความสั้นๆ: ใส่ชื่อผู้เขียนไว้ที่จุดเริ่มต้นของหัวข้อ
 • ภาพ: แก้ไขหรือนําการอ้างอิงแผนภูมิ แผนภาพ ตาราง และรายการที่ยาวออก
 • เชิงอรรถ: ควรนำเชิงอรรถออกโดยอัตโนมัติ นําเชิงอรรถที่ขาดไปออกด้วยตนเอง

คําบรรยายอัตโนมัติและการตีความ

 • สำเนียงของผู้บรรยาย: คําบางคําอาจออกเสียงแตกต่างกันไปตามสําเนียงของผู้บรรยาย เช่น "King Louis" ฟังดูคล้ายกับ "King Lewis" ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน และ "King Louie" ในภาษาอังกฤษแบบบริติช
 • ภาษาของผู้บรรยาย: หากต้องการสร้างหนังสือเสียง ควรใช้ผู้บรรยายที่ใช้ภาษาเดียวกับ eBook การใช้ผู้บรรยายที่ไม่ตรงกับภาษาของ eBook อาจทําให้เกิดคําที่ออกเสียงไม่ถูกต้อง
 • แบบอักษร: คําบางคํา เช่น "read", "minute" และ "present" ออกเสียงได้มากกว่า 1 แบบ คุณแก้ไขข้อความเสียงเพื่อสะกดคําตามวิธีออกเสียงได้ภายในเครื่องมือแก้ไข
 • ภาษาอื่นๆ: หนังสือเสียงจะบรรยายเป็นภาษาเดียว หากหนังสือมีข้อความเหมือนการอ้างคำพูดหรือวลีในภาษาอื่น ข้อความจะออกเสียงเป็นภาษาหลัก
 • ตัวย่อที่ไม่พบบ่อย: สะกดคําย่อที่ไม่พบบ่อย เช่น
  • ชื่อ: Wm. สําหรับวิลเลียม
  • บทพระคัมภีร์: Isaiah iii, 9 สําหรับ Isaiah บทที่ 3, ย่อหน้า 9
  • หน่วยวัด: Cwt สําหรับฮันเดรดเวทหรือ s สําหรับชิลลิง
 •  เครื่องหมายวรรคตอน: เครื่องหมายวรรคตอนที่ดีจะช่วยปรับปรุงคําบรรยายให้ดีขึ้น 
  • ระบบจะไม่อ่านคําที่ไม่เหมาะสมซึ่งแทนที่ด้วยขีดกลางยาวหรือสัญลักษณ์พิเศษ สะกดคําหรือแทนที่สัญลักษณ์พิเศษด้วยคําอื่น เช่น ใช้ "D ว่าง ว่าง" แทน "D—"
  • ตัวแบ่งบรรทัดจะทำให้เกิดการหยุดชั่วคราวในคําบรรยาย

ดาวน์โหลดหนังสือเสียงแบบบรรยายอัตโนมัติ

 1. ในแคตตาล็อกหนังสือ ให้เลือกหนังสือที่ต้องการดาวน์โหลด
 2. เผยแพร่หนังสือใน Google Play Books
 3. หากต้องการค้นหาไฟล์ที่ประมวลผลแล้ว ให้ไปที่แท็บ "เนื้อหา"
 4. เลือกชื่อไฟล์ที่มีสถานะ "เผยแพร่"

เคล็ดลับ: หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ MP3 สําหรับหนังสือเสียงเป็นไฟล์ .zip หรือ .lpf ให้เลือกดาวน์โหลดในแท็บ "เนื้อหา" แต่ละหัวข้อมีไฟล์ .mp3 และมีลําดับเลข

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
false
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
82437