Samtykkemodus (beta)

Med samtykkemodus (beta) kan du justere atferden til Google-taggene dine ut fra samtykkestatusen de enkelte brukerne har. Du kan angi om det er gitt samtykke til Analytics- og Google Ads-informasjonskapsler. Taggene til Google blir dynamisk tilpasset den aktuelle statusen, og informasjonskapsler brukes utelukkende til de oppgitte formålene etter at brukeren har samtykket i slik bruk.

Merk: Samtykkemodus må implementeres slik at taggene lastes inn før dialogboksen for samtykke vises. På denne måten justeres Google-taggenes atferd i tråd med brukerens valg av samtykke til bruk av informasjonskapsler. Sørg for at implementeringen din laster inn Google-tagger i alle tilfeller, og ikke bare hvis brukeren samtykker. Hvis ikke, mottar ikke Google de nødvendige pingene for å oppnå nøyaktig måling.

Samtykkemodus støttes blant annet i

 • Google Ads*
 • Floodlight
 • Google Analytics

*Her omfattes remarketing og konverteringssporing i Google Ads. Støtte for samtalekonverteringer kan komme senere.

Når samtykkemodus er aktivert, blir atferden til disse pingtypene justert:

 • Ping om samtykkestatus: Det blir sendt ping om samtykkestatus fra alle sidene der samtykkemodus er implementert, som brukeren besøker. Ping sendes også hvis samtykkestatusen endres (om brukeren f.eks. velger å bruke samtykkemodus). Via disse pingene kommuniseres samtykkestatusen (altså gitt eller avvist) for hver type samtykke (f.eks. lagring av informasjonskapsler til hhv. annonse- eller analyseformål).
 • Konverteringsping: Det blir overført konverteringsping som indikasjon på at konverteringer har forekommet.
 • Google Analytics-ping: Google Analytics-ping sendes fra hver side på et nettsted der Google Analytics er implementert, og når hendelser blir loggført.

Når samtykke er gitt, fungerer de tilknyttede taggene som normalt.

Hvis det blir avvist lagring av informasjonskapsler til annonse- eller analyseformål, blir atferden til de tilknyttede Google-taggene som er implementert via gtag.js eller Google Tag Manager, justert i tråd med dette.

Alle ping kan omfatte disse opplysningene:

 • Funksjonell informasjon (som at overskrifter passivt legges til i nettleseren):
  • Tidsstempel
  • Brukeragent
  • henvisningsadresse
 • Aggregert eller ikke-identifiserende informasjon:
  • en indikasjon på hvorvidt den gjeldende siden eller en tidligere side i brukerens sidenavigasjon på nettstedet omfattet informasjon om annonseklikk i nettadressen (f.eks. GCLID/DCLID)
  • informasjon om samtykkestatus angitt i boolske verdier
  • et vilkårlig nummer generert ved hver sideinnlasting

Atferd i samtykkemodus

Samtykke- og konverteringsping kan dessuten ha informasjon om atferdsmønstrene oppført nedenfor, men dette kommer an på statusen for samtykkeinnstillingene og konfigurasjonen av taggene dine.

Det finnes bare ett sett med atferd når alle typer samtykke er gitt:

«ad_storage='granted'» og «analytics_storage='granted'» (standard):

 • Informasjonskapsler knyttet til annonsering kan både leses og skrives.
 • Det samles inn IP-adresser.
 • Sidens fullstendige nettadresse, også informasjon om annonseklikk angitt i nettadresseparameterne (f.eks. GCLID/DCLID), blir samlet inn.
 • Det gis tilgang til informasjonskapsler fra tredjeparter som tidligere er angitt på google.com og doubleclick.net, og førsteparts informasjonskapsler for konverteringer (f.eks. «_gcl_*»).

Hvis én eller flere typer samtykke ikke er gitt, finnes det annen atferd du må ta høyde for:

ad_storage='denied':

 • Ingen nye informasjonskapsler knyttet til annonsering kan skrives.
 • Ingen eksisterende informasjonskapsler fra førsteparter kan leses.
 • Informasjonskapsler fra tredjeparter som tidligere er angitt på google.com og doubleclick.net, kan bli sendt i forespørselsoverskrifter (men bare ifm. tiltak mot svindel og søppelpost).
 • Google Analytics verken leser eller skriver Google Ads-informasjonskapsler, og det blir ikke samlet inn data om denne trafikken i funksjonene knyttet til Google-signaler.
 • IP-adresser brukes til å utlede IP-land, men de loggføres aldri i Google Ads- og Floodlight-systemene og slettes umiddelbart etter innsamling. Merk: Google Analytics samler inn IP-adresser som en del av vanlig internettkommunikasjon. Finn ut mer om IP-anonymisering i Google Analytics.
 • Hele nettadressen, også informasjon om annonseklikk angitt i nettadresseparameterne (f.eks. GCLID/DCLID), blir samlet inn.

ad_storage='denied' and ads_data_redaction=true:

 • Ingen nye informasjonskapsler knyttet til annonsering kan skrives.
 • Ingen eksisterende informasjonskapsler for annonsering kan leses.
 • Forespørsler sendes via et annet domene for å unngå at informasjonskapsler fra tredjeparter som tidligere er angitt, sendes i forespørselsoverskrifter.
 • Google Analytics verken leser eller skriver Google Ads-informasjonskapsler, og det blir ikke samlet inn data om denne trafikken i funksjonene knyttet til Google-signaler.
 • Identifikatorer for annonseklikk (f.eks. GCLID/DCLID) i samtykke- og konverteringsping fjernes.
 • IP-adresser brukes til å utlede IP-land, men de loggføres aldri i Google Ads- og Floodlight-systemene og slettes umiddelbart etter innsamling. Merk: Google Analytics samler inn IP-adresser som en del av vanlig internettkommunikasjon. Finn ut mer om IP-anonymisering i Google Analytics.
 • Nettadresser for sider med identifikatorer for annonseklikk fjernes.

analytics_storage='denied':

 • Førsteparts informasjonskapsler tiltenkt analyseformål blir verken lest eller skrevet.
 • Ping uten informasjonskapsler sendes til Google Analytics for bruk i grunnleggende måling og modellering.
 • Google Optimize påvirkes ikke av denne innstillingen.

Konfigurer samtykkemodus

Når du er klar, kan du finne ut mer om å konfigurere samtykkemodus og justere tagatferd basert på samtykke.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?