Samtykkemodus på nettsteder og i mobilapper

Denne artikkelen er for app- og nettstedseiere som bruker et samtykkebanner for informasjonskapsler, en samtykkemodul eller andre løsninger for samtykkestyring.

Med samtykkemodus kan du formidle brukernes samtykkestatus for informasjonskapsler eller andre appidentifikatorer til Google. Funksjonaliteten til tagger justeres i tråd med statusen, og brukernes valg respekteres.

Samtykkemodus kommuniserer med plattformen for samtykkestyring (CMP) eller den egendefinerte implementeringen du bruker til å innhente samtykke fra brukere, for eksempel et samtykkebanner for informasjonskapsler. Samtykkemodus mottar brukernes samtykkevalg fra modulen eller banneret for informasjonskapsler og tilpasser dynamisk Analytics-, Google Ads- og tredjepartstagger som oppretter eller leser informasjonskapsler. 

Når besøkende ikke gir samtykke, sender tagger ping til Google i stedet for å lagre informasjonskapsler. Hvis du bruker Google Analytics 4, fyller Google ut hullene i datainnsamlingen ved hjelp av konverteringsmodellering og atferdsmodellering

Med samtykkemodus ser ikke brukerne samtykkebanner eller samtykkemodul. I stedet kommuniserer modusen med løsningen for samtykkekontroll. Finn ut mer i Administrer brukersamtykke.

Set up consent mode in Google Analytics

Tagger med innebygd støtte for samtykkemodus

Google-tagger for produktene nedenfor har innebygde samtykkekontroller og justerer funksjonaliteten basert på samtykkestatusen:

 • Google Analytics
 • Google Ads*
 • Floodlight
 • konverteringstilknytning

* Inkluderer remarketing og konverteringssporing i Google Ads. Støtte for anropskonverteringer kan komme senere.

Hvis du oppretter tagger som ikke har innebygde samtykkekontroller, kan du legge til kontroller i Tag Manager ved å bruke tagkonfigurasjonen i Avansert > Innstillinger for samtykke. Finn ut mer

Samtykkestatus og tagfunksjonalitet

Når du slår på samtykkemodus, sørger Googles målingsprodukter for at samtykkemodusen for hver besøkende opprettholdes på alle sidene de besøker. Uten samtykke fører ikke tagger som utløses, til at det lagres informasjonskapsler. I stedet videreformidler de informasjon (så lite som mulig) om brukeraktiviteten. Så spores samtykkestatusen og brukeraktiviteten ved at disse typene ping (signaler) uten informasjonskapsler sendes til Google-tjeneren:

 • Ping om samtykkestatus for Google Ads- og Floodlight-tagger: overfører standardstatusen for samtykke som du har konfigurert, og den oppdaterte statusen når den besøkende gir eller avviser samtykke for hver samtykketype, for eksempel lagring av informasjonskapsler for annonseringsformål og lagring av informasjonskapsler for statistikkformål. Ping om samtykkestatus sendes fra hver side den besøkende åpner, der samtykkemodus er aktivert. Slike ping utløses også for noen tagger hvis samtykkestatusen endres fra «avvist» til «gitt», for eksempel hvis en besøkende gir samtykke via en dialogboks for samtykke.
 • Konverteringsping: indikerer at en konvertering er registrert.
 • Google Analytics-ping: sendes fra hver side på et nettsted der Google Analytics er implementert ved innlasting, og når hendelser loggføres.

Pingene ovenfor kan inkludere:

 • Funksjonell informasjon (for eksempel overskrifter som legges til passivt av nettleseren):
  • tidsstempel
  • brukeragent (bare på nettet)
  • henvisningsadresse
 • Samlet eller ikke-identifiserende informasjon:
  • en indikasjon på hvorvidt den gjeldende siden eller en tidligere side i brukerens navigering på nettstedet inkluderte informasjon om annonseklikk i nettadressen (f.eks. GCLID/DCLID)
  • boolsk informasjon om samtykkestatus
  • et vilkårlig nummer generert ved hver sideinnlasting
  • informasjon om samtykkeplattformen som brukes av nettstedeieren (f.eks. utvikler-ID)

Funksjonalitet i samtykkemodus

Samtykke- og konverteringsping kan også ha informasjon om funksjonalitetene nedenfor, avhengig av statusen for samtykkeinnstillingene og konfigurasjonen av taggene dine.

Standardfunksjonaliteten fungerer som om alle samtykkealternativer er gitt:

ad_storage='granted' og analytics_storage='granted'

Nettet

Mobilapper

 • Informasjonskapsler knyttet til annonsering kan både leses og skrives.
 • IP-adresser samles inn.
 • Hele nettadressen blir samlet inn, inkludert informasjon om annonseklikk i nettadresseparametere (f.eks. GCLID/DCLID).
 • Det gis tilgang til informasjonskapsler for nettet fra tredjeparter som tidligere er angitt på google.com og doubleclick.net, og førsteparts informasjonskapsler for konverteringer (f.eks. «_gcl_*»).
 • Annonseringsidentifikatorer (f.eks. IDFA/annonserings-ID) kan samles inn.
 • Appforekomst-ID-en som genereres av Google Analytics for Firebase SDK, blir samlet inn.

Hvis én eller flere typer samtykke ikke er gitt, finnes det annen funksjonalitet du må ta høyde for:

ad_storage='denied'

Nettet

Mobilapper

 • Ingen nye informasjonskapsler knyttet til annonsering kan skrives.
 • Ingen eksisterende informasjonskapsler fra førsteparter kan leses.
 • Forespørsler sendes via et annet domene for å unngå at informasjonskapsler fra tredjeparter som tidligere er angitt, sendes i forespørselshoder.
 • Google Analytics verken leser eller skriver Google Ads-informasjonskapsler, og det blir ikke samlet inn data om denne trafikken i funksjonene knyttet til Google-signaler.
 • Hele nettadressen samles inn, kanskje også informasjon om annonseklikk i form av nettadresseparameterne (f.eks. GCLID/DCLID). Informasjon om annonseklikk brukes bare til å beregne tilnærmet nøyaktig trafikkmåling.
 • IP-adresser brukes til å utlede IP-land, men de loggføres aldri i Google Ads- og Floodlight-systemene, og de slettes umiddelbart etter innsamling. Merk: Google Analytics samler inn IP-adresser som en del av vanlig internettkommunikasjon. Finn ut mer om IP-maskering i Google Analytics.
 • Ingen IDFA-er/annonserings-ID-er kan samles inn.
 • Google-signaler samler ikke inn data om denne trafikken.
 • IP-adresser brukes til å utlede IP-land, men de loggføres aldri i Google Ads- og Floodlight-systemene, og de slettes umiddelbart etter innsamling. Merk: Google Analytics samler inn IP-adresser som en del av vanlig internettkommunikasjon. Finn ut mer om IP-maskering i Google Analytics.

ad_storage='denied' og ads_data_redaction='true'

Nettet

 • Ingen nye informasjonskapsler knyttet til annonsering kan skrives.
 • Ingen eksisterende informasjonskapsler for annonsering kan leses.
 • Forespørsler sendes via et annet domene for å unngå at informasjonskapsler fra tredjeparter som tidligere er angitt, sendes i forespørselshoder.
 • Google Analytics verken leser eller skriver Google Ads-informasjonskapsler, og det blir ikke samlet inn data om denne trafikken i funksjonene knyttet til Google-signaler.
 • I Google Analytics blir hele nettadressen samlet inn, kanskje også informasjon om annonseklikk i form av nettadresseparameterne (f.eks. GCLID/DCLID). Informasjon om annonseklikk brukes bare til å beregne tilnærmet nøyaktig trafikkmåling. I Google Ads blir identifikatorer for annonseklikk (f.eks. GCLID/DCLID) i samtykke- og konverteringsping fjernet.
 • IP-adresser brukes til å utlede IP-land, men de loggføres aldri i Google Ads- og Floodlight-systemene, og de slettes umiddelbart etter innsamling. Merk: Google Analytics samler inn IP-adresser som en del av vanlig internettkommunikasjon. Finn ut mer om IP-maskering i Google Analytics.

analytics_storage='denied'

Nettet

Mobilapper

 • Ingen selger-ID-er kan samles inn.
 • Hendelser uten enhets- eller brukeridentifikatorer sendes til Google Analytics for fremtidig måling. Google Analytics 4 bruker disse hendelsene til modellering.

Nett- og mobilapper

Når samtykkestatusen er analytics_storage='denied', sendes ping uten informasjonskapsler til Google Analytics. Ingen Analytics-informasjonskapsler blir angitt, brukt eller lest fra enheten. Ping uten informasjonskapsler blir derfor anonymisert og er Google Analytics-hendelser som ikke kan identifiseres.

Ping uten informasjonskapsler, som er en del av vanlig HTTP-/nettleserkommunikasjon, kan omfatte denne informasjonen: brukeragent, IP-adresse, skjermoppløsning. Merk deg at Google Analytics 4 verken lagrer eller loggfører IP-adresser.

Hvis en annonsør angir andre felter, for eksempel user_id og egendefinerte dimensjoner, blir de sendt som normalt. Dataene som samles inn i ping uten informasjonskapsler, brukes for at atferds- og konverteringsmodellering skal kunne fylle ut hullene i dataene dine. 

Anbefalte fremgangsmåter for samtykkemodus

Her er noen anbefalte fremgangsmåter du bør følge, uansett hvordan du slår på samtykkemodus:

 • Angi en standard samtykkestatus med verdier fastsatt av organisasjonen din. Standardstatusen for samtykke gjelder den første gangen en besøkende åpner en side på nettstedet.
 • Dette må implementeres slik at sidetagger lastes inn før dialogboksen for samtykke åpnes.
 • Last inn Google-tagger uansett, ikke bare hvis brukeren samtykker. Hvis samtykke blir avvist, mottar Google ping uten informasjonskapsler. I Google Analytics 4-områder sørger ping uten informasjonskapsler for at atferds- og konverteringsmodelleringen kan fylle ut huller i dataene. 
 • Samtykkealternativer skal vises til de besøkende så fort som mulig. Oppdater samtykkestatusen når den besøkende har gjort et valg. 
 • Gi brukerne muligheten til å gi eller avvise samtykke for alle typer lagring som brukes av taggene på nettstedet. Brukeren kan for eksempel samtykke i bruk av informasjonskapsler til analyseformål og avvise bruk av informasjonskapsler for annonsering.
 • Ettersom gjeldende personvernlover er regionspesifikke, anbefaler vi at du konfigurerer en standardstatus som skal brukes i bestemte regioner, i stedet for å omfatte alle besøkende. Spesielt viktig er dette hvis organisasjonen din krever at standardstatusen skal være «avvist», for hvis «avvist» bare tilordnes besøkende fra den aktuelle regionen, får du presis måling for alle de andre regionene.
Når du angir en standardstatus for en region, skal mekanismen for innhenting av samtykke – enten den er tilpasset eller CMP-implementert – gi besøkende fra disse regionene muligheten til å oppdatere samtykkestatusen sin.

Avansert implementering kontra grunnleggende implementering

Hvis du velger å implementere samtykkemodus ved å blokkere Google-tagger frem til dialogboksen for samtykke vises og brukerne samtykker, får du ikke utnyttet samtykkemodus til det fulle. Du får for eksempel ikke modellerte data i GA4-området som kan fylle inn hullene som følger av data som ikke kan observeres, når brukerne avviser samtykke. Uansett om du velger å blokkere tagger (grunnleggende implementering) eller oppheve blokkeringen av tagger (avansert implementering), justeres Google-taggenes funksjonalitet ut fra samtykkestatusen til brukerne. 

En sammenligning av avansert og grunnleggende implementering av samtykkemodus: 

  Avansert implementering Grunnleggende implementering
Tagfunksjonalitet
 • Google-tagger lastes inn før dialogboksen for samtykke vises.
 • Tagger sender ping uten informasjonskapsler når det ikke gis samtykke til bruk av informasjonskapsler.
 • Google-tagger er blokkert frem til samtykke gis.
Atferdsmodellering i GA4

Check

 

Konverteringsmodellering i GA4

Check

 Check*

Konverteringsmodellering i Google Ads

Check

 Check*

* Når tagger blir blokkert på grunn av samtykkevalg, samles det ikke inn data, og konverteringsmodelleringen i Google Ads baseres på en generell modell. Modellene bruker funksjoner som klokkeslett, nettlesertype, type konverteringshandling og andre avanserte, ikke-identifiserende variabler. Finn ut mer om samtykkemodus og konverteringsmodellering for Google Ads.

IAB Europe-rammeverket for åpenhet og samtykke (TCF) er en annen løsning som kan brukes til å innhente og spore samtykkestatus. Hvis brukerne dine nekter å gi samtykke i en samtykkeløsning hvor TCF benyttes, kan ikke GA4-områder modellere data som kan fylle ut de manglende opplysningene.

Slik slår du på samtykkemodus

Samtykkemodus aktiveres på ulike måter i apper og på nettsteder. Aktiveringen avhenger også av hvordan du innhenter samtykke, og hvilken taggingsplattform du bruker.

Slå på samtykkemodus på nettsteder

Du kan slå på samtykkemodus på nettsteder med minimal koding via Tag Manager og en CMP med en mal for brukerfellesskapet. CMP-partnere tilbyr Tag Manager-maler og veiledning til hvordan du aktiverer samtykkemodus via den aktuelle integreringen:

Nettstedsutviklere kan slå på samtykkemodus via gtag.js-samtykkekommandoer eller en tag opprettet ut fra en Tag Manager-mal for samtykkemodus:

Slå på samtykkemodus i apper

Apputviklere kan slå på samtykkemodus via Google Analytics for Firebase SDK:

Integrasjoner med plattformer for samtykkestyring

Plattformer for samtykkestyring (CMP) kan integreres med samtykkemodus og samtykkeinnstillinger i Google Tag Manager. For CMP-ene i listen nedenfor finnes det maler i malgalleriet for Tag Manager-brukerfellesskapet, og disse malene er integrert med API-ene for samtykke.

Du kan få verdifull statistikk samtidig som du ivaretar personvernet, ved å innhente samtykke fra brukere på nettstedet ditt. Vi anbefaler at du bruker en plattform for samtykkestyring (CMP) eller samarbeider med bedriften bak innholdsstyringssystemet ditt (CMS) om å innhente samtykke og sende det til Google.

I tabellen nedenfor finner du mer informasjon om hvordan CMP-er har integrert samtykkemodus:

Samtykkeverktøy Støttede samtykketyper Mal tilgjengelig
i Tag Manager-
brukerfellesskapet
Integrert med kall om oppdatert samtykke Integrert med standardkall om samtykke
Commanders Act ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(integrert GTM-mal og TrustCommander-mal)
Complianz ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(integrert GTM-mal og TrustCommander-mal)
Consentmanager ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
✓  ✓ 
(integrert GTM-mal og kodeeksempel for gtag.js)
Cookie First ad_personalization
ad_storage
ad_user_data analytics_storage functionality_storage personalization_storage security_storage
✓  ✓ 
(integrert GTM-mal og kodeeksempel for gtag.js)
Cookie Information
A/S

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage functionality_storage
personalization_storage
security_storage


(integrert GTM-mal og kodeeksempel for gtag.js)
Cookiebot (Cybot) ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(integrert GTM-mal og kodeeksempel for gtag.js)
CookieScript ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(integrert GTM-mal og kodeeksempel for gtag.js)
CookieYes ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(integrert GTM-mal og kodeeksempel for gtag.js)
Didomi

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage 


(fullstendig GTM-integrering og integrering uten GTM)
iubenda ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(integrert GTM-mal og kodeeksempel for gtag.js)
OneTrust

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage


(integrert GTM-mal og kodeeksempel for gtag.js)
Osano ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage

(integrert GTM-mal og kodeeksempel for gtag.js)
Secure Privacy

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage


(integrert GTM-mal og kodeeksempel for gtag.js)
Sirdata ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(integrert GTM-mal og kodeeksempel for gtag.js)
Termly ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(integrert GTM-mal og kodeeksempel for gtag.js)
Usercentrics

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage 


(integrert GTM-mal og kodeeksempel for gtag.js)

Samtykkemodus for CMP-leverandører

Leverandører av plattformer for samtykkestyring (CMP) kan integreres med samtykkemodus for å gi en bedre opplevelse til kunder som bruker Google-produkter. Du kan finne ut mer om dette i artikkelen om samtykkemodus for CMP-leverandører.

Flere ressurser

Samtykkemodus har flere funksjoner, for eksempel regionspesifikk funksjonalitet, muligheten til å fjerne informasjon som tidligere var lagret, og muligheten til å sende informasjon i nettadresser når samtykke avvises. Se informasjon om hvordan du bruker samtykkemodus og disse tilleggsfunksjonene, i disse artiklene:

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Velg din egen kursplan

Ta en titt på google.com/analytics/learn, en ny ressurs du kan bruke for å få mest mulig ut av Google Analytics 4. Det nye nettstedet inneholder videoer, artikler og veiledninger samt linker til Discord, YouTube-kanalen, bloggen og GitHub-repositoriet for Google Analytics.

Kom i gang med læringen allerede i dag!

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny