Integritetsinställningar i Google Analytics

Den här artikeln vänder sig till webbplats- och appägare som använder Google Analytics och Google Analytics för Firebase (”kunder”), särskilt om de utgörs av företag som påverkas av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller California Consumer Privacy Act (CCPA) i Kalifornien, eller andra liknande lagar och regler.

Mer information finns i Skydda din data.

  Innehåll i artikeln:

Inaktivera datainsamling med Analytics (app)

Du kan programmatiskt inaktivera datainsamling från Android- och iOS-appar som använder

Läs mer om vilken data Google Analytics och Google Analytics för Firebase samlar in.

Inaktivera datainsamling med Analytics (webb)

Du kan programmatiskt inaktivera datainsamling från 

  • Google Analytics 4-egendomar med gtag.js (anvisningar)

  • Universal Analytics-egendomar med gtag.js (anvisningar)

  • Universal Analytics-egendomar med analytics.js (anvisningar)

  • Universal Analytics-egendomar med ga.js (anvisningar)

Besökare på din webbplats kan även välja bort datainsamling med webbläsartillägget Google Analytics Opt-out.

Inaktivera annonseringsfunktioner (app)

Du kan programmatiskt inaktivera datainsamling för annonseringsfunktioner från Android- och iOS-appar som använder

Läs mer om vilken data Google Analytics och Google Analytics för Firebase samlar in.

Inaktivera annonseringsfunktioner (webb)

Du kan programmatiskt inaktivera insamling av data för annonseringsfunktioner från

  • Google Analytics 4-egendomar med gtag.js (anvisningar)
  • Universal Analytics-egendomar med gtag.js (anvisningar)
  • Universal Analytics-egendomar med analytics.js (anvisningar)

Inaktivera annonsanpassning (app)

Du kan programmatiskt inaktivera annonsanpassning för data från Android- och iOS-appar som använder Google Analytics för Firebase-SDK (anvisningar).

Läs mer om vilken data Google Analytics och Google Analytics för Firebase samlar in.

Inaktivera annonsanpassning (webb)

Du kan programmatiskt inaktivera annonsanpassning för data från

  • Google Analytics 4-egendomar med gtag.js (anvisningar)
  • Universal Analytics-egendomar med gtag.js (anvisningar)
  • Universal Analytics-egendomar med analytics.js (anvisningar)

IP-anonymisering

IP-anonymisering är tillgängligt i Google Analytics för både webb och appar. Läs om hur IP-anonymisering fungerar.

Universal Analytics-egendomar

Du kan anonymisera IP-adresser för Universal Analytics-egendomar med

Google Analytics 4-egendomar

I Google Analytics 4 är IP-anonymisering inte nödvändig eftersom IP-adresser inte registreras eller lagras.

Ange lagringstiden för Analytics-data som du samlar in

Du kan ställa in lagringstiden för data som du samlar in från 

Dataåtkomst och dataportabilitet på användarnivå

För Universal Analytics-egendomar kan du hämta händelseinformation om en given användaridentifierare via rapporten Användarutforskaren eller API:et för användaraktivitet. Med dessa funktioner kan du analysera och exportera data på händelsenivå för en enskild användaridentifierare. 360-kunder kan dessutom integrera med BigQuery för att skapa en fullständig export av all händelsedata som är kopplad till deras användare till en enda sökbar lagringsplats.

För Google Analytics 4-egendomar finns samma funktioner i Utforskningar. Du kan hämta händelseinformation för en användaridentifierare via rapporten Användarutforskaren eller användaraktivitetsrapporten. Med dessa funktioner kan du analysera och exportera data på händelsenivå för en enskild användaridentifierare. Du kan också använda användaraktivitetsrapporten för att radera enskilda användarposter. Dessutom kan du integrera med BigQuery för att skapa en fullständig export av all händelsedata som är kopplad till användare till en enda sökbar lagringsplats.

Ta bort slutanvändardata som lagras på en mobil enhet

Med Google Analytics för Firebase-SDK kan du lägga till kontroller i din app så att användarna kan radera Analytics-data som lagras lokalt på deras mobila enheter och samtidigt återställa appinstans-id:t. Läs mer om hur du använder resetAnalyticsDataAndroid och iOS.

Med detta SDK kan du också kontrollera om Analytics-data samlas in från appen på en viss enhet. Läs mer om hur du använder setAnalyticsCollectionEnabledAndroid och iOS.

Ta bort slutanvändardata som lagras på Analytics-servrar

Du kan använda Google Analytics-API för att tillgodose förfrågningar från användare om att radera uppgifter om dem från Analytics-servrar per app och enhet. Läs mer om API för radering av användardata.

Tillåta/inaktivera annonsanpassning för en egendom

Du kan bestämma om data som samlas in från slutanvändare för en egendom får användas för annonsanpassning via avancerade inställningar för personliga annonspreferenser.

Använd Google Analytics för Firebase iOS-SDK för att registrera tillskrivning med SKAdNetwork

Om inte apputvecklare väljer bort denna funktion via en statisk konfigurationsflagga (anvisningar) anropar Google Analytics för Firebase (GA4F) iOS-SDK automatiskt Apples SKAdNetwork registerAppForAdNetworkAttribution-API vid den första öppningen. API:et tillhandahåller information om appinstallationsverifiering till annonsnätverk som är registrerade hos Apple.

SKAdNetwork-API:et har uppdaterats för iOS 14 och kommer att användas i högre grad för attribution av appinstallationer till följd av Apples nya integritets- och säkerhetsfunktioner som presenterades på WWDC 2020. Apputvecklare måste nu inhämta samtycke via ett popup-fönster med ett integritetsmeddelande innan IDFA (annonsörsidentifieraren) används för att spåra iOS-användare.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false
false