Personverninnstillinger i Google Analytics

Dette kan være en nyttig ressurs for app- og nettstedseiere som bruker Google Analytics og Google Analytics for Firebase («kunder»), kanskje spesielt for eiere av bedrifter som berøres av EUs personvernforordning (GDPR) eller California Consumer Privacy Act (CCPA) eller lignende reguleringer.

Du finner mer informasjon i artikkelen Datavern.

 Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Slå av innsamling av Analytics-data (apper)

Du kan programmatisk slå av innsamling av data fra Android- og iOS-apper som bruker

Finn ut mer om dataene som samles inn av Google Analytics og Google Analytics for Firebase.

Slå av innsamling av Analytics-data (nett)

Du kan programmatisk slå av innsamling av data fra 

De som bruker nettstedet ditt, kan også velge bort innsamling av data via nettlesertillegget for bortvelging av Google Analytics.

Slå av Annonseringsfunksjoner (app)

Du kan programmatisk slå av innsamling av data til Annonseringsfunksjoner på iOS- og Android-apper som bruker

Finn ut mer om dataene som samles inn av Google Analytics og Google Analytics for Firebase.

Slå av Annonseringsfunksjoner (nett)

Du kan programmatisk slå av innsamling av data til Annonseringsfunksjoner fra

Slå av personlig tilpassede annonser (app)

Du kan programmatisk slå av personlig tilpassede annonser for data fra Android- og iOS-apper som bruker Firebase SDK (veiledning).

Finn ut mer om dataene som samles inn av Google Analytics og Google Analytics for Firebase.

Slå av personlig tilpassede annonser (nett)

Du kan programmatisk slå av personlig tilpassede annonser i forbindelse med data fra

IP-anonymisering

IP-anonymisering er tilgjengelig i Google Analytics for både nett- og appområder. Finn ut hvordan IP-anonymisering fungerer.

Nettområder

Du kan anonymisere IP-adresser for nettområder med

App- og nettområder

IP-anonymisering slås på automatisk for app- og nettområder når du

IP-anonymisering som er automatisk aktivert, kan ikke deaktiveres. 

Angi en lagringsperiode for Analytics-dataene du samler inn

Du kan angi en lagringsperiode for dataene du samler inn fra 

Datatilgang og -portabilitet på brukernivå

For nettområder kan du hente ut informasjon om hendelser som er knyttet til en hvilken som helst brukeridentifikator, via Brukerinnsikt-rapporten eller User Activity API. Med disse funksjonene kan du analysere og eksportere data på hendelsesnivå for én enkelt brukeridentifikator. I tillegg kan 360-kundene våre integrere BigQuery i løsningen sin for å opprette en fullstendig eksportering av alle hendelsesdataene som er knyttet til brukerne deres, i ett enkelt, søkbart repositorium.

For app- og nettområder finnes den samme funksjonaliteten i Analyse. Du kan hente ut hendelsesinformasjon for enhver gitt brukeridentifikator via Brukerinnsikt-rapporten eller Brukeraktivitet-rapporten. Med disse funksjonene kan du analysere og eksportere data på hendelsesnivå for én enkelt brukeridentifikator. Du kan også benytte Brukeraktivitet-rapporten for å slette brukeroppføringer enkeltvis. I tillegg kan du integrere BigQuery i løsningen for å opprette en fullstendig eksport av alle hendelsesdata som er knyttet til brukerne deres, i ett enkelt søkbart repositorium.

Slett brukerdata fra mobilenheter

Med Google Analytics for Firebase SDK kan du legge til kontroller i appen din som gjør at brukerne kan slette Analytics-data lagret lokalt på mobilenhetene sine, og samtidig tilbakestille ID-en for appforekomsten. Finn ut mer om hvordan du kan bruke resetAnalyticsDataAndroid og iOS.

Med SDK-en kan du også styre om eventuelle Analytics-data skal samles inn fra appen på en bestemt enhet. Finn ut mer om bruk av setAnalyticsCollectionEnabledAndroid og iOS.

Slett brukerdata fra Analytics-tjenere

Du kan bruke Google Analytics API til å innfri forespørsler fra brukere om å slette data om dem fra Analytics-tjenere som er tilknyttet enkeltapper og -enheter. Finn ut mer om User Deletion API.

Tillat eller forby personlig tilpasning av annonser basert på data fra et hvilket som helst område

Du kan styre om data som samles inn fra brukere for et hvilket som helst område, kan brukes til personlig tilpasning av annonser via den avanserte innstillingen for personlig tilpasning av annonser.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?