Personverninnstillinger i Google Analytics

Dette kan være en nyttig ressurs for app- og nettstedseiere som bruker Google Analytics og Google Analytics for Firebase («kunder»), kanskje spesielt for eiere av bedrifter som berøres av EUs personvernforordning (GDPR) eller California Consumer Privacy Act (CCPA) eller lignende reguleringer.

Du finner mer informasjon i artikkelen Datavern.

  I denne artikkelen:

Slå av innsamling av Analytics-data (app)

Du kan programmatisk slå av innsamling av data fra Android- og iOS-apper som bruker

Finn ut mer om dataene som samles inn av Google Analytics og Google Analytics for Firebase.

Slå av innsamling av Analytics-data (nett)

Du kan programmatisk slå av innsamling av data fra 

  • Google Analytics 4-områder med gtag.js (veiledning)

  • Universal Analytics-områder med gtag.js (veiledning)

  • Universal Analytics-områder med analytics.js (veiledning)

  • Universal Analytics-områder med ga.js (veiledning)

De som bruker nettstedet ditt, kan også velge bort innsamling av data via nettlesertillegget for bortvelging av Google Analytics.

Slå av Annonseringsfunksjoner (app)

Du kan programmatisk slå av innsamling av data for annonseringsfunksjoner på iOS- og Android-apper som bruker

Finn ut mer om dataene som samles inn av Google Analytics og Google Analytics for Firebase.

Slå av Annonseringsfunksjoner (nett)

Du kan programmatisk slå av innsamling av data for annonseringsfunksjoner fra

  • Google Analytics 4-områder med gtag.js (veiledning)
  • Universal Analytics-områder med gtag.js (veiledning)
  • Universal Analytics-områder med analytics.js (veiledning)

Slå av personlig tilpasning av annonser (app)

Du kan slå av personlig tilpasning av annonser programmatisk i forbindelse med data fra Android- og iOS-apper som bruker Google Analytics for Firebase SDK (veiledning).

Finn ut mer om dataene som samles inn av Google Analytics og Google Analytics for Firebase.

Slå av personlig tilpasning av annonser (nett)

Du kan programmatisk slå av personlig tilpasning av annonser for data fra

  • Google Analytics 4-områder med gtag.js (veiledning)
  • Universal Analytics-områder med gtag.js (veiledning)
  • Universal Analytics-områder med analytics.js (veiledning)

IP-anonymisering

IP-anonymisering er tilgjengelig i Google Analytics både for nett- og appområder. Finn ut hvordan IP-anonymisering fungerer.

Universal Analytics-områder

Du kan anonymisere IP-adresser for Universal Analytics-områder ved å bruke

Google Analytics 4-områder

I Google Analytics 4 kreves ikke IP-anonymisering ettersom IP-adresser verken lagres eller loggføres.

Angi oppbevaringsperioden for Analytics-dataene du samler inn

Du kan angi oppbevaringsperioden for dataene du samler inn fra 

Datatilgang og -portabilitet på brukernivå

For Universal Analytics-områder kan du hente ut informasjon om hendelser som er knyttet til en hvilken som helst brukeridentifikator, via Brukerinnsikt-rapporten eller User Activity API. Med disse funksjonene kan du analysere og eksportere data på hendelsesnivå for én enkelt brukeridentifikator. I tillegg kan 360-kundene våre integrere BigQuery for å opprette en komplett eksport av alle hendelsesdata knyttet til brukerne deres i ett søkbart repositorium.

For Google Analytics 4-områder har du tilgang til den samme funksjonaliteten via Utforskninger. Du kan hente ut hendelsesinformasjon om enhver gitt brukeridentifikator via Brukerinnsikt-rapporten eller Brukeraktivitet-rapporten. Med disse funksjonene kan du analysere og eksportere data på hendelsesnivå for én enkelt brukeridentifikator. Du kan også benytte Brukeraktivitet-rapporten til å slette brukeroppføringer enkeltvis. I tillegg kan du integrere BigQuery for å opprette en komplett eksport av alle hendelsesdata knyttet til brukere i ett søkbart repositorium.

Slett brukerdata fra mobilenheter

Med Google Analytics for Firebase SDK kan du legge til kontroller i appen din slik at brukerne kan slette Analytics-data som er lagret lokalt på mobilenhetene sine, og samtidig tilbakestille ID-en for appforekomsten. Finn ut mer om hvordan du kan bruke resetAnalyticsDataAndroid og iOS.

Med SDK-en kan du også styre om eventuelle Analytics-data skal samles inn fra appen på en bestemt enhet. Finn ut mer om bruk av setAnalyticsCollectionEnabledAndroid og iOS.

Slett brukerdata fra Analytics-tjenere

Du kan bruke Google Analytics API til å innfri forespørsler fra brukere om å slette data om dem fra Analytics-tjenere som er tilknyttet enkeltapper og -enheter. Finn ut mer om User Deletion API.

Tillat eller slå av personlig tilpasning av annonser for et hvilket som helst område

Du kan styre om data som samles inn fra sluttbrukere for et hvilket som helst område, kan brukes til personlig tilpasning av annonser via den avanserte innstillingen for personlig tilpasning av annonser.

Bruk Google Analytics for Firebase iOS SDK til å registrere attribusjon via SKAdNetwork

Med mindre apputviklere velger bort dette via et statisk konfigurasjonsflagg (veiledning), kaller Google Analytics for Firebase (GA4F) iOS SDK automatisk opp Apples SKAdNetwork registerAppForAdNetworkAttribution API den første gangen appen åpnes. Dette API-et gir informasjon om validering av appinstallasjoner til annonsenettverk som er registrert hos Apple.

SKAdNetwork API ble oppdatert i forbindelse med iOS 14 og skal i økende grad brukes til attribusjon av appinstallasjoner som følge av Apples nye personvern- og sikkerhetsfunksjoner, som ble kunngjort på WWDC 2020. I henhold til de nye kravene må apputviklere innhente samtykke via et forgrunnsvindu med informasjon om personvern før de kan bruke identifikatoren for annonsører (IDFA) til å spore iOS-brukere.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
69256
false
false