Personverninnstillinger i Google Analytics

Dette kan være en nyttig ressurs for eiere av apper og/eller nettsteder som bruker Google Analytics og Google Analytics for Firebase («kunder»), og spesielt hvis bedriftene deres berøres av EUs personvernforordning (som gjelder i EØS) eller lignende forordninger.

Du finner mer informasjon i artikkelen Datavern.

  I denne artikkelen:

Slå av innsamling av Analytics-data (app)

Du kan slå av innsamling av data programmatisk i Android- og iOS-apper som bruker

Finn ut mer om dataene som samles inn av Google Analytics og Google Analytics for Firebase.

Slå av innsamling av Analytics-data (nett)

Du kan slå av datainnsamling programmatisk fra

 • Google Analytics 4-områder med gtag.js (veiledning)

 • Universal Analytics-områder med gtag.js (veiledning)

 • Universal Analytics-områder med analytics.js (veiledning)

 • Universal Analytics-områder med ga.js (veiledning)

De som bruker nettstedet ditt, kan også velge bort innsamling av data via nettlesertillegget for bortvelging av Google Analytics.

Slå av innsamling av granulære posisjons- og enhetsdata

Du kan slå på eller av innsamling av granulære posisjons- og enhetsdata på regionsnivå. Analytics samler som standard inn slike data. Hvis du slår av innsamlingen av denne typen data, samler ikke Analytics inn følgende data:

 • by
 • breddegrad (for byen)
 • lengdegrad (for byen)
 • underversjon av nettleser
 • brukeragentstreng for nettleser
 • enhetsmerke
 • enhetsmodell
 • enhetsnavn
 • underversjon av operativsystem
 • underversjon av plattform
 • skjermoppløsning

Hvis du endrer innstillingene og slår av innsamling av data i en region, tar Analytics vare på eventuelle historiske data du har samlet inn, men fra og med endringstidspunktet samles det ikke inn nye data.

Finn ut mer

Hvis du slår av innsamlingen av granulære posisjons- og enhetsdata i en region, reduseres volumet av modellerte konverteringer betydelig for denne regionen. Nedstrøms konverteringsmodellering og rapportering i tilknyttede Google Ads- og Search Ads 360-kontoer påvirkes også.

Fjern e-postadresser og brukerdefinerte søkeparametere for nettadresser

Du kan konfigurere nettdatastrømmene dine for å fjerne tekst fra e-postadresser og brukerdefinerte søkeparametere for nettadresser på klientsiden.

Finn ut mer om datafjerning.

Slå av innsamling av data innhentet via Google-signaler

Når du slår på Google-signaler, kan du velge å slå på eller av innsamling av disse signalene på regionsnivå. Hvis du endrer innstillingene for Google-signaler og slår av innsamling av data i en region, oppbevarer Analytics eventuelle historiske data du har samlet inn, men fra og med endringstidspunktet samles det ikke inn nye data. Hvis du slår av innsamlingen av data via Google-signaler, kan du ikke lenger bruke rapporteringsfunksjoner for annonsering, remarketinglister basert på Analytics-data samt segmenter basert på interesser eller demografisk informasjon.

Finn ut mer

Hvis du slår av Google-signaler, kan ikke remarketing brukes i de berørte regionene. Nedstrøms konverteringsmodellering og rapportering i tilknyttede Google Ads-kontoer påvirkes også.

Slå av Annonseringsfunksjoner (app)

Du kan slå av innsamling av data for annonseringsfunksjoner programmatisk i iOS- og Android-apper som bruker

Finn ut mer om dataene som samles inn av Google Analytics og Google Analytics for Firebase.

Slå av Annonseringsfunksjoner (nett)

Du kan slå av innsamling av data for annonseringsfunksjoner programmatisk fra

 • Google Analytics 4-områder med gtag.js (veiledning)
 • Universal Analytics-områder med gtag.js (veiledning)
 • Universal Analytics-områder med analytics.js (veiledning)

Slå av personlig tilpasning av annonser (app)

Du kan slå av personlig tilpasning av annonser programmatisk for data fra Android- og iOS-apper som bruker Google Analytics for Firebase SDK (veiledning).

Finn ut mer om dataene som samles inn av Google Analytics og Google Analytics for Firebase.

Slå av personlig tilpasning av annonser (nett)

Du kan slå av personlig tilpasning av annonser programmatisk for data fra

 • Google Analytics 4-områder med gtag.js (veiledning)
 • Universal Analytics-områder med gtag.js (veiledning)
 • Universal Analytics-områder med analytics.js (veiledning)

IP-maskering

IP-maskering er tilgjengelig i Google Analytics både for nettet og apper. Finn ut hvordan IP-maskering fungerer.

Universal Analytics-områder

Du kan maskere IP-adresser for Universal Analytics-områder ved å bruke

Google Analytics 4-områder

I Google Analytics 4 er det ikke nødvendig å bruke IP-maskering, siden IP-adresser verken lagres eller loggføres.

Angi oppbevaringsperioden for Analytics-dataene du samler inn

Du kan angi en oppbevaringsperiode for dataene du samler inn fra

Datatilgang og -portabilitet på brukernivå

For Universal Analytics-områder kan du hente ut informasjon om hendelser som er knyttet til en hvilken som helst brukeridentifikator, via Brukerinnsikt-rapporten eller User Activity API. Med disse funksjonene kan du analysere og eksportere data på hendelsesnivå om én enkelt brukeridentifikator. I tillegg kan 360-kundene integrere BigQuery for å lage en komplett eksportering av alle hendelsesdataene som er knyttet til brukerne deres, i ett søkbart repositorium.

I Google Analytics 4-områder kan du bruke den samme funksjonaliteten via utforskninger. Du kan hente ut hendelsesinformasjon om enhver gitt brukeridentifikator via Brukerinnsikt-rapporten eller aktivitetsrapporter for brukere. Med disse funksjonene kan du analysere og eksportere data på hendelsesnivå om én enkelt brukeridentifikator. Du kan også benytte Brukeraktivitet-rapporten til å slette brukeroppføringer enkeltvis. I tillegg kan du integrere BigQuery for å opprette en komplett eksport av alle hendelsesdata knyttet til brukere i ett søkbart repositorium.

Slett brukerdata fra mobilenheter

Med Google Analytics for Firebase SDK kan du legge til kontroller i appen din slik at brukerne kan slette Analytics-data som er lagret lokalt på mobilenhetene sine, og samtidig tilbakestille ID-en for appforekomsten. Finn ut mer om hvordan du kan bruke resetAnalyticsDataAndroid og iOS.

Med SDK-et kan du også styre om eventuelle Analytics-data skal samles inn fra appen på en bestemt enhet. Finn ut mer om bruk av setAnalyticsCollectionEnabledAndroid og iOS.

Slett brukerdata fra Analytics-tjenere

Du kan bruke Google Analytics API til å innfri forespørsler fra brukere om å slette data om dem fra Analytics-tjenere som er tilknyttet enkeltapper og -enheter. Finn ut mer om User Deletion API.

Tillat eller slå av personlig tilpasning av annonser for et område

Du kan styre om data som samles inn fra sluttbrukere for et område, kan brukes til personlig tilpasning av annonser via den avanserte innstillingen for personlig tilpasning av annonser.

Bruk Google Analytics for Firebase iOS SDK til å registrere attribusjon via SKAdNetwork

Med mindre apputviklere velger bort dette via et statisk konfigurasjonsflagg (veiledning), kaller Google Analytics for Firebase (GA4F) iOS SDK automatisk Apples SKAdNetwork registerAppForAdNetworkAttribution API den første gangen appen åpnes. Dette API-et leverer informasjon om validering av appinstallasjoner til annonsenettverk som er registrert hos Apple.

SKAdNetwork API ble oppdatert i iOS 14 og blir i økende grad brukt til attribusjon av appinstallasjoner som følge av Apples nye personvern- og sikkerhetsfunksjoner, som ble kunngjort på WWDC 2020. I henhold til de nye kravene må apputviklere innhente samtykke via et forgrunnsvindu med informasjon om personvern før de kan bruke identifikatoren for annonsører (IDFA) til å spore iOS-brukere.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Velg din egen kursplan

Ta en titt på google.com/analytics/learn, en ny ressurs du kan bruke for å få mest mulig ut av Google Analytics 4. Det nye nettstedet inneholder videoer, artikler og veiledninger samt linker til Discord, YouTube-kanalen, bloggen og GitHub-repositoriet for Google Analytics.

Kom i gang med læringen allerede i dag!

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
7628625700262631385
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true