Google Analyticsin tietosuojahallinta

Google Analyticsia ja Google Analytics for Firebasea käyttäville verkkosivuston ja/tai sovelluksen omistajille ("Asiakkaat") tämä saattaa olla hyödyllinen artikkeli varsinkin, jos omistaja on yritys, joka kuuluu Euroopan talousalueen yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaikutuspiiriin. 

Voit lukea lisätietoja artikkelista Datan turvaaminen.

  Artikkelin aiheet:

Analyticsin datankeruun poistaminen käytöstä (sovellus)

Voit poistaa datankeruun ohjelmallisesti käytöstä Android- ja iOS-sovelluksista, joissa on käytössä

  • Firebase SDK (ohjeet)

  • Google Analytics Android SDK (ohjeet)

  • Google Analytics iOS SDK (ohjeet).

Lue lisää siitä, millaista dataa Google Analytics ja Google Analytics for Firebase keräävät.

Analyticsin datankeruun poistaminen käytöstä (verkkosivusto)

Voit poistaa datankeruun ohjelmallisesti käytöstä 

  • Sovellus + Verkko ‑omaisuuksista, joissa on käytössä gtag.js (ohjeet)

  • verkko-omaisuuksista, joissa on käytössä gtag.js (ohjeet)

  • verkko-omaisuuksista, joissa on käytössä analytics.js (ohjeet)

  • verkko-omaisuuksista, joissa on käytössä ga.js (ohjeet).

Verkkosivustosi käyttäjät voivat myös poistaa datankeruun käytöstä Google Analyticsin Opt-out Browser ‑lisäosaa käyttämällä.

IP-osoitteen anonymisointi

IP-osoitteen anonymisointia voidaan käyttää Google Analyticsissa sekä verkkosivustoille että sovelluksille. Lue lisää siitä, miten IP-osoitteen anonymisointi toimii.

Verkko-omaisuudet

Voit anonymisoida verkko-omaisuuksien IP-osoitteita käyttämällä taggauksessa jotakin seuraavista:

Sovellus + Verkko ‑omaisuudet

IP-osoitteen anonymisointi on automaattisesti käytössä Sovellus + Verkko ‑omaisuuksissa, kun

Automaattisesti käytössä olevaa IP-osoitteen anonymisointia ei voi poistaa käytöstä. 

Kerätyn Analytics-datan säilytysjakson määrittäminen

Voit määrittää säilytysjakson datalle, jota keräät 

Tapahtumadatan säilyttäminen 14 kuukauden ajan on vielä kehitteillä Sovellus + Verkko ‑omaisuuksille (beta). Tällä hetkellä tapahtumadataa säilytetään enimmillään vain kaksi kuukautta. Jos otat käyttöön tapahtumadatan säilyttämisen 14 kuukaudelta, asetus koskee tapahtumadataa, joka on aktiivinen järjestelmässä silloin, kun ominaisuus tulee saataville.

Käyttäjätason datan käyttäminen ja siirrettävyys

Voit hakea minkä tahansa käyttäjätunnisteen verkko-omaisuuksiin liittyvät tapahtumatiedot Käyttäjäkartoitus-raportin tai User Activity ‑sovellusliittymän kautta. Näiden ominaisuuksien avulla voit analysoida ja viedä yksittäiseen käyttäjätunnisteeseen liittyvää tapahtumatason dataa. Lisäksi 360-asiakkaat voivat integroida BigQueryn ja määrittää kaiken heidän käyttäjiinsä liittyvän tapahtumadatan täyden viennin yhteen datasäilöön, jossa voidaan tehdä kyselyitä.

Sovellus + Verkko ‑omaisuuksissa käytettävä vastaava ominaisuus löytyy Analyysista Voit hakea minkä tahansa käyttäjätunnisteen tapahtumatiedot Käyttäjäkartoitus-raportin tai Käyttäjän toiminta ‑raportin kautta. Näiden ominaisuuksien avulla voit analysoida ja viedä yksittäiseen käyttäjätunnisteeseen liittyvää tapahtumatason dataa. Voit poistaa yksittäisten käyttäjien tietoja myös Käyttäjän toiminta ‑raportin kautta. Lisäksi voit integroida BigQueryn ja määrittää kaiken käyttäjiin liittyvän tapahtumadatan täyden viennin yhteen datasäilöön, jossa voidaan tehdä kyselyitä.

Mobiililaitteelle tallennettujen käyttäjätietojen poistaminen

Google Analytics for Firebase SDK:n avulla voit lisätä sovellukseen ohjausobjekteja, jotta käyttäjät voivat poistaa mobiililaitteelleen paikallisesti tallennettua Analytics-dataa ja nollata samalla sovellustapaustunnisteen. Lue lisää resetAnalyticsData-ohjausobjektin käyttämisestä Android- ja iOS-järjestelmissä.

Kyseisen SDK:n avulla voit myös määrittää, kerätäänkö sovelluksesta Analytics-dataa tietyllä laitteella. Lue lisää setAnalyticsCollectionEnabled-ohjausobjektin käyttämisestä Android- ja iOS-järjestelmissä.

Analytics-palvelimille tallennettujen käyttäjätietojen poistaminen

Voit käyttää Google Analytics ‑sovellusliittymää, kun haluat poistaa käyttäjiä koskevaa dataa Analyticsin palvelimilta sovellus- ja laitekohtaisesti käyttäjien esittämien datanpoistopyyntöjen mukaisesti. Lue lisää User Deletion ‑sovellusliittymästä.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?