Dataopbevaring

Kontrolelementerne til dataopbevaring i Google Analytics giver dig mulighed for at vælge, hvor lang tid der skal gå, inden data på brugerniveau og hændelsesniveau, der er gemt af Google Analytics, automatisk slettes fra Analytics' servere.

Opbevaring af bruger- og hændelsesdata

Opbevaringsperioden gælder for data på bruger- og hændelsesniveau, som er tilknyttet cookies, bruger-id'er (f.eks. User-ID) og annoncerings-id'er (f.eks. DoubleClick-cookies, Androids annoncerings-id (AAID, Android Advertising ID) eller (AdID, advertising ID), Apples id for annoncører (IDFA, Identifier for Advertising)).

Mens opbevaringsperioden og nulstilling af brugeraktivitet omfatter hændelses- og brugerdata, der er gemt i Google Analytics, slettes visse brugerdata (f.eks. alder, køn og interesser) som standard i Google Analytics, når en bruger har været inaktiv i seks måneder i en Universal Analytics-ejendom eller efter to måneder i en Google Analytics 4-ejendom.

Du kan vælge, hvor længe Analytics opbevarer dataene, inden de slettes automatisk.

Analytics opbevarer maksimalt data om Google-signaler i 26 måneder, uanset hvilke indstillinger du har valgt. Logindata på Google-konti udløber som standard efter 26 måneder. Hvis indstillingen for dataopbevaring i Analytics er angivet til en periode, der er kortere end 26 måneder, opbevares data i forbindelse med login på Google-konti dog i overensstemmelse med denne kortere tidsramme.

Google Analytics 4-ejendomme

For Google Analytics 4-ejendomme (ikke Analytics 360-version) kan opbevaring af data på brugerniveau, herunder konverteringer, angives til maksimalt 14 måneder. For alle andre hændelsesdata kan du vælge, hvor længe data skal opbevares:

 • 2 måneder
 • 14 måneder

Få flere oplysninger om dataopbevaring i Analytics 360

Opbevaringsperioden på to måneder gælder altid for data om alder, køn og interesser, uanset hvilke indstillinger du har valgt.

Hvis du forlænger opbevaringsperioden, gælder den for data, du allerede har indsamlet.

For XL-ejendomme er begrænsningen 2 måneder.

Husk! Indstillingen for dataopbevaring påvirker ikke den samlede standardrapportering (inklusive primære og sekundære dimensioner) i din Google Analytics 4-ejendom, selvom du opretter sammenligninger i rapporterne. Indstillingen for dataopbevaring påvirker kun Udforskningsrapporter.  

Universal Analytics-ejendomme

Hvis der er tale om Universal Analytics-ejendomme, gælder indstillingen for data på bruger- og hændelsesniveau. Du kan vælge følgende:

 • 14 måneder
 • 26 måneder
 • 38 måneder
 • 50 måneder
 • Udløber ikke automatisk
Hvis du derimod forlænger opbevaringsperioden eller ændrer den til Udløber ikke automatisk, påvirker det ikke de data, du allerede har indsamlet. De data, der blev indsamlet, da indstillingen var 14 måneder, bliver stadig slettet 14 måneder efter, at de blev indsamlet. Det gælder også, hvis du ændrer opbevaringsperioden til 26 måneder.

Husk, at samlet standardrapportering i Google Analytics ikke påvirkes. De bruger- og hændelsesdata, der administreres via denne indstilling, er kun nødvendige, når du bruger bestemte avancerede funktioner såsom anvendelse af tilpassede segmenter på rapporter eller oprettelse af særlige tilpassede rapporter.

Forkort, eller forlæng opbevaringsperioden

Når opbevaringsperioden for data udløber, slettes dataene automatisk på månedsbasis.

Hvis du forkorter opbevaringsperioden, slettes eventuelle berørte data ved den næste månedlige kørsel. Hvis du f.eks. ændrer opbevaringsperioden fra 26 måneder til 14 måneder, slettes data, der er ældre end 14 måneder, ved den næste månedlige kørsel.

Hvis du forlænger opbevaringsperioden eller ændrer den til Udløber ikke automatisk for en Universal Analytics-ejendom, påvirker det ikke data, du allerede har indsamlet. De data, der blev indsamlet, da indstillingen var 14 måneder, bliver stadig slettet 14 måneder efter, at de blev indsamlet. Det gælder også, hvis du ændrer opbevaringsperioden til 26 måneder. Hvis du forlænger opbevaringsperioden for en Google Analytics 4-ejendom, anvendes ændringen på data, du allerede har indsamlet.

Når du ændrer opbevaringsperioden, går der 24 timer, inden Analytics implementerer ændringen. I løbet af disse 24 timer kan du fortryde din ændring. Hvis du gør det, påvirkes dine data ikke.

Hvis du bruger et datointerval til ikke-sammenlagte rapporter (f.eks. Udforskningsrapporter i Google Analytics 4), der er længere end din opbevaringsperiode, vil du ikke kunne se data for det pågældende ekstra tidsrum i rapporterne. Hvis du f.eks. angiver opbevaringsperioden til 14 måneder og bruger et datointerval på 14 måneder + 1 dag, indgår data for den ekstra dag ikke i dine rapporter.

Nulstil ved ny aktivitet

Slå denne valgmulighed TIL for at nulstille opbevaringsperioden for bruger-id'et ved hver ny hændelse fra den pågældende bruger (og dermed angive udløbsdatoen til det aktuelle tidspunkt plus opbevaringsperioden). Hvis dataopbevaringsperioden f.eks. er indstillet til 14 måneder, men en bruger starter en ny session hver måned, opdateres bruger-id'et hver måned, og udløbsdatoen på de 14 måneder nås aldrig. Hvis brugeren ikke starter en ny session, inden opbevaringsperioden udløber, slettes den pågældende brugers data.

Hvis du ikke vil have opbevaringsperioden for et bruger-id nulstillet, når den pågældende bruger har ny aktivitet, skal du slå denne mulighed FRA. De data, som er knyttet til bruger-id'et, slettes automatisk efter opbevaringsperiodens udløb.

Nulstillingen gælder kun for data på brugerniveau.

Angiv indstillingerne

Du skal have rollen Redaktør for at kunne konfigurere denne indstilling for en Google Analytics-ejendom.
 1. Log ind på Google Analytics..
 2. Klik på Administrator, og gå til den ejendom, som du vil redigere.
 3. For webejendomme: I kolonnen EJENDOM skal du klikke på Sporingsoplysninger > Dataopbevaring.
  For Google Analytics 4-ejendomme: Gå til kolonnen EJENDOM, og klik på Dataindstillinger > Dataopbevaring.
 4. For webejendomme: Opbevaring af bruger- og hændelsesdata: Vælg den ønskede opbevaringsperiode.
  For Google Analytics 4-ejendomme: Opbevaring af hændelsesdata: Vælg den ønskede opbevaringsperiode.
 5. For webejendomme: Nulstil ved ny aktivitet: Slå kontakten til eller fra.
  For Google Analytics 4-ejendomme: Nulstil brugerdata ved ny aktivitet: Slå kontakten til eller fra.
 6. Klik på Gem.

Dataopbevaring og metric'en Brugere

I februar 2018 blev metric'en Brugere tilføjet i mange andre rapporter. Da der er tale om en ny metric i disse rapporter, har vi ikke samlede data for den for alle perioder i samtlige rapporter. Det kan have betydning for rapporteringen af historiske data, og der vises derfor muligvis "0" for antal brugere for perioder, som ligger før det tidspunkt, hvorfra vi har samlede data for metric'en.

Vi begyndte at samle data for 360-ejendomme den 1. maj 2016 og for standardejendomme den 1. september 2016.

Dette har dog ingen betydning for rapporten Målgruppeoversigt, hvori der er adgang til samlede brugerdata for en meget længere periode.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
69256
false
false