Opbevaring af data

Kontrolmulighederne mht. dataopbevaring i Google Analytics giver dig mulighed for at vælge, hvor lang tid der skal gå, inden data på brugerniveau og hændelsesniveau, der er gemt af Google Analytics, automatisk slettes fra Analytics' servere.

Opbevaring af bruger- og hændelsesdata

Opbevaringsperioden gælder for data på bruger- og hændelsesniveau, som er tilknyttet cookies, bruger-id (f.eks. User ID) og annoncerings-id (f.eks. DoubleClick-cookies, Androids annoncerings-id og Apple-id'et for annoncører).

Husk, at samlet standardrapportering i Google Analytics ikke påvirkes. De bruger- og hændelsesdata, der administreres via denne indstilling, er kun nødvendige, når du bruger bestemte avancerede funktioner såsom anvendelse af tilpassede segmenter på rapporter eller oprettelse af særlige tilpassede rapporter.

Mens opbevaringsperioden og nulstilling af brugeraktivitet omfatter hændelses- og brugerdata, der er gemt i Google Analytics, slettes visse brugerdata som standard i Google Analytics, når brugeren ikke har været aktiv i en periode på 6 måneder.

Du kan vælge, hvor længe Analytics opbevarer dataene, inden de slettes automatisk. For webejendomme kan du vælge:

 • 14 måneder
 • 26 måneder
 • 38 måneder
 • 50 måneder
 • Udløber ikke automatisk

For App + Web-ejendomme, kan du vælge 2 måneder eller 14 måneder.

Opbevaring af hændelsesdata i 14 måneder er stadig under udvikling for App + Web-ejendomme (beta). Indtil videre må hændelsesdata kun opbevares i to måneder. Hvis du vælger opbevaring af hændelsesdata i 14 måneder, vil denne indstilling gælde for de hændelsesdata, der er aktive i systemet, når funktionen bliver tilgængelig.

Når opbevaringsperioden for data udløber, slettes dataene automatisk på månedsbasis.

Hvis du forkorter opbevaringsperioden, slettes eventuelle berørte data ved den næste månedlige kørsel. Hvis du f.eks. ændrer opbevaringsperioden fra 26 måneder til 14 måneder, slettes data, der er ældre end 14 måneder, ved den næste månedlige kørsel.

Hvis du derimod forlænger opbevaringsperioden eller ændrer den til Udløber ikke automatisk, påvirker det ikke data, du allerede har indsamlet. Data, der blev indsamlet, da indstillingen var 14 måneder, bliver stadig slettet 14 måneder, efter de blev indsamlet. Det gælder også, hvis du ændrer opbevaringsperioden til 26 måneder.

Når du ændrer opbevaringsperioden, går der 24 timer, inden Analytics implementerer ændringen. I løbet af disse 24 timer kan du fortryde din ændring. Hvis du gør det, påvirkes dine data ikke.

Hvis du bruger et datointerval til ikke-sammenlagte rapporter, der er længere end din opbevaringsperiode, kan data for den ekstra tid ikke ses i rapporter. Hvis du f.eks. angiver opbevaringsperioden til 14 måneder og bruger et datointerval på 14 måneder + 1 dag, indgår data for den ekstra dag ikke i dine rapporter.

Nulstil ved ny aktivitet

Slå denne valgmulighed TIL for at nulstille opbevaringsperioden for bruger-id'et ved hver ny hændelse fra den pågældende bruger (og dermed angive udløbsdatoen til det aktuelle tidspunkt plus opbevaringsperioden). Hvis dataopbevaringsperioden f.eks. er indstillet til 14 måneder, men en bruger starter en ny session hver måned, opdateres bruger-id'et hver måned, og udløbsdatoen på de 14 måneder nås aldrig. Hvis brugeren ikke starter en ny session, inden opbevaringsperioden udløber, slettes den pågældende brugers data.

Hvis du ikke vil have opbevaringsperioden for et bruger-id nulstillet, når den pågældende bruger har ny aktivitet, skal du slå denne mulighed FRA. Data, som er knyttet til bruger-id'et, slettes automatisk efter opbevaringsperiodens udløb.

Angiv indstillingerne

Du skal have redigeringstilladelse til ejendommen for at kunne angive disse indstillinger.

 1. Log ind på Google Analytics..
 2. Klik på Administrator, og gå til den ejendom, du vil redigere.
 3. For webejendomme: I kolonnen EJENDOM skal du klikke på Sporingsoplysninger > Dataopbevaring.
  For App + Web-ejendomme: I kolonnen EJENDOM skal du klikke på Dataindstillinger > Dataopbevaring.
 4. Opbevaring af brugerdata: Vælg den ønskede opbevaringsperiode.
 5. Nulstil ved ny aktivitet: Slå kontakten til eller fra.
 6. Klik på Gem.

Dataopbevaring og metric'en Brugere

I februar 2018 blev metric'en Brugere tilføjet i mange andre rapporter. Da der er tale om en ny metric i disse rapporter, har vi ikke samlede data for den for alle perioder i samtlige rapporter. Det kan have betydning for rapporteringen af historiske data, og der vises derfor muligvis "0" for antal brugere for perioder, som ligger før det tidspunkt, hvorfra vi har samlede data for metric'en.

Vi begyndte at samle data for 360-ejendomme den 1. maj 2016 og for standardejendomme den 1. september 2016.

Dette har dog ingen betydning for rapporten Målgruppeoversigt, hvori der er adgang til samlede brugerdata for en meget længere periode.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?