[GA4] Komma igång med Utforskningar

Få djupare insikter om dina användare och deras kundresor

Utforskningar är en samling avancerade tekniker som hjälper dig att få mer djupgående information om dina kunders beteende.

När du vill utforska data i större detalj kan du använda utforskningar för att

 • snabbt köra ad hoc-sökfrågor
 • enkelt ställa in och växla mellan tekniker
 • sortera, strukturera om och fördjupa dig i data
 • fokusera på den mest relevanta informationen genom att använda filter och segment
 • skapa segment och målgrupper
 • dela dina utforskningar med andra användare av samma Google Analytics-egendom
 • exportera utforskningsdata för användning i andra verktyg.
Utforskningar är tillgängliga för alla Google Analytics 4-egendomar. Google Analytics 360-kunder kan använda betaversionen av Utforskningar i Universal Analytics-egendomar.
Innehåll i artikeln:

Komma åt Utforskningar

Klicka på Utforska i det vänstra navigeringsfältet för att öppna Utforskningar.

Så fungerar Utforskningar

Med standardrapporterna i Google Analytics kan du bevaka dina viktigaste affärsmätvärden. Med Utforskningar kan du komma åt data och analystekniker som inte är tillgängliga i rapporterna. Använd Utforskningar för att utforska din data på djupet och få svar på komplexa frågor om informationen.

En utforskning består av tre delar:

Arbetsyta

I det stora området till höger visas din data med den valda tekniken. Arbetsytan kan innehålla flera flikar så att du kan använda flera tekniker i en och samma utforskning. Utforskningar har stöd för följande tekniker:

Utforskning med fritt format

Utforska. Utforska din data i en välbekant layout med flera flikar. Du kan också tillämpa flera olika fria visualiseringsformat på utforskningen, till exempel stapeldiagram, cirkeldiagram, linjediagram, spridningsdiagram och geokartor. Läs mer.

Kohortutforskning

Kohortanalys. Ta reda på beteenden och resultat hos grupper av användare som har gemensamma attribut.

Trattutforskning

Trattanalys.Visualisera de steg användarna tar för att slutföra uppgifter på din webbplats eller i din app. Se hur du kan optimera användarupplevelsen och identifiera målgrupper som fungerar bra respektive dåligt. Läs mer.

Överlappning mellan segment

Analys av överlappning mellan segment. Se hur olika användarsegment förhåller sig till varandra. Använd den här tekniken för att identifiera nya segment med användare som uppfyller komplexa kriterier. Läs mer.

Användarutforskning

Analys av användarutforskning.Granska de användare som utgör segmenten du skapar eller importerar. Du kan också se detaljer om enskilda användaraktiviteter. Läs mer.

Kundvägsutforskning

Kundväg. Visualisera de vägar användarna tar när de interagerar med din webbplats och din app. Läs mer.

Användarlivstid

Analys av användarlivstid.Utforska användarbeteendet och livstidsvärdet som kund. Läs mer.

 

Variabler

I panelen till vänster får du åtkomst till de dimensioner, mätvärden och segment du kan använda i utforskningen. Du kan också ändra tidsperioden för utforskningen i panelen Variabler.

Flikinställningar

Använd alternativen i panelen Flikinställningar för att ställa in den valda fliken. Välj teknik, lägg till objekt från panelen Variabler och ställ in teknikspecifika alternativ.

Bekanta dig med utforskningsredigeraren

Analysis editor interface map

 1. 1Återgå till arbetsytan Utforskningar.
 2. 2Välj önskat Google Analytics-konto och önskad egendom för utforskningen.
 3. 3Sidhuvud i Google Marketing Platform. Se aviseringar, byt organisation, få hjälp, skicka feedback och hantera ditt konto.
 4. 4Variabler. Innehåller de dimensioner, mätvärden och segment som kan användas i utforskningen. Klicka på Minimize icon till höger för att minimera panelen Variabler. Klicka på Maximera för att återställa panelen.
 5. 5Flikinställningar. Välj utforskningsteknik och ställ in den aktuella visualiseringen. Klicka på lämpligt målområde för att lägga till dimensioner och mätvärden eller tillämpa segment. Du kan också dra och släppa dimensioner, mätvärden och segment från variablerna till Flikinställningar.
 6. 6Flikar. Visar dina visualiseringar. En utforskning kan innehålla högst tio visualiseringar. Klicka på Add new item icon. för att lägga till en ny flik.
 7. 7Verktygsfält. Ångra och gör om ändringar, exportera data och se ytterligare information om utforskningen.
 8. 8Segment. Segment är delmängder av användare. Tillämpa ett segment genom att dubbelklicka på det eller dra och släppa det från variablerna till Flikinställningar. Klicka på Add new item icon. för att skapa ett nytt segment.
 9. 9Välj visualisering. Ändra utseendet på den valda tekniken. Du kan till exempel visa en utforskning med fritt format som en tabell, ett cirkeldiagram eller ett linjediagram. Inte alla tekniker kan visualiseras på olika sätt.
 10. 10Dimensioner. Dimensioner är de aspekter du vill analysera. Lägg till dimensioner i avsnittet Uppdelning i Flikinställningar.
 11. 11Uppdelning, Värden och ytterligare inställningsalternativ. Alternativen varierar beroende på den valda tekniken och gör att du kan anpassa utforskningen.
 12. 12Visualisering. Visar din data enligt aktuella flikinställningar. Du kan interagera med informationen genom att högerklicka på datapunkter i visualiseringen.
 13. 13Mätvärden. Visar siffervärdena i utforskningen. Du kan lägga till mätvärden i avsnittet Värden i Flikinställningar.
 14. 14Filter. Fokusera på den data som är viktigast för dig. Du kan filtrera efter dimensioner, mätvärden eller båda.

Skapa en utforskning

 1. Klicka på Skapa för att skapa en tom utforskning eller använd en mall för att komma igång snabbt.
 2. Välj en teknik för att utforska din data.
 3. Lägg till objekt i avsnitten Dimensioner och Mätvärden i kolumnen Variabler (till vänster).
 4. Dra och släpp de tillagda dimensionerna och mätvärdena från panelen Variabler till panelen Flikinställningar.
  Alternativen i Flikinställningar varierar beroende på teknik och gör att du kan finjustera informationen som visas.
 5. Interagera med data genom att hålla muspekaren över den och klicka.
 6. Lägg till segment och filter för att finjustera informationen.
 7. Skapa nya segment utifrån din data och exportera resultaten till remarketingmålgrupper.

Nedan hittar du mer information om hur du skapar och redigerar utforskningar.

Lägga till tekniker i utforskningen

Tekniker styr hur data analyseras. Friformatstabellen är standardtekniken för en ny tom utforskning. Du kan lägga till flikar med olika (eller samma) tekniker:

 1. Klicka på Add new item icon. högst upp.
 2. Välj önskad teknik för den nya fliken.
 3. Klicka på fliknamnet för att redigera det.

Du kan duplicera eller ta bort en flik från utforskningen genom att klicka på nedåtpilen till höger om namnet.

Lägga till dimensioner, mätvärden och segment i Variabler

I Utforskningar avser termen variabel de dimensioner, mätvärden och segment som kommer från ditt Google Analytics-konto. De visas i panelerna Variabler och Flikinställningar. Nya utforskningar som du skapar får en standarduppsättning variabler. Du kan lägga till fler variabler för att göra dem tillgängliga i utforskningen och för att läsa in data i förväg för snabbare visualisering.

 1. Klicka på Add new item icon. i Variabler till höger om avsnittet Dimensioner, Mätvärden eller Segment.
 2. Välj önskade objekt på listan och klicka på Importera.

Använd sökrutan för att hitta dimensionen eller mätvärdet snabbare.

Du kan använda upp till 20 dimensioner och 20 mätvärden i en utforskning. Du kan ta bort ett fält för att ge plats för andra genom att hålla muspekaren över fältet i panelen Variabler och klicka på X.

Lägga till data i Flikinställningar

När du lägger till en variabel i Flikinställningar tillämpas dess data på tekniken på den aktuella fliken. Så här lägger du till data i en teknik:

 • Dubbelklicka på en variabel. Variabeln tillämpas på en standardplats i Flikinställningar. Om du till exempel dubbelklickar på en dimension tillämpas den i avsnittet Rader i en utforskning med fritt format eller i avsnittet Uppdelningsdimension i en trattutforskning.
 • Dra en variabel från Variabler till Flikinställningar. När du börjar dra variabeln markeras alla möjliga målplatser.
 • Klicka på en målplats i Flikinställningar och välj variabeln på listan.

Anpassa tidsperioden

Som standard behåller Google Analytics 4-egendomar data från två månader tillbaka. Du kan ändra detta genom att gå till Administratör följt av Datainställningar följt av Datalagring. Läs mer om datalagring.

Så här ändrar du tidsperioden för en utforskning:

 1. Klicka på det valda datumintervallet högst upp i Variabler.
 2. Välj ett förinställt intervall eller välj ett anpassat intervall i kalendern.
 3. Klicka på OK.

Dela och exportera utforskningen

Första gången du skapar en utforskning är det bara du som kan se den. Så här delar du dina insikter med kolleger:

Klicka på Dela utforskning Dela analys högst upp till höger.

Delade utforskningar kan visas men inte redigeras av användare med rollen Läsbehörig för egendomen.

Så här exporterar du data för användning i andra verktyg:

 1. Klicka på Exportera data Export data högst upp till höger.
 2. Välj exportformat:
  1. Google Kalkylark
  2. TSV (tabbavgränsade värden)
  3. CSV (kommaavgränsade värden)
  4. PDF
  5. PDF (alla flikar)

När du exporterar till formaten Kalkylark, TSV och CSV exporteras all tillgänglig data i den valda visualiseringen. Detta kan vara mer data än vad som visas för närvarande. När du exporterar till PDF sparas bara den data som visas för närvarande i visualiseringen.

Begränsningar för Utforskningar

Utforskningar har följande begränsningar:

 • Du kan skapa högst 200 enskilda utforskningar per användare och egendom.
  • Du kan skapa högst 500 delade utforskningar per egendom.
 • Du kan tillämpa högst tio segment per utforskning.
 • Du kan använda högst tio filter per flik.

Urval och datagränser

Med Utforskningar kan du snabbt göra anpassade sökningar i stora datamängder. Utforskningarna kan baseras på samplad data om det ingår mer än tio miljoner händelser i en viss utforskningsfråga.

För att skydda användarnas integritet omfattas Utforskningar och rapporter av datagränser. Om utforskningen innehåller demografisk information eller data som tillhandahålls via Google-signaler kan data filtreras för att ta bort uppgifter som kan identifiera enskilda användare.

När en utforskning omfattas av antingen urval eller datagränser ändras ikonen i det högra hörnet i utforskningen från grön till gul. En beskrivning visar information om uppgiften i utforskningen.

The "Thresholding applied" tooltip displayed on the "Demographics overview" report.

Inkompatibel begäran

Om utforskningen innehåller en ogiltig kombination av dimensioner, mätvärden eller båda ser du ikonen för inkompatibel begäran med en uppmaning att du uppdaterar din begäran.

Incompatible request.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false
false