[GA4] Kom i gang med Utforskninger

Få mer dyptpløyende statistikk om brukere og kundereiser.

Utforskninger er en samling avanserte teknikker hvor det genereres mer dyptpløyende statistikk om kundeatferd enn i standardrapportene.

Hvis du vil utforske data, kan du bruke utforskninger til å

 • kjøre raske ad hoc-søk
 • enkelt konfigurere og bytte mellom teknikker
 • sortere, refaktorere og se detaljert informasjon om dataene
 • fokusere på de mest relevante dataene ved å bruke filtre og segmenter
 • opprette segmenter og målgrupper
 • dele utforskningene dine med andre brukere av det samme Google Analytics-området
 • eksportere utforskningsdataene for bruk i andre verktøy
Utforskninger er tilgjengelig for alle Google Analytics 4-områder. Google Analytics 360-kunder kan bruke betaversjonen av Utforskninger i Universal Analytics-områder.
Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Få tilgang til Utforskninger

For å få tilgang til Utforskninger, klikk på Utforsk i navigasjonspanelet til venstre.

Slik fungerer utforskninger

Med standardrapportene i Google Analytics kan du overvåke de verdiene som er viktigst for bedriften din. Med Utforskninger får du tilgang til data og analyseteknikker du ikke får i rapportene. Du kan bruke Utforskninger til å utforske dataene i detalj og få svar på komplekse spørsmål.

Utforskninger består av tre deler:

Lerret

I det store området til høyre blir dataene fremstilt med utgangspunkt i den valgte teknikken. Lerretet kan ha flere faner, så du kan bruke flere teknikker i én enkelt utforskning. Du kan bruke disse teknikkene i utforskninger:

Utforskning i fri form

Utforskning. Få dataene fremstilt i velkjente kontingenstabeller. Du kan dessuten bruke en rekke ulike visualiseringsstiler i fri form. Som eksempler kan vi nevne geografiske kart og linje-, punkt-, stolpe- og sektordiagrammer. Finn ut mer

Kohortutforskning

Kohortanalyse. Hent ut statistikk basert på atferden til og resultatene oppnådd med brukergrupper som deler felles attributter. Finn ut mer

Traktutforskning

Traktanalyse. Få visuelle fremstillinger av brukernes bevegelser gjennom appen din eller nettstedet ditt. Med trakter kan du optimalisere brukeropplevelsen og identifisere målgrupper der du oppnår resultater som er henholdsvis bedre eller dårligere enn forventet. Finn ut mer

Segmentoverlapping

Analyse av segmentoverlapping. Se hvordan ulike brukersegmenter er forbundet med hverandre. Med denne teknikken kan du identifisere nye brukersegmenter som innfrir avanserte kriterier. Finn ut mer

Brukerutforskning

Analyse av brukerinnsikt.Undersøk brukerne som utgjør segmentene du oppretter eller importerer. Du kan også se detaljert informasjon om aktiviteten til enkeltbrukere. Finn ut mer

Baneutforskning

Baneanalyse. Se visuelle fremstillinger av banene brukerne følger når de bruker appen din eller nettstedet ditt. Finn ut mer

Hele brukerens levetid

Analyse av hele brukerens levetid. Utforsk brukeratferd og brukerens verdi over hele levetiden som kunde. Finn ut mer

 

Variabler

I panelet til venstre har du tilgang til segmentene, dimensjonene og beregningene du kan bruke i utforskningen. Du kan også endre tidsrommet utforskningen skal omfatte, i Variabler-panelet.

Faneinnstillinger

Bruk alternativene i Faneinnstillinger-panelet for å konfigurere den valgte fanen. Velg ønsket teknikk, legg til elementer fra Variabler-panelet, og konfigurer teknikkspesifikke alternativer.

Finn frem i redigeringsprogrammet for utforskninger

Analysis editor interface map

 1. 1 Gå tilbake til Utforskninger-hovedmenyen.
 2. 2 Velg Google Analytics-kontoen og -området du vil utforske.
 3. 3Google Marketing Platform-overskrift: Se varsler, bytt organisasjon, få hjelp, send tilbakemeldinger og administrer kontoen din.
 4. 4Variabler: Her oppgis dimensjonene, beregningene og segmentene du kan bruke i den aktuelle utforskningen. Klikk på Minimize icon til høyre om du vil minimere Variabler-panelet. Klikk på Maksimer om du vil hente frem panelet igjen.
 5. 5Faneinnstillinger: Her kan du angi utforskningsteknikken og konfigurere den aktuelle visualiseringen som vises. Hvis du vil bruke segmenter eller legge til dimensjoner eller beregninger, må du klikke på det aktuelle målområdet. Du kan også dra og slippe dimensjoner, beregninger og segmenter fra variabler og over i faneinnstillingene.
 6. 6Faner: Visualiseringene dine vises i faner. Utforskninger kan inneholde opptil ti visualiseringer. Klikk på Add new item icon. for å legge til en ny fane.
 7. 7Verktøylinje: Her kan du angre og gjenta endringer, eksportere data og få mer informasjon om den aktuelle utforskningen.
 8. 8Segmenter: Segmenter er undergrupper av brukere. Dobbeltklikk på et segment hvis du vil bruke det, eller dra og slipp det fra variabler og over i faneinnstillingene. Klikk på Add new item icon. hvis du vil opprette et nytt segment.
 9. 9Velg visuell fremstilling: Her kan du endre utseendet til teknikken som er valgt. Du kan for eksempel vise teknikken i fri form som en tabell eller et sektor- eller linjediagram. Ikke alle teknikker kan fremstilles i en rekke visualiseringer.
 10. 10Dimensjoner. Med dimensjoner menes de forholdene du vil analysere. Legg til dimensjoner i Oversikt-området i faneinnstillingene.
 11. 11Oversikt, verdier og andre konfigurasjonsalternativer: Disse varierer fra teknikk til teknikk, og du kan bruke disse elementene til å tilpasse utforskningen.
 12. 12Visualisering: Dataene dine blir vist i henhold til de valgte faneinnstillingene. Høyreklikk på et datapunkt i visualiseringen for å ha interaksjoner med dataene.
 13. 13Beregninger: Verdiene i utforskningene du kjører, får du fra beregninger. Legg til beregninger i Verdier-området i faneinnstillingene.
 14. 14Filtre: Med filtre kan du fokusere på de dataene som betyr mest for deg. Du kan filtrere etter dimensjoner, beregninger eller begge deler.

Opprett utforskninger

 1. Klikk på Opprettingsikonet. for å opprette en tom utforskning, eller bruk en mal for å komme raskt i gang.
 2. Velg en teknikk for å utforske dataene dine.
 3. Legg til elementer i Dimensjoner- og Beregninger-delen i Variabler-kolonnen (til venstre).
 4. Dra og slipp dimensjonene og beregningene du la til, fra Variabler-panelet og over til Faneinnstillinger-panelet.
  Alternativene i faneinnstillingene varierer fra teknikk til teknikk, og du kan finjustere dataene du ser.
 5. Du kan ha interaksjoner med dataene ved å holde markøren over og klikke på dem.
 6. Legg til filtre og segmenter for å finstemme dataene.
 7. Opprett nye segmenter med utgangspunkt i dataene, og eksporter funnene til remarketingmålgrupper.

Nedenfor forklarer vi hvordan du kan opprette og redigere utforskninger.

Opprett utforskninger fra rapporter

 1. Åpne en rapport.
 2. Klikk på sammenligningsknappen.
 3. Klikk på Utforsk.

Legg til teknikker i utforskninger

Teknikker styrer måten data fremstilles visuelt på. Standardteknikken for nye, tomme utforskninger er tabellen i fri form. Du kan legge til faner med ulike teknikker (eller den samme teknikken):

 1. Klikk på Add new item icon. øverst.
 2. Velg ønsket teknikk for den nye fanen.
 3. Klikk på fanenavnet om du vil endre det.

For å duplisere en fane i eller fjerne en fane fra utforskningen, klikk på pil ned til høyre for navnet på den aktuelle fanen.

Legg til dimensjoner, beregninger og segmenter i Variabler

I Utforskninger viser termen variabel til dimensjonene, beregningene og segmentene hentet fra Google Analytics-kontoen din. Disse vises på Variabler- og Faneinnstillinger-panelet. Nye utforskninger du oppretter, er automatisk tilordnet et standardsett med variabler. Du kan legge til flere variabler hvis du har behov for dem i utforskninger. I tillegg blir dataene lastet inn på forhånd, så du kan se de visuelle fremstillingene raskere.

 1. Klikk på Add new item icon. til høyre for DIMENSJONER, BEREGNINGER eller SEGMENTER i Variabler-panelet.
 2. Velg de aktuelle elementene fra listen, og klikk så på IMPORTÉR.

Bruk søkefeltet til å finne dimensjoner eller beregninger raskere.

Du kan bruke opptil 20 dimensjoner og 20 beregninger per utforskning. Hvis du vil fjerne et felt og gjøre plass til andre felt, er det bare å holde markøren over det aktuelle feltet i Variabler-panelet og klikke på X.

Legg til data i Faneinnstillinger

Hvis du legger til en variabel i Faneinnstillinger-panelet, blir de tilhørende dataene lagt til grunn i den valgte teknikken i den gjeldende fanen. Sånn kan du legge til data i teknikker:

 • Dobbeltklikk på en variabel. Den aktuelle variabelen brukes i Faneinnstillinger-panelet på et standardsted. Hvis du for eksempel dobbeltklikker på en dimensjon, brukes den i RADER-delen i en utforskning i fri form eller i FORDELINGSDIMENSJON-delen i en traktutforskning.
 • Dra en variabel fra Variabler og over i Faneinnstillinger. Når du begynner å dra en variabel, fremheves de potensielle stedene du kan slippe den.
 • Klikk på et slippsted i faneinnstillingene, og velg så ønsket variabel fra listen.

Juster tidsrommet

Som standard oppbevares to måneder med data i Google Analytics 4-områder. Du kan justere dette tidsrommet ved å gå til Administrator-siden og så klikke på Oppbevaring av data under Innsamling og redigering av data. Finn ut mer om oppbevaring av data.

Sånn kan du endre tidsrommet utforskninger omfatter:

 1. Klikk på datoperioden som nå er valgt, øverst i Variabler-panelet.
 2. Velg en forhåndsinnstilt datoperiode, eller bruk kalenderen hvis du selv vil definere tidsrommet.
 3. Klikk på OK.

Del og eksportér utforskninger

Når du først oppretter en utforskning, er det bare du som kan se den. Du kan dele statistikk med kollegene dine:

Klikk på Del utforskningen Del analysen. øverst til høyre. For å kunne dele en utforskning må du minst ha en analytikerrolle for området.

Delte utforskninger kan sees, men ikke redigeres, av alle som har lesetilgang til området. Delte utforskninger må dupliseres eller kopieres for å kunne redigeres. 

Slik kan du eksportere dataene for bruk i andre verktøy:

 1. Klikk på Eksporter data Eksporter data øverst til høyre.
 2. Velg ønsket eksporteringsformat:
  1. Google Regneark
  2. TSV (tabulatordelte verdier)
  3. CSV (kommadelte verdier)
  4. PDF
  5. PDF (alle faner)

Når du eksporterer data til Regneark, TSV eller CSV, eksporteres alle dataene som er tilgjengelige i den valgte visualiseringen. Dette kan omfatte flere data enn de som for øyeblikket vises. Når du eksporterer til PDF, lagres bare dataene som for øyeblikket vises i visualiseringen.

Grenser i Utforskninger

I Utforskninger gjelder disse grensene:

 • For hvert område kan du kan opprette opptil 200 enkeltanalyser per bruker.
  • Du kan opprette opptil 500 delte utforskninger per område.
 • Du kan bruke opptil ti segmenter per utforskning.
 • Du kan bruke opptil ti filtre per fane.

Sampling og datagrenser

I Utforskninger kan du enkelt kjøre egendefinerte søk i store mengder data. Utforskningene kan imidlertid bli basert på utvalgte data hvis det inngår over ti millioner hendelser i det aktuelle utforskningssøket.

Av hensyn til personvern er Utforskninger og rapporter underlagt datagrenser. Hvis utforskningen din omfatter demografisk informasjon eller data innhentet fra Google-signaler, kan dataene bli filtrert for å fjerne data som kan identifisere enkeltbrukere.

Hvis en utforskning blir underlagt enten sampling eller datagrenser, blir fargen på ikonet øverst til høyre i analysen endret fra grønn til gul. Dette er et verktøytips som viser informasjon om dataene i utforskningen.

Inkompatibel forespørsel

Hvis utforskningen din inneholder inkompatible kombinasjoner av dimensjoner, beregninger eller begge deler, ser du ikonet for inkompatible forespørsler, og du blir bedt om å oppdatere forespørselen.

Incompatible request.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny