[GA4] Aan de slag met Verkenningen

Meer inzicht krijgen in uw gebruikers en hun trajecten

Verkenningen is een verzameling geavanceerde technieken die verder gaan dan de standaardrapporten en u meer inzicht geven in het gedrag van uw klanten.

Als u meer details over gegevens wilt weten, kunt u Verkenningen voor het volgende gebruiken:

 • snel ad-hocquery's uitvoeren,
 • makkelijk technieken instellen en tussen technieken schakelen,
 • gegevens sorteren, herstructureren en details ervan bekijken,
 • de meest relevante gegevens verder onderzoeken met behulp van filters en segmenten,
 • segmenten en doelgroepen maken,
 • verkenningen delen met andere gebruikers van dezelfde Google Analytics-property,
 • de verkenningsgegevens exporteren voor gebruik in andere tools.
Verkenningen is beschikbaar voor alle Google Analytics 4-property's. Google Analytics 360-klanten kunnen de bètaversie van Verkenningen gebruiken voor Universal Analytics-property's.
In dit artikel:

Toegang krijgen tot Verkenningen

Klik in het linkernavigatiemenu op Verkennen om Verkenningen te openen.

Hoe Verkenningen werkt

Met de standaardrapporten in Google Analytics kunt u uw belangrijkste bedrijfsstatistieken bijhouden. Verkenningen biedt u toegang tot gegevens en analytische technieken die niet beschikbaar zijn in rapporten. Gebruik Verkenningen om uw gegevens grondig te onderzoeken en complexe vragen te beantwoorden.

Een verkenning bestaat uit 3 gedeelten:

Canvas

In het grote gebied aan de rechterkant worden uw gegevens weergegeven met de geselecteerde techniek. Het canvas kan meerdere tabbladen bevatten, zodat u in één verkenning meerdere technieken kunt gebruiken. Verkenningen ondersteunt de volgende technieken:

Vrije verkenning

Verkenning. Verken uw gegevens in de bekende kruistabelweergave. U kunt ook verschillende visualisatiestijlen toepassen in een vrije verkenning, zoals staafdiagrammen, cirkeldiagrammen, lijndiagrammen, spreidingsdiagrammen en geografische kaarten. Meer informatie

Cohortverkenning

Cohortanalyse. Krijg inzichten in het gedrag en de prestaties van groepen gebruikers op basis van gemeenschappelijke kenmerken. Meer informatie

Trechterverkenning

Trechteranalyse. Visualiseer de stappen die gebruikers nemen om taken uit te voeren op uw site of in uw app en ontdek hoe u de gebruikerservaring kunt optimaliseren en doelgroepen kunt vinden die over- of ondermaats presteren. Meer informatie

Segmentoverlap

Analyse van segmentoverlap. Bekijk hoe verschillende gebruikerssegmenten zich tot elkaar verhouden. Gebruik deze techniek om nieuwe gebruikerssegmenten te vinden die aan complexe criteria voldoen. Meer informatie

Gebruikersverkenning

Gebruiksanalyse. Bekijk de gebruikers die deel uitmaken van de door u gemaakte of geïmporteerde segmenten. U kunt ook inzoomen op activiteiten van individuele gebruikers. Meer informatie

Padverkenning

Padanalyse. Visualiseer de paden die uw gebruikers volgen terwijl ze uw website of app gebruiken. Meer informatie

Lifetime value van gebruiker

Analyse van Lifetime value van gebruiker. Verken het gedrag en de waarde van gebruikers gedurende hun levensduur als klant. Meer informatie

 

Variabelen

Het deelvenster aan de linkerkant biedt toegang tot de dimensies, statistieken en segmenten die u in de verkenning kunt gebruiken. U kunt de periode van de verkenning ook wijzigen in het deelvenster Variabelen.

Instellingen voor tabblad

Gebruik de opties in het deelvenster Instellingen voor tabblad om het tabblad in te stellen dat op dat moment is geselecteerd. Selecteer de techniek, voeg items toe uit het deelvenster Variabelen en stel techniekspecifieke opties in.

Navigeren in de Verkenningen-editor

Analysis editor interface map

 1. 1Teruggaan naar het hoofdmenu van Verkenningen.
 2. 2Het Google Analytics-account en de property kiezen voor de verkenning.
 3. 3Google Marketing Platform-kop. Bekijk meldingen, wissel van organisatie, krijg hulp en stuur feedback en beheer uw account.
 4. 4Variabelen. De dimensies, statistieken en segmenten die beschikbaar zijn voor gebruik in deze verkenning. Klik rechts op Minimize icon om het deelvenster Variabelen te minimaliseren. Klik onderaan op het deelvenster op Maximaliserenom het in de oorspronkelijke positie terug te zetten.
 5. 5Instellingen voor tabblad. Geeft de verkenningstechniek weer en stelt de op dat moment weergegeven visualisatie in. Klik op het doelgebied om dimensies en statistieken toe te voegen of segmenten toe te passen. U kunt ook dimensies, statistieken en segmenten uit variabelen slepen en neerzetten in Instellingen voor tabblad.
 6. 6Tabbladen. Uw visualisaties staan in de tabbladen. Een verkenning kan maximaal 10 visualisaties bevatten. Klik op Add new item icon. om een nieuw tabblad toe te voegen.
 7. 7Werkbalk. Hier kunt u wijzigingen ongedaan maken en opnieuw aanbrengen, de gegevens exporteren en extra informatie over de verkenning opvragen.
 8. 8Segmenten. Segmenten zijn subsets van gebruikers. Als u een segment wilt toepassen, dubbelklikt u op het segment of sleept u het van variabelen naar Instellingen voor tabblad. Klik op Add new item icon. om een nieuw segment te maken.
 9. 9Visualisatie selecteren. Hiermee kunt u het uiterlijk wijzigen van de op dat moment geselecteerde techniek. U kunt bijvoorbeeld een vrije techniek weergeven als tabel, cirkeldiagram of lijndiagram. Niet voor alle technieken zijn meerdere visualisaties beschikbaar.
 10. 10Dimensies. Dimensies zijn de kenmerken die u wilt analyseren. Voeg dimensies toe aan het tabblad Uitsplitsing in Instellingen voor tabblad.
 11. 11Uitsplitsing, Waarden en aanvullende instellingsopties. Deze verschillen per techniek en u kunt de verkenning ermee aanpassen.
 12. 12Visualisatie. Geeft uw gegevens weer op basis van de huidige tabbladinstellingen. Als u met de gegevens wilt werken, klikt u met de rechtermuisknop op een gegevenspunt in de visualisatie.
 13. 13Statistieken. Statistieken leveren de cijfers in uw verkenning. Voeg statistieken toe aan het gedeelte Waarden in Instellingen voor tabblad.
 14. 14Filters. Focus op de gegevens die voor u het belangrijkst zijn. U kunt filteren op dimensies, statistieken of beide.

Een verkenning maken

 1. Klik op Het icoon Maken. om een lege verkenning te maken of gebruik een template om snel aan de slag te gaan.
 2. Kies een techniek om uw gegevens te verkennen.
 3. Voeg in de kolom Variabelen (aan de linkerkant) items toe aan de gedeelten Dimensies en Statistieken.
 4. Sleep de dimensies en statistieken die u heeft toegevoegd van het deelvenster Variabelen naar het deelvenster Instellingen voor tabblad.
  De opties in Instellingen voor tabblad variëren per techniek en bieden u de mogelijkheid om de getoonde gegevens te verfijnen.
 5. Werk met de gegevens door de muisaanwijzer op de gegevens te plaatsen en te klikken.
 6. Voeg segmenten en filters toe om de gegevens te verfijnen.
 7. Maak nieuwe segmenten op basis van uw gegevens en exporteer uw bevindingen naar remarketingdoelgroepen.

Hieronder vindt u meer informatie over hoe u verkenningen kunt maken en bewerken.

Een verkenning maken op basis van een rapport

 1. Open een rapport.
 2. Klik op de vergelijkingsknop.
 3. Klik op Verkennen.

Technieken toevoegen aan de verkenning

Technieken bepalen de manier waarop gegevens worden geanalyseerd. De standaardtechniek voor een nieuwe blanco verkenning is de vrije-vormtabel. U kunt tabbladen toevoegen met verschillende (of dezelfde) technieken:

 1. Klik bovenaan op Add new item icon..
 2. Selecteer de techniek voor het nieuwe tabblad.
 3. Klik desgewenst op de naam van het tabblad om deze te bewerken.

Als u een tabblad wilt dupliceren of verwijderen uit de verkenning, klikt u op de pijl-omlaag rechts van de naam.

Dimensies, statistieken en segmenten toevoegen aan Variabelen

In Verkenningen verwijst de term variabele naar de dimensies, statistieken en segmenten die afkomstig zijn uit uw Google Analytics-account. U vindt ze in de deelvensters Variabelen en Instellingen voor tabblad. Nieuwe verkenningen die u maakt, worden geleverd met een standaardset variabelen. U kunt meer variabelen toevoegen om deze te kunnen gebruiken in uw verkenning en om de gegevens vooraf te laden voor een snellere visualisatie.

 1. Klik in Variabelen rechts van het gedeelte DIMENSIES, STATISTIEKEN of SEGMENTEN op Add new item icon..
 2. Selecteer de gewenste items op de lijst en klik daarna op IMPORTEREN.

Gebruik het zoekvak om de dimensie of statistiek sneller te vinden.

U kunt maximaal 20 dimensies en 20 statistieken toepassen op een verkenning. Als u een veld wilt verwijderen en ruimte wilt maken voor andere velden, plaatst u de muisaanwijzer op het veld in het deelvenster Variabelen en klikt u op X.

Gegevens toevoegen aan Instellingen voor tabblad

Als u een variabele toevoegt aan Instellingen voor tabblad, worden de gegevens toegepast op de techniek in het huidige tabblad. U kunt het volgende doen om gegevens toe te voegen aan een techniek:

 • Dubbelklikken op een variabele. Die variabele wordt toegepast op de Instellingen voor tabblad op een standaardlocatie. Als u bijvoorbeeld dubbelklikt op een dimensie, wordt deze toegepast op het gedeelte RIJEN van een vrije verkenning of op het gedeelte UITSPLITSINGSDIMENSIE van een trechterverkenning.
 • Een variabele slepen van Variabelen naar Instellingen voor tabblad. Als u een variabele begint te slepen, worden de mogelijke bestemmingen gemarkeerd.
 • Klik op een bestemming in Instellingen voor tabblad en selecteer de variabele in de lijst.

De periode aanpassen

Google Analytics 4-property's behouden standaard 2 maanden aan gegevens. Ga naar Beheerder en klik onder Verzameling en wijziging van gegevens op Bewaring van gegevens om dit aan te passen. Meer informatie over bewaring van gegevens

De periode van een verkenning wijzigen:

 1. Klik boven bij Variabelen op de geselecteerde periode.
 2. Selecteer een vooraf ingesteld bereik of gebruik de agenda om een aangepast bereik te selecteren.
 3. Klik op OK.

De verkenning delen en exporteren

De eerste keer dat u een verkenning maakt, kunt alleen u die zien. U kunt uw inzichten delen met uw collega's:

Klik rechtsboven op Verkenning delen Analyse delen. Als u een verkenning wilt delen, moet u minstens de rol Analist in de property hebben.

Gedeelde verkenningen kunnen worden bekeken, maar niet bewerkt, door iedereen die de rol Kijker voor de property heeft. U moet een gedeelde verkenning dupliceren of kopiëren om deze te kunnen bewerken. 

U kunt de gegevens exporteren voor gebruik in andere tools:

 1. Klik rechtsboven op Gegevens exporteren Gegevens exporteren.
 2. Selecteer de exportindeling:
  1. Google Spreadsheets
  2. Tsv (waarden met een tab als scheidingsteken)
  3. Csv (waarden met een komma als scheidingsteken)
  4. Pdf
  5. Pdf (alle tabbladen)

Wanneer u exporteert naar de indelingen Spreadsheets, tsv of csv, worden alle gegevens die beschikbaar zijn in de geselecteerde visualisatie geëxporteerd. Dit zijn mogelijk meer gegevens dan er op dat moment worden weergegeven. Wanneer u exporteert naar pdf, worden alleen de gegevens opgeslagen die op dat moment in de visualisatie worden weergegeven.

Limieten voor Verkenningen

Voor Verkenningen gelden de volgende limieten:

 • U kunt maximaal 200 afzonderlijke verkenningen per gebruiker per property maken.
  • U kunt maximaal 500 gedeelde verkenningen per property maken.
 • U kunt maximaal 10 segmenten per verkenning toepassen.
 • U kunt maximaal 10 filters per tabblad toepassen.

Drempelwaarden voor steekproeven en gegevens

Met Verkenningen kunt u snel aangepaste query's uitvoeren op grote hoeveelheden gegevens. Uw verkenningen kunnen gebaseerd zijn op steekproefgegevens als er meer dan 10 miljoen gebeurtenissen deel uitmaken van een bepaalde verkenningsquery.

Voor de bescherming van de privacy van gebruikers gelden voor verkenningen en rapporten drempelwaarden voor gegevens. Als uw verkenning demografische informatie of gegevens bevat die afkomstig zijn uit Google-signalen, kunnen de gegevens worden gefilterd om gegevens te verwijderen waaraan individuele gebruikers kunnen worden herkend.

Als een verkenning afhankelijk is van drempelwaarden voor steekproeven of gegevens, verandert het icoon in de rechterhoek van groen in geel. Knopinfo biedt informatie over de gegevens in de verkenning.

Niet-uitvoerbaar verzoek

Als uw verkenning een onmogelijke combinatie van dimensies, statistieken of beide bevat, ziet u het icoon voor een onmogelijk verzoek om u te vragen het verzoek te updaten.

Incompatible request.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen:

false
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
4898041842434447499
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
69256