[GA4] מידע על Analysis

אפשר לקבל תובנות מעמיקות יותר על המשתמשים ועל התהליך שהם עוברים.

Analysis כלי שמבוסס על אוסף של שיטות ניתוח מתקדמות שמספקות לכם מידע מעבר לזה שמוצג בדוחות הרגילים, כדי לעזור לכם לקבל תובנות מעמיקות יותר על ההתנהגות של הלקוחות.

'ניתוח' זמין בכל נכסי Google Analytics 4. משתמשי Google Analytics 360 יכולים להפעיל את גרסת הבטא של Analysis בנכסי Universal Analytics.

ב-Analysis אפשר:

 • ליצור במהירות שאילתות אד-הוק
 • להגדיר שיטות ולעבור ביניהן בקלות
 • למיין נתונים, להגדיר מחדש את החישוב שלהם ולהציג פירוט שלהם
 • להוסיף ולהסיר מאפיינים ומדדים
 • להשתמש במסננים ובפלחים כדי להתמקד בנתונים שהכי רלוונטיים לכם

אחרי שתמצאו קבוצות נתונים שמעניינות אתכם, תוכלו לייצא אותן כפלחים או קהלים ב-Google Analytics. ניתן לשתף את הניתוחים האלה עם בעלי תפקידים בארגון וגם מחוץ לו. אפשר גם לייצא את הנתונים לשימוש בכלים אחרים.

הנושאים במאמר:

כניסה ל-Analysis

 1. כניסה ל-Google Analytics.
 2. בצד ימין למטה, בוחרים ניתוח.

  גישה לניתוח מתקדם ב-Google Analytics

 3. יוצג לכם מאגר הניתוחים ב-Analysis.

כך יוצרים ועורכים ניתוחים

הסבר על Analysis

במאגר הניתוחים ב-Analysis נשמרים כל הניתוחים שיצרתם או ששותפו איתכם. כדי להתחיל לעבוד במהירות, אתם יכולים להשתמש באחת מתבניות הניתוח.

ניתוח מורכב מכרטיסייה אחת או יותר, שבכל אחת מהן מוצגים נתונים בשיטה ספציפית.

כרגע אפשר להגדיר ב-Analysis שימוש בשיטות הבאות:

 • חקירה: הנתונים מוצגים בפריסה המוכרת של טבלת שכיחות. בשיטה הזו אפשר גם להחיל כמה סגנונות שונים של תצוגה חזותית, כולל תרשימי עמודות, תרשימי עוגה, תרשימי קו, תרשימי פיזור ומפות גיאוגרפיות. למידע נוסף
 • ניתוח קבוצות משתמשים: השיטה הזו תעזור לכם לקבל תובנות שמבוססות על ההתנהגות והביצועים של קבוצות משתמשים שיש להן מאפיינים משותפים.
 • ניתוח משפך: תצוגה חזיתית של המסלול שהמשתמשים עוברים באתר או באפליקציה. תוכלו להיעזר במשפכים כדי לשפר את חוויית המשתמש ולזהות קהלים שרמת הביצועים שלהם גבוהה או נמוכה מדי. למידע נוסף
 • חפיפה בין פלחי קהל: הקשר בין פלחי משתמשים שונים מוצג בתרשימים בסגנון דיאגרמת ון (Venn) שימוש בשיטה הזאת יאפשר לכם לזהות פלחים חדשים של משתמשים שעומדים בקריטריונים מורכבים. למידע נוסף
 • ניתוח משתמשים נפרדים: יוצגו לכם המשתמשים שכלולים בפלחים שיצרתם או ייבאתם. תוכלו גם להציג את פירוט הפעולות של כל משתמש בנפרד. למידע נוסף
 • ניתוח מסלולים: תרשים עץ של המסלול שהמשתמשים עוברים. אפשר להשתמש בניתוח מסלולים כדי לבחון את האינטראקציות של המשתמשים באתר ובאפליקציה. למידע נוסף
 • משך החיים של המשתמשים: ניתוח ההתנהגות של המשתמשים והתרומה שלהם לעסק בכל משך החיים שלהם כלקוחות. למידע נוסף

דגימה וספי נתונים

ניתן להשתמש ב-Analysis כדי להריץ במהירות שאילתות מותאמות אישית על כמויות גדולות של נתונים. עם זאת, אם שאילתת ניתוח מסוימת תכלול יותר מ-10 מיליון אירועים, מערכת Analysis עשויה להתבסס על דגימה של הנתונים.  

כדי להגן על פרטיות המשתמשים, הכלים Analysis ו'דוחות' כפופים לספי נתונים. אם הניתוח כולל נתונים דמוגרפיים או נתונים שסופקו על ידי Google Signals, ייתכן שהנתונים יסוננו כדי להסיר נתונים שעשויים לזהות משתמשים ספציפיים.

כאשר ניתוח כפוף לדגימה או לספים של נתונים, הסמל בפינה השמאלית של הניתוח משתנה מירוק לצהוב. הסבר קצר מציג מידע על הנתונים בניתוח.

Sampling and threshold icon with tooltip: "This report is based on 100.0% of available data. Some data in this report may have been removed when a threshold was applied."

 

המגבלות של Analysis

Analysis כפוף למגבלות הבאות:

 • אפשר ליצור עד 200 ניתוחים נפרדים לכל משתמש בכל נכס.
  • ניתן ליצור עד 500 ניתוחים משותפים לכל נכס.
 • ניתן להחיל עד 10 פלחים בכל ניתוח.
 • ניתן להחיל עד 10 מסננים בכל כרטיסייה.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?