[GA4] Analyysin käytön aloittaminen

Tämän työkalun avulla saat tarkempaa tietoa käyttäjistä ja heidän reiteistään.

Analyysi on kokoelma monipuolisia tekniikoita, joita käyttämällä pääset porautumaan vakioraportteja syvemmälle ja voit ymmärtää asiakkaiden toimintaa entistä paremmin.

Kun olet löytänyt kiinnostavia datajoukkoja, voit

 • tehdä nopeasti räätälöityjä kyselyjä
 • määrittää helposti tekniikan ja vaihtaa tekniikasta toiseen
 • lajitella ja järjestellä dataa sekä siirtyä yksityiskohtiin
 • keskittyä olennaisimpaan dataan suodattimien ja segmenttien avulla
 • luoda segmenttejä ja yleisöjä
 • jakaa analyysejä saman Google Analytics ‑omaisuuden muille käyttäjille
 • eksportoida analyysidatan käytettäväksi muissa työkaluissa.
Analyysi on käytettävissä kaikkien Google Analytics 4 ‑omaisuuksien kanssa. Google Analytics 360 ‑asiakkaat voivat käyttää Analyysin betaversiota Universal Analytics ‑omaisuuksien kanssa.
Sisällys:

Analyysiin siirtyminen

 1. Kirjaudu Google Analyticsiin.
 2. Valitse vasemmasta alareunasta Analyysi.

  Google Analyticsin tarkan analyysin käyttäminen

 3. Näkyviin tulee Analyysihubi.
 1. Klikkaa Luo, jos haluat luoda uuden tyhjän analyysin, tai käytä mallia tai valmista käyttötapausta, jos haluat päästä alkuun nopeasti.

Uuden analyysin luomisen päävaiheet

 1. Valitse tekniikka, jonka avulla haluat analysoida dataa.
 2. Vedä ulottuvuuksia ja mittareita Muuttujat-paneelista ja pudota ne Välilehden asetukset ‑paneeliin.
 3. Välilehden asetukset ‑paneelin vaihtoehdot ovat eri tekniikoissa erilaiset. Niiden avulla voit hienosäätää näkemääsi dataa.
 4. Käsittele dataa viemällä hiiri sen päälle ja klikkaamalla sitä.
 5. Rajaa dataa lisäämällä segmenttejä ja suodattimia.
 6. Luo datasta uusia segmenttejä ja eksportoi tulokset uudelleenmarkkinointiyleisöihin.

Katso alta lisätietoja analyysien luomisesta ja muokkaamisesta.

Näin Analyysi toimii

Google Analyticsin oletusraporttien avulla voit seurata tärkeimpiä liiketoiminnan mittareita. Analyysin avulla pääset käsiksi dataan ja analyysitekniikoihin, jotka eivät ole käytettävissä raporteissa. Analyysiä käyttämällä voit tutkia dataasi tarkemmin ja saada vastauksia sitä koskeviin monimutkaisiin kysymyksiin.

Analyysi koostuu kolmesta osiosta:

Alusta

Oikealla oleva iso alue, jolla näkyy valitsemaasi tekniikkaan perustuva data. Alustalla voi olla useita välilehtiä, minkä ansiosta voit käyttää yhdessä analyysissä useita tekniikoita. Analyysi tukee seuraavia tekniikoita:

Kartoitus

Kartoitus. Tutki dataa tutussa ristiintaulukoidussa muodossa. Voit myös lisätä kartoitukseen useita erilaisia visualisointeja, kuten pylväskaavioita, ympyräkaavioita, viivakaavioita, pistekaavioita ja geokarttoja. Lue lisää.

Kohorttianalyysi

Kohorttianalyysi. Saat hyödyllisiä havaintoja sellaisten käyttäjäryhmien toiminnasta ja tuloksista, joiden käyttäjillä on jokin yhteinen ominaisuus.

Suppiloanalyysi

Suppiloanalyysi. Visualisoi käyttäjien toiminnan eri vaiheet sivustollasi tai sovelluksessasi ja selvitä, miten voit optimoida käyttökokemuksen sekä tunnistaa tavallista parempia tai huonompia tuloksia tuottavia yleisöjä. Lue lisää.

Segmenttien päällekkäisyys

Segmenttien päällekkäisyys ‑analyysi. Vertaa eri käyttäjäsegmenttejä toisiinsa. Tämän tekniikan avulla voit tunnistaa uusia käyttäjäsegmenttejä, jotka täyttävät monimutkaiset ehdot. Lue lisää.

Käyttäjäkartoitus

Käyttäjäkartoitusanalyysi. Tutki käyttäjiä, jotka muodostavat luomasi tai importoimasi segmentin. Voit myös perehtyä yksittäisten käyttäjien toimintaan. Lue lisää.

Reittianalyysi

Reittianalyysi. Visualisoi käyttäjien sivustollasi tai sovelluksessasi käyttämät reitit. Lue lisää.

Käyttäjän elinkaari

Käyttäjän elinkaari ‑analyysi. Analysoi käyttäjien toimintaa ja arvoa asiakkuuden elinkaaren aikana. Lue lisää.

 

Muuttujat

Vasemmalla olevasta paneelista pääset ulottuvuuksiin, mittareihin ja segmentteihin, joita voit käyttää analyysissä. Muuttujat-paneelista voit myös muuttaa analyysin ajanjaksoa.

Välilehden asetukset

Välilehden asetukset ‑paneelin vaihtoehtojen avulla voit muuttaa valittuna olevan välilehden määrityksiä. Valitse tekniikka, lisää kohteita Muuttujat-paneelista ja määritä tekniikkakohtaiset vaihtoehdot.

Analyysin muokkaustyökalussa liikkuminen

Analysis editor interface map

 1. 1Palaa Analyysikeskukseen.
 2. 2Valitse analyysiin Google Analytics ‑tili ja ‑omaisuus.
 3. 3Google Marketing Platform ‑ylätunniste. Voit katsoa ilmoituksia, vaihtaa organisaatiota, pyytää apua, lähettää palautetta ja hoitaa tiliäsi.
 4. 4Muuttujat. Tämä sisältää analyysissä käytettävissä olevat kategoriat, mittarit ja segmentit. Voit pienentää Muuttujat-paneelin klikkaamalla oikealta Minimize icon. Voit palauttaa paneelin klikkaamalla alhaalta Suurenna.
 5. 5Välilehden asetukset. Tämä määrittää analyysin tekniikan ja tällä hetkellä näytettävän visualisoinnin. Jos haluat lisätä kategorioita tai mittareita taikka ottaa käyttöön segmenttejä, klikkaa soveltuvaa kohdealuetta. Voit myös vetää ja pudottaa kategorioita, mittareita ja segmenttejä Muuttujat-paneelista Välilehden asetukset ‑paneeliin.
 6. 6Välilehdet. Välilehdillä näytetään visualisointisi. Analyysi voi sisältää korkeintaan kymmenen välilehteä. Voit lisätä uuden välilehden klikkaamalla Add new item icon..
 7. 7Työkalupalkki. Voit kumota ja tehdä uudelleen muutoksia, eksportoida datan ja katsoa lisätietoja analyysistä.
 8. 8Segmentit. Segmentit ovat käyttäjien osajoukkoja. Voit ottaa segmentin käyttöön kaksoisklikkaamalla sitä tai vetämällä ja pudottamalla sen Muuttujat-paneelista Välilehden asetukset ‑paneeliin. Voit luoda uuden segmentin klikkaamalla Add new item icon..
 9. 9Valitse visualisointi. Visualisointi muuttaa tällä hetkellä valittuna olevaa tekniikkaa. Esimerkiksi kartoituksen voi näyttää taulukkona, ympyrädiagrammina tai viivakaaviona. Kaikissa tekniikoissa ei ole useita visualisointeja.
 10. 10Kategoriat. Kategoriat ovat asioita, joita haluat analysoida. Lisää kategorioita Välilehden asetukset ‑paneelin Erittely-alueelle.
 11. 11Erittely, arvot ja muut määritysasetukset. Nämä ovat eri tekniikoissa erilaiset. Niiden avulla voit muokata analyysiä.
 12. 12Visualisointi. Tämä näyttää datan nykyisten välilehden asetusten mukaan. Voit käsitellä dataa klikkaamalla visualisoinnista arvopistettä kakkospainikkeella.
 13. 13Mittarit. Mittarit tuovat analyysiin luvut. Lisää mittarit Välilehden asetukset ‑paneelin Arvot-alueelle.
 14. 14Suodattimet. Keskity itsellesi tärkeimpään dataan. Voit lisätä suodattimia ulottuvuuksille, mittareille tai molemmille.

Tekniikoiden lisääminen analyysiin

Tekniikat määrittävät sen, miten data analysoidaan. Uuden tyhjän analyysin oletustekniikka on Kartoitustaulukko. Voit lisätä välilehtiä, joilla on käytössä sama tai eri tekniikka:

 1. Klikkaa alustan yläreunasta Add new item icon..
 2. Valitse uudelle välilehdelle haluamasi tekniikka.
 3. Halutessasi voit klikata välilehden nimeä ja muokata sitä.

Jos haluat kopioida välilehden tai poistaa sen analyysistä, klikkaa välilehden nimen oikealta puolelta alanuolta.

Ulottuvuuksien, mittareiden ja segmenttien lisääminen Muuttujat-paneeliin

Analyysissä termi muuttuja viittaa ulottuvuuksiin, mittareihin ja segmentteihin, jotka ovat peräisin Google Analytics ‑tililtä. Nämä näkyvät Muuttujat- ja Välilehden asetukset ‑paneeleissa erillisinä "paloina". Luomasi uudet analyysit sisältävät oletuksena tietyt muuttujat. Voit lisätä uusia muuttujia käytettäväksi analyysissä ja esiladata datan, jotta voit luoda visualisointeja nopeammin.

 1. Klikkaa Muuttujat-paneelin ULOTTUVUUDET-, MITTARIT- tai SEGMENTIT-osion oikealla puolella olevaa Add new item icon.-kuvaketta.
 2. Valitse luettelosta haluamasi kohteet ja klikkaa KÄYTÄ.

Voit etsiä ulottuvuuden tai mittarin nopeammin hakukentän avulla.

Analyysiin voi lisätä korkeintaan 20 ulottuvuutta ja 20 mittaria. Voit poistaa kentän ja vapauttaa tilaa muille kentille viemällä hiiren Muuttujat-paneeliin kentän päälle ja klikkaamalla X.

Datan lisääminen Välilehden asetukset ‑paneeliin

Kun lisäät muuttujan Välilehden asetukset ‑paneeliin, sen dataa käytetään valittuna olevassa tekniikassa. Näin voit lisätä dataa tekniikkaan:

 • Kaksoisklikkaa muuttujaa. Muuttuja otetaan käyttöön Välilehden asetukset ‑paneelin oletussijainnissa. Jos esimerkiksi kaksoisklikkaat ulottuvuutta, se lisätään kartoitusanalyysin RIVIT-osioon tai suppiloanalyysin ERITTELYULOTTUVUUS‑osioon.
 • Vedä muuttuja Muuttujat-paneelista Välilehden asetukset ‑paneeliin. Kun alat vetää muuttujaa, mahdolliset pudotuspaikat näkyvät korostettuina.
 • Klikkaa pudotuspaikkaa Välilehden asetukset ‑paneelista ja valitse sitten muuttuja luettelosta.

Ajanjakson muuttaminen

Google Analytics 4 ‑omaisuuksissa dataa säilytetään oletuksena kaksi kuukautta. Voit muuttaa tätä kohdassa Järjestelmänvalvoja ja sitten Data-asetukset ja sitten Datan säilyttäminen. Lue lisää datan säilyttämisestä.

Näin voit muuttaa analyysin ajanjaksoa:

 1. Klikkaa Muuttujat-paneelin yläosasta valittuna olevaa ajanjaksoa.
 2. Valitse esiasetettu ajanjakso tai valitse kalenterista haluamasi ajanjakso.
 3. Klikkaa OK.

Analyysin jakaminen ja eksportoiminen

Kun luot analyysin, se näkyy aluksi vain sinulle. Voit jakaa analyysin kollegoillesi seuraavasti:

Klikkaa oikeasta yläkulmasta Jaa analyysi Jaa analyysi..

Kaikki, joilla on omaisuuden Luku ja analysointi ‑käyttöoikeus, voivat katsoa jaettuja analyyseja, mutta he eivät voi muokata niitä.

Voit eksportoida datan käytettäväksi muissa työkaluissa seuraavasti:

 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta Eksportoi data Export data.
 2. Valitse eksportointimuoto:
  1. Google Sheets
  2. TSV (tab separated values)
  3. CSV (comma separated values)
  4. PDF
  5. PDF (kaikki välilehdet)

Kun eksportoit datan Sheets‑, TSV‑ tai CSV-muodoissa, kaikki visualisointiin sisältyvä data viedään. Eksportointiin saattaa sisältyä enemmän dataa kuin tällä hetkellä on näkyvissä. Kun eksportoit datan PDF-muodossa, vain visualisoinnissa tällä hetkellä näkyvissä oleva data tallennetaan.

Analyysin rajoitukset

Analyysiä koskevat seuraavat rajoitukset:

 • Voit luoda enintään 200 yksittäistä analyysiä käyttäjää kohden per omaisuus.
  • Voit luoda enintään 500 jaettua analyysiä omaisuutta kohden.
 • Voit käyttää enintään 10:tä segmenttiä analyysiä kohden.
 • Voit käyttää enintään 10:tä suodatinta välilehteä kohden.

Otanta ja datakynnykset

Analyysin avulla voit nopeasti tehdä omia suuriin datamääriin kohdistuvia kyselyitä. Analyysisi voivat kuitenkin perustua otosdataan, jos analyysikyselyyn sisältyy yli 10 miljoonaa tapahtumaa.

Käyttäjien yksityisyyden turvaamiseksi Analyysiin ja raportteihin sovelletaan datakynnyksiä. Jos analyysi sisältää demografisia tietoja tai Google-signaalien toimittamaa dataa, käyttäjiä yksilöivää dataa voidaan poistaa suodattamalla.

Kun analyysissä käytetään otantaa tai datakynnyksiä, analyysin oikeassa kulmassa oleva kuvake muuttuu vihreästä keltaiseksi. Työkaluvinkissä näkyy tietoja analyysin datasta.

Otannan ja kynnyksen kuvake sekä seuraava työkaluvinkki: "Tämän raportin tiedot perustuvat 100,0 %:iin saatavilla olevasta datasta. Osa tämän raportin datasta on voitu poistaa, kun kynnys on otettu käyttöön."

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?