[GA4] איך מתחילים לעבוד עם כלי הניתוחים?

גישה אל תובנות מעמיקות יותר על המשתמשים ועל התהליך שהם עוברים

כלי הניתוחים מבוסס על שיטות מתקדמות ומספק יותר מידע ממה שמופיע בדוחות הרגילים. אפשר להיעזר בו כדי לקבל תובנות מעמיקות יותר על ההתנהגות של הלקוחות.

אם תרצו לחקור את הנתונים בפירוט רב יותר, תוכלו להשתמש בניתוחים כדי:

 • ליצור במהירות שאילתות אד-הוק
 • להגדיר שיטות ולעבור ביניהן בקלות
 • למיין נתונים, להגדיר מחדש את החישוב שלהם ולהציג פירוט שלהם
 • להתמקד בנתונים הרלוונטיים ביותר באמצעות שימוש במסננים ופלחים
 • ליצור פלחים וקהלים
 • לשתף את הניתוחים שלכם עם משתמשים אחרים באותו נכס ב-Google Analytics
 • לייצא את נתוני הניתוח לשימוש בכלים אחרים
כלי הניתוחים זמין בכל נכסי Google Analytics 4. משתמשי Google Analytics 360 יכולים להפעיל את גרסת הבטא של כלי הניתוחים בנכסי Universal Analytics.
הנושאים במאמר:

גישה לכלי הניתוחים

כדי לגשת לכלי הניתוחים, לוחצים על ניתוח בתפריט הניווט הימני.

איך כלי הניתוחים עובד

הדוחות שמופקים כברירת מחדל ב-Google Analytics עוזרים לכם לעקוב אחרי המדדים העסקיים החשובים שלכם. כלי הניתוחים מספק לכם גישה לנתונים ולשיטות ניתוח שלא תמצאו בדוחות. אפשר להשתמש בכלי הניתוחים כדי לבחון את הנתונים לעומק ולמצוא תשובות לשאלות מורכבות שנוגעות להם.

בכל ניתוח יש 3 קטעים:

אזור עריכה

באזור הגדול מצד שמאל מוצגים נתונים שנותחו בשיטה שבחרתם. יכולות להיות מספר כרטיסיות באזור העריכה, כך שאפשר להשתמש במספר שיטות בניתוח אחד. אלה שיטות הניתוח שזמינות בכלי הניתוחים:

ניתוח בפריסה גמישה

חקירה. הנתונים יוצגו בפריסה מוכרת של טבלת שכיחות. בשיטה הזו אפשר גם להשתמש בכמה סגנונות שונים של תצוגה חזותית, כולל תרשימי עמודות, תרשימי עוגה, תרשימי קו, תרשימי פיזור ומפות גיאוגרפיות. מידע נוסף

ניתוח קבוצות משתמשים

ניתוח קבוצות משתמשים. השיטה הזו תעזור לכם לקבל תובנות שמבוססות על ההתנהגות והביצועים של קבוצות משתמשים שיש להן מאפיינים משותפים. מידע נוסף

ניתוח משפך

ניתוח משפך. תצוגה חזותית של המסלול שהמשתמשים עוברים כדי לבצע פעולות באתר או באפליקציה. תוכלו להיעזר במשפכים כדי לבדוק איך לשפר את חוויית המשתמש ולזהות קהלים שרמת הביצועים שלהם גבוהה או נמוכה מדי. מידע נוסף

חפיפה בין פלחי קהל

ניתוח מסוג 'חפיפה בין פלחי קהל'. שיטה שמאפשרת לראות את החפיפה בין פלחי משתמשים שונים. אפשר להשתמש בה כדי לזהות פלחים חדשים של משתמשים שעומדים בקריטריונים מורכבים. מידע נוסף

ניתוח משתמשים נפרדים

ניתוח משתמשים נפרדים.מספק לכם מידע על המשתמשים בפלחים שאתם יוצרים או מייצאים. אפשר גם להציג את פירוט הפעולות של כל משתמש בנפרד. מידע נוסף

ניתוח נתיב

ניתוח מסלולים. השיטה הזו מאפשרת להציג בצורה חזותית את הנתיבים שהמשתמשים עוברים במהלך האינטראקציות שלהם עם האתר או האפליקציה. מידע נוסף

כל משך החיים של המשתמש

ניתוח כל משך חיים של משתמשיםניתוח ההתנהגות של המשתמשים והתרומה שלהם לעסק בכל משך החיים שלהם כלקוחות. מידע נוסף

 

משתנים

בחלונית הזאת שמימין מוצגים לכם המאפיינים, המדדים והפלחים שאפשר להגדיר בניתוח. בחלונית משתנים אפשר גם לשנות את מסגרת הזמן לניתוח.

הגדרות כרטיסייה

כדי להגדיר את הכרטיסייה שנבחרה, משתמשים באפשרויות שבחלונית הגדרות כרטיסייה. בהגדרות האלה אפשר לבחור את שיטת הניתוח, להוסיף פריטים מהחלונית משתנים ולהגדיר אפשרויות ספציפיות לשיטה שבחרתם.

התמצאות בממשק של הכלי לעריכת ניתוחים

מפת הממשק של עורך הניתוחים

 1. 1חזרה לתפריט הראשי של כלי הניתוחים.
 2. 2בחירת חשבון Google Analytics שבו יתבצע הניתוח והנכס שרוצים לנתח.
 3. 3הכותרת של Google Marketing Platform. הצגת הודעות, מעבר בין ארגונים, קבלת עזרה, שליחת משוב וניהול החשבון שלכם.
 4. 4משתנים. המאפיינים, המדדים והפלחים שזמינים לשימוש בניתוח הזה. כדי למזער את החלונית 'משתנים', לוחצים על סמל המזעור בצד שמאל. כדי לשחזר את החלונית, לוחצים על הגדלה בחלק התחתון.
 5. 5הגדרות הכרטיסייה. בחלונית הזו בוחרים את שיטת הניתוח ומגדירים את התצוגה החזותית שמוצגת כרגע. כדי להוסיף מאפיינים ומדדים או להחיל פלחים, לוחצים על אזור היעד המתאים. אפשר גם לגרור ולשחרר מאפיינים, מדדים ופלחים מהמשתנים אל הגדרות הכרטיסייה.
 6. 6כרטיסיות. בכרטיסיות מוצגות התצוגות החזותיות שבחרתם. בכל ניתוח יכולות להיות עד 10 תצוגות חזותיות. כדי להוסיף כרטיסייה חדשה, לוחצים על הסמל 'הוספת פריט חדש'..
 7. 7סרגל הכלים. מכאן אפשר לבטל או לבצע מחדש שינויים, לייצא את הנתונים ולקבל עוד מידע על הניתוח.
 8. 8פלחים. פלחים הם קבוצות משנה של משתמשים. כדי להחיל מקטע, לוחצים עליו פעמיים או גוררים ומשחררים אותו מהמשתנים אל הגדרות הכרטיסייה. כדי ליצור פלח חדש, לוחצים על הסמל 'הוספת פריט חדש'..
 9. 9בחירת הצגה חזותית. שינוי התצוגה של השיטה שנבחרה. לדוגמה, אפשר להציג ניתוח בשיטה של פריסה גמישה כמו טבלה, תרשים עוגה או תרשים קווי. רק לחלק מהשיטות יש יותר מאפשרות הצגה חזותית אחת.
 10. 10מאפיינים. מאפיינים הם הפרטים שאתם רוצים לנתח. מוסיפים את המאפיינים לאזור פירוט בהגדרות הכרטיסייה.
 11. 11פירוט, ערכים ואפשרויות הגדרה נוספות. האפשרויות האלה משתנות בהתאם לשיטה ואתם יכולים להשתמש בהן כדי להתאים את הניתוח לצרכים שלכם.
 12. 12תצוגה חזותית. הצגת הנתונים בהתאם להגדרות הכרטיסייה הנוכחיות. כדי לקיים אינטראקציה עם הנתונים, יש ללחוץ לחיצה ימנית על נקודת נתונים בתצוגה החזותית.
 13. 13מדדים. המדדים מספקים את המספרים בניתוח. מוסיפים מדדים לאזור ערכים בהגדרות הכרטיסייה.
 14. 14מסננים. מסננים מאפשרים לכם להתמקד בנתונים שהם החשובים ביותר מבחינתכם. אפשר לסנן לפי מאפיינים, לפי מדדים או לפי שניהם.

יצירת ניתוח

 1. לוחצים על סמל היצירה. כדי ליצור ניתוח ריק, או משתמשים בתבנית כדי להתחיל במהירות.
 2. בוחרים שיטה כדי לחקור את הנתונים.
 3. בעמודה 'משתנים' (מצד ימין), מוסיפים פריטים לקטעים מאפיינים ומדדים.
 4. גוררים את המאפיינים והמדדים שהוספתם מהחלונית משתנים, ומשחררים אותם בחלונית הגדרות כרטיסייה.
  האפשרויות שמוצגות בקטע הגדרות כרטיסייה משתנות בהתאם לשיטה שנבחרה ואתם יכולים להשתמש בהן כדי למקד את הנתונים שמוצגים לכם.
 5. כדי לעשות משהו עם הנתונים פשוט מעבירים את העכבר מעל לנתון הרצוי ולוחצים.
 6. מוסיפים פלחים ומסננים כדי למקד את הנתונים.
 7. מחלקים את הנתונים לפלחים חדשים ומייצאים את הממצאים לקהלים לרימרקטינג.

בהמשך מפורט מידע נוסף על יצירה ועריכה של ניתוחים.

יצירת ניתוח מדוח

 1. פותחים דוח.
 2. לוחצים על לחצן ההשוואה.
 3. לוחצים על 'הצגה כניתוח'.

הוספת שיטות לניתוח

השיטות קובעות איך ינותחו הנתונים. שיטת ברירת המחדל של ניתוח חדש וריק היא טבלה בפריסה גמישה. אפשר להוסיף כרטיסיות ולהגדיר בהן שיטות שונות (או את אותה שיטה):

 1. למעלה, לוחצים על הסמל 'הוספת פריט חדש'..
 2. בוחרים את השיטה של הכרטיסייה החדשה.
 3. אם רוצים, אפשר ללחוץ על שם הכרטיסייה כדי לערוך אותו.

כדי לשכפל כרטיסייה או להסיר אותה מהניתוח, לוחצים על החץ הפונה כלפי מטה שמופיע משמאל לשם שלה.

הוספה של מאפיינים, מדדים ופלחים למשתנים

בכלי הניתוחים, המונח משתנה מתייחס למאפיינים, מדדים ופלחים שמקורם בחשבון Google Analytics שלכם. הפריטים האלה מוצגים בחלוניות משתנים והגדרות כרטיסייה. בכל ניתוח חדש שאתם יוצרים יש קבוצת משתנים שמוגדרת כברירת מחדל. אתם יכולים להוסיף עוד משתנים כדי שהניתוח יתייחס אליהם וכדי שהנתונים עליהם ייטענו מראש ותקבלו תצוגה חזותית מהר יותר.

 1. בחלונית משתנים, לוחצים על הסמל הסמל 'הוספת פריט חדש'. שמוצג משמאל לקטע 'מאפיינים', 'מדדים' או 'פלחים'.
 2. בוחרים את הפריטים הרצויים מהרשימה ולוחצים על ייבוא.

אתם יכולים להיעזר בתיבת החיפוש כדי לאתר מאפיינים או מדדים מהר יותר.

אפשר להוסיף עד 20 מאפיינים ו-20 מדדים לכל ניתוח. כדי להסיר שדה ולפנות מקום לשדות אחרים, מעבירים את העכבר מעל השדה בחלונית משתנים ולוחצים על סמל ה-X.

הוספת נתונים לקטע הגדרות כרטיסייה

כשמוסיפים משתנים לקטע הגדרות כרטיסייה המערכת מוסיפה את הנתונים של המשתנים הרלוונטיים לשיטת הניתוח בכרטיסייה שבה אתם נמצאים. יש כמה דרכים להוסיף נתונים לשיטה:

 • לוחצים לחיצה כפולה על משתנה. המערכת מוסיפה את המשתנה במיקום שמוגדר כברירת מחדל בהגדרות כרטיסייה. לדוגמה, לחיצה כפולה על מאפיין מוסיפה אותו בקטע 'שורות' של ניתוח בפריסה גמישה, או בקטע מאפיין פירוט של ניתוח משפך.
 • גוררים משתנה מהחלונית משתנים להגדרות הכרטיסייה. כשמתחילים לגרור משתנה, נקודות היעד האפשריות מודגשות.
 • לוחצים על נקודת יעד בהגדרות כרטיסייה ואז בוחרים את המשתנה מתוך רשימה.

שינוי של מסגרת הזמן

כברירת מחדל, נכסי Google Analytics 4 שומרים נתונים שמתייחסים לחודשיים. כדי לשנות את ההגדרה הזו, עוברים לדף ניהול, ובקטע איסוף נתונים ושינוי שלהם לוחצים על שמירת נתונים. מידע נוסף על שמירת נתונים

כך משנים את מסגרת הזמן שמוגדרת לניתוח:

 1. בחלק העליון של החלונית משתנים, לוחצים על טווח התאריכים הנוכחי.
 2. בוחרים הגדרה קבועה מראש או נכנסים ליומן כדי לבחור טווח תאריכים בהתאמה אישית.
 3. לוחצים על אישור.

שיתוף וייצוא של הניתוח

כשאתם יוצרים ניתוח, בהתחלה רק אתם יכולים לראות אותו. אתם יכולים לשתף את התובנות עם העמיתים שלכם:

בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על שיתוף הניתוח שיתוף הניתוח.. כדי לשתף ניתוח, צריך להיות לכם לפחות תפקיד מנתח נתונים בנכס.

כל מי שיש לו הרשאת צפייה בנכס יכול לצפות בניתוחים משותפים, אבל לא לערוך אותם. כדי לערוך ניתוח משותף, צריך לשכפל או להעתיק אותו. 

כדי לייצא את הנתונים לשימוש בכלים אחרים:

 1. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על ייצוא נתונים ייצוא נתונים.
 2. בוחרים את פורמט הייצוא:
  1. Google Sheets
  2. TSV (ערכים מופרדים בטאבים)
  3. CSV (ערכים מופרדים באמצעות פסיקים)
  4. PDF
  5. PDF (כל הכרטיסיות)

כאשר מייצאים לפורמטים Sheets, ‏TSV או CSV, כל הנתונים שזמינים בתצוגה החזותית שנבחרה מיוצאים. ייתכן שכמות הנתונים תהיה גדולה יותר מהכמות הנוכחית שמוצגת. כשמייצאים לקובץ PDF, רק הנתונים שמופיעים בתצוגה החזותית שמוצגת במסך נשמרים.

המגבלות של כלי הניתוחים

כלי הניתוחים כפוף למגבלות הבאות:

 • אפשר ליצור עד 200 ניתוחים נפרדים לכל משתמש בכל נכס.
  • אפשר ליצור עד 500 ניתוחים משותפים לכל נכס.
 • אפשר להחיל עד 10 פלחים בכל ניתוח.
 • אפשר להחיל עד 10 מסננים בכל כרטיסייה.

דגימה וספי נתונים

אפשר להשתמש בכלי הניתוחים כדי להריץ במהירות שאילתות מותאמות אישית על כמויות גדולות של נתונים. עם זאת, אם שאילתת ניתוח מסוימת תכלול יותר מ-10 מיליון אירועים, ייתכן שהניתוחים יתבססו על נתונים שנדגמו.

כדי להגן על פרטיות המשתמשים, כלי הניתוחים וכלי הדוחות כפופים לדרישות סף של נתונים. אם הניתוח כולל נתונים דמוגרפיים או נתונים מ-Google Signals, ייתכן שהם יסוננו, ונתונים שמאפשרים זיהוי של משתמשים ספציפיים יוסרו.

במקרים שבהם ניתוח מתבסס על דגימה או שחלות עליו דרישות סף של נתונים, הצבע של הסמל שמוצג בפינה השמאלית של דף הניתוח ישתנה מירוק לצהוב. במקרים כאלה יוצג לכם מידע על הנתונים בניתוח בהסבר קצר שנפתח כשעומדים על הסמל.

בקשה לא תואמת

אם הניתוח כולל שילוב לא תואם של מאפיינים, מדדים או שניהם, יופיע הסמל של בקשה לא תואמת ותתבקשו לעדכן את הבקשה.

Incompatible request.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי