Beskyttelse af dine data

Google Analytics' principper for sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger opsummerer de forholdsregler, vi tager for at hjælpe dig med at beskytte dine data.

Vores privatlivspolitik

Hos Google tager vi den tillid, du viser os, og vores ansvar for at beskytte dine data og personlige oplysninger, meget alvorligt. En af måderne, hvorpå vi lever op til dette ansvar, er ved at fortælle dig, hvilke oplysninger vi indsamler, når du bruger vores produkter og tjenester, hvorfor vi indsamler dem, og hvordan vi bruger dem til at give dig en bedre oplevelse. Googles privatlivspolitik og -principper beskriver, hvordan vi behandler personlige oplysninger, når du bruger Googles produkter og tjenester, herunder Google Analytics.

Datafortrolighed

Google Analytics beskytter fortroligheden af Google Analytics-data på flere måder:

 • I henhold til servicevilkårene for Google Analytics, som alle Google Analytics-brugere skal tilslutte sig, er det ikke tilladt at sende personhenførbare oplysninger til Google Analytics. Disse omfatter alle data, som kan bruges af Google til at identificere en person, herunder (men ikke begrænset til) navn, mailadresse eller faktureringsoplysninger.
 • Google Analytics-data må ikke deles uden kundens samtykke undtagen under særlige omstændigheder, f.eks. hvis loven kræver det.
 • Googles teknikere er dedikerede til at beskytte data mod udefrakommende trusler. Den interne adgang til data (herunder medarbejderes adgang) er reguleret og underlagt vores Kontrolforanstaltninger og -procedurer for medarbejderes adgang.
Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger

Google giver adgang til følgende kontrolelementer for ejere af websites, som har implementeret Google Analytics, samt brugere på websites, for at give flere valgmuligheder med hensyn til, hvordan deres data indsamles af Google Analytics.

 • Browsertilføjelse til fravalg af Google Analytics Brugere på websitet, der ikke ønsker deres besøgsdata registreret af Google Analytics JavaScript, kan installere browsertilføjelsen til fravalg af Google Analytics. Dette tilføjelsesprogram sender besked til Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js og dc.js) om at forbyde afsendelse af oplysninger til Google Analytics. Browsertilføjelsen kan fås til de fleste moderne browsere. Browsertilføjelse til fravalg af Google Analytics forhindrer ikke, at der sendes oplysninger til selve websitet eller til andre webanalysetjenester. Få flere oplysninger om browsertilføjelsen til fravalg af Google Analytics.
 • Deaktiver Google Analytics, og implementer uafhængige kontrolelementer til fravalg Ejere af websites, som bruger Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js og dc.js), kan deaktivere sporing på en side uden skulle at fjerne Google Analytics JavaScript-kodestykket. Ejere af websites, som bruger denne metode, kan også opbygge deres egne underretninger og kontrolelementer til brugere på websitet eller implementere værktøjer til beskyttelse af personlige oplysninger udviklet af tredjepartsudviklere. Få flere oplysninger om, hvordan ejere af websites kan deaktivere sporing.
 • Annonceindstillinger Nogle websites, der bruger Google Analytics, implementerer funktionen Remarketing med Google Analytics, der bruger Google-annonceringscookies. Brugerne kan fravælge denne funktion og administrere deres indstillinger for denne cookie ved hjælp af Annonceindstillinger.
 • Oplysning om og fravalg af Google Analytics-SDK og Measurement Protocol I henhold til vores politikker skal ejerne af et website, en app eller en anden digital enhed eller tjeneste, som implementerer en alternativ metode og/eller funktion til indsamling via Google Analytics-SDK'et eller Measurement Protocol, give besked om dette og give brugerne en valgmulighed (f.eks. mulighed for fravalg).
 • Google-kontoindstillinger Fra og med den 28. juni 2016 har Google-brugere mulighed for at gennemgå indstillinger, der giver dem mere kontrol over de data, der indsamles om deres web- og appaktivitet på Google-partneres websites. På nuværende tidspunkt har disse indstillinger ingen konsekvenser for Google Analytics-produkters egenskaber og funktioner, servicevilkårene og privatlivspolitikken for Google Analytics samt politikkerne vedrørende datasikkerhed og datadeling. Få flere oplysninger.
Google Analytics-cookies

Google Analytics anvender primært cookies fra det oprindelige website til rapportering af brugerinteraktioner på Google Analytics-kunders websites.

For kunder, der bruger Google Analytics-annonceringsfunktioner, bruges Google-annonceringscookies til at aktivere funktioner, f.eks. remarketing, til produkter som AdWords på Google Displaynetværket. Du kan få flere oplysninger om, hvordan Google bruger annonceringscookies, under Ofte stillede spørgsmål om annoncering og fortrolighed. Gå til Annonceindstillinger for at administrere indstillinger for disse cookies og for at fravælge disse funktioner.

Universal Analytics

Google Analytics-kunder, der har aktiveret indsamlingsmetoden analytics.js via Universal Analytics, kan selv bestemme, om de vil bruge cookies til at gemme et anonymt eller tilfældigt klient-id. Hvis kunden beslutter at bruge en cookie, reduceres de oplysninger, der gemmes i den lokale førstepartscookie, til et tilfældigt id (f.eks. 12345.67890).

Universal Analytics introducerer flere muligheder for funktionskonfiguration og nye dataindsamlingsmetoder, herunder muligheden for at indsamle data via Measurement Protocol. Selvom disse funktioner ikke ændrer principperne for sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger i Google Analytics ret meget, skal alle websites, apps eller andre digitale enheder eller tjenester, der implementerer visse funktioner i Universal Analytics (såsom Measurement Protocol), oplyse brugerne herom og give dem mulighed for styring.

Hvis Google Analytics-kunder bruger en tjeneste, der har implementeret Universal Analytics, skal du kontrollere den besked og det tilbudte valg, som præsenteres af tjenesten, direkte hos den Google Analytics-kunde, der anvender denne tjeneste. Det skyldes, at det fravalg, der tilbydes direkte af Google Analytics, ikke påvirker data, som rapporteres via visse funktioner i Universal Analytics, såsom Measurement Protocol. Se Retningslinjer for brug af Universal Analytics og Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger i Universal Analytics.

Brug af IP-adresse

Alle computere og andre enheder med forbindelse til internettet tildeles en IP-adresse (Internet Protocol address). IP-adresser tildeles normalt i landespecifikke blokke og kan ofte bruges til at identificere det land, den region og den by, hvorfra en computer opretter forbindelse til internettet. Da websites skal bruge IP-adresser, for at internettet kan fungere, har websiteejere adgang til brugernes IP-adresser, uanset om de bruger Google Analytics eller ej. Google Analytics bruger IP-adresser til at opretholde tjenestens sikkerhed og give ejere af websites en fornemmelse af, hvor i verden brugerne kommer fra (også kaldet "IP-geoplacering").

Ved hjælp af en metode, der hedder IP masking, kan ejere af websites, som bruger Google Analytics, beordre Google Analytics til kun at bruge en del af IP-adressen og ikke hele adressen til geoplacering.

Indstillinger for datadeling

Google Analytics-indstillingerne for datadeling giver Google Analytics-kunder mulighed for at dele deres kontodata med andre produkter og tjenester. Deling af data giver feedback om Google Analytics, som vi kan bruge til at opbygge bedre funktioner og undervisningsmateriale. Der findes flere typer indstillinger for datadeling, som kan ændres til enhver tid. Hvis der ikke vælges nogen indstillinger, bliver Google Analytics-kontodata udelukket fra automatiske processer, som ikke er specifikt relateret til betjening af Google Analytics eller til beskyttelse af datasikkerhed og -integritet. Få flere oplysninger om indstillinger for datadeling i Google Analytics.

Kontoadministrators kontrol over data

Google Analytics-kontoadministratorer ejer deres Google Analytics-data.

Kontobrugere kan til enhver tid eksportere rapporter fra Google Analytics via download af XML, PDF eller CSV eller via Google Analytics Core Reporting API. De eksporterede data kan bruges uafhængigt, uden Google Analytics, eller med andre programmer/tjenester i forbindelse med Google Analytics.

Kontobrugere kan også til enhver tid slette en visning på deres Google Analytics-konto.

Kontrolforanstaltninger og -procedurer for medarbejderes adgang

Google klassificerer Google Analytics-data som fortrolige oplysninger. Vores kontrol med medarbejdernes adgang beskytter kundernes data mod uautoriseret adgang, og vi foretager revisioner for at sikre, at kontrollen håndhæves.

 • Alle kontodata er fortrolige og underlagt bestemmelserne om fortrolighed i Googles privatlivspolitik.
 • Kun hvis det er strengt nødvendigt, kan der gives adgang til kontodata på kundeniveau til medarbejdere, som behøver denne adgang for at kunne udføre deres arbejde. Medarbejdere, som anmoder om adgang, skal forklare, hvorfor de har behov for at få adgang, påvise deres kendskab til politikken vedrørende adgang og acceptere vilkårene og betingelserne i denne samt indhente godkendelse, før de kan få adgang til disse data.
 • Kundeservicemedarbejdere og supportmedarbejdere må ikke skaffe sig adgang til data på kundeniveau uden udtrykkelig tilladelse fra kunden.
 • Når medarbejderne får adgang til kundedata, ser de kun på de rapporter, de behøver for at udføre deres arbejde.
 • Medarbejderne må ikke skaffe sig adgang til data vha. netværksenheder, som ikke ejes eller er godkendt af Google.
Informationssikkerhed

I forbindelse med webbaseret databehandling er sikring af både data og apps afgørende. Google afsætter betydelige ressourcer til at sikre programmer og datahåndtering for at forhindre uautoriseret adgang til data.

Data lagres i et kodet, effektivitetsoptimeret format i stedet for et traditionelt filsystem eller en database. Data spredes på en række fysiske og logiske drev for at sikre redundans og hurtig adgang og for at beskytte dem mod manipulation.

Googles programmer kører i et distribueret miljø med flere klienter. I stedet for at lagre hver kundes data på en enkelt maskine eller en gruppe maskiner fordeles data fra alle Googles kunder (forbrugere, virksomheder og endda Googles egne data) i en fælles infrastruktur bestående af Googles mange homogene maskiner i Googles datacentre.

Driftsikkerhed og datagendannelse

For at minimere afbrydelser af tjenesten forårsaget af hardwarefejl, naturkatastrofer eller andet implementerer Google et omfattende datagendannelsesprogram i alle sine datacentre. Dette program omfatter flere komponenter, der skal sikre redundans i tilfælde af fejl, bl.a. følgende:

 • Replikation af data For at sikre tilgængelige data i tilfælde af en katastrofe kopieres de Google Analytics-data, der ligger i Googles distribuerede filsystem, til separate systemer ved andre datacentre.
 • Geografisk spredning af datacentre Google opererer med en række datacentre, der er fordelt over et større geografisk område, og som skal sikre opretholdelse af driften i tilfælde af en katastrofe eller andre hændelser i en enkelt region. Højhastighedsforbindelser mellem datacentrene bidrager til at sikre hurtig overgang til backupsystemer. Forvaltningen af datacentrene er også distribueret for at sikre steduafhængig dækning og systemadministration døgnet rundt.
 • Robust og redundant infrastruktur Googles computerklynger er indrettet med fleksibilitet og redundans i mente, hvilket bidrager til at minimere indvirkningerne fra lokale, almindelige fejl ved udstyr og miljømæssige risici. Vi har et ekstra sæt kredsløb, omskiftere, netværk og andre nødvendige enheder for at sikre redundans. Infrastrukturen ved datacentrene er konstrueret robust og fejltolerant, og den kan vedligeholdes løbende.
 • Plan for opretholdelse af driften i tilfælde af katastrofer Ud over datareplikeringen og de geografisk spredte datacentre har Google en plan for opretholdelse af driften ved hovedkvarteret i Mountain View i Californien i USA. I denne plan tager man højde for større katastrofer, såsom jordskælv og epidemier, og man antager, at personale og tjenester kan være utilgængelige i op til 30 dage. Denne plan er beregnet til at sikre fortsat leverance af vores tjenester til kunderne.
Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?