Tento článok sa týka platformy Universal Analytics. Ak používate novú generáciu platformy Google Analytics, pozrite si sekciu vlastníctva Google Analytics 4 v tomto centre pomoci.

Reklamné funkcie

Reklamné funkcie v službe Analytics predstavujú skupinu funkcií, ktorá využíva súbory cookie pre reklamy Google, ktoré okrem iného umožňujú:

  • vytvárať remarketingové segmenty publika podľa konkrétnych znakov správania, demografických údajov a údajov o záujmoch a zdieľať tieto zoznamy so službou Google Ads;
  • používať demografické údaje a údaje o záujmoch v prehľadoch služby Analytics;
  • vytvárať segmenty na základe demografických údajov a údajov o záujmoch.

Ak ste používateľ služby Analytics 360, máte prístup k ďalším funkciám, ktoré vám umožňujú prezerať si vo vašich prehľadoch údaje služby Campaign Manager 360, vytvárať remarketingové zoznamy v službe Analytics a zdieľať ich v službe Display & Video 360.

Je potrebné aktivovať reklamné funkcie v službe Analytics, aby služba Analytics mohla zhromažďovať okrem bežných informácií aj informácie o vašich používateľoch pomocou súborov cookie pre reklamy Google, ak tieto súbory existujú.

Ďalšie informácie o súboroch cookie pre reklamy Google nájdete v častých otázkach o pravidlách ochrany súkromia pre reklamu Google.

Ak implementujete reklamné funkcie, musíte tiež dodržiavať pravidlá reklamných funkcií v službe Analytics.

 

Remarketing pomocou služby Analytics

Remarketing pomocou služby Analytics vám umožňuje vytvárať publiká používateľov vášho webu a zobrazovať vo vašich kampaniach v Obsahovej sieti Google a vo Vyhľadávacej sieti relevantné reklamy na základe akcií, ktoré títo používatelia vykonali na vašom webe.

Remarketingové publikum vytvoríte na stránke Správcu v službe Analytics.

 

Prehľady

Demografické prehľady a prehľady záujmov

Demografické prehľady a prehľady záujmov v službe Analytics vám umožňujú:

  • pochopiť rozdelenie publika na webe podľa veku, pohlaviazáujmov;
  • lepšie zacieliť výdavky na inzerciu – keď pomocou prehľadov zistíte, kto navštevuje váš web a kto vám prináša konverzie, môžete svoje reklamy zacieliť na toto špecifické publikum (dimenzie Vek, PohlavieZáujmy presne zodpovedajú demografickým údajom a údajom o záujmoch, ktoré sú k dispozícii na zacielenie v službe Google Ads);
  • použiť dimenzie Vek, PohlavieZáujmy na vytvorenie segmentov pre prehľady;
  • použiť dimenzie Vek, PohlavieZáujmy na vytvorenie remarketingových zoznamov.

Tieto prehľady sa nachádzajú v sekcii Publikum v službe Analytics.

 

Integrácia služby Campaign Manager 360

Integrácia služby Campaign Manager 3601 umožňuje zákazníkom služby Analytics 360 zobrazovať a analyzovať údaje služby Campaign Manager 360 v službe Analytics.

Po úspešnom dokončení integrácie sa v sekcii Akvizícia služby Analytics zobrazí nová skupina prehľadov služby Campaign Manager 360. Návštevnosť z obsahových reklám sa zobrazí aj v ďalších prehľadoch v sekcii Akvizícia, ako aj v prehľadoch v sekcii Konverzie > Viackanálové lieviky.

Ďalšie informácie

 

Integrácia služby Display & Video 360

Integrácia služby Display & Video 360 so službou Analytics umožňuje zákazníkom služby Analytics 360 vytvárať v službe Analytics remarketingové zoznamy a mať ich k dispozícii v službe Display & Video 360.

Ďalšie informácie

 

Prehľady zobrazení v Obsahovej sieti Google (OSG)

Prehľady zobrazení v Obsahovej sieti Google umožňujú inzerentom využívajúcim služby Googlu zhodnotiť vplyv zobrazení obsahových reklám v Obsahovej sieti Google, pri ktorých nedošlo ku kliknutiu, na správanie používateľov v rámci webu a na konverzie. Keď aktivujete túto funkciu, v prehľadoch viackanálových lievikov sa zobrazia informácie o aktivite v súvislosti so zobrazeniami v sieti OSG, pokiaľ ide o netextové obsahové reklamy vrátane multimediálnych reklám (teda reklám s animovaným obrázkom a reklám s prvkom Flash).

Ďalšie informácie

 

Segmenty

Segmenty vám umožňujú izolovať a analyzovať podmnožiny relácií a používateľov. Keď aktivujete reklamné funkcie, budete mať ďalšie možnosti izolovania údajov podľa veku, pohlavia a záujmov. Tým získate podrobnejšie informácie o svojom publiku.

Ďalšie informácie


1Služba Campaign Manager 360 bola v minulosti známa ako DoubleClick for Advertisers (DFA).

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false