[UA] Informacje o funkcjach reklamowych

Ten artykuł dotyczy funkcji reklamowych w Universal Analytics. Informacje o funkcjach reklamowych w Google Analytics 4 znajdziesz w artykule [GA4] Pierwsze kroki z sekcją Reklamy.

Funkcje reklamowe Analytics to zbiór funkcji, które korzystają z plików cookie Google dotyczących reklam, by umożliwiać:

  • Tworzenie list odbiorców remarketingu na podstawie informacji o zachowaniu, zainteresowaniach i danych demograficznych, a następnie udostępnianie tych list w Google Ads.
  • Wykorzystywanie danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics.
  • Tworzenie segmentów na podstawie danych demograficznych i danych o zainteresowaniach.

Jeśli korzystasz z Analytics 360, masz dostęp do dodatkowych funkcji umożliwiających wyświetlanie danych z Campaign Managera 360 w raportach oraz tworzenie list remarketingowych w Analytics i udostępnianie ich w Display & Video 360.

Aby umożliwić Analytics zbieranie dodatkowych informacji o użytkownikach za pomocą plików cookie Google dotyczących reklam (o ile są dostępne), włącz Funkcje reklamowe Analytics.

Więcej informacji o plikach cookie Google dotyczących reklam znajdziesz w artykule z odpowiedziami na najczęstsze pytania o ochronę prywatności w Google.

Jeśli stosujesz Funkcje reklamowe, musisz przestrzegać wymagań dotyczących Funkcji reklamowych Google Analytics.

 

Remarketing w Analytics

Remarketing w Analytics umożliwia tworzenie grup odbiorców obejmujących użytkowników witryny, a potem wyświetlanie im reklam z kampanii w sieci reklamowej i sieci wyszukiwania dopasowanych do tego, co robili w Twojej witrynie.

Listę odbiorców remarketingu możesz utworzyć w Analytics na stronie Administracja.

 

Raportowanie

Raporty danych demograficznych i zainteresowań

Dzięki raportom danych demograficznych i zainteresowań w Analytics możesz:

  • Sprawdzać podział odbiorców witryny według wieku, płci i zainteresowań.
  • Lepiej kierować wydatki na reklamy. Kiedy za pomocą raportów ustalisz, kto odwiedza Twoją witrynę i kto dokonuje konwersji, możesz precyzyjniej kierować reklamy do odpowiednich odbiorców (wymiary Wiek, Płeć i Zainteresowania odpowiadają dokładnie danym demograficznym i danym o zainteresowaniach, których możesz używać do kierowania reklam w Google Ads).
  • Używać danych o wieku, płci i zainteresowaniach do tworzenia segmentów w raportach.
  • Używać danych o wieku, płci i zainteresowaniach do tworzenia list remarketingowych.

Te raporty znajdziesz w Analytics w sekcji Odbiorcy.

 

Integracja z Campaign Managerem 360

Integracja z Campaign Managerem 3601 umożliwia klientom Analytics 360 przeglądanie i analizowanie w Analytics danych z Campaign Managera 360.

Po zintegrowaniu tych usług zobaczysz nowy zestaw raportów Campaign Managera 360 w sekcji Pozyskiwanie w Analytics. Ruch z reklam w sieci reklamowej będzie też widoczny w innych raportach z grupy Pozyskiwanie, jak również w raportach Konwersje > Ścieżki wielokanałowe.

Więcej informacji

 

Integracja z Display & Video 360

Integracja Display & Video 360 z Analytics umożliwia klientom Analytics 360 tworzenie list remarketingowych w Analytics i udostępnianie ich w Display & Video 360.

Więcej informacji

 

Raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google

Raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google umożliwiają reklamodawcom pomiar wpływu wyświetleń reklam displayowych w sieci reklamowej, których nie kliknięto, na zachowanie w witrynie i konwersje. Gdy włączysz tę funkcję, w raportach Ścieżki wielokanałowe widoczne będą wyświetlenia w sieci reklamowej Google reklam displayowych innych niż tekstowe, w tym reklam multimedialnych (tj. reklam z obrazem animowanym i Flash).

Więcej informacji

 

Segmenty

Segmenty umożliwiają wybór i analizowanie podzbiorów sesji i użytkowników. Gdy włączysz Funkcje reklamowe, uzyskasz dodatkowe opcje wybierania danych według wieku, płci i zainteresowań, co pozwoli Ci poznać bardziej szczegółowe informacje o odbiorcach.

Więcej informacji


1 Campaign Manager 360 był wcześniej znany pod nazwą DoubleClick for Advertisers (DFA).

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Wybierz swoją ścieżkę szkoleniową

Odwiedź google.com/analytics/learn – nowe źródło materiałów, które pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał Google Analytics 4. Ta nowa witryna zawiera filmy, artykuły i przewodniki, a także linki do zasobów dotyczących Google Analytics, takich jak kanały na Discordzie i w YouTube, blog i repozytorium GitHub.

Już dziś zacznij pogłębiać swoją wiedzę

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne