Over demografie en interesses

Analyseer gebruikers op leeftijd, geslacht en interessecategorieën.

Demografische en interessegegevens leveren informatie over de leeftijd en het geslacht van uw gebruikers, evenals de interesses die ze laten blijken via hun online reis- en aankoopactiviteiten.

In dit artikel:

Analytics configureren voor de weergave van demografische en interessegegevens

Voordat u in Analytics demografische en interessegegevens kunt weergeven of bewerken, moet u het volgende doen:

 1. Rapportagefuncties voor advertenties inschakelen voor uw property.
 2. De rapporten voor Demografie en Interesses inschakelen voor de weergave.

Waar Analytics de gegevens ophaalt

Zodra u Analytics heeft geüpdatet voor ondersteuning van de rapportagefuncties voor advertenties, verzamelt Analytics demografische en interessegegevens uit de volgende bronnen:

Bron Van toepassing op Voorwaarde Resultaat
DoubleClick-cookie van derden Alleen webbrowseractiviteit Cookie is aanwezig Analytics verzamelt demografische en interessegegevens die beschikbaar zijn in de cookie
Android-advertentie-ID Alleen app-activiteit U updatet de Analytics-trackingcode in een Android-app om de advertentie-ID te verzamelen Analytics genereert een ID op basis van de ID die demografische en interessegegevens bevat die zijn gekoppeld aan de app-activiteit van gebruikers
IDFA (iOS Identifier for Advertisers) Alleen app-activiteit U updatet de Analytics-trackingcode in een iOS-app om de IDFA te verzamelen Analytics genereert een ID op basis van de IDFA die demografische en interessegegevens bevat die zijn gekoppeld aan de app-activiteit van gebruikers

Demografische en interessegegevens zijn mogelijk alleen beschikbaar voor een subset van uw gebruikers, en deze gegevens vertegenwoordigen mogelijk niet de totale samenstelling van uw verkeer: Analytics kan de demografische en interessegegevens niet verzamelen als de DoubleClick-cookie of de apparaatadvertentie-ID niet aanwezig is, of als er geen activiteitsprofiel is opgenomen.

In de diagrammen en op de eerste rij van de kolom Sessies in het overzichtsrapport wordt het percentage van uw totale gegevens weergegeven dat wordt vertegenwoordigd (bijvoorbeeld Leeftijd - 41,39% van het totaal aantal sessies).

analytics.js en AMP tracking verzamelen geen demografische en interessegegevens.

De dimensies

Dimensie Waarden
Leeftijd 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+
Geslacht Man, vrouw
Affiniteitscategorieën Lifestyles die overeenkomen met tv-kijkers: technofielen, sportfans en hobbykoks
Marktsegmenten Interesses op basis van productaankopen
Overige categorieën Biedt de meest specifieke weergave van uw gebruikers. 'Affiniteitscategorieën' kan bijvoorbeeld 'Foodies' omvatten, terwijl 'Overige categorieën' 'Recepten/Keukens/Oost-Aziatisch' bevat.

U kunt alle toepasselijke Analytics-statistieken weergeven in de context van deze dimensies (bijvoorbeeld Sessies, Bouncepercentage, Transacties, Opbrengst).

U kunt op basis van deze dimensies segmenten maken en die segmenten gebruiken om gegevens te analyseren en remarketingdoelgroepen te maken.

Sommige regio's hebben een beperkte interessedekking. Er zijn mogelijk geen gegevens beschikbaar voor veel waarden van 'Affiniteitscategorieën', 'Marktsegmenten' en 'Overige categorieën'. Het kan ook voorkomen dat er minder gegevens beschikbaar zijn voor 'Marktsegmenten' dan voor 'Affiniteitscategorieën' en 'Overige categorieën'.

Standaardrapporten

Er zijn zeven standaardrapporten beschikbaar:

 • Demografie: overzicht: de verdeling van sessies (of andere belangrijke statistieken) voor uw property op leeftijdsgroep en geslacht. Sessies is de standaardstatistiek. U kunt ook % nieuwe sessies, Gem. sessieduur, Bouncepercentage of Pagina's per sessie gebruiken.
 • Leeftijd: Statistieken met betrekking tot acquisitie, gedrag en conversies, onderverdeeld op leeftijdsgroep. Wanneer u de details van een leeftijdsgroep bekijkt, wordt het overzicht op geslacht en vervolgens op interesse weergegeven. Leeftijden onder de 18 jaar zijn niet opgenomen in de gegevens.
 • Geslacht: Statistieken met betrekking tot acquisitie, gedrag en conversies, onderverdeeld op geslacht. Wanneer u de details van een geslacht bekijkt, wordt het overzicht op leeftijdsgroep en vervolgens op interesse weergegeven.
 • Interesses: overzicht: de verdeling van sessies (of andere belangrijke statistieken) voor uw property op basis van de top 10 interesses in Affiniteitscategorieën, Marktsegmenten en Overige categorieën.
 • Affiniteitscategorieën (bereik): statistieken met betrekking tot acquisitie, gedrag en conversies, onderverdeeld op Affiniteitscategorieën.
 • In-market-segmenten: statistieken met betrekking tot acquisitie, gedrag en conversies, onderverdeeld op In-market-segmenten.
 • Overige categorieën: statistieken met betrekking tot acquisitie, gedrag en conversies, onderverdeeld op Overige categorieën.

Lees Demografische en interessegegevens analyseren

Aangepaste rapporten

U kunt de dimensies Demografie en Interesses gebruiken in aangepaste rapporten. U kunt bijvoorbeeld de dimensies Geslacht en/of Leeftijd gebruiken voor een context om e-commercestatistieken, zoals Verhouding kopen/detailweergaven of Productinkomsten per aankoop, te evalueren.

Voordat u gegevens in aangepaste rapporten kunt weergeven, moet u de advertentiefuncties inschakelen voor uw property en moet u rapportage inschakelen in de weergave.

Lees Demografie en Interesses inschakelen.

Gegevenstaxonomie

'Affiniteitscategorieën', 'Marktsegmenten' en 'Overige categorieën' zijn gebaseerd op een hiërarchische taxonomie die in Analytics wordt afgevlakt, bijvoorbeeld in 'Overige categorieën':

 • Software
  • Internetsoftware
   • Internetclients en browsers

worden drie afzonderlijke categorieën in Analytics:

 • Software
 • Software/Internetsoftware
 • Software/Internetsoftware/Internetclients en browsers

Eén sessie kan worden ingedeeld in meerdere categorieën en kan als zodanig meerdere keren worden meegeteld in de statistieken. Een sessie die bijvoorbeeld wordt ingedeeld in Software/Internetsoftware/Internetclients en browsers wordt ook ingedeeld in Software/Internetsoftware en Software.

Hoewel een sessie kan worden meegeteld in meerdere interessecategorieën, wordt deze slechts eenmaal meegeteld in het totaal boven aan de kolom.

Meer informatie over de manier waarop Google interessecategorieën bepaalt.

Drempelwaarden voor gegevens

Drempelwaarden worden toegepast om te voorkomen dat mensen die een rapport bekijken, de demografische gegevens of interesses van afzonderlijke gebruikers kunnen afleiden. Wanneer een rapport een Leeftijd-, Geslacht- of Interessecategorie bevat (als primaire of secundaire dimensie of als onderdeel van een toegepast segment), kan een drempelwaarde worden toegepast en kunnen sommige gegevens uit het rapport worden achtergehouden. Als een rapport bijvoorbeeld minder dan N instanties van Geslacht=man bevat, kunnen de gegevens voor de waarde man worden achtergehouden.

Dit zijn systeemgedefinieerde drempels die u niet kunt aanpassen.

Als er een drempelwaarde is toegepast op een rapport, wordt een melding weergegeven onder de titel van het rapport.

Targeting in het Google Display Netwerk

Analytics gebruikt dezelfde waarden voor leeftijd, geslacht en interessecategorieën als u gebruikt in Google Ads om advertenties te targeten in het Google Display Netwerk. Deze overeenkomst tussen producten geeft u als adverteerder de mogelijkheid de gegevens te evalueren in Analytics en uw bevindingen vervolgens te implementeren in Google Ads. U kunt bijvoorbeeld zien hoe gedrag op uw site of in uw app verschilt tussen verschillende gebruikerssegmenten (Hebben technofielen van 25-34 jaar hogere conversiepercentages dan technofielen van 35-44 jaar?). Aan de hand van de resultaten van dat onderzoek kunt u vervolgens uw advertentietargeting in het Google Display Netwerk verfijnen. Als technofielen van 25-34 jaar bijvoorbeeld een hoger conversiepercentage hebben dan technofielen van 35-44 jaar, kunt u een groter deel van uw advertentiebudget richten op de leeftijdsgroep van 25-34 jaar.

Volgende stappen

Rapporten voor demografische en interessecategorieën inschakelen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen