[GA4] การผสานรวม Google Merchant Center

บทความนี้มีไว้สําหรับเจ้าของเว็บไซต์ที่ต้องการลิงก์บัญชี Merchant Center กับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics สําหรับเว็บไซต์

ประโยชน์ของการผสานรวม

การติดแท็กอัตโนมัติ

หากคุณเปิดใช้การติดแท็กอัตโนมัติเอาไว้ รายงาน Analytics จะจัดหมวดหมู่การเข้าชม Merchant Center ด้วยค่ามิติข้อมูลต่อไปนี้

 • แพลตฟอร์มแหล่งที่มา: ข้อมูลที่แสดงฟรีใน Shopping
 • แหล่งที่มา: google
 • สื่อ: การค้นหาทั่วไป
 • แคมเปญ: ข้อมูลที่แสดงฟรีใน Shopping
 • กลุ่มแชแนลเริ่มต้น: การค้นหาทั่วไปขณะเลือกซื้อ

ค่ามิติข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้คุณเห็นจํานวนผู้ใช้ เซสชัน และเหตุการณ์ที่เกิดจากการคลิกจากการค้นหาทั่วไปของ Google Merchant Center พร้อมด้วยจํานวนคลิก จำนวน Conversion และรายได้ทั้งหมดที่คุณระบุว่ามาจากการคลิกจากการค้นหาทั่วไป

ระบบจะเพิ่มพารามิเตอร์ srsltid ต่อท้ายลิงก์ที่ Google Merchant Center สร้างในผลการค้นหาทั่วไปขณะเลือกซื้อ (เช่น www.example.com?srsltid=123xyz) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดแท็กอัตโนมัติใน Merchant Center

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ

การส่งออก Conversion

Analytics ส่งออก Conversion ไปยัง Merchant Center ระบบจะส่งออกเหตุการณ์ Conversion "purchase" และ "in_app_purchase" ที่มาจากการคลิกจากการค้นหาทั่วไปใน Analytics ไปยัง Merchant Center และแสดงในการรายงานของ Merchant Center การรายงาน Conversion ของ Merchant Center จะใช้รูปแบบการระบุแหล่งที่มาที่กําหนดค่าในพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ที่ลิงก์ไว้

ขีดจำกัด

การผสานรวมบัญชี Merchant Center กับพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ทำได้หลายต่อหลายวิธี ดังนี้

 • คุณสามารถลิงก์บัญชี Merchant Center หลายบัญชี (รวมถึงบัญชีหลายลูกค้า) กับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics รายการเดียว บัญชี Merchant Center แต่ละบัญชีจะปรากฏเป็นการลิงก์ที่ไม่ซ้ำกันใน Analytics คุณจะลิงก์ทั้งบัญชีหลายลูกค้าและบัญชีย่อยของบัญชี Merchant Center ดังกล่าวกับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics รายการเดียวกันไม่ได้
 • คุณสามารถลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Analytics หลายรายการกับบัญชี Merchant Center บัญชีเดียว (รวมถึงบัญชีหลายลูกค้า) พร็อพเพอร์ตี้ Analytics แต่ละรายการจะปรากฏเป็นการลิงก์ที่ไม่ซ้ำกันใน Merchant Center

สิทธิ์

หากต้องการเริ่มกระบวนการลิงก์ คุณต้องมีบทบาทผู้แก้ไขใน Analytics หรือสิทธิ์เข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบใน Merchant Center หากมีสิทธิ์ทั้งสองอย่าง คุณจะทําการลิงก์จาก Analytics หรือ Merchant Center ก็ได้

ทำการลิงก์ใน Analytics

 
 1. ในส่วนผู้ดูแลระบบ ภายในลิงก์ผลิตภัณฑ์ ให้คลิกลิงก์ Merchant Center
 2. ในตารางลิงก์ ให้คลิกลิงก์
 3. หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบบัญชี Google Merchant Center ตั้งแต่ 1 บัญชีขึ้นไป ให้คลิกเลือกบัญชีในแถวลิงก์กับบัญชี Merchant Center ที่ฉันจัดการ จากนั้นเลือกบัญชีที่ต้องการลิงก์กับพร็อพเพอร์ตี้
 4. คลิกยืนยัน
 5. คลิกถัดไป
 6. ในส่วนเปิดใช้การติดแท็กอัตโนมัติ ให้เลือกเปิดใช้การติดแท็กอัตโนมัติสําหรับบัญชี Merchant Center หรือปล่อยการตั้งค่าการติดแท็กอัตโนมัติไว้เหมือนเดิม
 7. คลิกถัดไป จากนั้นให้ตรวจสอบแล้วส่งการตั้งค่าการกําหนดค่า

สร้างลิงก์ใน Merchant Center

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างลิงก์จากอินเทอร์เฟซของ Merchant Center โดยใช้ประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิกหรือ Next

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก