[GA4] Интегриране на Google Merchant Center

Тази статия е предназначена за собственици на уебсайтове, които искат да свържат профила си в Merchant Center със собствеността в Анализ за уебсайта си.

Предимства от интегрирането

Автоматично маркиране

Ако оставите автоматичното маркиране активирано, Анализ отчита по категории трафика в Merchant Center със следните стойности на величините:

 • Платформа на източника: безплатни малки обяви за Пазаруване
 • Източник: Google
 • Носител: органичен
 • Кампания: безплатни малки обяви за Пазаруване
 • Основна група канали: органично пазаруване

Тези стойности на величините Ви дават възможност да виждате колко от потребителите, сесиите и събитията Ви идват от кликвания от органично търсене в Google Merchant Center, както и броя на кликванията, броя на реализациите и общите приходи, които можете да приписвате на кликванията от органично търсене.

Параметърът srsltid се добавя към връзки, генерирани от Google Merchant Center в органичните резултати от Пазаруване (напр. www.example.com?srsltid=123xyz). Научете повече за автоматичното маркиране в Merchant Center.

Научете повече за източниците на трафик, ръчното маркиране и автоматичното маркиране

Експортиране на реализации

Анализ експортира реализациите в Merchant Center. Събитията с реализация purchase и in_app_purchase, получени в резултат на кликвания от органично търсене, се експортират от Google Анализ в Merchant Center и стават налични в отчитането в Merchant Center. Отчитането на реализациите в Merchant Center ще използва конфигурирания в свързаната Ви собственост в Google Анализ 4 модел на приписване.

Ограничения

Интегрирането между профили в Merchant Center и собствености в Google Анализ 4 е много към много:

 • Можете да свържете няколко профила в Merchant Center (включително профили за няколко клиенти) с една собственост в Google Анализ. Всеки профил в Merchant Center се показва като уникална връзка в Анализ. Не можете да свържете едновременно профил за няколко клиенти и дъщерен профил на този профил в Merchant Center със същата собственост в Анализ.
 • Можете да свържете няколко собствености в Анализ с един профил в Merchant Center (включително профили за няколко клиенти). Всяка собственост в Анализ се показва като уникална връзка в Merchant Center.

Разрешения

За да стартирате процеса на свързване, трябва да имате роля на редактор в Анализ или администраторски достъп в Merchant Center. Ако имате и двете разрешения, можете да завършите процеса на свързване от Анализ или Merchant Center.

Създаване на връзки в Анализ

 
 1. В Администриране под Връзки с продукти кликнете върху Връзки към Merchant Center.
 2. В таблицата с връзки кликнете върху Свързване.
 3. Ако сте администратор на един или няколко профила в Google Merchant Center, в реда за Свързване с профилите в Merchant Center, които управлявам кликнете върху Избор на профил, след което изберете желания профил, за да свържете собствеността си.
 4. Кликнете върху Потвърждаване.
 5. Кликнете върху Напред.
 6. Под Активиране на автоматичното маркиране изберете да активирате автоматичното маркиране за профила в Merchant Center или да оставите настройките за автоматично маркиране такива, каквито са.
 7. Кликнете върху Напред, след което прегледайте и изпратете настройките за конфигуриране.

Създаване на връзки в Merchant Center

Научете повече за това как да създавате връзки от интерфейса на Merchant Center чрез класическата версия или Next:

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню