[GA4] Google Merchant Center entegrasyonu

Bu makale, Merchant Center hesaplarını web sitelerinin Analytics mülklerine bağlamak isteyen web sitesi sahipleri için hazırlanmıştır.

Entegrasyonun avantajları

Otomatik etiketleme

Otomatik etiketlemeyi etkin durumda bırakırsanız Analytics raporlarınız, Merchant Center trafiğini aşağıdaki boyut değerleriyle kategorilere ayırır:

 • Kaynak platform: Shopping Free Listings
 • Kaynak: Google
 • Aracı: Organic
 • Kampanya: Shopping Free Listings
 • Varsayılan Kanal Grubu: Organic Shopping

Bu boyut değerleri kullanıcı, oturum ve etkinliklerinizden kaç tanesinin Google Merchant Center organik arama tıklamalarından kaynaklandığının yanı sıra, organik arama tıklamalarıyla ilişkilendirebileceğiniz tıklama sayısı, dönüşüm sayısı ve toplam geliri görmenizi sağlar.

srstlid parametresi, organik alışveriş sonuçlarında Google Merchant Center tarafından oluşturulan bağlantılara eklenir (ör. www.example.com?srsltid=123xyz). Merchant Center'da otomatik etiketleme özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Trafik kaynakları, manuel etiketleme ve otomatik etiketleme hakkında daha fazla bilgi

Dönüşüm dışa aktarma

Analytics, dönüşümü Merchant Center'a aktarır. Organik arama tıklamalarından kaynaklanan purchase ve in_app_purchase dönüşüm etkinlikleriniz Analytics'ten Merchant Center'a aktarılır ve Merchant Center raporlamasında kullanılabilir. Merchant Center dönüşüm raporlamasında, bağlı Google Analytics 4 mülkünüzde yapılandırılan ilişkilendirme modeli kullanılır.

Sınırlar

Merchant Center hesapları ile Google Analytics 4 mülkleri arasındaki entegrasyon "çoka-çok" şeklindedir:

 • Birden çok Merchant Center hesabını (çok müşterili hesaplar dahil) tek bir Analytics mülküne bağlayabilirsiniz. Her Merchant Center hesabı, Analytics'te benzersiz bir bağlantı olarak görünür. Hem çok müşterili hesabı hem de ilgili Merchant Center hesabına ait bir alt hesabı aynı Analytics mülküne bağlayamazsınız.
 • Birden çok Analytics mülkünü tek bir Merchant Center hesabına (çok müşterili hesaplar dahil) bağlayabilirsiniz. Her Analytics mülkü, Merchant Center'da benzersiz bir bağlantı olarak görünür.

İzinler

Bağlantı oluşturma işlemini başlatmak için Analytics'te Düzenleyici rolüne veya Merchant Center'da Yönetici erişimine sahip olmanız gerekir. Her iki izne de sahipseniz bağlantı işlemini Analytics'ten veya Merchant Center'dan tamamlayabilirsiniz.

Analytics'te bağlantı oluşturma

 
 1. Yönetici bölümündeki Ürün bağlantıları altında Merchant Center Bağlantıları'nı tıklayın.
 2. Bağlantı tablosunda Bağlantı'yı tıklayın.
 3. En az bir Google Merchant Center hesabının yöneticisiyseniz Yönettiğim Merchant Center hesaplarına bağla satırında Hesap seç'i tıklayın ve ardından mülkünüzü bağlamak istediğiniz hesabı seçin.
 4. Onayla'yı tıklayın.
 5. İleri'yi tıklayın.
 6. Otomatik etiketlemeyi etkinleştir'in altında, Merchant Center hesabı için otomatik etiketlemeyi etkinleştirin veya otomatik etiketleme ayarlarını olduğu gibi bırakın.
 7. Sonraki'yi tıklayın ve ardından yapılandırma ayarlarınızı inceleyip gönderin.

Merchant Center'da bağlantı oluşturma

Klasik veya Next deneyimini kullanarak Merchant Center arayüzünden bağlantı oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinin:

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
false
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü