Тази статия се отнася за платформата Universal Analytics, която ще бъде оттеглена. Изключително важно е да мигрирате настройките на собствеността си в Universal Analytics към Google Анализ 4. В противен случай ще започнете да губите данни на 1 юли 2023 г. (1 юли 2024 г. за собственостите в Анализ 360). Научете как да мигрирате настройките си.

Степен на отпадане

Всичко за степента на отпадане

Отпадането представлява сесия от една страница на сайта Ви. В Google Анализ то се изчислява по-конкретно като сесия, която задейства само една заявка към сървъра на услугата, като например когато потребител отваря една страница от сайта Ви и след това излиза, без да задейства никакви други заявки към сървъра на Анализ през тази сесия.

Степента на отпадане е броят на сесиите от една страница, разделен на броя на всички сесии, или процентът от всички сесии на сайта Ви, когато потребителите са видели само една страница и са задействали само една заявка към сървъра на Анализ.

Тези сесии от една страница са с продължителност от 0 секунди, тъй като след първото посещение няма други и Анализ не може да изчисли колко трае сесията. Научете повече за начина на изчисляване на продължителността на сесията.

Високата степен на отпадане лошо нещо ли е?

Зависи.

Ако успехът на сайта Ви разчита на това, потребителите да видят повече от една страница, тогава високата степен на отпадане е нещо лошо. Ако например началната Ви страница е порталът за преход към остатъка от сайта Ви (напр. новинарски статии, страници за продукти, процедурата по плащане) и голям процент от потребителите виждат само нея, тогава не е добре да имате висока степен на отпадане.

От друга страна, ако имате сайт от една страница, като например блог, или предлагате съдържание, за което се очакват сесии от една страница, високата степен на отпадане е напълно нормална.

Намаляване на степента на отпадане

Анализирайте степента на отпадане от различни гледни точки. Например:

  • Отчетът за общ преглед на аудиторията съдържа степента на отпадане за целия Ви сайт.
  • Отчетът за каналите съдържа степента на отпадане за всяко групиране по канали.
  • Отчетът за целия трафик съдържа степента на отпадане за всяка двойка източник/носител.
  • Отчетът за всички страници съдържа степента на отпадане за отделните страници.

Ако степента Ви на отпадане като цяло е висока, можете да анализирате по-задълбочено дали е висока навсякъде, или това е вследствие примерно на един – два канала, двойки източник/носител или само няколко страници.

Ако например проблем представляват само няколко страници, проверете дали съдържанието съответства на маркетинговите действия, с които стимулирате потребителите да ги посетят, и дали на тях потребителите могат да намерят лесни пътища към следващите стъпки, които искате да предприемат.

Ако даден канал има висока степен на отпадане, разгледайте маркетинговата си дейност за него: ако например отпадат потребителите, идващи от дисплейната мрежа, проверете дали рекламите Ви са подходящи за съдържанието на сайта Ви.

Ако проблемът е по-широк, проверете внедряването на проследяващия код, за да е сигурно, че всички необходими страници са маркирани правилно. Бихте могли да оцените отново цялостния дизайн на сайта си и да проверите езика, графиката, цветовете, подканващите фрази и видимостта на важните елементи от страниците.

Можете да използвате Оптимизиране, за да тествате различни версии на страниците на сайта си и да разберете кой дизайн насърчава потребителите да се ангажират повече.

Ако имате сайт от една страница, научете за събитията без взаимодействие, които можете да внедрите, за да постигнете по-добра ангажираност на потребителите и да идентифицирате сесии от една страница, които не са отпадания.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
false
true
true
69256