Как се изчислява „Стойност на страницата“

Разберете относителната стойност на страниците на сайта Ви.

Накратко

Стойност на страницата представлява средната стойност за страница, която потребител е посетил, преди да стигне до страницата на целта или да извърши транзакция при електронна търговия (или и двете). Целта на тази стойност е да Ви даде представа коя страница на сайта Ви е допринесла най-много за приходите от него. Ако страницата не е участвала в транзакция при електронна търговия за уебсайта Ви по никакъв начин, Стойността на страницата за нея ще е 0 лв., тъй като никога не е посещавана в сесия, при която е извършена транзакция.

По-долу е уравнение, което можете да използвате, за да изчислявате Стойност на страницата. Моля, обърнете внимание, че статистически данни за отделните показвания на страници представляват броя отделни потребители, които са заредили дадена страница на сесия. Всеки потребител се отчита само веднъж на сесия, независимо колко страници са отворени от един и същи потребител.

Приходи от електронна търговия + Обща целева стойност
Брой отделни показвания на страница за дадена страница

Задълбочен преглед


Първият пример по-горе демонстрира как работи Стойност на страницата. Да приемем, че искате да узнаете Стойността на страницата за страница B и следните фактори са Ви известни:

Страница на целта D: 10 щ.д. (Не забравяйте, че Вие определяте стойността на страницата на целта, когато създавате цел в страницата с настройки на Google Анализ)
Страница за издаване на разписки E: 100 щ.д. (Това е страницата, където потребителя извършва транзакция при електронна търговия на стойност 100 щ.д.)
Отделни показвания на страницата за страница B: Едно

Уравнението Ви за Стойност на страницата би изглеждало така:

Приходи от електронна търговия (100 щ.д.) + Обща целева стойност (10 щ.д.)
Брой отделни показвания на страница за страница B (1)

Стойността на страницата за страница B е 110 щ.д., тъй като е посетена от потребител само веднъж преди страницата на целта по време на тази сесия.


Нека разгледаме сега какво се променя в Стойност на страницата за страница B, когато обединим данните от две различни сесии. Можете да видите, че страница B е видяна само веднъж по време на сесия 1, но по време на сесия 2 получава две показвания на страницата (предполагаме, че и двете са от един и същи потребител). Общите приходи от електронна търговия остават непроменени по време и на двете сесии. Макар че отделните показвания на страницата са били две, има само една транзакция при електронна търговия общо за двете сесии.

Страница на целта D: 10 щ.д.
Страница за издаване на разписки E: 100 щ.д.
Отделни показвания на страницата за страница B: Две

Уравнението Ви за Стойност на страницата трябва да бъде променено и да изглежда така:

Приходи от електронна търговия (100 щ.д.) + Обща целева стойност (10 щ.д. х 2 сесии)
Брой отделни показвания на страница за страница B (2)

Следователно Стойност на страницата за страница B за двете сесии е 60 щ.д. или 120 щ.д., разделено на две сесии.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?