„Анализ върху страницата“ и URL адреси с нестандартни знаци

Анализ върху страницата използва опцията URL адрес на уебсайта в изгледа Ви на собственост, за да идентифицира страницата в сайта Ви, върху която се стартира отчетът „Анализ върху страницата“. Ако URL адресът на уебсайта Ви използва знаци, които не са част от стандартния знаков набор в кодировка UTF-8 (например знаци от кирилицата), не можете да използвате този URL адрес, когато създавате изглед: когато въведете URL с нестандартни знаци, Google Анализ извежда грешка.

Ако искате да използвате „Анализ върху страницата“ и URL адресът за уебсайта Ви включва знаци, които не са част от стандартния знаков набор в кодировка UTF-8, трябва да използвате преобразуване в punycode на URL адреса си, когато създавате изглед. „Анализ върху страницата“ може да идентифицира правилно страницата Ви посредством URL адрес в „punycode“, но действителният Ви URL адрес ще бъде този, показан в отчета.

Можете да използвате инструмент за конвертиране в „punycode“ като този, за да преобразувате нестандартните си URL адреси в „punycode“.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?