Процент на излизанията спрямо степен на отпадане

Накратко

За да разберете разликата между процента на излизанията и степента на отпадане за конкретна страница, имайте предвид следните неща:

 1. За всички показвания на страницата процентът на излизанията е процентът на тези, които са били последни в сесията.
 2. За всички сесии, които стартират със страницата, степента на отпадане е процентът на тези, които са били единствени в сесията.
 3. Изчислението на степента на отпадане за страница е въз основа само на сесиите, които стартират с нея.  

В дълбочина

Нека да поясним това с лесен пример. Страниците в сайта Ви са от А до В и съществува само една сесия на ден със следната последователност на показванията на страниците.

 • Понеделник: страница A > страница Б > страница В
 • Вторник: страница Б > страница А > страница В
 • Сряда: страница A > излизане

Отчетът за съдържанието за страница A ще покаже 3 показвания и 50% степен на отпадане.  Може да сте предположили, че степента на отпадане ще е 33%, но показването на страница А във вторник не се взема предвид при изчисляването на степента й на отпадане. Мислете за отпадането като сесия само с едно взаимодействие от потребителя, а анализът, концентриращ се върху сесиите, дава отговор с „да“ или „не“ на лесния въпрос: „Тази сесия съдържаше ли повече от едно показване на страница?“.Ако отговорът на този въпрос е „не“, тогава е важно да се вземе предвид коя страница е била свързана с отпадането.  В случай че отговорът е „да“, тогава единствено има значение, че началната страница в сесията е довела до показването на други страници.  Поради тази причина степента на отпадане за дадена страница има значение само когато стартира сесията.

Сега нека разширим този пример, за да разгледаме показателите за процента на излизанията и степента на отпадане за поредица дни с една сесия в сайта Ви.

 • Понеделник: страница Б > страница А > страница В > излизане
 • Вторник: страница Б > излизане
 • Сряда:  страница А > страница В > страница Б > излизане
 • Четвъртък: страница В > излизане
 • Петък: страница Б > страница В > страница А > излизане

Изчисленията за процента на излизанията и степента на отпадане са:

Процент на излизанията

 • Страница А: 33% (3 сесии включват страница А, при 1 сесия излизането е от нея)
 • Страница Б: 50% (4 сесии включват страница Б, при 2 излизането е от нея)
 • Страница В: 50% (4 сесии включват страница В, при 2 излизането е от нея)

Степен на отпадане:

 • Страница A: 0% (една сесия е започнала с тази страница, но тя не е сесия от една страница, така че няма степен на отпадане).
 • Страница Б: 33% (степента на отпадане е по-ниска от процента на излизанията, защото три сесии са започнали с тази страница, като една е довела до отпадане).
 • Страница В: 100% (една сесия е започнала с тази страница и е стигнала до отпадане).
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?